KTU – ypatingas dėmesys talentams

2016-11-07 14:00

Jau daugiau kaip 7 metus KTU veikiančios Sustiprintos studijų grupės (SSG) studentai yra vieni gabiausių Universiteto jaunuolių – pagrindiniai rektoriaus stipendijų laimėtojai, Studentų mokslinės draugijos nariai. Garsinant Kauno technologijos universiteto (KTU) vardą nacionaliniuose ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose, svariai prisidės ir naujai startavusios talentų akademijos „GIFTed.COMM“ studentai. 

Naujoji talentų akademija „GIFTed.COMM“ buvo sukurta sėkmingai Universitete veikusios SSG pagrindu.

KTU Studentų reikalų direktoriaus Martyno Ubarto teigimu, į Universitetą įstojusiems gabiausiems jaunuoliams, norėjusiems intensyvesnių studijų ir didesnio krūvio, prieš 7 metus buvo sukurta speciali platforma – Sustiprintų studijų grupė.

Tai leido pasirinktus modulius studijuoti sustiprintu lygiu. SSG priklausantiems jaunuoliams taip pat buvo sudaryta galimybė nemokamai pasirinkti tam tikrus modulius papildomai, pavyzdžiui, užsienio kalbas.

Pasak M. Ubarto, sustiprintų studijų grupė, kurią paprastai sudaro fizinius ir technologijos mokslus studijuojantys KTU studentai, yra labiau orientuota į studento akademinius pasiekimus, akademinį jauno žmogaus ugdymą. 

„Šie gabūs jaunuoliai yra pagrindiniai rektoriaus stipendijų laimėtojai, studentų mokslinės draugijos nariai. Natūralu, kad studijuodami „sudėtingiau“, jie siekė didesnių iššūkių, rodė pavyzdį ir garsino Universiteto vardą“, – apie SSG besimokančius studentus kalbėjo M. Ubartas.

Bendraminčių ratas – motyvuoja

KTU Maisto mokslo ir technologijų 3 kurso studentė Miglė Aurėja Mickonytė SSG mokosi nuo pirmo kurso – jau trečius metus.

Miglė Mickonytė

„SSG sutikau daug bendraminčių. Turime panašius tikslus, siekius bei požiūrį į gyvenimą. Mano įsitikinimu, tai daro teigiamą įtaką studijų rezultatams, nes dirbti motyvuotų žmonių apsuptyje yra lengviau“, – kalbėjo studentė.

Jos nuomone, tokios Universiteto iniciatyvos kaip SSG ir „GIFTed.COMM“ yra naudingos, nes suteikia galimybę motyvuotiems studentams nuveikti daugiau ir lengviau panaudoti savo potencialą.

Kitas gabus KTU studentas Rytis Vizgirda SSG studijuoja jau antrus metus ir tuo pačiu dirba KTU Kaupiklių ir atsinaujinančiųjų šaltinių laboratorijoje bei šoka tautinius šokius.

„Man asmeniškai didžiausias SSG pliusas – nauji draugai. Jie skiriasi nuo draugų, kuriuos pažįsti nuo vaikystės, nes šie žmonės turi daug kompetencijų savo srityse – daugiau nei bet kas kitas iš mūsų amžiaus grupės, todėl vertinu tai, jog ateityje turėsiu puikių kontaktų, kurie, net neabejoju, padės visais iškilusiais klausimais“, – kalbėjo R. Vizgirda.

Jo nuomone, SSG studentams prieinami sustiprinti studijų moduliai pasirodė tikrai daug sunkesni nei dėstomi likusiems studentams. Visgi, tai nedarė įtakos vaikino akademiniams rezultatams, o priešingai – įkvėpė studijuoti dar labiau.

Rytis Vizgirda

„Tokios grupės ir programos kaip SSG bei „GIFTed.COMM“ suteikia didelę nauda ne tik studentams, bet ir Universitetui, kurio vardą šie jaunuoliai garsina. Esu dėkingas KTU už šią puikią galimybę, kuri man buvo suteikta“, – sakė R. Vizgirda. 

Neapsiriboja sustiprintomis studijomis

Pasak Studentų reikalų direktoriaus, vienas iš strateginių KTU tikslų yra tiek dėstytojų, tiek studentų talentų ugdymas: „Universitete darbui su talentingiausiais studentais iki šiol nebuvo vieningos platformos. Žinoma, studentai galėjo prisijungti prie SSG, o fakultetuose, institutuose vyko pavienės, nekoncentruotos veiklos su gabiausiais studentais, tačiau tai buvo tik pavieniai atvejai. Darbui su talentingais jaunuoliais trūko nuoseklumo.“

Atsižvelgiant į Universiteto tikslus ir strategiją, visos šios veiklos buvo sukoncentruotos į vieną ir šalia SSG grupės buvo sukurta talentų akademija „GIFTed.COMM“, kuri neapsiriboja sustiprintomis studijomis ir į savo veiklas taip pat įtraukė socialinius, humanitarinius mokslus bei menus studijuojančius studentus.

„SSG atveju, pastebėti gabiausieji studentai yra pakviečiami prisijungti prie šios grupės. Tuo tarpu „GIFTed.comm“ studentams siūlomos veiklos yra gerokai platesnės ir susidomėjimas didesnis, todėl rudenį buvo vykdoma dalyvių atranka“, – sakė M. Ubartas.

Dvidešimt „GIFTed.COMM“ pirmakursių buvo atrinkti po trijų atrankos etapų – suformuota žmonių grupė, su keletu papildomų studentų nepraėjusių atrankos, bet pakankamai motyvuotų ir gabių, kad „GIFTed.COMM“ durys jiems taip pat nebūtų užvertos. Kadangi „GIFTed.COMM“ talentų akademija prasidėjo tik nuo šių metų, pagrindinis dėmesys yra skiriamas pirmakursiams.

„Buvo suformuota tokio pat dydžio grupė kaip SSG, tačiau studentai dirbs šiek tiek kitaip: iš pradžių bus keliami komandinio darbo iššūkiai realių verslo ir mokslo problemų sprendimui, tokiu būdu skatinant studentus išeiti iš komforto zonos, atskleisti gerąsias ir tobulintinas savybes, – paaiškino M. Ubartas. – Po pirmojo semestro, atsižvelgiant į pusmečio rezultatus, bus sudarytas individualus planas ir individualus iššūkis kiekvienam „GIFTed.COMM“ studentui.“

Dėmesys – asmeninių savybių ugdymui

„GIFTed.COMM“ KTU studentams siūlo ne tik sustiprintas studijas, bet siekia ugdyti ir gabaus jaunuolio asmenybę. Per nuolat keliamus iššūkius yra nustatomos studentų savybės, kurias norima toliau ugdyti, o kurias – tobulinti. Pavyzdžiui, ar studentui reikia daugiau komandinio ar individualaus darbo įgūdžių ugdymo, ar jis labiau linkęs į mokslinę veiklą, ar verslą.

Martynas Ubartas„Talentas šiandien nėra gabus tik vienoje srityje. Turime ir nemažai gabių studentų, kuriems sunku atskleisti savo talentus, nes jie yra pakankamai nedrąsūs. Dėl šios priežasties labai svarbus yra asmeninių savybių ugdymas, kad žmogus gebėtų atsiskleisti“, – sakė M. Ubartas, pažymėdamas, kad su kiekvienu talentų akademijos nariu individualiai dirba paskirtas mentorius, „GIFTed.COMM“ programos koordinatorius.

„GIFTed.COMM“, kaip ir SSG studentai, kai kuriuos studijų modulius studijuos sustiprintai, tačiau jų veikla neapsiribos vien intensyvesnėmis studijomis. Su kiekvienu studentu yra dirbama individualiai, siekiant pasiekti talentų akademijos pirmakursiui iškeltų tikslų, paties studento ir Universiteto užsibrėžtų tikslų.

„SSG neišnyko ir šiandien veikia lygiagrečiai su „GIFTed.COMM“, organizuojamas bendras darbas. Tiek SSG, tiek „GIFTed.COMM“ studentai bendrauja, bendradarbiauja. Vyresnieji yra naujosios KTU talentų akademijos pirmakursių mentoriai. Nors pavadinimai skirtingi, bet didžiąją dalį „GIFTed.COMM“ paslaugų paketo gauna ir SSG studentai, – patikino M. Ubartas. – Po truputį perorientuojame talentų ugdymą nuo sustiprintų studijų prie pilno talentų ugdymo su paslaugų ir iššūkių paketu.“

SSG studentai kviečiami dalyvauti visuose „GIFTed.COMM“ renginiuose, seminaruose, projektuose.

Sulaukė didelio studentų dėmesio

„GIFTed.COMM“ koordinatorė Laura Mickevičienė akcentuoja, kad naujoji talentų akademija buvo sukurta sėkmingai Universitete veikusios SSG pagrindu, siekiant dar labiau plėsti veiklų ir galimybių gabiausiems studentams spektrą.

Laura MickevičienėNaujoji KTU talentų akademija „GIFTed.COMM“ skatina studentus žvelgti plačiau, sekant pasaulines darbo rinkos tendencijas, kurios rodo, kokios kompetencijos ir įgūdžiai yra reikalingi ateities lyderiams. Šį rudenį startavusi „GIFTed.COMM“ gabiausiems KTU studentams siūlo panaudoti savo žinias ir įgūdžius praktiškai, organizuojamose „iššūkio“ veiklose, kuriose verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus atstovai studentams pateikia individualias ir komandines užduotis.

„Didelis dėmesys skiriamas studentų asmeninių ir profesinių kompetencijų ugdymui. Talentų akademijos dalyviams siūlome seminarus, praktinius užsiėmimus bei individualias konsultacijas, kurias veda skirtingų sričių profesionalai ir talentų ugdymo specialistai. Pavyzdžiui, šį pusmetį didelis dėmesys skiriamas studentų supažindinimui su lyderystės ypatumais, kūrybiškumo metodais ir emocinio intelekto svarba“, – vardijo Laura Mickevičienė, „GIFTed.COMM“ koordinatorė.

Nors talentų akademija startavo tik šių metų rugsėjo mėnesį, „GIFTed.COMM“ komanda džiaugiasi, kad atrankos metu susidomėjimo ir klausimų sulaukė labai daug. Atitikusių „GIFTEd.COMM“ kandidatui keliamus reikalavimus, pirmajame atrankos etape į vieną vietą pretendavo net 8 studentai.

L. Mickevičienės teigimu, daugiausiai pretendentų į talentų akademiją buvo iš Informatikos fakulteto, todėl nenuostabu, jog didžioji dalis, net dešimt studentų, patekusių į „GIFTed.COMM“ yra pasirinkę bakalauro studijų programas IT srityje.

„Tiek iš akademinės bendruomenės, tiek iš verslo atstovų jau susilaukėme pirmųjų atsiliepimų apie talentų akademijos dalyvius. Žmones, dirbančius su „GIFTed.COMM“ studentais, labiausiai patraukia jų aštrus protas ir motyvacija tobulėti visapusiškai – ne tik gilinant profesines žinias, asmenines kompetencijas, bet ir aktyviai įsitraukiant į socialines veiklas“, – teigė L. Mickevičienė.

Dauguma naujosios KTU talentų akademijos studentų yra aktyvūs studentų organizacijų nariai, kurie taip pat dalyvauja savanoriškose veiklose bei socialinėse iniciatyvose.