Faktai

Viename iš didžiausių Lietuvoje atviros prieigos KTU Mokslo, technologijų centre ir Technologiniame verslo inkubatoriuje sutelktas ypač perspektyvių – darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos ir mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų – sričių mokslo ir studijų potencialas, greta kurio įsikūrusios glaudžiai su mokslo institucijomis bendradarbiaujančios verslo įmonės.

KTU Santakos slėnis - esminė grandis, jungianti perspektyviausias technologijas ir žinioms imlias įmones, kurių bendradarbiavimas skatina tyrėjus praktiškai įgyvendinti idėjas, ateityje virstančias sėkmingais verslo projektais. KTU Mokslo, technologijų centras ir Technologinis verslo inkubatorius yra atviras Lietuvos ir užsienio aukštojo mokslo ir verslo organizacijų atstovams.

KTU Santakos slėnyje įrengta apie 350 darbo vietų, sumontuotos įrangos vertė siekia beveik 89 mln. litų. Suplanuota, jog mokslinių tyrimų erdvės užims 9 tūkst. kv. m. plotą. Bendra projekto vertė siekia daugiau nei 150 mln. litų.

Universitete įdiegta Atviros prieigos centro informacinė sistema (APCIS), kuri visiems vartotojams pasiekiama adresu https://apcis.ktu.edu. Vartotojų patogumui vienoje vietoje patalpinta daugiau nei 1500 Universiteto mokslininkų ir tyrėjų teikiamų paslaugų bei daugiau kaip 800 vienetų turimos įrangos. APCIS veiklą koordinuoja KTU Nacionalinis inovacijų ir verslo centras, vienijantis integruotų mokslo ir verslo slėnių „Santaka“ bei „Nemunas“ veiklas. Taip siekiama sukurti tinkamas sąlygas teikti kokybiškų tyrimų paslaugas verslo įmonėms „vieno langelio“ principu ir taip efektyvinti mokslo ir verslo sąveikos procesus.

 
 
 
 

Verslui

Numatoma, kad per trejus metus po atidarymo KTU Technologiniame verslo inkubatoriuje įsikurs ir savo verslą plėtos 40 jaunų technologinių įmonių. Inkubatoriaus veiklą koordinuoja VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas. Jau užimtos beveik visos biurams skirtos patalpos. 

Erdvės

 1. Atviros prieigos verslo laboratorijos (490 kv. m)
 2. Jaunimo verslumo skatinimo erdvės (650 kv. m)
 3. Pasitarimų ir renginių organizavimo patalpos (700 kv. m)
 4. Technologijų demonstravimo erdvės (345 kv. m)

Įmonės

Technologiniame verslo inkubatoriuje kuriasi įmonės, imlios ateities energetikos, darniosios chemijos, mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų sričių mokslinių tyrimų rezultatams. Jau veikia:

 1. „Virtustream LT“, įsikūrusi remiant agentūrai „Investuok Lietuvoje“. Tai – JAV įmonės padalinys Lietuvoje, kuriame per 2 metus turėtų būti sukurta daugiau kaip 50 naujų darbo vietų informacinių technologijų specialistams.
 2. UAB „Softneta“ – inovatyvi, sparčiai auganti medicininius IT sprendimus kurianti bei diegianti įmonė. Įmonė komercializuoja kartu su Prof. K.Baršausko ultragarso mokslo institutu sukurtus mokslinių tyrimų rezultatus.
 3. UAB „SEMS Technologies“ kartu su KTU mokslininkais komercializuoja žmonių srauto monitoringo sistemą, kuri padeda analizuoti pėsčiųjų srauto duomenis viešajame transporte, muziejuose, galerijose, parduotuvėse, prekybos centruose ir kituose objektuose. Tai leidžia mažinti veiklos išlaidas, didinti darbo efektyvumą bei geriau paskirstyti resursus.

Mokslui

KTU Mokslo, technologijų centre sutelktas ypač perspektyvių – darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos ir mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų – sričių mokslo ir studijų potencialas. Mokslinių tyrimų infrastruktūrai skirta 9 tūkst. kv. m. 

Mokslinių ir taikomųjų tyrimų paslaugas koordinuojantis Nacionalinis inovacijų ir verslo centras verslui galės pasiūlyti daugiau kaip 1 tūkst. specializuotų paslaugų.

Naujajame centre kuriasi šie KTU mokslo centrai:

 1. Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas
 2. Medžiagų mokslo institutas
 3. Biomedicininės inžinerijos institutas
 4. Sveikatos telematikos mokslo institutas
 5. Realaus laiko kompiuterinių sistemų centras
 6. Sintetinės chemijos institutas

Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas

Nuo instituto įkūrimo 1960-aisiais Prof. Kazimiero Baršausko ultragarso mokslo instituto mokslininkai sukūrė per 200 išradimų, daugiau nei 10 patentų, apgynė apie 80 mokslinių disertacijų. Institutas vykdo mokslinius užsakomuosius darbus, atlieka priešakinius mokslo tyrimus, kuriuose reikalingi ultragarsiniai matavimai.

Tarp Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas atliekamų tyrimų užsakovų yra Lietuvos Ignalinos atominė elektrinė (Institute kuriama atominių reaktorių tyrimo sistema), Institutas turi ilgalaikę bendradarbiavimo sutartį su Belgijos atominių tyrimų centru.

Pagal dalyvavimo 7-osios Bendrosios programos projektuose 2007-2012 m. ataskaitą, Prof. Kazimiero Baršausko ultragarso mokslo institutas buvo lyderis tarp CESAER (Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencijos) narių pagal projektų, skirtų mažų ir vidutinių įmonių vystymui, skaičių.

Paslaugos, numatomos teikti „Santakos“ slėnio atviros prieigos KTU Mokslo, technologijų centre:

 1. ultragarsiniai neardomieji bandymai;
 2. ultragarsinių keitiklių charakteristikų tyrimas;
 3. neardomieji bandymai taikant Rentgeno mikrotomografą.

Medžiagų mokslo institutas

Pagrindinė 1994-aisiais įsteigto KTU Medžiagų mokslo instituto (MMI) tyrimų kryptis – paviršių bei mikro- ir nano- technologijų inžinerija, orientuota į taikomuosius darbus. Paviršių dangoms naudojamos naujoviškos ir aktualios medžiagos (deimantiškoji anglis, nanokompozitai deimantiškosios anglies pagrindu, grafenas) ir šiuolaikinės plazminės, vakuuminės, lazerinės technologijos. Atliekami darbai orientuoti į naujų mikrostruktūrų, mikroelektromechaninių sistemų, optinių biojutiklių, mikrooptikos komponenčių, mikrostruktūrų biomedicininėms reikmėms, pjezorezistyvinių jutiklių, kietojo oksido kuro mikroelementų kūrimą ir taikymą.

MMI turi didelį įdirbį optinės dokumentų apsaugos srityje. Bendradarbiaujama su Lietuvos bei užsienio mokslo institucijomis ir su Lietuvos pramonės įmonėmis, kuriant ir diegiant specialiąsias optinės apsaugos priemones. Šiems darbams institute sukurtas technologinis ciklas, kuriame naudojami fiziniai (elektroninė litografija, holografinė litografija, taškinė holografija, karštasis spaudavimas) ir cheminiai procesai (elektrocheminis nusodinimas).

Institute įrengtas pirmasis Lietuvoje ISO standarto 5 klasės „Švarusis kambarys“. 1,5 mln. litų kainavusioje specifinėje mokslinių tyrimų laboratorijoje atliekami nanotechnologijų, puslaidininkių ir mikroelektronikos elementų tyrimai, atitinkantys aukščiausius kokybės reikalavimus. Šiomis paslaugomis kaip ir daugeliu kitų technologinių ir analitinių paslaugų gali naudotis tiek universiteto, tiek ir verslo atstovai. 

Institute veikia keturios mokslo laboratorijos:

 1. Paviršių ir plonasluoksnių darinių laboratorija
 2. Nano ir mikrolitografijos mokslo laboratorija
 3. Vakuuminių ir plazminių procesų laboratorija
 4. Technologijų plėtros laboratorija

Biomedicininės inžinerijos institutas

Įkurtas 1999-aisiais, Biomedicininės inžinerijos institutas moksliniais ir taikomaisiais tyrimais prisideda prie sparčiai progresuojančių technologijų panaudojimo biomedicinos problemoms spręsti. Tyrimų rezultatai taikomi tiek atskirose medicininės praktikos srityse – oftalmologijoje, kardiologijoje, neurologijoje – tiek e. Sveikatos sistemos, gyventojų senėjimo, pirminės priežiūros, sveikatinimo ir profilaktikos problemoms spręsti.

Instituto mokslinių tyrimų kryptys:

 1. fiziologinės ir biomechaninės informacijos šaltinių ir sensorių tyrimas;
 2. biosignalų apdorojimo metodų tyrimas;
 3. medicininių vaizdų apdorojimo metodų ir algoritmų tyrimas;
 4. žinių išgavimas ir panaudojimas e. Sveikatos bei telemedicinos sistemose;
 5. ultragarsiniai metodai ir technologijos auglio diagnostikai ir terapijai.

Sveikatos telematikos mokslo institutas

1994-aisiais įsteigtame Sveikatos telematikos mokslo institute vykdomi inovacinių technologijų fizikinių ir biologinių procesų matavimuose bei medicininėje diagnostikoje tyrimai.

KTU Sveikatos telematikos mokslo institute mokslininkai, bendradarbiaudami su kitų sričių specialistais, sukūrė pirmąjį pasaulyje neinvazinį absoliutinės galvospūdžio vertės matuoklį. KTU sukurtos neinvazinės technologijos tyrimai atliekami viename iš NASA mokslinių institutų Hjustone (JAV). Planuojama, jog ultragarsiniu matavimu paremtas medicininis prietaisas 2015 m. kartu su erdvėlaiviu keliaus į Tarptautinę kosminę stotį.

Institute vykdomų tyrimų kryptys:

 1. inovacinės biomedicininės diagnostikos ir monitoringo sistemos;
 2. inovacinės smegenų fiziologinio monitoringo technologijos, skirtos neinvaziniam galvos ir stuburo smegenų sužeidimų monitoringui.

Realaus laiko kompiuterinių sistemų centras

Centre atliekami išmaniosios aplinkos bei daiktų ir paslaugų interneto taikomieji bei priešakiniai tyrimai. Realaus laiko kompiuterinių sistemų centro mokslininkai dalyvauja tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose, aktyviai bendradarbiauja su įmonėmis visame pasaulyje.

Nuo 2000-ųjų Centre atliekami išmaniųjų namų tyrimai. Realaus laiko kompiuterinių sistemų centro mokslininkų kuriami algoritmai, metodai ir technologijos leidžia įgyvendinti inovatyvias išmaniųjų aplinkų sistemas,  išmaniųjų sistemų bei daiktų interneto ir namų sistemas bei joms skirtas paslaugas. Tarp įgyvendintų ateities namų įrangos ir aukštųjų technologijų projektų yra skaitmeninių namų sistema „Snapas“, integruota sveikatinimo sistema „Gudris“, išmaniosios virtuvės sistema „Fėja“ bei e. šaldytuvo prototipas.

Centre kuriamos inovacijos remiasi atvirosios architektūros modeliu, kuris leidžia integruoti įvairias trečiųjų šalių paslaugas – taip sukuriami nauji verslo modeliai potencialiems skaitmeninių namų paslaugų tiekėjams.

Sintetinės chemijos institutas

2005-aisiais įkurtame Sintetinės chemijos instituto pagrindinė tyrimų kryptis yra funkcinių organinių junginių, taikomų aukštosiose technologijose, kūrimas ir efektyvių jų sintezės metodų paieška. Šių tyrimų tikslas – didelę pridėtinę vertę turinčių mokslinių ir technologinių žinių generavimas bei jų transformavimas į inovatyvius produktus. Institute atliekami užsakomieji moksliniai tyrimai viso pasaulio biofarmacinėms įmonėms.

Pagrindinės tyrimų kryptys:

 1. heterociklinių junginių sintezė ir tyrimai;
 2. biomolekulių sintetinių analogų sintezė ir tyrimai;
 3. Pd-katalizuojamos kryžminio jungimo reakcijos;
 4. atsinaujinančios biomedžiagos;
 5. biologiškai aktyvių medžiagų kūrimas;
 6. organinių optinių medžiagų kūrimas.

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su projekto vykdytojais

Konferencija organizuojama bendradarbiaujant su projekto "Sveiko senėjimo mokslo ir technologijų ekscelencijos centras (HEALTH-TECH)" vykdytojais. Projekto Nr. 664339, projektas įgyvendinamas 2015–2016 metais.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal "Horizontas 2020" mokslinių tyrimų ir inovacijų programą.

Konferencijos partneriai

Verslo partneriai