Mainų studijos pagal dvišales sutartis

Studentai gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijoms arba vasaros/žiemos programoms į užsienį pagal KTU ir universitetų partnerių pasirašytas dvišales bendradarbiavimo ir studentų mainų sutartis.

Kontaktai pasiteirauti

KTU Tarptautinių ryšių departamentas
Tarptautinių akademinių mainų ir tinklų specialistė
Živilė Paužaitė
K. Donelaičio g. 73, 105 kab.
tel. 8 (37) 300 035
e. p. zivile.pauzaite@ktu.lt

 
 
 
 

KTU judumo stipendija

KTU Tarptautinių Ryšių Departamentas, siekdamas paskatinti studentus aktyviau naudotis dvišalių sutarčių teikiamomis galimybėmis studijuoti užsienio aukštojo mokslo institucijose, bei norėdamas palaikyti glaudesnius ryšius su universitetais partneriais, kiekvieną semestrą skiria Judumo stipendijas išskirtiniams studentams.

Kviečiame teikti paraiškas judumo stipendijoms 2016 metų pavasario semestrui

Šiuo metu kviečiame teikti paraiškas judumo stipendijai pagal dvišalius mainus 2016 metų pavasario semestrui. Stipendijos dydis priklauso nuo šalies, į kurią ketinama vykti studijoms. Šalys skirstosi į dvi grupes:

 • Indonezija, Pietų Korėja, Taivanas ir Japonija – 500€ per mėnesį;
 • Gruzija, Azerbaidžanas – 350€ per mėnesį;

 

Reikalavimai kandidatams

 • Puikūs akademiniai rezultatai
 • Geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis)
 • Studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU (derinama fakultete)
 • Stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje
 • Tarptautinės ar visuomeninės veiklos patirtis
 • Gebėjimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas
 • NB. Bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas, jei yra sėkmingai baigę pirmuosius studijų metus

Dokumentai atrankai

 • Motyvacinį laišką (anglų k.)
 • Paraišką atrankai ir studijų planą, suderintą su fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriumi
 • Akademinę pažymą, užsakomą fakultetų info centruose (anglų k.)
 • Užsienio kalbos, kuria žadama studijuoti, žinių lygį patvirtinantį dokumentą
 • Užsienio kalbos įvertinimas organizuojamas centralizuotai.
 • Atmintinė

Universitetai partneriai:

 1. Caucasus University, Gruzija
 2. Georgian Technical University, Gruzija
 3. BINUS University, Indonezija
 4. Kyung Hee University, Pietų Korėja
 5. Yonsei University, Pietų Korėja
 6. Chung-Ang University, Pietų Korėja
 7. National Taiwan University, Taivanas
 8. National Tsing Hua University, Taivanas
 9. GIFU university, Japonija
 10. ADA university, Azerbaidžanas

Universitetai partneriai KTU studentams netaiko savo studijų mokesčio, tačiau kelionės ir pragyvenimo išlaidas studijų užsienyje metu turi finansuoti patys studentai.