Maisto institutas

Maisto institutas - tai KTU mokslo padalinys, įsteigtas kaip valstybinė tyrimų institucija 1958 metais, o 2003 metais reorganizuotas į KTU Maisto institutą. Maisto instituto veikla nukreipta svarbiausioms Lietuvos maisto produktų gamybos problemoms spręsti, mokslinėms, praktinėms ir metodinėms paslaugoms teikti.

Maisto instituto vizija – tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintas maisto krypties mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos universiteto padalinys, tenkinantis maisto rinkos augimo bei aukštos kvalifikacijos mokslininkų rengimo poreikius.

Maisto instituto misija – motyvuojant lyderius įkvepiančia kūrybine aplinka vykdyti pasauliniu mastu pripažintus mokslinius tyrimus, kurti žinias bei novatoriškas technologijas maisto mokslo, saugos ir teisėkūros srityje nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

2017 m. lapkričio 16 d. konferencija „Maistas 2030: tyrimai ir inovacijos žemės ūkio ir maisto sistemai“.

2016 m. konferencijos „Maisto technologijos ir kokybės kontrolė“ medžiaga.

Radvilėnų pl. 19C-404
LT-50254 Kaunas
tel./faks. 8 (37) 312 393
e. p. mai@ktu.lt

maistas.ktu.edu

 
 
 
 

Veiklos kryptys

 • maisto  saugos, saugumo ir kokybės užtikrinimo sistemų diegimas;
 • sveikatai palankesnio maisto tyrimai;
 • maisto produktų sudėties ir procesų saugumo patvirtinimo tyrimai.

Projektai

 

Baigti

Antimikrobiškai aktyvių pieno rūgšties bakterijų filogenetinė analizė ir atranka raugų gamybai
 
Biologinių ir fizikinių-cheminių metodų taikymo žuvų produktų saugai užtikrinti tyrimai
 
Biologiškai aktyvių medžiagų savybių, stabilumo, įtakos maisto matricoms ir žmonių svekatai tyrimai
 
Biologiškai vertingų žuvų produktų gamybos iš antrinių žuvų žaliavų technologijos sukūrimas

Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklas įgyvendino projektą „Biologiškai vertingų žuvų produktų gamybos iš antrinių žuvų žaliavų technologijos sukūrimas“ (Nr. 3BAN-7-11-01) pagal  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos trečiosios prioritetinės krypties  „Bendro intereso priemonės“  priemonę „Bandomieji projektai“.

Projekto tikslas – sukurti ir skleisti technologiją, leidžiančią sumažinti menkaverčių žuvų ir žuvies apdirbimo proceso antrinių žaliavų utilizavimo apimtis, išgaunant biologiškai vertingus žuvies produktus – aliejų su polinesočiomis rūgštimis ir kitas biologiškai vertingas medžiagas.

Projekto įgyvendinimo metu buvo atlikti moksliniai tyrimai, kurių metu iš menkaverčių žuvų ir žuvies apdirbimo proceso antrinių žaliavų buvo gauti biologiškai vertingi žuvies produktai – aliejus ir kitos biologiškai vertingos medžiagos. Remiantis mokslinio tyrimo medžiaga, parengta technologinės įrangos dokumentacija ir sukonstruota įranga, kurios pagalba, žuvies antrinių žaliavų perdirbimo procese būtų išgaunamos  biologiškai vertingos medžiagos.

Ženklios pagalbos sulaukta iš projekto koordinatoriaus – mokslinių tyrimų instituto „SINTEF“ (Norvegijoje) – patirties tobulinant technologijas, leidžiančias sumažinti menkaverčių žuvų ir žuvies perdirbimo proceso antrinių žaliavų utilizavimo apimtis bei išgaunant biologiškai vertingus žuvies produktus.

Projekte numatytos veiklos orientuotos į gamybos sektoriui artimomis sąlygomis naujų technologijų   ištyrimą, siekiant įgyti visavertę informaciją apie bandomą gauti produktą.

Faktorių, turinčių įtakos bifidobakterijų gyvybingumui raugintuose pieno gaminiuose, nustatymas
 
Išskirtinės kokybės mėsos gaminių gamybos ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida
 
Maisto gamybinės aplinkos ir produktų mėginių ėmimo mikrobiologiniam ištyrimui metodinių nurodymų parengimas
 
Maisto produktų energinės ir maistinės vertės apskaičiavimo metodikos
Maisto produktų energinės ir maistinės vertės apskaičiavimo metodikos parengimas
 
Mokslo ir inovacijų panaudojimas naujos kartos grūdų produktų gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse
 
Naujai rengiamų ES, Codex Alimentarius komisijos, kitų Tarptautinių standartų, gerosios praktikos vadovų ir kitų dokumentų projektų mokslinė analizė ir Lietuvos pozicijos pagrindimas
 
Šiuolaikinių fermentų panaudojimas tradicinių bei naujų pieno produktų gamybai ūkiuose ir mažose įmonėse
Taprūšiniai sodo augalų hibridai - naujas antocianinų šaltinis (HBRIDAI)
 

Partneriai

Pagrindiniai MTEP partneriai užsienyje:

 • Karališkasis žemės ūkio ir veterinarijos universitetas Biotechnologijos institutas (Danija);
 • Miuncheno technikos universitetas (Vokietija).

 

Direktorė – dr. Alvija Šalaševičienė

mob. tel. +370 (672) 71 219
tel. 8 (37) 312 532
e. p. alvija.salaseviciene@ktu.lt

Konferencijos

 

2017 m. lapkričio 16 d.

KONFERENCIJA "MAISTAS 2030: TYRIMAI IR INOVACIJOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO SISTEMAI"

P R O G R A M A  I R  P R A N E Š I M A I   

 

PRANEŠIMAS

AUTORIUS

1 SESIJA: Sveikatai palankios žemės ūkio ir maisto mokslo vystymosi kryptys: ar pritarsime?

10.00-10.25

EB žemės ūkio ir maisto mokslo erdvės tyrimai: nuo paprastumo iki futuristikos

Dr. A.Šalaševičienė

10.25-10.45

Lietuvos gyventojų mitybos tendencijos

Dr. A.Barzda, dr. R.Bartkevičiūtė,

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

10.45-11.00

Prevencinė, personalizuota mityba ir jos produktai: kas tai?

Dr. A.Mieželienė

11.15-11.45

Įvairių faktorių įtaka žmogaus mikrobiomui

Hab. dr. J.Šalomskienė

11.45-12.00

FSMA prevencinių valdymo priemonių parengties modulis: prasmė verslui

Dr. A.Šalaševičienė

 

Pietų pertrauka

 

2 SESIJA: Tvariosios žemės ūkio ir maisto technologijos: ar išdrįsime?

13.00-13.15

Nyderlandų žemės ūkio ir maisto sistemos vystymas iki 2030

Dr. I.Jasutienė

13.15-13.30

Biorafinavimas - priemonė aukštos pridėtinės vertės produktams išskirti

Prof. dr. R.Venskutonis

13.30-13.45

Juodažiočių grundalų, sužvejojamų Baltijos jūroje, sudėties, maistinės vertės nustatymas ir panaudojimo žmonių mitybai perspektyvumo įvertinimas

Dr. R.Narkevičius, dr. G.Garmienė

13.45-14.00

Tvarios technologijos - funkcionaliems grūdiniams produktams

V. Bradauskienė, K.Montrimaitė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Dr . L.Vaičiulytė-Funk

14.00-14.15

Tvarūs augalai Lietuvoje: gavyba, perdirbimo būdai ir sveikatai palankesni maisto produktai

Dr. L.Bašinskienė

3 SESIJA: Švaistomas maistas: ar yra išeitis?

14.15-14.30

Europinio ir nacionalinio lygmens maisto švaistymą mažinančios priemonės

L.Mačytė,  VMVT

14.30-14.45

Švaistomo Maisto apimtys ir priežastingumas Lietuvoje

K.Tylaitė, LPF „Maisto bankas“

14.45-15.00

Švaistomo maisto mažinimo modelio pristatymas

Dr. G.Alenčikienė

 

Data ir laikas: 2017 m. lapkričio 16 d. 10.00–15.00 val.

Vieta: KTU Maisto mokslų ir technologijų kompetencijos centras, Radvilėnų pl. 19B-304, Kaunas. 

Renginį organizuoja: KTU Maisto institutas

Renginį remia: Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai

Verslas: žemės ūkio sektorius, įmonės, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, maisto gamintojų asociacijos, mokslo,  verslo atstovai, maisto perdirbėjai,  ūkininkai, užsiimantieji maisto produktų gamyba ūkyje, arba planuojantieji ją pradėti, kontroliuojančios organizacijoms.

Telefonai  pasiteirauti ir registracijai: Maisto instituto administratorė Rūta Bulanavičienė tel.  837 312 393, el. paštu: mai@ktu.lt

Maisto instituto direktorė dr. Alvija Šalaševičienė; tel. 8672 71219

 

Maisto technologijos ir kokybės kontrolė

Konferencijos pranešimų medžiaga

 

Teikiamos paslaugos

1.Maisto sauga: Maisto tyrimų centras akredituotas pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus atlikti maisto žaliavų, produktų ir vandens fizikinius, cheminius ir mikrobiologinius tyrimus.

2. Inovacijos: pagalba visose produkto kūrimo ir tiekimo į rinką etapuose:

 • idėjos generavimas;
 • prototipo sukūrimas;
 • technologinio proceso parametrų parinkimas;
 • cheminės sudėties nustatymas;
 • energinės ir maistinės vertės įvertinimas;
 • juslinių savybių (spalva, skonis, tekstūra, išvaizda) vertinimas jusliniais ir instrumentiniais metodais;
 • galiojimo trukmės nustatymas/patikslinimas, įvertinant mikrobiologinius, cheminius ir juslinius produkto pokyčius;
 • vartotojų nuomonės tyrimai siekiant įvertinti produkto vietą rinkoje ir priimtinumą, nustatant galimas nišas rinkoje naujiems produktams

3. Maisto kokybė:

 • technologinio proceso, laikymo sąlygų, pakuotės įtakos biologiškai vertingų maisto žaliavų ir medžiagų išlikimui bei  produktų ir gėrimų kokybei nustatymas;
 • antrinių žaliavų (išrūgos, išspaudos ir pan.) panaudojimas kuriant naujus produktus;
 • žaliavos, technologinio proceso, pakuotės, laikymo sąlygų ir kitų veiksnių įtakos maisto produktų ir gėrimų juslinei kokybei, jų priimtinumui ir teikiamam pirmumui vertinimas;
 • maisto pasirinkimo veiksnių nustatymas, atliekant vartotojų nuomonės tyrimus

4. Kursai, seminarai:

 • naujos maisto perdirbimo technologijos ir jų poveikis produktų kokybei ir saugai;
 • ekologiškas maistas;
 • išskirtinės kokybės maistas;
 • funkcionalusis  maistas;
 • teikiamų registruoti žemės ūkio ir maisto produktų saugomų nuorodų paraiškų ekspertizė.
 • nauji mikrobiologinių, cheminiių ir juslinių  tyrimų metodai
 • maisto produktų cheminės falsifikacijos nustatymo  klausimais

5 Įmonės darbuotojų specializuoti mokymai

 • laboratorinio darbo kokybė;
 • juslinės analizės vertintojų grupės  įmonėse rengimas ir profesionalumo palaikymas;
 • antimikrobinių medžiagų piene nustatymo metodai
 • mikrobiologų kursai pradedantiesiems mikrobiologams
 • ryšio tarp juslinių ir instrumentinių produktų kokybės duomenų įvertinimas
 • tyrimo metodų, procedūrų kūrimas ir tobulinimas

6. Naujos galimybės: Mikroorganizmų, naudingų ir žalingų, išskyrimas ir tikslus identifikavimas naudojant genetinius metodus.

Maisto tyrimų centras

Laboratorija akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimusAkreditacijos sritis – maisto produktų fizikiniai cheminiai ir mikrobiologiniai tyrimai. KTU Maisto instituto Maisto tyrimo centro maisto žaliavų ir gaminių tyrimų įkainiai, patentas. Savo pastabas, skundus, pasiūlymus ir pageidavimus galite išsakyti mums, paskambinę telefonu 8 (37) 312 540, arba e. p. testlab@ktu.lt.

Dr. Galina Garmienė
Maisto tyrimų centro vadovė, kokybės vadybininkė ir chemijos mokslo laboratorijos technikos vadovė
tel. 8 (37) 312 540
e. p. galina.garmiene@ktu.lt

Habil. dr. Joana Šalomskienė
Mikrobiologijos mokslo laboratorijos vedėja, technikos vadovė
tel. 8 (37) 312 380
e. p. joana.salomskiene@ktu.lt

Inga Miliauskienė
Maisto tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 540

Chemijos mokslo laboratorija

Dr. Galina Garmienė
Vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 540
e. p. galina.garmiene@ktu.lt

Dr. Ina Jasutienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 472
e. p. ina.jasutiene@ktu.ltDr. Gintarė Zaborskienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 540
e. p. ginza@lmai.lt

Dr. Jūratė Žeimė
Mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 540
e. p. jurate.stankiene@ktu.lt

Juslinės analizės mokslo laboratorija

Dr. Aldona Mieželienė
Vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 587
e. p. aldona.miezeliene@ktu.lt

Dr. Gitana Alenčikienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
e. p. gitana.alencikiene@ktu.lt

Mikrobiologijos mokslo laboratorija

Habil. dr. Joana Šalomskienė
Vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 380
e. p. joana.salomskiene@ktu.lt

Dr. Antanas Šarkinas
Vyresnysis mokslo darbuotojas
e. p. antanas.sarkinas@ktu.lt

Dr. Irena Mačionienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 141
e. p. irena.macioniene@ktu.lt

Dr. Lina Vaičiulytė-Funk
Vyresnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 141
e. p. lina.vaiciulyte-funk@ktu.lt

Dr. Dovilė Jonkuvienė
Mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 141
e. p. dovile.jonkuviene@ktu.lt

Technologijos mokslo laboratorija

Dr. Raimondas Narkevičius
Vedėjas
mob. tel. +370 (688) 43 226
e. p. raimondas.narkevicius@ktu.lt

Dr. Alvija Šalaševičienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja

Ervydas Juodišius
Inžinierius
tel. 8 (37) 312 472

Vilma Speičienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
tel. 8 (37) 312 472
e. p. vilma.speiciene@ktu.lt

„Pieno tinkamumo sūrių gamybai tyrimų praktiniai mokymai“

2017 m. birželio-rugsėjo mėn. Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai:

 • ūkininkai - fermentinių sūrių gamintojai ir planuojantys juos gaminti,
 • mažųjų pieno produktų gamybos įmonių darbuotojai. .

Registracija:

tel. (8 699) 39942
e. p. mai@ktu.lt

 

„Druskos mažinimo maisto produktuose strategija, problemos ir jų sprendimo būdai“

2017 m. birželio-rugsėjo mėn. Kauno technologijos universitete, Radvilėnų pl. 19, Kaunas. Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai:

 • ūkininkai gaminantys maisto produktus pardavimui,
 • mažų maisto gamybos įmonių vadovai,
 • technologai, 
 • gamybos vadovai.

Registracija:

tel. (8 699) 39942
e. p. mai@ktu.lt

Narystė organizacijose ir partneriai

Tekstas
tekstas