2017-07-26 15:00
2017 metų birželio mėnesio 21 d. vyko tarptautinė konferencija “Paternalistinė (maisto) politika: tikslai ir pasekmės“, kurioje dalyvavo sveikatos apsaugos ministerijos, seimo, įvairių asociacijų, pramonės atstovai.  Lietuvos Vyriausybės programoje numatyta įgyvendinti maisto politiką, kuria siekiama riboti...
2017-07-26 14:15
KTU Maisto instituto tyrėjas dr. Darius Černauskas šių metų liepos 16-24 dienomis stažavosi Tarpžinybinėje Peptidų & Baltymų Chemijos & Biologijos Laboratorijoje (Florencija, Italija). Mokslinės išvykos į pasaulinio lygio peptidų tyrimų laboratoriją metu, tyrėjui pavyko įsisavinti baltymų iš šalutinių...
2017-06-14 16:30
Kviečiame teikti paraiškas į doktorantūros studijas. Disertacijų tematikos: Candida genties patogenų išskyrimas, jų savybių ir poveikio žmogaus organizmo mikrobiomui nustatymas. Isolation of pathogens of Candida genus, determination of their properties and impact on human microbiome. Vadovė Habil. dr. Joana...
2017-02-09 14:30
2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko technikos komitetų pirmininkų pasitarimas. Diskusijose aktyviai dalyvavo daugiau nei 30 skirtingų sričių technikos komitetų pirmininkų ir Departamento atstovai. Pasitarimo metu buvo aptariamos artimesnio ir produktyvesnio bendradarbiavimo...