2017-02-09 14:30
2016 m. gruodžio 6 d. Lietuvos standartizacijos departamente įvyko technikos komitetų pirmininkų pasitarimas. Diskusijose aktyviai dalyvavo daugiau nei 30 skirtingų sričių technikos komitetų pirmininkų ir Departamento atstovai. Pasitarimo metu buvo aptariamos artimesnio ir produktyvesnio bendradarbiavimo...
2016-12-15 11:30
Lietuvos standartizacijos departamente š.m. lapkričio 22 d.,  paskaitą Nauji maisto ir gamybinės aplinkos paviršių mėginių ėmimo mikrobiologiniams tyrimams metodai (LST CEN ISO/TS 17728:2015, PrLST prEN ISO 18593:2016) skaitė LST TK 51 „Maisto analizė“ pirmininkė habil. dr. Joana Šalomskienė  2016 m....