Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete studentams siūlomos 4 pirmosios pakopos (bakalauro) ir 6 antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programos bei dviejų mokslo krypčių doktorantūra.

Taikomoji matematika – orientuota į matematikos taikymą įvairiose srityse, kūrybiškumą, sustiprintą parengimą informatikos srityje ir aukštą studijų kokybę. Taikomosios matematikos specialistai, naudodami įvairias  matematikos teorijas,  skaičiavimo algoritmus, modeliavimo metodus, kompiuterius ir naujausią programinę įrangą, sprendžia praktinius ekonomikos, inžinerijos, draudimo, verslo ir kitų sričių uždavinius. Jie dalyvauja kuriant naujus gaminius, kompiuterių programinę įrangą, analizuojant įmonių veiklos duomenis, sprendžiant prognozavimo bei optimalaus valdymo uždavinius ir kita.

Daugiau informacijos čia.

Taikomoji fizika  – tai  aplink vykstantys procesai. Ši studijų programa skirta tiems, kurie nuolat domisi naujausiais mokslo ir technologijų pasiekimais, nori patys prisidėti prie aukštųjų technologijų vystymo. Studijuojant išmokstama sujungti fizikinius procesus, jų dėsningumus, taikymus ir diegimus su žiniomis apie kvantinius, mechaninius, elektromagnetinius, optinius, plazminius reiškinius. Taikomosios fizikos specialistai geba rasti sudėtingų kompleksinių problemų sprendimus, naudoti savo žinias moksliniams tyrimams įvairiose srityse, kuriose prognozuojamas technologinis proveržis.

Daugiau informacijos čia.

Medžiagos ir nanotechnologijos  – tai viena sparčiausiai besiplečiančių mokslo sričių,  apimanti įvairius medžiagų tyrimo ir medžiagų mokslo klausimus. Studijuodami pagal šią programą gilinsitės į tai, kaip įvairios medžiagos kuriamos ir taikomos pramonėje ir šiuolaikinėse aukštosiose (mikro-, nano-) technologijose, kaip medžiagų savybės tiriamos, vertinamos ir keičiamos. Remdamiesi įsisavintomis medžiagų sandaros, fizikos ir chemijos žiniomis, gebėsite parinkti tinkamas medžiagas ar jų gamybos technologijas įvairioms inžinerinėms ar techninėms problemoms spręsti.

Medžiagų fizika ir nanotechnologijos anglų kalba – pirmoji Lietuvoje I pakopos dvikryptė studijų programa anglų kalba, siejanti fizinius ir technologijos mokslus.

Daugiau informacijos čia.

 
 
 
 

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete startuoja pirmoji Lietuvoje dvikryptė studijų programa

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) startuoja unikali pirmosios pakopos studijų programą „Medžiagų fizika ir nanotechnologijos“. 

Tai pirmoji dvikryptė studijų programa anglų kalba, siejanti fizinius ir technologijos mokslus, aiškiai išreiškianti pagrindinius Kauno technologijos universiteto  strateginius tikslus – tarpdiscipliniškumą, tarptautiškumą, inovacijų  ir technologijų perdavimą, tvarios aplinkos kūrimą. Baigusiems šią studijų programą bus suteikiamas Technologijų ir fizinių mokslų bakalauro laipsnis“, – apie naująją programą pasakoja viena jos kūrėjų – fizikos mokslų daktarė KTU MGMF studijų prodekanė Živilė Rutkūnienė.

Sinerginis kompetencijų ugdymas

Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) duomenimis, perspektyviausios inžinerinės specialybės Europoje gali kilti iš nanotechnologijos, fotonikos, mikro- ir nanoelektronikos, pažangių medžiagų, biotechnologijos ir kitų žinioms imlių inovatyvių gamybos procesų ir technologijų mokslų.

„Siekiant proveržio šiose srityse yra būtinos tarpdisciplininės žinios. Naujoji programa orientuota į sinerginį inžinerinių ir fizinių kompetencijų ugdymą. Po ketverių metų sėkmingų studijų suteikiamas dviejų krypčių bakalauro laipsnis“, – įžvalgomis dalijosi Ž. Rutkūnienė.

Specialistai laukiami darbo rinkoje

Pasak KTU MGMF studijų prodekanės, programa buvo kurta atsižvelgiant į pasaulines tendencijas ir poreikį. Tiek Lietuvoje, tiek ir visame pasaulyje plečiasi įmonių, kurios vysto naujos rūšies energijos ir technologijų, pažangios gamybos sritis, todėl didėja technologinių ir fizinių kompetencijų turinčių specialistų poreikis.

CEDEFOP duomenimis, 2020 metais, specialistams, turintiems integruotas fizinių ir inžinerijos mokslų žinias, bus sukurta apie 5 milijonus darbo vietų su 1 milijono darbo vietų prieaugiu kasmet.

„Prognozuojama, kad specialistų, turinčių integruotas fizinių ir inžinerijos mokslų žinias poreikis iki 2025 m. Lietuvoje augs iki 25 proc., kitose ES šalyse bus sukurtos 3,6 mln. darbo vietų. Todėl šios programos atsiradimas yra svarbus ne tik Lietuvos, bet ir pasaulinės darbo rinkos kontekste“, – apie programos aktualumą kalbėjo Ž. Rutkūnienė.

Žinios tarptautinei karjerai

Naujoji dvikryptė Medžiagų fizikos ir nanotechnologijų studijų programa bus vykdoma anglų kalba. Pasak prodekanės, parengti specialistai ne tik turės naujausių medžiagų technologijų ir fizikos mokslų žinių, kurių sinergija formuoja  naują aukštųjų technologijų ir inovacijų vystymosi potencialą Lietuvoje ir  užsienyje, bet ir gebės komunikuoti ir būti lygiaverčiais partneriais tarptautinėse aukštųjų technologijų ir rinkose, nagrinėti ir spręsti šių technologijų problemas pasitelkiant fundamentinę fizikinę pasaulio sampratą.

„Programos absolventas bus pasiruošęs ketvirtosios industrinės revoliucijos iššūkiams ne tik Lietuvoje, bet ir tarptautinėse rinkose, o tai yra didelė vertė būsimam specialistui“, – įsitikinusi Ž. Rutkūnienė.

Studijos su iššūkiu

Pasak programos rengėjų, Lietuvoje atlikta analizė (Lietuvos darbo biržos duomenimis) rodo, kad darbdaviai susiduria su iššūkiais randant tinkamą kandidatą į reikiamų inžinerinių specialybių pozicijas. Darbdaviams reikalingi specialistai ne tik su kokybišku aukštuoju išsilavinimu, bet ir geromis anglų kalbos žiniomis.

„Studijuoti anglų kalba nebus lengva, bet įgytas išsilavinimas absolventui atvers daug durų“, –  mano Ž. Rutkūnienė.

Pasak mokslininkės, šiandien KTU yra pasirengęs priimti Lietuvos ir kitų užsienio šalių studentus, nebijančius priimti iššūkių sunkiose, bet ypač aktualiose studijose, padedančiose kurti Lietuvos ir viso pasaulio ateitį.

 

 

 

 

 
 
 
 

Partneriai