Matematikos ir
gamtos mokslų
fakultetas

 

Įkurtas 1993 m. Kauno technologijos universitete. Turi 3 katedras.

Studentų g. 50, 51368 Kaunas
Tel. (8 37) 30 03 00

Sekite mus ir bendraukite su mumis Facebook paskyroje

 
 
 
 

Fundamentaliųjų mokslų fakultetas įkurtas 1993 m. rugsėjo 1 d. sujungus tris skirtinguose fakultetuose buvusias katedras: Fizikos, įkurtą 1922 m., Matematinės sistemotyros, įkurtą 1940 m. ir Taikomosios matematikos, įkurtą 1962 m. Prieš tai Fizikos katedra priklausė Radioelektronikos fakultetui, Matematinės sistemotyros katedra – Ekonomikos ir vadybos fakultetui ir vadinosi Bendrosios matematikos katedra. Taikomosios matematikos katedra priklausė Informatikos fakultetui. Įsteigiant fakultetą buvo siekiama suaktyvinti fizikų ir matematikų mokslinę veiklą bei tobulinti KTU fakultetų studentų parengimą matematikos ir fizikos kryptyse. Kartu buvo siekiama suteikti daugiau savarankiškumo fizikos ir matematikos krypties katedroms, kad jos galėtų kuruoti savo krypties studijų programas bei rengti specialistus. Fakulteto struktūra gimė po ilgų diskusijų rektorate, kuriose aktyviai dalyvavo tuomečiai katedrų vedėjai: doc. dr. A. Grigonis, doc. dr. A. Marčiukaitienė, doc. dr. A. J. Aksomaitis bei doc. dr. A. Andriuškevičius.

Fakulteto struktūra

Pirmuoju fakulteto dekanu 1993 m. buvo išrinktas prof. habil. dr. V. P. Pekarskas, kuris 1997 m. buvo perrinktas antrai kadencijai ir dekano pareigas ėjo iki 2001 m. gruodžio mėn. Antruoju fakulteto dekanu buvo išrinktas doc. dr. V. Janilionis, kuris 2006 m. buvo perrinktas antrai kadencijai ir dekano pareigas ėjo iki 2013 m. gruodžio mėn. 31 d.

Pirmuoju fakulteto prodekanu buvo paskirtas doc. dr. R. Brazdžiūnas. Nuo 2005 m. gegužės mėn. iki 2011 m. rugpjūčio 31 d. prodekano pareigas ėjo prof. dr. G. Laukaitis. Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. fakultete dirbo du prodekanai: doc. dr. Ž. Rutkūnienė ir doc. dr. J. Dabulytė-Bagdonavičienė. Nuo 2012 m. spalio mėn. prodekanų pareigas ėjo doc. dr. Ž. Rutkūnienė ir doc. dr. K. Šutienė.

1993 m. buvo išrinkta pirmoji Fakulteto taryba, kurios pirmininku išrinktas doc. dr. A. Tamašauskas. 1997 m. Tarybos pirmininku išrinktas prof. habil. dr. J. Dudonis. Nuo 2011 m. fakulteto Tarybai vadovavo prof. habil. dr. A. Galdikas.

Per 1993–2013 m. laikotarpį Fizikos katedrai vadovavo prof. habil. dr. A. Grigonis, prof. habil. dr. J. Dudonis, prof. dr. G. Laukaitis; Matematinės sistemotyros katedrai – doc. dr. A. Marčiukaitienė, doc. dr. E. Valakevičius, prof. habil. dr. V. P. Pekarskas, doc. dr. E. Valakevičius. Taikomosios matematikos katedrai – prof. dr. A. J. Aksomaitis, prof. dr. J. Rimas, doc. dr. N. Listopadskis.

Studentų atstovybė FUMSA

Labai aktyviai veikė ir fakulteto studentų atstovybė FUMSA, kuri buvo įkurta 1996 m., o jos pirmasis pirmininkas Mindaugas Gutauskas ir šiandien aktyviai padeda fakultetui. Po jo fakulteto studentų atstovybei vadovavo Gytis Abakevičius, Eglė Uselytė, Mindaugas Juodaitis, Artūras Katvickis, Andrius Sadauskas, Julija Orlenko, Aušra Stankutė, Simona Čepkauskaitė, Aistė Bartkutė, Rasa Zybartaitė, Laura Viselgaitė, Vaida Godvišaitė, Vida Venckūnaitė, Rūta Petkevičiūtė ir Andrius Bareiša. FUMSA ne kartą pelnė aktyviausios KTU studentų atstovybės nominaciją, jos nariai buvo renkami į KTU studentų atstovybę ir Senatą. Studentų atstovybė kasmet organizuodavo pirmakursių stovyklą, pirmakursių krikštynas, 5 dienų renginį „Funtikų dienos“, Kauno jaunimo labai mėgstamą „Studentišką automobilių slalomą“, fakulteto krepšinio turnyrą Dekano taurei laimėti, padėdavo fakultetui organizuoti įvairius renginius ir konferencijas.

Pirmosios studijų programos

1993 m. į pirmą Fakulteto kursą – į tuomet veikusias dvi studijų programas: taikomosios matematikos ir fizikinės elektronikos – buvo priimta 50 studentų. Iš penkiolikos įvairių fakultetų studentų buvo suformuotas antras taikomosios matematikos kursas. Antro, trečio ir ketvirto kurso Radioelektronikos fakulteto fizikinės elektronikos specialybės studentai buvo perkelti į Fundamentaliųjų mokslų fakultetą. Įsteigta taikomosios matematikos ir fizikinės elektronikos magistrantūra, į kurią buvo priimti šias specialybes baigusieji Informatikos ir Radioelektronikos fakultetų bakalaurai. Fakultetas savo veiklą pradėjo turėdamas 5 studijų programas – fizikinės elektronikos ir taikomosios matematikos (bakalauro ir magistro) bei fizikos (doktorantūros) – apie 100 studentų ir apie 100 darbuotojų. Vėliau fizikinės elektronikos programa reorganizuota į taikomosios fizikos programą. Fakultete įkurtos dar penkios naujos studijų programos: medžiagų mokslo (bakalauro), matematikos bei fizikos mokytojo (specialiųjų profesinių studijų), medicinos fizikos (magistro).

Tartptautiniai ryšiai

Mokslo ir studijų srityje fakulteto katedros bendradarbiavo su daugelio užsienio šalių universitetais ir institutais. Įkūrus fakultetą jame nebuvo nė vieno pagrindinėse pareigose dirbančio habilituoto daktaro. Per prabėgusius 10 metų 8 fakulteto darbuotojai tapo habilituotais daktarais, penkiems iš jų buvo paskirtos Lietuvos mokslo premijos. Jų laureatais tapo profesoriai J. Dudonis, A. Grigonis, V. P. Pekarskas, S. Tamulevičius, M. K. Ragulskis.

Mokslinės konferencijos

Fakultetas kasmet organizuodavo nacionalines mokslines konferencijas „Matematika ir matematikos dėstymas“, „Taikomoji matematika“, tarptautines konferencijas „Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas technologijose“, „Medicinos fizika Baltijos šalyse“, kuriose dalyvavo gausus būrys užsienio mokslininkų daugiau kaip iš 20 šalių.

Vykdomos studijų programos

2013 m. rudenį fakultete buvo vykdomos 7 studijų programos: 3 pirmosios pakopos studijų programos (taikomoji matematika, koordinatorius V. Janilionis; taikomoji fizika, koordinatorius R. Naujokaitis; medžiagos ir nanotechnologijos, koordinatorius G. Laukaitis) ir 4 magistrantūros programos (taikomoji matematika, koordinatorius E. Valakevičius; taikomoji fizika, koordinatorius A. Galdikas; medžiagų mokslas, koordinatorius G. Laukaitis, medicinos fizika, koordinatorė D. Adlienė). Visos studijų programos buvo akredituotos maksimaliam 6 metų laikotarpiui. Keturias iš jų (taikomosios matematikos bakalauro ir magistro, taikomosios fizikos bakalauro ir magistro) akreditavo tarptautinė Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų komisija. 2013 m. įvairiose doktorantūros kryptyse studijavo 28 doktorantai, kuriems vadovavo fakulteto dėstytojai. Iš viso 2013 m. spalio 1 d. fakultete studijavo 488 studentai.

Fakulteto absolventai, baigę studijas su pagyrimu

2016

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Lina Grinevičiūtė Taikomoji fizika 2016 Fizikos magistras
Dangis Šlapelis Taikomoji fizika 2016 Fizikos magistras
Vaidas Jackevičius Medicinos fizika 2016 Medicinos fizikos magistras
Mindaugas Juodėnas Medžiagų mokslas 2016 Medžiagų mokslo magistras
Orestas Ulčinas Medžiagų mokslas 2016 Medžiagų mokslo magistras
Aistė Buivytė Taikomoji matematika 2016 Matematikos magistras
Lina Kadikinaitė Taikomoji matematika 2016 Matematikos magistras
Pranas Žiaukas Taikomoji matematika 2016 Matematikos magistras
Alvita Žabaitė Taikomoji fizika 2016 Fizikos magistras
Dalia Bartkevičiūtė Medžiagos ir nanotechnologijos 2016 Medžiagų ir nanotechnologijų bakalauras
Matas Dumčius Medžiagos ir nanotechnologijos 2016 Medžiagų ir nanotechnologijų bakalauras
Laura Barkauskaitė Taikomoji matematika 2016 Matematikos bakalauras
Diana Karosevičiūtė Taikomoji matematika 2016 Matematikos bakalauras
Raminta Rimkevičiūtė Taikomoji matematika 2016 Matematikos bakalauras
       

2015

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Vytautas Astašauskas Taikomoji fizika 2015 Fizikos magistras
Aušrinė Jurkevičiūtė Medžiagų mokslas. Funkcinės medžiagos 2015 Medžiagų mokslo magistras
Eglė Butkevičiūtė Taikomoji matematika 2015 Matematikos magistras
Albertas Dvirnas Taikomoji matematika 2015 Matematikos magistras
Augustinas Povilas Federavičius Taikomoji matematika 2015 Matematikos magistras
Jovilė Grėbliauskaitė Taikomoji matematika 2015 Matematikos magistras
Gitana Straukaitė Taikomoji matematika 2015 Matematikos magistras
Tadas Telksnys Taikomoji matematika 2015 Matematikos magistras
Ada Gajauskaitė Taikomoji fizika 2015 Fizikos bakalauras
Tomas Mikolaitis Taikomoji fizika 2015 Fizikos bakalauras
Vilius Dovydaitis Medžiagos ir nanotechnologijos 2015 Medžiagų ir nanotechnologijų bakalauras
Laimonas Andriulis Taikomoji matematika. Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2015 Matematikos bakalauras
Ieva Dirdaitė Taikomoji matematika. Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2015 Matematikos bakalauras
Julija Valančiūtė Taikomoji matematika. Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2015 Matematikos bakalauras

2014

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Benas Gabrielis Urbonavičius Medicinos fizika 2014 Medicinos fizikos magistras
Nerijus Armakavičius Taikomoji fizika 2014 Fizikos magistras
Valdas Bulota Taikomoji fizika 2014 Fizikos magistras
Erika Rajackaitė Taikomoji fizika 2014 Fizikos magistras
Marius Zienius Taikomoji fizika 2014 Fizikos magistras
Rima Linaburgytė Taikomoji matematika 2014 Matematikos magistras
Edmundas Bružas Taikomoji fizika 2014 Fizikos bakalauras
Agnė Čiučiulkaitė Taikomoji fizika 2014 Fizikos bakalauras
Osvaldas Jankauskas Taikomoji fizika 2014 Fizikos bakalauras
Irma Rajackaitė Taikomoji fzizka 2014 Fizikos bakalauras

2013

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Pranas Žiaukas Taikomoji matematika, Duomenų analizės matematiniai metodai 2014 Matematikos bakalauras
Darius Sidabra Medicinos fizika 2013 Medicinos fizikos magistras
Mantas Sriubas Medicinos fizika 2013 Medicinos fizikos magistras
Šarūnas Varnagiris Taikomoji fizika 2013 Fizikos magistras
Jūratė Vitkutė Taikomoji matematika 2013 Matematikos magistras
Justas Andrijauskas Taikomoji fizika 2013 Fizikos bakalauras
Albertas Dvirnas Taikomoji matematika, Stochastinės sistemos ir kompiuterinė analizė 2013 Matematikos bakalauras
Ieva Gražulevičiūtė Taikomoji fizika 2013 Fizikos bakalauras
Aušrinė Jurkevičiūtė Taikomoji fizika 2013 Fizikos bakalauras
Tadas Telksnys Taikomoji matematika 2013 Matematikos bakalauras

2012

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Dalia Čalnerytė Taikomoji matematika 2012 Matematikos magistras
Marius Černauskas Taikomoji fizika 2012 Fizikos magistras
Laura Legenzovaitė Taikomoji matematika 2012 Matematikos magistras
Monika Levickytė Taikomoji matematika 2012 Matematikos magistras
Nikolajus Medvedevas Medicinos fizika 2012 Medicinos fizikos magistras
Laimonas Preišogolavičius Taikomoji fizika 2012 Fizikos bakalauras
Julija Raguzina Taikomoji matematika, Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2012 Matematikos bakalauras
Erika Rajackaitė Taikomoji fizika 2012 Fizikos bakalauras
Agnė Tilūnaitė Taikomoji matematika, Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2012 Matematikos bakalauras
Benas Gabrielis Urbonavičius Taikomoji fizika 2012 Fizikos bakalauras
Vladas Zaleskas Taikomoji fizika 2012 Fizikos magistras

2011

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Iešmantas Tomas Taikomoji matematika 2011 Matematikos magistras
Dindienė Lina Taikomoji matematika 2011 Matematikos magistras
Česnulytė Vaida Taikomoji matematika 2011 Matematikos magistras
Sakaliūnienė Jolita Taikomoji fizika 2011 Fizikos magistras
Pikaitė Rita Medicinos fizika 2011 Biofizikos magistras
Šeperys Rimas Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos 2011 Medžiagų mokslo magistras
Virbickas Vitalis Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos 2011 Medžiagų mokslo magistras

2010

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Vigricaitė Lina Taikomoji fizika 2010 Fizikos magistras
Vinciūnaitė Vinga Taikomoji fizika 2010 Fizikos magistras
Kairaitis Gediminas Taikomoji matematika 2010 Matematikos magistras
Lazauskas Tomas Taikomoji matematika 2010 Matematikos magistras
Žalgirytė Lina Taikomoji matematika 2010 Matematikos magistras
Medvedevas Nikolajus Taikomoji fizika 2010 Fizikos bakalauras
Zaleskas Vladas Taikomoji fizika 2010 Fizikos bakalauras
Levickytė Monika Taikomoji matematika, Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2010 Matematikos bakalauras
Sokolovaitė Eglė Taikomoji matematika, Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2010 Matematikos bakalauras

2009

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Beinarauskaitė Vilma Taikomoji matematika 2009 Matematikos magistras
Rajeckaitė Lina Taikomoji matematika 2009 Matematikos magistras
Vitkus Paulius Taikomoji matematika 2009 Matematikos magistras
Virbickas Vitalis Taikomoji fizika 2009 Fizikos bakalauras

2008

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Navickas Edvinas Taikomoji fizika 2008 Fizikos magistras
Šileikaitė Asta Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos 2008 Medžiagų mokslo magistras
Tamulevičius Tomas Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos 2008 Medžiagų mokslo magistras
Baršauskaitė Skaistė Taikomoji matematika 2008 Matematikos magistras
Palivonaitė Rita Taikomoji matematika 2008 Matematikos magistras
Šliupaitė Asta Taikomoji matematika 2008 Matematikos magistras
Šmidtaitė Rasa Taikomoji matematika 2008 Matematikos magistras
Šnipas Mindaugas Taikomoji matematika 2008 Matematikos magistras
Lekaveckas Mindaugas Taikomoji fizika 2008 Fizikos bakalauras

2007

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Burinskas Saulius Taikomoji fizika 2007 Fizikos magistras
Burinskienė Viktorija Medicinos fizika 2007 Biofizikos magistras
Savulytė Vaida Taikomoji matematika 2007 Matematikos magistras
Šakytė Edita Taikomoji matematika 2007 Matematikos magistras
Vaišnoraitė Giedrė Taikomoji matematika 2007 Matematikos magistras
Kazlaitė Giedrė Taikomoji matematika, Verslo sistemų matematinis modeliavimas 2007 Matematikos bakalauras
Širvelytė Asta Taikomoji matematika 2007 Matematikos bakalauras

2006

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Vardauskaitė Skirmantė Medicinos fizika 2006 Biofizikos magistras
Bražėnaitė Kristina Taikomoji matematika 2006 Matematikos magistras
Lengvinaitė Ieva Taikomoji matematika 2006 Matematikos magistras
Lukšys Kęstutis Taikomoji matematika 2006 Matematikos magistras
Sidekerskienė Tatjana Taikomoji matematika 2006 Matematikos magistras
Vaškevičius Narūnas Taikomoji matematika 2006 Matematikos bakalauras

2005

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Burlova Irina Taikomoji fizika 2005 Fizikos magistras
Ibenskas Andrius Taikomoji fizika 2005 Fizikos magistras
Astapenko Dovilė Taikomoji matematika 2005 Matematikos magistras
Ašeriškytė Dovilė Taikomoji matematika 2005 Matematikos magistras
Berškienė Kristina Taikomoji matematika 2005 Matematikos magistras
Burauskaitė Agnė Taikomoji matematika 2005 Matematikos magistras
Mažanec Jolita Taikomoji matematika 2005 Matematikos magistras
Žarinskaitė Jurgita Taikomoji matematika 2005 Matematikos magistras
Narkevičiūtė Rasa Taikomoji matematika 2005 Matematikos bakalauras
Pušinskaitė Rasa Taikomoji matematika 2005 Matematikos bakalauras

2004

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Brazauskaitė Asta Taikomoji fizika 2004 Fizikos magistras
Čerpaitė - Trušinskienė Reda Taikomoji fizika 2004 Fizikos magistras
Jasinskas Gediminas Taikomoji fizika 2004 Fizikos magistras
Narkūnas Ernestas Taikomoji fizika 2004 Fizikos magistras
Borisevič Jelena Taikomoji matematika 2004 Matematikos magistras
Masilionienė Kristina Taikomoji matematika 2004 Matematikos magistras
Montvydaitė Indra Taikomoji matematika 2004 Matematikos magistras
Šutienė Kristina Taikomoji matematika 2004 Matematikos magistras
Valaitytė Akvilina Taikomoji matematika 2004 Matematikos magistras
Regelskis Vidas Taikomoji fizika 2004 Fizikos bakalauras

2003

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Algirdas Bubelis Taikomoji fizika 2003 Fizikos magistras
Giedrė Kinderytė Taikomoji matematika 2003 Matematikos magistras
Aurelija Kuraitė Taikomoji matematika 2003 Matematikos magistras
Gintautas Narvydas Taikomoji matematika 2003 Matematikos magistras
Rasa Remenytė Taikomoji matematika 2003 Matematikos magistras
Laurita Šeputienė Taikomoji matematika 2003 Matematikos magistras
Gintarė Vyzaitė Taikomoji matematika 2003 Matematikos magistras
Kristina Barauskaitė Fizika (mokytojo studijos) 2003 Fizikos mokytojas
Agnė Barauskaitė Taikomoji matematika 2003 Matematikos bakalauras

2002

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Brigita Čyžiūtė Taikomoji fizika 2002 Fizikos magistras
Žilvinas Rinkevičius Taikomoji fizika 2002 Fizikos magistras
Giedrius Jarušas Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras
Audrius Kabašinskas Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras
Vaidotas Petrauskas Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras
Darius Petronaitis Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras
Jurgita Rimšaitė Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras
Lina Sakalauskaitė Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras
Loreta Šukytė Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras
Renata Žolytė Taikomoji matematika 2002 Matematikos magistras

2001

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Jurgita Palionytė Taikomoji fizika 2001 Fizikos magistras
Gita Baranauskaitė Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Vita Bruneizarytė Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Lina Eičinaitė Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Žydronė Jonuškaitė Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Monika Mališauskaitė Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Mindaugas Peičius Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Andriejus Putiatinas Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Tomas Ruzgas Taikomoji matematika 2001 Matematikos magistras
Aurelija Kuraitė Taikomoji matematika 2001 Matematikos bakalauras
Rasa Remenytė Taikomoji matematika 2001 Matematikos bakalauras

2000

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Tomas Bagdonavičius Taikomoji matematika 2000 Matematikos magistras
Liepa Bikulčienė Taikomoji matematika 2000 Matematikos magistras
Renata Chmelevskienė Taikomoji matematika 2000 Matematikos magistras
Jurgita Dabulytė Taikomoji matematika 2000 Matematikos magistras
Robertas Vilkas Taikomoji matematika 2000 Matematikos magistras
Aušra Žvironienė Taikomoji matematika 2000 Matematikos magistras
Rima Margienė Matematika (diplomuoto mokytojo studijos I) 2000 Matematikos mokytojas
Alina Gagilaitė Taikomoji matematika 2000 Matematikos bakalauras
Audrius Kabašinskas Taikomoji matematika 2000 Matematikos bakalauras

1999

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Judita Puišo Taikomoji fizika 1999 Fizikos magistras
Artūras Šmaižys Taikomoji fizika 1999 Fizikos magistras
Robertas Alzbutas Taikomoji matematika 1999 Matematikos magistras
Mindaugas Kavaliauskas Taikomoji matematika 1999 Matematikos magistras

1998

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Irmantas Kaunietis Taikomoji matematika 1998 Matematikos magistras
Nerijus Morkevičius Taikomoji matematika 1998 Matematikos magistras
Regina Novikienė Taikomoji matematika 1998 Matematikos magistras
Ingrida Tamošaitytė Taikomoji matematika 1998 Matematikos magistras
Žaimantas Vaitiekūnas Taikomoji matematika 1998 Matematikos magistras

1997

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Stasė Petraitienė Taikomoji matematika 1997 Matematikos magistras
Violeta Rutkauskaitė Taikomoji matematika 1997 Matematikos magistras
Robertas Alzbutas Taikomoji matematika 1997 Matematikos bakalauras
Mindaugas Kavaliauskas Taikomoji matematika 1997 Matematikos bakalauras
Saulius Mikalauskas Taikomoji matematika 1997 Matematikos bakalauras

1996

 Vardas, pavardė Baigta studijų programa. Specializacija Baigimo metai Įgytas kvalifikacinis laipsnis arba profesinė kvalifikacija
Rimantas Knizikevičius Taikomoji fizika 1996 Fizikos magistras
Daiva Jankauskaitė Taikomoji matematika 1996 Matematikos magistras

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė  FUMSA suvienija aktyviausius matematikus, fizikus ir medžiagistus, norinčius dirbti savo fakulteto studentų labui. Šiuo metu atstovybėje pluša daug aktyvių ir draugiškų žmogeliukų, kurie stengiasi užtikrinti fakulteto studentų socialinę, akademinę ir kultūrinę gerovę. Tai žmonės – tokie pat studentai kaip ir kiti, turintys bendrą tikslą.

  Pirmininkė  
Jovita Petronytė
jovita.petronyte@ktu.edu
  Administratorė
Vita Tamošiūnaitė
vita.tamosiunaite@ktu.edu
  Socialinių reikalų koordinatorė
Rita Matulevičiūtė rita.matuleviciute@ktu.edu
  Akademinių procesų koordinatorė
Audronė Mašalaitė
audrone.masalaitė@ktu.edu
  Žmogiškųjų išteklių koordinatorė  
Dovilė Komolovaitė dovile.komolovaite@ktu.edu
  Laisvalaikio ir kultūros koordinatorius  
Lukas Zabulis lukas.zabulis@ktu.edu
  Informacijos ir ryšių su visuomene koordinatorė  
Liveta Valantiejūtė liveta.valantiejute@ktu.edu
  Verslo projektų koordinatorius  
  Marius Eitutis marius.eitutis@ktu.edu
  Kokybės valdymo koordinatorius  
     
Kontaktai:
KTU studentų atstovybės adresas
Studentų g. 50 - 223, LT-51393 Kaunas
Tel. (8 37) 300968
El. paštas: fumsa@fumsa.lt
 

 

 

 

Apie fakultetą

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas yra kilęs iš Fundamentaliųjų mokslų fakulteto, įkurto 1993 m. rugsėjo 1 d.

2014 m. sausio 1 d. jis gavo dabartinį pavadinimą. Fakultete vykdomos matematikos, fizikos, medžiagų mokslų ir tarpsritinės / tarpkryptinės studijos bei atliekami moksliniai tyrimai.

 

 
 
 
 

Dekanatas

  Dekanė
Doc. dr. Bronė Narkevičienė
Adresas: Studentų g. 50–218 kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (37) 30 03 01
  Studijų prodekanė
Doc. dr. Živilė Rutkūnienė
Adresas: Studentų g. 50–220 kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (+370) 693 34 786
  Mokslo prodekanas
Prof. dr. Robertas Alzbutas
Adresas: Studentų g. 50–223 kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (+370) 614 73 265
  Administravimo vadovė
Virginija Klusienė
Adresas: Studentų g. 50–217 kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (37) 30 03 03

Fakulteto taryba

Fakulteto taryba

  Fizikos katedros profesorius (tarybos pirmininkas)
Prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
Studentų g. 50–264 kab.
Tel. (+370) 616 54520
  Matematinio modeliavimo katedros docentė (tarybos sekretorė)
Doc. dr. Kristina Lukoševičiūtė
Studentų g. 50–140a kab.

Tarybos nariai

  Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekanė
Doc. dr. Bronė Narkevičienė
Studentų g. 50–218 kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (37) 30 03 01
  Fizikos katedros profesorė
Prof. dr. Diana Adlienė
Studentų g. 50-251 kab.
Tel. (+370) 612 08716
  Taikomosios matematikos katedros docentė
Doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė
Studentų g. 50–326a kab.
Tel. (+370) 620 20 474
  Taikomosios matematikos katedros docentas
Doc. dr. Vytautas Janilionis
Studentų g. 50–322 kab.
Tel. (+370) 686 61 605
  Taikomosios matematikos katedros lektorius
Dr. Mindaugas Kavaliauskas
Studentų g. 50–319 kab.
  Fizikos katedros profesorius
Prof. dr. Giedrius Laukaitis
Studentų g. 50–243 kab.
Tel. (+370) 37 300 340
  Fizikos katedros docentė
Doc. dr. Živilė Rutkūnienė
Studentų g. 50–249 kab.
Tel. (+370) 686 54543
El. p. zivile.rutkuniene@ktu.lt
  Matematinio modeliavimo katedros docentė
Doc. dr. Kristina Šutienė
Studentų g. 50–140a. kab.
Tel. (+370) 612 30 928
  Fizikos katedros profesorius  
Prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius
Studentų g. 50–243 kab.
Tel. (+370) 686 12300
  Matematinio modeliavimo katedros profesorius  
Prof. dr. Eimutis Valakevičius
Studentų g. 50-140c kab.
Tel. (+370) 37 30 03 34
(+370) 610 31 290
  III studijų pakopos studentė  
Miglė Drūlytė
Studentų g. 50–140a kab.
  AB Energijos skirstymo operatoriusgeneralinis direktorius  
Liudas Liutkevičius  
  Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Studentų atstovybės narys  
Jovita Petronytė  
  Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Studentų atstovybės narys  
Dovilė Komolovaitė  
  Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Studentų atstovybės narys  
  Miglė Kurčakaitė  
  Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Studentų atstovybės narys  
Liveta Valantiejūtė  
SKVC

Studijų kokybės vertinimo centras (SKVC)  kartu su tarptautine ekspertų grupe vykdo teikiamų studijų programų akreditaciją. 

 

2013 metais tarptautinės ekspertų grupės įvertinta bakalauro studijų programa TAIKOMOJI FIZIKA akredituota maksimaliam (šešerių metų) laikotarpiui

Atsisiųsti ataskaitą >>

2013 metais tarptautinės ekspertų grupės įvertinta magistro studijų programa TAIKOMOJI FIZIKA akredituota maksimaliam (šešerių metų) laikotarpiui.

Atsisiųsti ataskaitą >>

2012 metais tarptautinės ekspertų grupės įvertinta bakalauro studijų programa TAIKOMOJI MATEMATIKA akredituota maksimaliam (šešerių metų) laikotarpiui

Atsisiųsti ataskaitą >>

2011 metais tarptautinės ekspertų grupės įvertinta magistro studijų programa TAIKOMOJI MATEMATIKA akredituota maksimaliam (šešerių metų) laikotarpiui.

Atsisiųsti ataskaitą >>

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas bendradarbiauja su įvairiais socialiniais partneriais studijų ir mokslo srityse:

Partneriai Lietuvoje                                                  Partneriai užsienyje

Valstybinė mokesčių inspekcija                                   University of Helsinki

UAB Plėtra                                                             Vienna University of Technology

UAB „Exacaster“                                                      Zurich Polytechnic University

UAB „Efektyvūs procesai“                                        Tokyo Institute of Technology

UAB Adform Lithuania                                         Al-Farab Kazakhi national university

LSMU                                                                               HTC - Hitachi, Ltd.

Kauno technologijos universiteto gimnazija                       Shizuoka University

                                                                            Institute of gifted child of the national academy of

                                                                             pedagogical sciences of Ukraine (IGNAPSU)

 

Rėmėjai

 

Rėmėjai Lietuvoje

Lietuvos matematikų draugija

UAB „Callcredit Operations“

UAB MAXIMA LT

UAB „Vildoma“

UAB „Inospectra“

UAB Krasta Auto 

          IQ

Vilniaus Universitetas Matematikos ir informatikos institutas

 

 

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
Tel. (8 37) 30 03 00 Faks. (8 37) 30 03 02
El. p. mgmf@ktu.lt

 

Dekanatas

Dekanė

Doc. dr. Bronė Narkevičienė

218 kab., tel. (37) 30 03 01
El. p.: brone.narkeviciene@ktu.lt

 

Studijų prodekanė

Doc. dr. Živilė Rutkūnienė

220 kab., tel. (+370) 693 34 786
El. p. zivile.rutkuniene@ktu.lt

Mokslo prodekanas

Prof. dr. Robertas Alzbutas

223 kab., tel. (+370) 614 73 265
El. p. robertas.alzbutas@ktu.lt

Administravimo vadovė

Virginija Klusienė

217 kab., tel. (37) 30 03 03
El. p. virginija.klusiene@ktu.lt

Laboratorijų centro vadovė

Dalia Bareišienė

264 kab., tel.(+370) 620 68 201
El. p. dalia.bareisiene@ktu.lt

Finansų koordinatorė

Asta Vektarytė

216 kab., tel. (37) 30 03 11
El. p. asta.vektaryte@ktu.lt

Administratorė

Rūta Sutkutė

217 kab., tel. (37) 30 03 03
El. p. ruta.sutkute@ktu.lt

Tarptautinių ryšių koordinatorė
Rinkodaros ir komunikacijos koordinatorė

Gabija Valiukienė

216 kab., tel. (37) 30 03 11
El. p. gabija.valiukiene@ktu.lt

Studijų programų administratorė

Jolita Babilaitė - Laučiuvienė

221 kab., tel. (37) 30 03 00, (+370) 610 60 279
El. p. jolita.babilaite-lauciuviene@ktu.lt

Studijų aptarnavimo administratorė

Evelina Valaitytė

221 kab., tel. (37) 30 03 00, (+370) 610 60 279
El. p. evelina.valaityte@ktu.lt

 

Mes jais didžiuojamės

Mokslo laureatai

 

Lietuvoje

 
2005 m. Lietuvos mokslo premijos laureatu fizinių ir technologijos mokslų srityse tapo Matematinio modeliavimo katedros prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis.
 
2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatu technologijos mokslų srityje tapo Fizikos katedros prof. dr. Sigitas Tamulevičius.
 
2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatu technologijos mokslų srityje tapo Fizikos katedros prof. dr. Julius Dudonis.
   
2000 m. Lietuvos mokslo premijos laureatu technologijos mokslų srityje tapo Fizikos katedros prof. dr. Alfonsas Grigonis.
   
1995 m. Lietuvos mokslo premijos laureatu medžiagų inžinerijos srityje tapo Matematinio modeliavimo katedros prof. dr. Vidmantas Povilas Pekarskas.
   

 

KTU

2016 m. aktyviausiu KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatu tapo Matematinio modeliavimo katedros dokt. Tadas Telksnys.
2016 m. aktyviausiu KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros dokt. Benas Gabrielis Urbonavičius.
2016 m. aktyviausiu KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatu tapo Matematinio modeliavimo katedros dokt. Martynas Vaidelys.
  2012 m. aktyviausiu KTU jaunuoju mokslininku tapo Fizikos katedros doc. dr. Liutauras Marcinauskas, jam paskirta LMA jaunojo mokslininko stipendija.
 
  2011 m. aktyviausiu KTU jaunuoju mokslininku tapo Fizikos katedros doc. dr. Liutauras Marcinauskas.
 
2010 m. aktyviausiu KTU jaunuoju mokslininku tapo Fizikos katedros doc. dr. Liutauras Marcinauskas – pirmoji premija.
   
  2009 m. aktyviausiu KTU jaunuoju mokslininku tapo Fizikos katedros doc. dr. Liutauras Marcinauskas.
   
2007 m. aktyviausia KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureate tapo Fizikos katedros doc. dr. Judita Puišo.
   
2006 m. aktyviausiu KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius.
   
2006 m. aktyviausia KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureate tapo Matematinio modeliavimo katedros dokt. Loreta Saunorienė.
   
  2005 m. aktyviausiu KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius.
   
2005 m. aktyviausia KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureate tapo Fizikos katedros dokt. Brigita Abakevičienė.
   
2005 m. aktyviausia KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureate tapo Fizikos katedros dokt. Jurgita Čyvienė.
   
  2004 m. aktyviausiu KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius.
   
2004 m. aktyviausia KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureate tapo Fizikos katedros dokt. Asta Guobienė.
   
  2003 m. aktyviausiu KTU mokslininkų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius.
   
  2003 m. aktyviausia KTU mokslininkų konkurso laureate tapo Fizikos katedros dokt. Asta Guobienė.
   
  2003 m. aktyviausia KTU mokslininkų konkurso laureate tapo Fizikos katedros dokt. Jurgita Čyvienė.
   
  2002 m. aktyviausiu KTU mokslininkų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros vyr. m. d. Rimantas Knizikevičius.
   
  2002 m. aktyviausia KTU mokslininkų konkurso laureate tapo Fizikos katedros dokt. Judita Puišo.
   
  2001 m. aktyviausia KTU mokslininkų konkurso laureate tapo Fizikos katedros dokt. Judita Puišo.
   
2000 m. aktyviausiu KTU mokslininkų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros vyr. asist. Giedrius Laukaitis.
   
  2000 m. aktyviausiu KTU mokslininkų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros prof. dr. Sigitas Tamulevičius.

 

2017 m. Lietuvos mokslo akademijos stipendiją gavo Fizikos katedros atstovas dr. Tomas Tamulevičius.

Prof. Igno Končiaus stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Lukas Stankevičius Taikomoji fizika Pirmoji 2016 m.
Alvita Žabaitė Taikomoji fizika Pirmoji 2015 m.
Marius Zienys Taikomoji fizika Pirmoji 2014 m.
Justinas Andrijauskas Taikomoji fizika Pirmoji 2013 m.
Aušrinė Jurkevičiūtė Taikomoji fizika Pirmoji 2012 m.
Ieva Gražulevičiūtė Taikomoji fizika Pirmoji 2011 m.
Rimas Šeperys Taikomoji fizika Antroji 2010 m.
Vitalis Virbickas Taikomoji fizika Pirmoji 2009 m.
Jurgita Laurikaitienė Taikomoji fizika Trečioji 2008 m.
Nikolajus Medvedevas Taikomoji fizika Pirmoji 2008 m.
Asta Šileikaitė – Tamulevičienė Taikomoji fizika Antroji 2007 m.
Saulius Burinskas Taikomoji fizika Antroji 2006 m.
Skirmantė Vardauskaitė – Mockevičienė Taikomoji fizika Pirmoji 2006 m.
Tomas Grinys Taikomoji fizika Trečioji 2005 m.
Tomas Tamulevičius Taikomoji fizika Pirmoji 2005 m.
Irina Burlova – Černiukė Taikomoji fizika Antroji 2004 m.
Marius Laurikaitis Taikomoji fizika Trečioji 2004 m.
Algirdas Bubelis Taikomoji fizika Antroji 2003 m.
Brigita Čyžiūtė – Abakevičienė Taikomoji fizika Antroji 2002 m.
Jurgita Čyvienė Taikomoji fizika Trečioji 2002 m.
Judita Puišo Taikomoji fizika Trečioji 2001 m.
Gediminas Jasinskas Taikomoji fizika Pirmoji 2001 m.
Žilvinas Rinkevičius Taikomoji fizika Pirmoji 2000 m.
Giedrius Laukaitis Taikomoji fizika Trečioji 2000 m.

Rektoriaus skatinamoji stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Matas Damonskis Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji 2016 m. pavasario semestras
Mantas Lukauskas Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji 2016 m. pavasario semestras
Inga Timofejeva Taikomoji matematika Pirmoji 2016 m. pavasario semestras
Lukas Stankevičius Taikomoji fizika Pirmoji 2016 m. pavasario semestras
Orestas Ulčinas Medžiagų mokslas Antroji 2016 m. pavasario semestras
Pranas Žiaukas Taikomoji matematika Antroji 2016 m. pavasario semestras
Raminta Rimkavičiūtė Taikomoji matematika Pirmoji 2015 m. pavasario semestras
Lukas Stankevičius Taikomoji fizika Pirmoji 2015 m. pavasario semestras
Linas Šimatonis Taikomoji fizika Pirmoji 2015 m. pavasario semestras
Orestas Ulčinas Medžiagų mokslas Antroji 2015 m. pavasario semestras
Aušrinė Jurkevičiūtė Medžiagų mokslas Antroji 2015 m. pavasario semestras
Pranas Žiaukas Taikomoji matematika Antroji 2015 m. rudens semestras
Matas Damonskis Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji 2015 m. rudens semestras
Mantas Lukauskas Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji 2015 m. rudens semestras
Dalia Bartkevičiūtė Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji 2015 m. rudens semestras
Mindaugas Juodėnas Medžiagų mokslas Antroji 2015 m. rudens semestras
Orestas Ulčinas Medžiagų mokslas Antroji 2015 m. rudens semestras
Lukas Stankevičius Taikomoji fizika Pirmoji 2015 m. rudens semestras
Linas Šimatonis Taikomoji fizika Pirmoji 2015 m. rudens semestras

Prezidento Jono Žemaičio stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Matas Damonskis Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji nuo 2016-09-06 iki 2017-06-30

Prezidento Aleksandro Stulginskio stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Linas Šimatonis Taikomoji fizika Pirmoji nuo 2016-03-21 iki 2016-06-30
Lukas Stankevičius Taikomoji fizika Pirmoji nuo 2016-09-06 iki 2017-06-30
Linas Šimatonis Taikomoji fizika Pirmoji nuo 2015 m. spalio

Carol Martin Gruodis atminimo fondo stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Alvita Žabaitė Taikomoji fizika Pirmoji nuo 2016-01-25 iki 2016-06-30
Eglė Butkevičiūtė Taikomoji matematika Antroji nuo 2015-02-01 iki 2015-06-30
Alvita Žabaitė Taikomoji fizika Pirmoji nuo 2015-02-01 iki 2015-06-30
Alvita Žabaitė Taikomoji fizika Pirmoji nuo 2015-09-08 iki 2015-12-31

Galaz and Comany LLP fondo stipendija

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Nursultan Kainbayev Taikomoji fizika Antroji nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30
 

Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Pranas Žiaukas Taikomoji matematika Antroji nuo 2015-12-01 iki 2015-12-31

Jūratės Kazickaitės fondo stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Jovilė Grėbliauskaitė Taikomoji matematika Antroji nuo 2015-06-17 iki 2015-06-30

Dr. J. P. Kazicko studijų fondo stipendija

 

Studento vardas, pavardė Studijų programa Studijų pakopa Laikotarpis
Ervinas Urbonas Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji nuo 2016-06-17 iki 2016-06-30
Matas Damonskis Medžiagos ir nanotechnologijos Pirmoji nuo 2015-06-17 iki 2015-06-30
 
  2000 m. aktyviausiu KTU mokslininkų konkurso laureatu tapo Fizikos katedros prof. dr. Sigitas Tamulevičius.

Užsienio dėstytojų ir mokslininkų vizitai

     
Dr. Hüseyin Ozan Tekin Üsküdar Üniversitesi (Turkija)
     
     Dr. Todorka Lulcheva Dimitrova Plovdivo universitetas (Bulgarija)

 

 

   
Prof. dr. Masaaki Saito Tokijo technologijos universitetas (Japonija)
     
Dr. Kęstutis Česnavičius Berklio universitetas (JAV)
   
Dr. Yunqing Tang Harvardo universitetas (JAV)
   

Dr. Julija Tastu

Danijos technikos universitetas (Danija)

   
Prof. dr. Miguel A. F. Sanjuán Rey Juan Carlos universitetas (Ispanija)
     
           Prof. dr. Guenakh Mitselmakher Floridos universitetas (JAV)
     
Dr. Agnė Burauskaitė-Harju FM Försäkringsmatematik (Švedija)
     

Prof. dr. Sören Mattsson

Lund universitetas (Švedija)
     

Dr. Artūras Vailionis

Stanfordo universitetas (JAV)
     
Rima Siaurusevičiūtė American Express (JAV)
     
 

Prof. dr. Xavier Coqueret

Reimso universitetas (Prancūzija)
     
         

Dr. Giuseppe Spadaro

Palermo universitetas (Italija)
     
Dr. Clara Silvestre Neapolio polimerų chemijos ir technologijos institutas (Italija)
     

Konstantinos Bloutsos

Ernst and Young (Graikija)

 

   

 

   
     
   
     
   
     
   
     

Jie mokėsi ČIA

 

 

 

Baigta studijų programa: Taikomoji matematika

Dabartinės pareigos: Dėstytoja rizikos ir patikimumo srityje (Nottingham Universitetas, Didžioji Britanija)

Bakalauro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

Taikomoji matematika, 2001

Magistro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

Taikomoji matematika, 2003

Kitas įgytas aukštasis išsilavinimas:

PhD in Risk and Reliability (Loughborough University, UK)
Daktaro laipsnis rizikos ir patikimumo srityje (Loughborough Universitetas, GB)

Jūsų karjeros kelias po FMF baigimo / dabartinės pareigos:

PhD in Risk and Reliability (2003–2007, Loughborough University, UK)
Daktaro laipsnis rizikos ir patikimumo srityje (2003–2007, Loughborough Universitetas, GB)

Research Fellow in Risk and Reliability (2006–2010, Loughborough University and the University of Nottingham, UK)
Tyrimų asistentė rizikos ir patikimumo srityje (2006–2010, Loughborough Universitetas ir Nottingham Universitetas, GB)

Dabartinės pareigos:
Lecturer in Risk Reliability (since 2010, University of Nottingham, UK)
Dėstytoja rizikos ir patikimumo srityje (nuo 2010, Nottingham Universitetas, GB)

Kas lėmė tai, kad pasirinkote taikomosios matematikos studijas ir būtent FMF?

Taikomąją matematiką FMF pasirinkau todėl, kad domėjausi matematiniais modeliais ir jų pritaikymu versle ir pramonėje. 

Kokias įgytas žinias ir gebėjimus dažnai taikote savo karjeroje? / Kaip šių studijų pasirinkimas įtakojo jūsų sėkmę karjeroje? / Kaip dabartinė veikla siejasi su matematika? 

Patirtis matematiniame modeliavime atvėrė duris tolimesnėms daktaro studijoms GB, kurios toliau vedė į akademines pareigas Nottingham universitete. Šiuo metu esu dėstytoja, dėstau studentams matematinius modelius pramoninės rizikos ir patikimumo srityje, kuriu ir taikau matematinius modelius pramonėje, ypač geležinkelio ir aviacijos sektoriuose.

Kokius įspūdingiausius momentus prisimenate iš studijų metų? / Kokiu studentu save prisimenate? / Kokiomis studentiškomis akimirkomis norėtumėte pasidalinti?

Prisimenu labai draugišką grupę FMM-7/2, ilgas diskusijas besiruošiant egzaminams ir „funtikų“ dienas.

Ką patartumėt, palinkėtumėt moksleiviams / abiturientams renkantis studijas?

Gilintis į modelių išvedimą, nes kai įprastos modelių prielaidos praktikoje negalioja, gali prireikti ir patiems išsivesti modelį. Tobulinti programavimo žinias, kad galėtumėte patys susiprogramuoti bet kokį modelį, ne vien pasikliautumėte programine įranga.

 

 

 

Baigta studijų programa: Taikomoji fizika

Dabartinės pareigos: Mokslinis darbuotojas (University of Surrey, Anglija)

Bakalauro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

2004 m., taikomoji fizika

Magistro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

2006 m., Teorinė fizika, Vilniaus universitetas

Kitas įgytas aukštasis išsilavinimas:

2012 m., matematikos mokslų daktaro laipsnis (kryptis — matematinė fizika), University of York, Anglija

Jūsų karjeros kelias po FMF baigimo / dabartinės pareigos:

2012–2013 — mokslinis bendradarbis (Research Associative) prie projekto „Ne-ultralokalumas ir naujos matematinės struktūros kvantinėse integruojamose sistemose“, University of York, Anglija.
2013–(2016) — mokslinis darbuotojas (Research Fellow) prie projekto „Naujos algebrinės struktūros, susietos su kalibruotinių laukų ir gravitacijos teorijos dualumo modeliais“, University of Surrey, Anglija.
 

Kas lėmė tai, kad pasirinkote taikomosios fizikos studijas ir būtent FMF?

Pasirinkau fizikos kryptį tam, kad sužinočiau, kodėl sumuštinis visada nukrenta sviestu žemyn. Būtent FMF, nes jis buvo arti namų, o tai labai svarbu, kai norisi ilgiau pamiegoti rytais.

Kokias įgytas žinias ir gebėjimus dažnai taikote savo karjeroje? / Kaip šių studijų pasirinkimas įtakojo jūsų sėkmę karjeroje? / Kaip dabartinė veikla siejasi su fizika? 

Meromorfinių funkcijų integralai uždaru kontūru ir funkcijų skleidimas eilute bei harmonikomis studijų metais atrodė tokie niekingi ir niekam nereikalingi. Deja, kas vasarą molis, — žiemą brolis.

Kokius įspūdingiausius momentus prisimenate iš studijų metų? / Kokiu studentu save prisimenate? / Kokiomis studentiškomis akimirkomis norėtumėte pasidalinti?

Litografija ant silicio padėklų buvo tikrai įspūdinga. Gal KTU laboratorijos ir negali lygiuotis į Intel 22nm technologijos integroschemų gamybos cechus, bet išbandyti buvo verta.

Ką patartumėt, palinkėtumėt moksleiviams / abiturientams renkantis studijas?

Būti pasiruošus daug mokytis savarankiškai ir papildomai. Universitetas — tai tik rodyklė, kuri padeda pasirinkti kryptį ir išmoko naudotis irklais. Irkluoti pirmyn teks pačiam. Daug. Labai daug ir sunkiai, jei norėsis nuplaukti toli.

 

 

 

 

Baigta studijų programa: Taikomoji matematika

Dabartinės pareigos: AB SEB bankas, verslo klientų projektų vadovo padėjėja

Bakalauro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

2008 m., Taikomoji matematika

Magistro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

2013 m., finansų magistras, KTU Ekonomikos ir vadybos fakultetas

Jūsų karjeros kelias po FMF baigimo / dabartinės pareigos:

2008 02–2011 01 UAB SEB Investicijų valdymas, Operacijų departamento asistentė
2011 01–2012 01 AB SEB bankas, verslo klientų vadybininko asistentė
2012 01–dabar AB SEB bankas, verslo klientų projektų vadovo padėjėja

Kas lėmė tai, kad pasirinkote taikomosios matematikos studijas ir būtent FMF?

Mokykloje labai patiko matematika ir, pasidomėjusi sužinojau, kad baigus šias studijas, atsiveria didesnės galimybės įsidarbinti verslo įmonėse, bankuose. 

Kokias įgytas žinias ir gebėjimus dažnai taikote savo karjeroje? / Kaip šių studijų pasirinkimas įtakojo jūsų sėkmę karjeroje? / Kaip dabartinė veikla siejasi su matematika? 

Išugdytas analitinis ir loginis mąstymas. Darbinantis UAB SEB Investicijų valdyme, konkursą praėjau vien dėlto, kad esu baigusi taikomąją matematiką. Taip pat ir dėl įgytų žinių studijuojant investicijų mokslą. Dirbant UAB SEB Investicijų valdyme matematiką teko naudoti kasdieniame darbe, skaičiuojant, vertinant pensijų ir investicijų fondų kainas, grąžas, apskaitant investicinius portfelius. Šiuo metu darbe matematika pagelbėja kaip papildomas įrankis vertinant ir analizuojant įmonių finansus.

Kokius įspūdingiausius momentus prisimenate iš studijų metų? / Kokiu studentu save prisimenate? / Kokiomis studentiškomis akimirkomis norėtumėte pasidalinti?

Nepamirštama veikla FUMSOJE — buvau atsakinga už socialinius ir akademinius reikalus. Buvimas FUMSOS nare — tai didelė patirtis ir pats didžiausias džiaugsmas. Buvau FMM–4/3 gr. seniūnė. Studijų metai buvo patys geriausi, o prisiminimai, susiję su jais — patys gražiausi.
Naudodamasi proga, noriu pasakyti patį didžiausią AČIŪ Dėstytojams, Dekanui V. Janilioniui už nuoširdumą bendraujant su studentais, neišskiriant jų iš kolegų tarpo.

Ką patartumėt, palinkėtumėt moksleiviams / abiturientams renkantis studijas?

Nebijoti iššūkių, nenuleisti rankų, nors mokantis būtų nelengva — labai norint — viskas pasiekiama ir įveikiama. Taip pat nepamirškite studentiško gyvenimo ir aktyviai dalyvaukite studentų atstovybės veikloje.

 

 

 

Baigta studijų programa: Taikomoji matematika

Dabartinės pareigos: Swedbank Life Insurance SE Lietuvos filialas, vadovas ir aktuaras

Bakalauro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

1998 m., Taikomoji matematika

Magistro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

2000 m., Taikomoji matematika

 Ką Jums suteikė studijos, žvelgiant iš šiandieninės perspektyvos?

- Jeigu galėčiau taip pasakyti, tai pastatė tvirtą pagrindą po kojomis ir leido siekti karjeros, profesinio tobulėjimo. Neišnyko nei pasitikėjimas, nei noras eiti į priekį.

Na, o kaip viskas atrodė tik baigus 12 klasių? Ar buvo aiški studijų ir karjeros vizija? Juk abiturientai kasmet su baime žiūri į ateitį, kai kurie gal netgi nusivylę galimybėmis...

- Buvo viskas kitaip, palyginus save abiturientą ir save absolventą. Baigdamas 12 klasių nežinojau, ko noriu iš gyvenimo ;) Tuomet apie matematikos studijas ir minčių neturėjau. Norėjau studijuoti ekonomiką, vadybą ar ką nors panašaus – kaip ir daugelis kitų. Tad tokią kryptį tuo metu ir pasirinkau. Bet vėliau viskas pasikeitė, radau mane labiau tenkinusį variantą.

Koks tai buvo variantas?

- Matematika man visuomet sekėsi, bet niekada negalvojau apie matematikos studijas. Pusantrų metų studijavau vadybą. Bet matematikos dėstytojas man pasiūlė pasidomėti studijomis Fundamentaliųjų mokslų fakultete (FMF). Tuomet pirmą kartą išgirdau apie aktuaro profesiją, kuri mane sužavėjo ir nusprendžiau jos siekti.

Negirdėtas žodis. O kas yra aktuaras?

- Tai draudimo matematikas, kuris vertina draudimo įmonės veiklą statistiniais metodais. Reikia kurti naujus draudimo produktus. Trumpai tariant: skaičiuoti, stebėti, vertinti. Ir visa tai vyksta draudimo srityje.

O ar teko nusivilti matematikos studijomis? Juk pasitaiko, kai jaunuolį gyvenime persekioja neišsipildę norai ir karjeros nesėkmės...

- Studijomis nenusivyliau. Gal tai buvo dėl to, kad programa buvo labai plati ir šalia privalomų dalykų visuomet buvo galimybė pasigilinti ir į kitas sritis, kaip psichologija, ekonomika ar draudimo matematika. Kiekvienas randa savo nišą tobulėti ir džiaugtis savo rezultatais.

Ką veikėte baigęs bakalauro studijas?

- Nė nesvarstęs siekiau matematikos magistro laipsnio Fundamentaliųjų mokslų fakultete. Net minties tokios neturėjau, kad nesieksiu magistro laipsnio. Gal aš lėčiau viską įsisavinu, bet po bakalauro studijų dar tvirtai nesijaučiau ir jaučiau didelį žinių alkį :)

Ką manėte dirbsiantis, kai dar studijavote? Juk matematika – labai siauras ir teorinis mokslas, kai kurių vertinimu. Galima būti nebent finansininku.

- Na, ne. Žmonės nepasigilina į matematikos galimybes. Jau nuo antro kurso susidomėjau aktuaro profesija ir kryptingai jos siekiau. Matematika man buvo žinių motina.

Kokiose darbovietėse, susijusiose su studijuota specialybe, teko dirbti baigus universitetą?

- Baigęs bakalauro studijas įsidarbinau aktuaru mažoje ne gyvybės draudimo bendrovėje. Po kelerių metų pakeičiau draudimo šaką, bet ne profesiją :) Įsidarbinau aktuaru gyvybės draudimo bendrovėje. Vėliau keitėsi tik pareigos ir atsakomybės, tačiau likau ištikimas gyvybės draudimo verslui. Visuomet mano darbas buvo susijęs su studijuota specialybe.

Atrodo, nebuvo sudėtinga įsidarbinti baigus studijas KTU FMF? Kiek truko norimo darbo paieškos?

- Gal man tiesiog pasisekė? Įsidarbinti pabaigus Fundamentaliųjų mokslų fakultetą nebuvo sudėtinga, nes tiesiog to siekiau. Svarbu „įkelti koją“ į įmonę, o toliau jau viskas priklauso nuo asmeninių sugebėjimų, teorinio pagrindo ir kitų įgūdžių, kuriuos suformuoja studijos universitete.

Kaip dažnai esamame darbe praverčia Fundamentaliųjų mokslų fakultete įgytos matematikos studijų programos teorinės žinios?

- Negalėčiau įvardinti konkrečių žinių, kurios praverčia darbe po matematikos studijų. Būtų per daug paprastas receptas į sėkmę. Man labiausiai praverčia ne teorinės žinios, o universitete suformuotas mąstymas, sugebėjimas analizuoti situaciją bei rasti optimalų sprendimą. Dar studijuodamas matematiką, labai nepatikliai klausiau dėstytojų pasisakymų, kad matematikas gali dirbti bet kokį darbą. Dabar tai suprantu, kad matematikos studijų didžiausia vertė yra ne teorinės žinios, kurių daugumos niekada praktikoje nepanaudosi, o asmeninių sugebėjimų, mąstymo tobulinimas, kuris yra svarbesnis pagrindas profesinei karjerai bet kurioje srityje. Matematikos studijų Fundamentaliųjų mokslų fakultete metu tas pagrindas ir susikūrė.

 

 

 

 

Baigta studijų programa: Taikomoji matematika

Dabartinės pareigos: įmonės „WEB Partners“ įkūrėjas ir vadovas, mokymų ir seminarų interneto rinkodaros, verslumo, pinigų valdymo ir kitomis temomis vedėjas.

Kauno technologijos universitete baigėte matematiką ir informatiką, o dirbate rinkodaros srityje. Kaip tai atsitiko?

Manau, kad kiekvienas turi atrasti save. Aš ir vidurinėje, ir aukštojoje mokykloje domėjausi daugeliu sričių. Turbūt daugiausiai įtakos mano pasirinkimams turėjo veikla atstovybėje, nes teko išbandyti įvairias sritis, pasitikrinti, kas patinka. Tarp kitko, tai, ką aš studijavau, yra susiję su tuo, ką veikiu dabar – bakalauro studijose mokiausi ne vien tik matematinių skaičiavimų, bet ir matematikos taikymo kompiuterijoje. Magistro studijos (studijavau informatiką) dar labiau susijusios su mano darbu, kadangi įmonėje projektuojame daug su informacinėmis technologijomis susijusių dalykų. Taigi, gerai išmanau techninę pusę, o kadangi pats domiuosi ir rinkodara, išeina geras derinys. Mūsų srityje neretai pasitaiko, kad žmogus moka arba viena, arba kita. Pavyzdžiui, moka programuoti, bet nesugeba sukurti verslui naudingo projekto, arba sugeba atrasti rinkodarinį sprendimą, bet nelabai supranta, kaip sukurti geriausią techninį sprendimą. Stengiuosi išnaudoti savo visapusiškas žinias.

Panašu, kad Jums priimtina veiklos įvairovė.

Manau, verslininkas turi būti universalus. Negali vien tik programuoti, rašyti, skaityti arba skaičiuoti. Tenka ir aktyviai vadovauti, ir dirbti su klientais. Visa tai labai įdomu, nes žmonės ateina iš įvairių veiklos sričių, o tai suteikia galimybę pamatyti ir įsigilinti į tai, ko anksčiau nesuprasdavai. Taip kaupiu patirtį. Dėstymas arba žinių atidavimas, kiek save tyrinėjau, man tinka pagal charakterį ir, manau, gerai sekasi, todėl ta linkme taip pat smagu eiti. Jeigu eičiau tik viena iš šių krypčių, tai, manau, būtų truputėlį nuobodu. Man reikia universalumo.

Savo patirtimi tarsi iliustruojate vieną iš Kauno technologijos universiteto veiklos prioritetų – daugiadalykiškumą.

Galbūt. Mano nuomone, visiškai nesvarbu, ką duoda aukštoji mokykla, svarbu, ką pasiimsi pats. Net jei studijos būtų ir neįdomios, turite visas galimybes keisti kryptį ar ieškoti kažko naujo, įdomaus. Studentas turi prisiimti atsakomybę, kad tik nuo jo veiksmų priklauso sėkmė. Universitetas gali sukurti sąlygas, ir, dažniausiai, tą padaro – gali burtis į klubus, būrelius, pasikviesti kokius tik nori lektorius, organizuoti susiėjimus, tobulėti. Tai ir reikėtų išnaudoti.

O ką Jums asmeniškai davė studijos?

Labai daug pažinčių. Jei kalbėtume iš studijų pusės – universitetas neišmokys, kaip nupjauti vamzdį, ar nudažyti sieną, todėl nereikėtų to tikėtis. Studijos universitete yra platesnio profilio, čia daugiau moko mąstyti ir išgauti iš to rezultatą. Tai ir yra vertingiausia, tik ne visiems sekasi to pasisemti. Aš nemanau, kad universiteto paskirtis – suteikti profesiją.

Tad galima teigti, kad universitetas išmoko mąstyti?

Tai – mokslo institucija, o mokslininkai tiria, mąsto, daro atradimus... Studento veikla taip pat turėtų būti panaši. Šiandien nėra tokios profesijos, kuri dešimčiai metų garantuotų darbą. Viskas keičiasi. Labiausiai vertinu žmones, kurie sugeba rasti informaciją, ją apdoroti ir pritaikyti, nesvarbu, kokioje srityje. Pavyzdžiui, mūsų – interneto rinkodaros srityje – viskas keičiasi beveik kasdien, kokioje nors kitoje srityje – gal ne taip greitai, bet tie procesai vyksta. Jeigu sugebi ne tik perprasti tuos procesus, bet ir gal net ir juos painicijuoti, tai visada būsi sėkmingesnis. Aukštoji mokykla to ir išmoko – prisitaikyti situacijoje. Žinoma, žinios taip pat reikalingos – vienos daugiau, kitos – mažiau.

Ką patartumėte šiandienos pirmakursiui?

Jų visų akys dar plačios ir viltys didelės... Visų pirma, patarčiau gerai praleisti laiką ir pradėti suprasti, kur atsiradai. O paskui reikia pradėti galvoti, ką čia veiki, ką gali iš studijų pasiimti, ir kaip jas planuoji taikyti, kad gautum daugiausia naudos.

Pokalbio pradžioje kalbėjome apie Jūsų ieškojimus. Tad sau irgi kėlėte panašius klausimus?

Aš turbūt buvau panašioje situacijoje, kaip ir daugelis dabartinių pirmakursių. Paprastai eini studijuoti į tą kryptį, kuri tau gerai sekasi mokykloje. Niekas nepaaiškina, ką galėsi veikti baigęs studijas, tačiau maždaug įsivaizduoji, ką studijuosi. Man gerai sekėsi ir fizika, ir matematika, ir dailė. Nuėjau į tiksliųjų mokslų pusę, tačiau darbas rinkodaros srityje leidžia būti kūrybingam. Manau, kad tiksliųjų mokslų ir kūrybingumo derinys yra labai geras.

Turime tokią rubriką „KTU – tai mano kelias“. Kaip Jūs apibūdintumėte savo kelią, koks jis yra?

Tai – labai platus klausimas. Mano kelias yra kūrybinis, kupinas ieškojimų ir judesio pirmyn. Esu toks žmogus, kuris nemėgsta veikti to paties, toje pačioje vietoje. Atsiranda vis naujų veiklos sričių, ir man atrodo tas kelias nukreiptas tinkama kryptimi. 

 

 

 

Baigta studijų programa: Medžiagų mokslas

Dabartinės pareigos: Medžiagų mokslo instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, KTU Fundamentaliųjų mokslų fakulteto dėstytojas.

Mokėtės KTU gimnazijoje, studijavote KTU, dabar dirbate čia. Iš kur tas nuoseklumas?

Man labai patiko idėja, kad Universitetas turi savo gimnaziją ir aš tikėjausi gimnazijoje įgyti žinių, reikalingų gamtos mokslo studijoms universitete. Nors buvo gana sunku įstoti (reikėjo laikyti stojamuosius egzaminus ir įveikti konkursą) ir mokytis (labai intensyvus darbas ir aukšti reikalavimai), tačiau vėliau atradau, kad tai buvo puikus tolesnių studijų universitete pagrindas.

Iš gimnazijos laikų liko patys šilčiausi prisiminimai. Labai rekomenduočiau jaunuoliams, svajojantiems apie studijas universitete, rinktis šią gimnaziją.

Svarstydamas, kur stoti studijuoti, galvojau ir apie sostinės aukštąsias mokyklas, tačiau nusprendžiau likti Kaune ir tuo dabar džiaugiuosi. Pasirinkau naują studijų programą – medžiagų mokslą – nes jis pasirodė įdomus ir tarpdiscipliniškas. Dar studijuodamas Universitete susidomėjau moksline veikla, tad, kai baigiau magistrantūros studijas, nedvejojau, ar toliau studijuoti doktorantūroje.

Man patinka mokslinis darbas ir, tikiuosi, turėsiu galimybių jį dirbti toliau. Labai smagu, kad šiemet baigtas statyti „Santakos“ slėnio pastatas ir pagaliau įsikelsime į naujas patalpas su nauja šiuolaikiška įranga, kurios taip ilgai laukėme.

Taip pat džiaugiuosi, kad Universitete turiu galimybę savo mokslinės srities žiniomis pasidalyti su Fundamentaliųjų mokslų fakulteto studentais, kurie kartu dirba atlikdami savo praktikas ir baigiamuosius darbus, dalyvauja mano skaitomose paskaitose.

Universitetas suteikia plačias galimybes mokslinei saviraiškai ir tai motyvuoja jame nuosekliai siekti karjeros. Magistrantūros studijų semestrą teko praleisti Pietų Danijos universitete, vėliau doktorantūros metais 3 mėnesius dirbau IBM tyrimų centre Ciuriche. Man labai malonu prisiminti, kad per šias stažuotes dalyvavau tyrimuose kaip lygiavertis partneris, o mano įgytos žinios Universitete buvo tinkamai įvertintos. Kartu su kolegomis iš Danijos ir Šveicarijos paruošėme ir išspausdinome bendras publikacijas.

Kaip pasirinkote savo studijų sritį? Ar turėjo įtakos tėvai?

Nuo mokyklos laikų mane traukė tikslieji mokslai. Domėjausi fizika, informatika ir stodamas į universitetą užpildžiau keletą pasirinkimo eilučių. Mano tėvai taip pat mokslininkai: mama medicinos mokslų daktarė, o tėtis Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, todėl jų geras pavyzdys, be abejo, turėjo įtakos mano pasirinkimams.

Medžiagų mokslo studijų programoje dėsto skirtingų fakultetų dėstytojai, todėl man pasirodė, kad tai puiki galimybė per vienerias studijas susipažinti su chemijos, fizikos, matematikos, informatikos ir kitomis disciplinomis.

Šiandien jau galiu pasakyti, kad tai buvo geras pasirinkimas ir studijų metu įgytos žinios labai praverčia darbe, kuriame, beje, reikia mokytis nuolatos.

Kuo jus žavi medžiagų mokslas? Kokia jo svarba ateities visuomenei?

Medžiagų mokslas yra plati disciplina, apimanti skirtingas mokslo šakas (fiziką, chemiją, inžineriją), ir nagrinėjanti ryšį tarp medžiagos sandaros ir jos savybių. Pasaulyje nuolat iškyla naujų iššūkių, kuriuos galima išspręsti tik kuriant inovatyvias medžiagas, pasižyminčias naujomis savybėmis.

Pavyzdžiui, dėl nuolatinės kompiuterių procesorių sudarančių tranzistorių mažėjimo tendencijos nebetinka iki šiol naudoto silicio dioksido sluoksniai, o yra ieškoma naujų medžiagų, kurių tik keli atominiai sluoksniais užtikrintų reikalingas dielektrines savybes.

Iš esmės visos aukštosios technologijos remiasi moksline sėkme, kuri gali būt priskirta medžiagų mokslo sričiai.

   

 

 

Baigta studijų programa: Taikomoji fizika 

Dabartinės pareigos: Masačiusetso technologijos instituto mokslo darbuotojas.

Bakalauro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

Taikomoji Fizika - 2008

Magistro studijų programos baigimo metai ir studijų programa:

Teorinė Fizika, Helsinkio Universitetas, 2009

Kitas įgytas aukštasis išsilavinimas:

Teorinė Fizika, Masačiusetso Technologijos Institutas (MIT), 2014

Jūsų karjeros kelias po fakulteto baigimo ir dabartinės pareigos:

Studijavau magistrantūrą Helsinkio Universitete, Suomijoje ir šiuo metu baiginėju doktorantūros studijas MIT Fizikos mokslų fakultete, JAV.

Kas lėmė tai, kad pasirinkote taikomosios fizikos studijas ir būtent šiame fakultete?

Mokykloje patiko matematika bei jos panaudojimas sprendžiant fizikos uždavinius ir apibūdinant gamtos reiškinius. Tuometinis fundamentaliųjų mokslų (dabar matematikos ir gamtos mokslų) fakultetas suteikė galimybę domėtis tiek fizika, tiek matematika ir tai lėmė galutinį pasirinkimą studijuoti KTU.

Kaip šių studijų pasirinkimas įtakojo jūsų sėkmę karjeroje? 

Kadangi toliau gilinu žinias doktorantūros studijose, tai išmokti dalykai padėjo pagrindus tolimesnėms studijoms ir moksliniams tyrimams. Fundamentalaus profilio studijos suteikė pasirinkimo laisvę pabaigus bakalauro studijas.

Kokius įspūdingiausius momentus prisimenate iš studijų metų? 

Įsimintiniausi momentai – studentų atstovybės organizuoti renginiai bei Fundamentaliųjų mokslų fakulteto studentų krikštynos.

Ką patartumėt, palinkėtumėt moksleiviams renkantis studijas?

Palinkėčiau studijuoti tai, kas labiausiai patinka ir dėti tam dideles pastangas.

 

ERASMUS+ programa

 

ERASMUS+ ATRANKA 2017–2018 M. M. 

Studentai, kurie 2017-2018 m. m.  nori praleisti užsienio universitete pagal Erasmus+ programą, kviečiami dalyvauti atrankoje!

Jei nori tapti Erasmus+ studentu, reikia:

1. Išsirinkti norimą universitetą pagal savo studijų programą - ERASMUS+ studijų galimybės 2017-2018 m. m.

2. Išlaikyti užsienio kalbos testą (registracija testui iki vasario 20 d. el. paštu shmmf.sktkk@ktu.lt; nurodyti vardą, pavardę, fakultetą ir kursą). Konsultacija  vyks vasario 20  d. 17 val., testai  vyks vasario 21, 22, 28 ir kovo 1, 2 d. 17 val., adresu  Mickevičiaus g. 37-1303.

3. Registruotis ERASMUS+ atrankai iki kovo 5 d. Registracijos anketa.

4. Sudalyvauti Erasmus+ atrankoje savo fakultete kovo 6 – 10 d. Atrankų tvarkaraštis.

Erasmus+ atrankos kriterijai
 1. Studijų vidurkis didesnis už 6,5.
 2. Užsienio kalbos lygis B2.
 3. Motyvacija.
 4. Studijų plano suderinamumas.
 5. Studentai, kurie jau buvo išvykę studijoms pagal Erasmus programą, atrankoje gali dalyvauti antrą kartą, jei bendra jų ankstesnė Erasmus studijų ir praktikos trukmė neviršija 12 mėn. vienoje studijų pakopoje.
 6. Pirmo kurso studentai gali dalyvauti atrankose, tačiau išvykti gali tik sėkmingai baigę pirmą kursą.

Dokumentai  

 1. Sesijų rezultatų suvestinė anglų kalba (užsakoma fakultete). Magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlis ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatai.
 2. Motyvacinis laiškas (parašytas ta užsienio kalba, kuria planuojate studijuoti).
 3. Užsienio kalbos testo pažymėjimas (išduodamas KTU Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedroje po testo atlikimo).

Dokumentus reikės prisegti prie registracijos formos internete.

Turi klausimų? Kreipkis į savo fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorę Gabiją Valiukienę (gabija.valiukiene@ktu.lt, 216 kab.) arba mainų programų koordinatorę Virginiją Savalenkovienę el. paštu virginija.savalenkoviene@ktu.lt.

Information in English >>

Bendra informacija

ERASMUS+ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumui ir suderinamumui tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinti.

KTU suteikta ERASMUS aukštojo mokslo chartija dalyvauti ERASMUS+ programoje 2014-2020 metais. Ji yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti ERASMUS+ strateginių partnerysčių projektus, kitus ERASMUS+ daugiašalius projektus ir tinklus. Ji nurodo pagrindinius principus ir minimalius reikalavimus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas tarp mokslo ir studijų institucijų įgyvendinant ERASMUS+ programą.

ERASMUS – didžiausia pasaulyje studentų mainų programa, pradėta vykdyti 1987 m., kuri nuo 2014 m. pakeitė savo pavadinimą į ERASMUS+.

ERASMUS+ teikia ne tik galimybę mokytis ir semtis patirties, bet taip pat sukuria atvirumo ir tolerancijos erdvę. Programa skatina kultūrų dialogą ir ragina jaunimą mąstyti "europietiškai" – neapsiriboti savo šalimi ne tik studijuojant, bet ir ieškant darbo. Tyrimai rodo, kad darbdaviai vertina ERASMUS+ patirtį ir siūlo geriau mokamą, stabilesnį darbą. Be studentų mainų yra numatytos ir kitos veiklos, pvz. dėstytojų mainai, europinės kreditų perkėlimo sistemos (ECTS) diegimas, naujų studijų programų rengimas, praktikų atlikimas ir kt.

Pagrindiniai ERASMUS+ programos tikslai:

Kokybės užtikrinimas ir studentų bei dėstytojų mobilumo skatinimas.
Aukštojo mokslo institucijų daugiašalis bendradarbiavimas.
Aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimas.
Laipsnių skaidrumo ir suderinamumo tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokslo užtikrinimas.

ERASMUS+ mobilumo trukmė: studentai gali vykti studijoms  3-12 mėn.  kiekvienoje studijų pakopoje (vienoje studijų pakopoje suminė studijų ir praktikos mobilumų trukmė negali būti ilgesnė nei 12 mėnesių).

ERASMUS+ mobilumo kryptys: pagal aukštojo mokslo įstaigų bendradarbiavimo susitarimus tinkle dalyvauja visos ES valstybės narės, taip pat Turkija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Makedonija.

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto universitetai partneriai ČIA.

Finansinė parama

ERASMUS+ stipendijos: sėkmingai sudalyvavę Erasmus+ studjų atrankose, programos dalyviai gali pretenduoti į Erasmus+ stipendiją. Stipendijos dydžius kiekvienais metais nustato Europos Komisija.

ŠALIŲ GRUPĖS

STIPENDIJOS DYDIS

ŠALYS

I

500 € /mėn.

Airija, Austrija, Danija, Italija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija, Prancūzija, Suomija, Švedija

II

400 € /mėn.

Belgija, Čekija, Graikija, Islandija, Ispanija, Kipras, Kroatija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Turkija, Vokietija

III

300 € /mėn.

Bulgarija, Estija, Latvija, Lenkija, Makedonija, Malta, Rumunija, Slovakija, Vengrija

 

Minimalus studijų laikotarpis, kuriam gali būti skiriama ERASMUS+ stipendija, yra 3 mėnesiai.

Suma už mobilumo laikotarpį nustatoma mobilumo mėnesių skaičių padauginus iš stipendijos sumos, skirtos priimančiai šaliai. Nepilnų mėnesių atveju finansinė parama yra apskaičiuojama padauginus nepilno mėnesio dienas iš 1/30 vieneto kainos per mėnesį.

Erasmus+ stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą. 90% stipendijos pervedama prieš išvykimą, 10% sugrįžus. Stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar kitų skiriamų stipendijų, t. y. studijų užsienyje metu nacionalinių stipendijų, įmokų ir paskolų mokėjimas nenutraukiamas. Studentai taip pat privalo mokėti įprastus akademinius mokesčius savo šalies arba šalies, kurioje studijuoja, institucijai ir vykdyti kitas sąlygas, numatytas studento studijų sutartyje. ERASMUS+ stipendija skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius), tačiau gali nepadengti visų studijų užsienyje išlaidų, todėl vykstant studijuoti būtina turėti papildomų lėšų.

Socialiai remtiniems studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju) gali būti skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį stipendija studijoms užsienyje. Statusui įrodyti taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir gaunantiems socialines stipendijas. Prašymas skirti socialinę stipendiją ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami kartu su kitais ERASMUS+ dokumentais po atrankos.

Papildoma parama gali būti skiriama ERASMUS+ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių. VadovaujantisERASMUS+ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas. 

Parama gali būti skiriama studentams, atrinktiems Erasmus+ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti.

 1. Papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.
 2. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Atrankoje dalyvavę, tačiau ES dotacijos negavę studentai gali gauti nulinę ERASMUS+ stipendiją. Tokiu atveju jie yra programos dalyviai, atitinka visus studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais ERASMUS+ studentams teikiamais pranašumais. Jie gali gauti regioninę, nacionalinę arba kitos rūšies stipendiją mobilumo išlaidoms padengti. Visi ERASMUS+ programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir „nulinės stipendijos“ studentams.

Mobilumo etapai

Norint dalyvauti atrankoje, pirmiausia turite apsispręsti, kurioje užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria fakultetas yra pasirašęs ERASMUS+ sutartį, norėtumėte studijuoti. Renkantis užsienio universitetą, reiktų atkreipti dėmesį į:

 1. užsienio universiteto siūlomą studijų programą; 
 2. kalbą, kuria vyks studijos; 
 3. semestro trukmę; 
 4. gyvenimo sąlygas, mokestį už bendrabutį, pragyvenimo lygį šalyje ir kt.

Pagal studijų programas ir mokamas kalbas reikėtų pasirinkti bent 3 aukštąsias mokyklas, kadangi vietų skaičius priimančiose institucijose yra ribotas, taip pat gali kilti problemų pradėjus derinti studijų programas.

Studentai, norintys dalyvauti ERASMUS+ atrankoje, turi:

 1. Užsiregistruoti internete. Registracija pradedama ir nuoroda į puslapį pateikiama paskelbus atranką.
 2. Pateikti sesijų rezultatų suvestinę (prisegama prie registracijos anketos internete). Magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus.
 3. Išlaikyti užsienio kalbos egzaminą KTU Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedroje ir pateikti testo rezultatų pažymėjimą (prisegama prie registracijos anketos internete).
 4. Dalyvauti fakulteto atrankoje. Atrankos savo fakultete datą galite rasti prie atrankos skelbimo internete arba fakultetų skelbimų lentose. Studento dalyvavimas pokalbyje yra privalomas.

Studentai, atrinkti į ERASMUS + studijas, turi:

 1. Išsiaiškinti, kokius dokumentus ir iki kada reikia pristatyti į užsienio universitetą. Ši informacija pateikiama priimančio universiteto interneto svetainėje. Kai kuriuose universitetuose dokumentai pateikiami internetu registracijos metu, kiti prašo atsiųsti skanuotus elektroniniu paštu arba originalius paštu. Siunčiamus dokumentus galima atnešti į Tarptautinių ryšių departamentą 105 k. kartu su adresu, kuriuo jie turi būti siunčiami. Dažniausiai pateikiami dokumentai yra registracijos anketa (Application Form), akademinė pažyma (Transcript of Records) ir studijų sutartis (Learning Agreement). Atkreipkite dėmesį į registracijos terminus ir reikalavimus. Studentai patys atsakingi už dokumentų pateikimą ir reikalavimų bei terminų laikymąsi.
 2. Suderinti pasirenkamus studijų modulius su fakulteto koordinatoriumi, užpildyti ir pasirašyti studijų sutartį. Pasirašytos studijų sutarties kopiją atnešti į Tarptautinių ryšių departamentą 105 k.
 3. Socialiai remtini studentai turi galimybę gauti papildomą 200 eurų per mėnesį stipendiją, pateikę prašymą ir visus jame nurodytus dokumentus Tarptautinių ryšių departamentui.
 4. Laukti pakvietimo laiško.

Nusprendus NEBEVYKTI į užsienio mokymo instituciją būtina nedelsiant informuoti KTU Tarptautinių ryšių departamentą, priimančiąją instituciją ir fakulteto mainų koordinatorių.

Studentai, gavę pakvietimo laišką, turi:

 1. Tarptautinių ryšių departamentui pateikti pakvietimo laiško, kuriame nurodytos studijų pradžios ir pabaigos datos, kopiją.
 2. Ruošti dokumentus stipendijai (finansinę sutartį, prašymą dėl dalinių studijų kitoje aukštojoje mokykloje, prašymą socialinei stipendijai gauti, prašymą dėl banko sąskaitos).
 3. Įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę ar privatų sveikatos draudimą. Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės kreipkitės į Teritorinę ligonių kasą.
 4. Atlikti pirmąjį kalbinio pasirengimo vertinimo testą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami, studentui gavus pakvietimo laišką. Atkreipkite dėmesį į nurodytus testo atlikimo terminus.
 5. Rūpintis gyvenamuoju plotu, kelionės bilietais ir kt.
 6. Sėkmingai išlaikyti sesiją. Studentai, turintys skolų, studijuoti pagal ERASMUS+ programą užsienio universitetuose nėra išleidžiami ir stipendija jiems neišmokama.

Visi dokumentai, išskyrus finansinę sutartį, gali būti skanuoti ir siunčiami elektroniniu paštu.

Studentai, išvykę į ERASMUS+ studijas, turi:

 1. Galutinai suderinti studijų sutartį, surinkti visus parašus ir jos kopiją atsiųsti į Tarptautinių ryšių departamentą. Studijų sutarties pakeitimai galimi per mėnesį nuo studijų pradžios, jie turi būti pasirašyti priimančiojo universiteto ir fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriaus.
 2. Dalyvauti kalbos, kuria studijuojama, kursuose internete, jei buvo skirta kalbos kursų licencija. Ji turi būti naudojama visą laikotarpį tarp dalyvio kalbinio pasirengimo įsivertinimo mobilumo veiklos pradžioje iki įsivertinimo mobilumo veiklos pabaigoje. 

Studentai, grįžę po ERASMUS+ studijų, turi:

 1. Tarptautinių ryšių departamentui pateikti akademinės pažymos su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais kopiją, priimančioje institucijoje pasirašytos studijų sutarties kopiją (jei nebuvo pateikta anksčiau) ir oficialiai pasirašytą ir antspaudu patvirtintą išbūto laiko pažymą (originalą). Atkreipkite dėmesį į atvykimo ir išvykimo datas, jos turėtų sutapti su nurodytomis pakvietimo laiške ir finansinėje sutartyje.
 2. Atlikti antrąjį kalbinio pasirengimo vertinimą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami ERASMUS+ studijų laikotarpio pabaigoje.
 3. Užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami pasibaigus studijų užsienio universitete laikotarpiui.
 4. Fakultete pateikti prašymą dekano vardu dėl studijų tęsimo KTU; akademinės pažymos kopiją, patvirtinančią priimančioje institucijoje išklausytus modulius, atliktą tiriamąjį darbą ir gautus kreditus bei atitinkamus įvertinimus; kartu su fakulteto koordinatoriumi užpildyti Rezultatų užskaitymo kortelę; pateikti studijuotų dalykų aprašus, t. y. išklausytų modulių sąrašą su trumpomis anotacijomis, patvirtintą atsakingo priimančios institucijos asmens parašu. Aprašuose taip pat turi būti nurodytas kiekvieno dalyko studijų lygis (bakalauro ar magistro) bei ECTS kreditų skaičius.

Studentai, norintys pratęsti ERASMUS+ studijas, turi:

 1. Susisiekti su savo fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir pateikti prašymą.
 2. Pateikti patvirtinimą iš fakulteto, leidžiantį pratęsti studijų laikotarpį užsienio universitete, ir patvirtinimą iš priimančio universiteto (Acceptance Letter) apie priėmimą studijuoti dar vieną semestrą. Abu raštai turi būti oficialiai patvirtinti atsakingų asmenų parašais ir antspaudais.
 3. Suderinti su fakulteto koordinatoriumi būsimo semestro studijų modulius ir papildyti studijų sutartį (Learning Agreement, Table C).
 4. Užpildyti prašymą dėl dalinių studijų kitoje aukštojoje mokykloje.
 5. Pasirašyti Finansinės sutarties pakeitimą.
Dokumentai
D.U.K. ir praktiniai patarimai
Praktiniai patarimai ir naudinga informacija
 • Kartu su fakulteto koordinatoriumi turite labai atidžiai pasirinkti priimančios užsienio institucijos modulius. Bendra modulių suma turi sudaryti 30 ECTS kreditų. Užskaityti ir įtraukti į diplomo priedą bus galima tik tuos modulius, kurie atitinka jūsų studijų programą KTU. Jūsų atsiskaityti moduliai būtinai turi būti įvertinti pažymiu (pažymiai gali būti išreikšti raidėmis). Kai kurie užsienio universitetai naudoja „pass“/“fail“ sistemą. Tik „pass“ įvertinti moduliai negali būti užskaitomi KTU.
 • Jei studijuojate magistrantūroje, užsienio institucijoje taip pat privalote rinktis modulius iš magistrantūros programos. Magistrantų išklausyti bakalauro lygio moduliai negali būti užskaityti.
 • Kai kuriuose Vokietijos, Prancūzijos ir pietinių šalių universitetuose gali būti sudėtinga gauti studijuotų dalykų aprašus anglų kalba. Todėl nuvykę į priimantį universitetą ir pilnai suderinę studijų planus, prašykite šios informacijos. Jei neįmanoma gauti anotacijų anglų kalba, turite parsivežti anotacijas ta kalba, kuria studijavote, pvz. prancūzų (pageidautina su vertimu į anglų k.). Dažnai dalykų aprašus galima rasti priimančio universiteto interneto svetainėje.
 • Skandinavijos šalyse (Danijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) akademiniai mokslo metai prasideda anksčiau nei Lietuvoje. Dauguma universitetų ERASMUS+ studentams siūlo bendrabučius. Studijos šiose šalyse itin gerai organizuotos, įspūdį palieka bibliotekos ir laboratorijos.
 • Vokiškai kalbančiose šalyse akademiniai mokslo metai prasideda vėliau nei Lietuvoje. Dauguma universitetų turi bendrabučius.
 • Pietų šalyse gyvenamuoju plotu dažniausiai turi pasirūpinti patys studentai. Derinant studijų programą reikia pasidomėti, kokia kalba pasirinkti moduliai bus dėstomi. Čia studijuojant visų pirma tenka priprasti prie kitokio temperamento ir darbo organizavimo, o geras oras ir saulė ─ garantuoti.
 • Išvykus studijoms į užsienį reikia turėti asmens dokumentą (piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę), galiojantį sveikatos draudimą, pakvietimo laišką, studijų sutarties kopiją, papildomus dokumentus, kurių reikalauja priimančioji institucija (nuotraukos, pažymos ir t. t.), vizą (tik vykstantiems į Turkiją). Paprastai nuvykus į priimančiąją instituciją, reikia gauti leidimą laikinai apsigyventi šalyje, dar vadinamą Residence PermitAufenthaltsbewilligung ar pan. Apie leidimo gavimo procedūrą dažniausiai informuoja užsienio universitetas.
 • Visada prasminga pabendrauti su studentais, grįžusiais iš ERASMUS+ studijų. Jie gali suteikti daug naudingos praktinės informacijos. Jų kontaktinius duomenis galima gauti Tarptautinių ryšių departamente. 
D.U.K

 

Kelintame kurse geriausia išvažiuoti į ERASMUS+ studijas?

Galima išvykti jau antrame kurse, tačiau geriausia vykti trečiame, kai būna išlaikyti bendrieji studijų moduliai. Patartina peržiūrėti savo studijų programą ir pasitarti su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi. Dalinėms studijoms užsienio universitete galima vykti ir bakalauro ar magistrantūros studijų paskutiniame semestre, jei tam neprieštarauja baigiamojo darbo vadovas ir semestras užsienyje trunka trumpiau nei KTU.

Kada turi būti užpildyta Studijų sutartis (Learning Agreement)?

Pradinis šio dokumento variantas pildomas kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir siunčiamas kartu su ERASMUS+ paraiškos dokumentais. Nuvykus į užsienio universitetą, per pirmąjį studijų mėnesį šį dokumentą galima pakoreguoti.

Kurią šalį geriausia rinktis ERASMUS+ studijoms?

Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai – mokama užsienio kalba ir studijų programų dermė. Tarp populiariausių šalių yra Skandinavijos šalys, Vokietija.

Kokios galimybės gauti dviejų šalių diplomus? Ar tai įmanoma studijuojant pagal ERASMUS+ programą?

Tai yra įmanoma, jei vyksite į ERASMUS+ studijas trečiame bakalauro kurse vieneriems metams į tokį universitetą, kuriame bakalauro programa trunka trejus metus. Paprastai mainų studentai, išstudijavę trečiųjų metų studijų programą ir apgynę baigiamąjį bakalauro darbą, gauna ir užsienio institucijos diplomą.

Kokiam laikotarpiui – pusmečiui ar metams – geriausia išvykti?

Išvykimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn. ir ne ilgesnis nei 12 mėn. Studijų trukmė priklauso nuo studento pasirinktos studijų vietos. Paprastai pagal ERASMUS+ mainų programą studentai išvyksta studijoms vienam semestrui, bet yra tokių universitetų, kur būtina vykti vieneriems metams.

Ar reikia grąžinti ERASMUS+ stipendiją dėl nenumatytų priežasčių neišbuvus viso semestro ir neišlaikius egzaminų?

Tokiu atveju ERASMUS+ studijos nebūtų užskaitomos ir reikėtų grąžinti visą stipendiją.

Kas atsitinka, jei patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei nurodytas finansinėje sutartyje?

Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, stipendija yra perskaičiuojama iš naujo, atsižvelgiant į pakeistas datas ir taikomą fiksuotą normą. Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, universitetas gali arba keisti dotacijos sutartį studento mobilumo laikotarpiu užsienyje, atsižvelgiant į ilgesnę trukmę, su sąlyga, kad yra nepanaudotų lėšų mobilumo veikloms ir galima skirti dalyviui paramą papildomoms dienoms; arba susitarti su studentu jo mobilumo laikotarpiu užsienyje, kad papildomos dienos bus laikomos laikotarpiu, kuriam taikoma „nulinė stipendija“.

Ar galima pragyventi iš skiriamos stipendijos?

Dauguma studentų teigia, kad galima, tačiau tai priklauso nuo pragyvenimo šalyje lygio ir nuo asmeninių kiekvieno studento įpročių ir poreikių.

Atrankų rezultatai
Kontaktai

Virginija Savalenkovienė
K. Donelaičio g. 73, 105 kab.
tel. 8 (37) 300 035
e. pvirginija.savalenkoviene@ktu.lt

Koordinatorius Matematikos ir gamtos mokslų fakultete

Rūta Sutkutė
Studentų g. 50, 216 kab.
tel. 8 (37) 300 311
e. pruta.sutkute@ktu.lt

Studentų įspūdžiai

Studentai dalijasi įspūdžiais po ERASMUS+ studijų.

Matas Gužauskas, Medžiagų ir nanotechnologijų studentas pusmetį praleidęs Portugalijoje ir studijavęs Aveiro universitete:

„Pusmetis praleistas Portugalijoje buvo tobulas! Nors mokytis buvo nelengva, visus sunkumus universitete su kaupu atpirko nuostabūs žmonės, kuriuos ten sutikau! Šiuos penkis mėnesius praleidau su geriausiais draugais – kartu šokome, kalbėjomės, juokėmės ir verkėm. Kiekviena su jais praleista diena buvo ypatinga ir nepamirštama. ERASMUS+ studijos man tapo akademiniu iššūkiu ir neįtikėtinai įdomia patirtimi socialine prasme“.


 

Gabrielė Ambrazevičiūtė, Taikomosios matematikos studentė pusmetį praleidusi Bilkent universitete Turkijoje:

„ERASMUS+ padėjo man augti, tobulėti, pažinti ir patirti! Dalyvavimas Erasmus+ programoje buvo vienas iš smagiausių ir naudingiausių pasirinkimų mano studijų metais. Prieš išvažiuojant į Turkiją žinojau, kad laukia didelis iššūkis būti nepažintoje, ne europietiškoje kultūroje, tačiau patirti įspūdžiai, naujos pažintys su įdomiais žmonėmis, galimybė pakeliauti ir atrasti naujas vietas pranoko visus iššūkius“.


 
Lina Bružaitė ir Justinas Mileris, Taikomosios matematikos studentai pusmetį praleidę Brno universitete Čekijoje:
 
„ERASMUS+ studijos buvo vienas iš geriausių gyvenime sprendimų“!
 

 

 

Skelbimas

Ar žinai, kaip gauti pinigų, pakeliauti, įgyti profesinės patirties, susirasti naujųdraugų, išmokti ar patobulinti užsienio kalbą per savo vasaros atostogas? Yra vienas atsakymas – važiuoti į ERASMUS+ vasaros praktiką!

Milijonai studentų sako taip populiariausiai pasaulyje mainų programai. Ar Tu prisijungsi prie jų? 

Kaip susirasti praktikos vietą

Bendra informacija

ERASMUS+ praktika – tai laikotarpis, praleistas ERASMUS+ programoje dalyvaujančių šalių* įmonėse, mokymo centruose, mokslinių tyrimų centruose bei kitose organizacijose. Praktika suteikia studentams galimybę:

 1. įgyti tarptautinės profesinės patirties;
 2. konkrečių praktinių įgūdžių;
 3. susipažinti su Bendrijos darbo rinkos reikalavimais;
 4. išplėsti supratimą apie konkrečios šalies ekonomines, socialines ir kultūrines sąlygas;
 5. įgyti bendravimo (taip pat ir užsienio kalba) įgūdžių;
 6. užmegzti naujas pažintis (dalykines ir asmenines);
 7. pasisemti tarpkultūrinės patirties

Praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 2 mėnesiai (arba 60 dienų) ir ne ilgesnė kaip vieneri metai. Apimtis – 12 nacionalinių kreditų, 18 ECTS kreditų (40 val. per savaitę). Praktikos laikotarpiu gali būti organizuojami parengiamieji arba kartojamieji kursai priimančios šalies kalba arba profesine kalba.

*ERASMUS+ programoje dalyvauja ES šalys + Norvegija, Turkija, Islandija, Lichtenšteinas, Makedonija.

Į praktiką gali vykti I, II, III studijų pakopos nuolatine ar ištęstine forma studijuojantys studentai, kurie: 

- nustatyta tvarka studijuoja pagal individualias studijų programas;

- neturi akademinių įsiskolinimų.

Finansinė parama

Praktikos mobilumo stipendija

Praktikos mobilumo stipendija – tai aukštojo mokslo institucijos skiriama finansinė parama studento praktikos mobilumui skatinti. Stipendijų dydžiai nustatomi vieneriems mokslo metams rektoriaus įsakymu atsižvelgiant į Švietimo mainų paramos fondo nustatytus minimalius ir maksimalius stipendijų dydžius.

Šalių grupės Stipendijos dydis Šalys
I 700 € /mėn. Danija, Airija, Prancūzija, Italija, Austrija, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija
II 600 € /mėn. Belgija, Čekija, Vokietija, Graikija, Ispanija, Kroatija, Kipras, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Slovėnija, Islandija, Turkija
III 500 € /mėn. Bulgarija, Estija, Latvija, Vengrija, Malta, Lenkija, Rumunija, Slovakija, Makedonija

 

ERASMUS+ stipendija skiriama papildomoms mobilumo išlaidoms padengti, t.y. kelionės ir draudimo išlaidoms, o prireikus – užsienio kalbos mokymuisi ir didesnėms pragyvenimo išlaidoms priimančioje šalyje kompensuoti. Stipendijos neskiriamos visoms praktikos užsienyje išlaidoms kompensuoti.

Paskirta stipendija studentui pervedama tik Universitetui gavus lėšas iš Švietimo mainų paramos fondo.

„Nulinės stipendijos“ ERASMUS+ studentai

Studentai, kurie atitinka ERASMUS+ mobilumo kriterijus ir naudojasi visais ERASMUS+ programos privalumais, bet negauna ERASMUS+ stipendijos, vadinami „nulinės stipendijos“ ERASMUS+ studentais. Visi ERASMUS+ programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir „nulinės stipendijos“ studentams.

Mobilumo etapai

Pagrindinė informacija kandidatams

Studentų praktikai taikomi šie kriterijai:

- priimančiosios organizacijos pasiūlytos veiklos atitikimas studijų programos keliamiems reikalavimams - praktikos plano dermė su studijų programa Universitete. 

- studento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;

- studijų rezultatų vidurkis.

Paraiškų teikimas:

Atranka studentų praktikai organizuojama kiekvieno mėnesio pradžioje vertinant paraiškas, pateiktas iki praėjusio mėnesio paskutinės darbo dienos. 

KTU Tarptautinių ryšių departamentas skelbia kvietimą teikti paraiškas likus dviem mėnesiams iki dokumentų teikimo termino. Iki nustatymo termino į Tarptautinių ryšių departamentą reikia pristatyti:

 1. paraišką dalyvauti mobilumo programoje;
 2. įmonės sutikimą priimti į praktiką;
 3. motyvacinį laišką;
 4. sesijų rezultatų suvestinę, patvirtintą fakulteto raštinėje.

Paraiškų atranka

Visi kandidatai, laiku pateikę reikalingus dokumentus, kviečiami dalyvauti atrankoje. Atranką vykdo studijų prorektoriaus skiriama Atrankos komisija.

Po atrankos:

 1. Atrinkti studentai aptaria praktikos turinį ir tikslus su praktikos vadovu Universitete.
 2. Praktikos užduotis aprašoma Praktikos sutartyje (angl. Training Agreement and Quality Commitment) ir siunčiama priimančiajai įmonei.
 3. Pasirašytą praktikos sutartį reikia pristatyti į KTU Tarptautinių ryšių departamentą.
 4. Remiantis pateiktais praktikos dokumentais bei patvirtintais stipendijų dydžiais, išvykstančiam studentui parengiama Finansinė sutartis.
 5. Iki išvykimo fakulteto raštinei reikia pateikti prašymą išvykstančiam į praktiką užsienyje.
 6. Išvykstantieji turėtų kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl Europos sveikatos draudimo kortelės. Ši kortelė išduodama nemokamai. Ji garantuoja pirmąją medicinos pagalbą ES ir EEE šalių valstybinėse gydymo įstaigose. Pirmoji pagalba kompensuojama pagal šalies, suteikusios pagalbą, teisės aktus, todėl kai kuriose ES šalyse gali tekti dalį išlaidų padengti asmeniškai. Išsamesnės informacijos ieškokite Valstybinės ligonių kasos interneto svetainėje

Grįžus iš praktikos:

Iš praktikos grįžę studentai per 30 dienų turi pristatyti į KTU Tarptautinių ryšių departamentą šiuos dokumentus:

 1. praktikos ataskaitos (įvertintos pažymiu) kopiją;
 2. įmonės patvirtinimą apie atliktą praktiką (angl. Confirmation of Host Enterprise/Institution).
Dokumentai

Erasmus+ praktikos atrankos tvarka

 1. Paraiška dalyvauti mobilumo programoje
 2. Įmonės sutikimas priimti praktikantą
 3. Praktikos sutartis
 4. Finansinė sutartis
 5. Prašymas išvykstančiam į praktiką užsienyje
 6. Įmonės patvirtinimas apie atliktą praktiką
Draudimo dokumentai praktikos metu

- Erasmus+ mobilumo dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Minimalus privalomas reikalavimas studijoms ES šalyje – Europos Sveikatos kortelė. Ši kortelė nepadengia visų išlaidų, pvz.: repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejų, todėl Dalyvis savo iniciatyva gali apsidrausti privačiu papildomu draudimu. Dalyviui, atliekančiam praktiką ne ES šalyje, privaloma įsigyti privatų sveikatos draudimą.

- Erasmus+ mobilumo dalyvis įsipareigoja visam praktikos užsienyje laikotarpiui apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu, jei šio draudimo pagal atskirą sutartį neapmoka priimančioji organizacija. Civilinės atsakomybės draudimas turi apimti žalą, kurią dalyvis sukėlė savo darbo vietoje vizito užsienyje metu.

- Erasmus+ mobilumo dalyvis įsipareigoja viso praktikos užsienyje laikotarpiu apsidrausti nuo nelaimingų atsitikimų, išskyrus atvejus, kai šį draudimą apmoka priimančioji organizacija.

- Visi nurodyti draudimai turi galioti visą praktikos užsienyje laikotarpį. Visų privalomųjų draudimų kopijos yra neatskiriama finansinės sutarties dalis ir turi būti pristatyti į Kauno technologijos universiteto Tarptautinių ryšių departamentą prieš pasirašant finansinę sutartį. 

Praktikų pasiūlymai

Kur galima atlikti praktiką?

ERASMUS+ praktiką galima atlikti bet kokioje organizacijoje, vykdančioje ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuje, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar ekonominio sektoriaus, kuriame jos veikia, įskaitant ir socialinę sferą. Šis reikalavimas, be verslo įmonių, taikomas ir aukštojo mokslo institucijoms, mokslo tyrimo centrams, besiverčiantiems privačia praktika, šeimos verslo, partnerinėms įmonėms ir asociacijoms, reguliariai vykdančioms ekonominę veiklą. Lemiamas veiksnys yra vykdoma ekonominė veikla, o ne teisinis statusas.

Praktikos negalima atlikti ES institucijose (įskaitant ir europines agentūras – išsamiau). 

 1. Praktikos galimybės Barselonoje
 2. Praktikos galimybės Ibizoje
 3. Praktikos galimybės Kanarų salose
 4. Praktikos galimybės Ispanijoje
 5. Praktikos galimybės Airijoje
 6. Praktikos galimybės Ispanijoje 
 7. Praktikos galimybės Italijoje
 8. Praktikos galimybės Ispanijoje
 9. Praktikos galimybės Ispanijoje
 10. Praktikos galimybės Ispanijoje
 11. Praktikos galimybės Ispanijoje
 12. Praktikos galimybės Ispanijoje
 13. Praktikos galimybės Ispanijoje 
 14. Praktikos galimybės Rygoje
 15. Praktika Maltoje
 16. Praktika LR Ambasadoje Belgijoje
 17. Akademinės ir profesinės stažuotės Vokietijoje
 18. Praktika rinkodaros srityje Budapešte
 19. Žmogiškųjų išteklių specialisto asistento praktika Budapešte
 20. Įvairių sričių praktika Italijoje
 21. Web Developer / SEO Specialist, Airijoje
 22. Marketingo, administravimo praktika Airijoje
 23. Praktika Kipre
 24. Praktika Suomijoje (IT)
 25. Praktika Ispanijoje 2
 26. Praktika Ispanijoje
 27. Praktika Latvijoje
 28. Praktika Londone rusų kalbą mokantiems studentams
 29. Praktika Portugalijoje
 30. Praktika Ispanijoje, Vigo Universitete 2
 31. Praktika Ispanijoje, Vigo Universitete
 32. Praktikos galimybės Barselonoje
 33. Praktika Turkijoje
 34. Praktika Graikijoje
 35. Praktika Italijos ir Lietuvos prekybos rūmuose
 36. Praktika Jungtinėje Karalystėje
 37. Praktika Limerike anglų kalbos studentams
 38. Praktika Ispanijoje
 39. Praktika Estijoje
 40. Praktika Budapešte
 41. Praktika informacinių technologijų studentams Budapešte
 42. Praktika mokytojams Airijoje
 43. Praktika Turkijoje
 44. Praktika Turkijoje
 45. Praktika Airijoje inžinerinių mokslų studentams
 46. Praktika Škotijoje
 47. Praktika Rygoje
 48. Praktika Airijoje socialinių mokslų studentams
 49. Praktika Airijoje administratoriams
 50. Praktika Airijoje informacinių technologijų studentams
 51. Praktika architektūros studentams Jungtinėje Karalystėje
 52. Praktika Rygos technikos universitete
 53. Praktika Italijoje informacinių technologijų studentams
 54. Praktika Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje
 55. Praktika Berlyne verslo vystymo ir on-line marketingo srityse
 56. Praktika Ispanijos Kartagenos kalbos ir kultūros fonde

Dėmesio! Daugiau praktikos pasiūlymų galite rasti mūsų partnerių puslapyje: www.partners4value.lt

Prisijungimai KTU studentams yra šie: user name - ktu; password - @Partners4ktu1122

Absolventų praktika

Į absolventų praktiką gali vykti I, II ir III studijų pakopų absolventai per pirmus metus po studijų baigimo. Praktikos metu absolventams draudžiama studijuoti aukštojo mokslo institucijose. 


Atranka absolventų praktikai organizuojama du kartus per metus. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d. ir iki gruodžio 31 d. Paraiškas Absolventų praktikai gali teikti tik paskutinio kurso studentai.

Atrankos metu absolventų praktikai taikomi šie kriterijai:
- praktikos veiklų atitikimas studijuotai studijų krypčiai (arba pagrįstas kitokio pobūdžio veiklos pasirinkimas);
- absolvento motyvacijos atlikti praktiką užsienyje aiškumas ir pagrįstumas;
- studijų rezultatų vidurkis.

 

Potvarkis dėl Erasmus+ absolventų praktikos trukmės

 


Draudimo dokumentai praktikos metu:

- Erasmus+ dalyvis yra atsakingas už tai, kad būtų tinkamai apdraustas. Dalyvis įsipareigoja įsigyti asmens sveikatos draudimą, civilinės atsakomybės draudimą ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų kelionės į/iš tarptautinės praktikos vietą laikotarpiui ir visam tarptautinės praktikos laikotarpiui. Visų draudimų išlaidos yra asmeninė Dalyvio atsakomybė, jei nesutariama kitaip su priimančia organizacija.

- Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui įsigyti Europos Sveikatos kortelę bei primygtinai rekomenduotina įsigyti papildomą privatų sveikatos draudimą, kuris apimtų repatriacijos ir specialios medicininės intervencijos atvejus.

- Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti civilinės atsakomybės draudimą, apimantį žalą, kuri atsirado dėl Dalyvio kaltės darbo vietoje, neatsižvelgiant į tai, ar jis/ji buvo ar nebuvo darbe.

-  Yra privaloma visam tarptautinės praktikos laikotarpiui į(si)gyti draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, apimantį žalą Dalyviui, kurią jis patyrė darbo vietoje.

Atrankų rezultatai
Kontaktai

Rūta Jankauskienė
K. Donelaičio g. 73, 105 kab.
tel. 8 (37) 300 035
e. pruta.jankauskiene@ktu.lt

Koordinatorius Matematikos ir gamtos mokslų fakultete

Gabija Valiukienė
Studentų g. 50, 216 kab.
tel. 8 (37) 300 311
e. pgabija.valiukiene@ktu.lt

Studentų įspūdžiai

Informacija ruošiama...

 

 

Bendra informacija

KTU JUDUMO STIPENDIJŲ PROGRAMA

Studentai gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijoms arba vasaros/žiemos programoms į užsienį pagal KTU ir universitetų partnerių pasirašytas dvišales bendradarbiavimo ir studentų mainų sutartis.

Universitetai partneriai KTU studentams netaiko savo studijų mokesčio (išskyrus vasaros mokyklas), tačiau kelionės ir pragyvenimo išlaidas studijų užsienyje metu turi finansuoti patys studentai.

Finansinė parama

KTU judumo stipendija

KTU Tarptautinių Ryšių Departamentas, siekdamas paskatinti studentus aktyviau naudotis dvišalių sutarčių teikiamomis galimybėmis studijuoti užsienio aukštojo mokslo institucijose, bei norėdamas palaikyti glaudesnius ryšius su universitetais partneriais, kiekvieną semestrą skiria Judumo stipendijas išskirtiniams studentams.

Kviečiame teikti paraiškas judumo stipendijoms 2016 metų rudenio semestrui

Šiuo metu kviečiame teikti paraiškas judumo stipendijai pagal dvišalius mainus 2016 metų rudenio semestrui arba 2016 m. vasaros mokykloms partneriniuose universitetuose . Stipendijos dydis priklauso nuo šalies, į kurią ketinama vykti studijoms. Šalys skirstosi į dvi grupes:

 • Indonezija, Pietų Korėja, Taivanas ir Japonija – 500€ per mėnesį;
 • Gruzija, Azerbaidžanas – 350€ per mėnesį;
Mobilumo etapai

Reikalavimai kandidatams

 • Puikūs akademiniai rezultatai
 • Geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis)
 • Studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU (derinama fakultete)
 • Stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje
 • Tarptautinės ar visuomeninės veiklos patirtis
 • Gebėjimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas

NB. Bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas, jei yra sėkmingai baigę pirmuosius studijų metus

Dokumentai

Dokumentai atrankai

 • Motyvacinis laiškas (anglų k.)
 • Paraiška atrankai
 • Studijų planas, suderintas su fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriumi
 • Akademinė pažyma, užsakoma fakultetų info centruose (anglų k.)
 • Užsienio kalbos, kuria žadama studijuoti, žinių lygį patvirtinantis dokumentas.
  • Užsienio kalbos įvertinimas organizuojamas centralizuotai.  Registracija testui iki 2016 m. vasario 22 d. el. paštu shmmf.sktkk@ktu.lt (nurodyti vardą, pavardę, fakultetą, studijų pakopą ir kursą). Konsultacija  vyks vasario 22 d. 17 val. adresu A. Mickevičiaus g. 37-1303. Testai  vyks vasario 25, 29 d. 17 val., vasario 26 d. 15 val. adresu A. Mickevičiaus g. 37-1303.
 • Memo

Nurodytus dokumentus teikti KTU Centriniuose rūmuose 105 kab. iki vasario 29 d.

Papildoma informacija apie paraiškų teikimo terminus bei reikiamus dokumentus teikiama pasirinkto universiteto internetinėje svetainėje arba KTU Tarptautinių ryšių departamente.

Atrankų rezultatai

Informacija ruošiama...

Kontaktai

KTU Tarptautinių ryšių departamentas
Tarptautinių akademinių mainų ir tinklų specialistė
Živilė Paužaitė
K. Donelaičio g. 73-105
tel. 8 (37) 300 035
e. p. ieva.januskeviciute@ktu.lt

Koordinatorius Matematikos ir gamtos mokslų fakultete

Gabija Valiukienė
Studentų g. 50, 216 kab.
tel. 8 (37) 300 311
e. p. gabija.valiukiene@ktu.lt

 

 

Studentų įspūdžiai

Informacija ruošiama...

 

 

Moksleiviams

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas kviečia moksleivius susipažinti su tiksliaisiais mokslais – kitaip. Registruokite savo klasę įdomiosioms KTU paskaitoms.

 

REGISTRUOKITĖS Į PASKAITAS ČIA

 • Moksleivių grupėms, atvykstančioms į KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetą suteikiame galimybę moksleiviams atlikti laboratorinius (praktinius) darbus ir stebėti įdomias demonstracijas.

  Laboratoriniai darbai

  Įdomios demonstracijos

 • Mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursus (seminarus): Respublikinių prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų ir prof. K. Baršausko fizikos konkursų moksleiviams metu.

Kilus klausimams prašome susiekti su Studijų aptarnavimo administratore – Evelina Valaityte.

El. paštas: evelina.valaityte@ktu.lt

Tel. (8-37) 300300; +370 61060279

Artėja brandos egzaminai, kurių rezultatai lems daugelio moksleivių pasirinkimus, – „o ką daryti toliau“? Kad įtampa dėl brandos egzaminų laikymo ir kuo geresnio jų rezultato dar labiau nedidėtų – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir Gamtos mokslų fakultetas siūlo kuo geriau pasirengti matematikos valstybiniam brandos egzaminui. Fakultetas parengė  nuotolinių nemokamų mokymų kursą, kuris skirtas abiturientams, norintiems kuo geriau pasirengti matematikos egzaminui. Šio mokymosi kurso turinį sudaro aktualiausios ir dažniausiai per egzaminus pasitaikančios temos. Kiekvieną temą sudarys vaizdo pamokos ir savarankiškam darbui skirti uždaviniai. Mokymosi kursą rengia Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto patyrę matematikos dėstytojai. Tikimės, kad šis kursas padės sėkmingai išlaikyti matematikos valstybinį brandos egzaminą ir kartu pasirengti studijoms mūsų fakultete!

Pradėti mokymo kursus paprasta:

1. Paspauskite ant nuorodos http://open.ktu.lt/;

2. Prisiregistruokite prie puslapio arba junkitės per savo paskyrą facebook socialiniame tinkle;

3. Spustelkite ant matematikos vaizdo pamokos;

4. Susiraskite Jus dominančią temą ir žiūrėkite vaizdo medžiagą;

P.S. Šie kursai nuolat pildomi, todėl dar neįkelta visa vaizdo medžiaga. Sekite šį puslapį ir puikiai pasiruošite matematikos brandos egzaminams.

 

Sveikiname 2017 metų konkurso laureatus!

9 klasių grupės laimėtojai

I vieta: Ernestas Ramanauskas (Vilniaus licėjus, matematikos mokytojas Benas Budvytis)

II vieta: Dominykas Marma (KTU gimnazija, matematikos mokytojas Leonas Narkevičius)

III vieta: Juozapas Ivanauskas (Vilniaus jėzuitų gimnazija, matematikos mokytojas Eduardas Juška)

10 klasių grupės laimėtojai

I vieta: Gediminas Lelešius (KTU gimnazija, matematikos mokytojai Leonas Narkevičius, Alvydas Beinakaraitis)

II vieta: Ieva Pileckaitė (KTU gimnazija, matematikos mokytojai Leonas Narkevičius, Alvydas Beinakaraitis)

III vieta: Ignas Šakuro (KTU gimnazija, matematikos mokytojai Leonas Narkevičius, Alvydas Beinakaraitis)

11 klasių grupės laimėtojai

I vieta: Ieva Elija Jucevičiūtė (Vilniaus licėjus, matematikos mokytojas Benas Budvytis)

II vieta: Greta Baltušytė (Vilniaus licėjus, matematikos mokytojas Benas Budvytis)

III vieta: Kristupas Kadys (Vilniaus licėjus, matematikos mokytojas Benas Budvytis)

12 klasių grupės laimėtojai

I vieta: Gilbertas Umbražūnas (Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija, matematikos mokytojos Roma Petrošienė, Vilija Šileikienė)

II vieta: Zigmas Bitinas (Vilniaus licėjus, matematikos mokytoja Zina Šiaulienė) ir Dominykas Ruibys (Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija, matematikos mokytoja Milda Uselytė)

III vieta: Kajus Panevėžys (KTU gimnazija, matematikos mokytojai Povilas Tvarijonas, Leonas Narkevičius) ir Aurimas Klimašauskas (Vilniaus licėjus, matematikos mokytoja Zina Šiaulienė)

Profesorius Jonas Matulionis (1906–1993) yra žinomas Lietuvos matematikas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras. Profesorius puikiai išmanė savo dėstomą dalyką – matematiką, buvo reiklus ir dėmesingas moksleiviams bei studentams. Pedagoginį darbą  dirbo daugiau nei 50 metų. Profesorius J. Matulionis parengė techniškųjų specialybių studentams skirtą vadovėlį „Aukštoji matematika“. Ilgą laiką tai buvo vienintelis tokio pobūdžio vadovėlis gimtąja kalba. Iš jo mokėsi ne viena būsimųjų inžinierių karta. Už šią knygą prof. J. Matulioniui 1972 m. buvo paskirta Respublikinė mokslo premija.

Dar gyvam esant, KTU matematikai, pagerbdami profesorių, jo vardu pavadino jaunųjų matematikų konkursą, organizuojamą kasmet nuo 1990 metų.

Konkurso nuostatai:

Šie nuostatai apibrėžia Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso, kuris kasmet šalyje organizuojamasnuo 1990 m., tikslus, organizavimo bei darbų vertinimo tvarką, laimėtojų nustatymą ir jų paskatinimą, konkurso finansavimą.
Konkurso tikslai:
Skatinti moksleivius domėtis matematika, ugdyti jų kūrybiškumą, surasti ir puoselėti matematiką mėgstančius ir jai gabius moksleivius. Paskatinti juos studijuoti specialybes, susietas su tiksliais mokslias. Aktyvinti matematikos mokytojų darbą.
Konkurso dalyviai:
Konkursas skiriamas visiems besidomintiems matematika Lietuvos viduriniųjų mokyklų bei gimnazijų 9-12 klasių moksleiviams be išankstinės atrankos ir be išankstinio mokinių pranešimo apie ketinimą dalyvauti.
Dalyviai atvyksta į konkursą savo lėšomis.
Dalyvio mokestis nerenkamas.
Konkurso laikas ir vieta
Konkursas vyksta kasmet po studentų žiemos egzaminų sesijos sausio mėnesio paskutinį arba vasario mėnesio pirmą šeštadienį Kauno technologijos universiteto (KTU) Elektronikos rūmų (Studentų g. 50, Kaunas) nurodytose auditorijose. Yra konkurso vienas etapas. Patalpas nemokamai suteikia Kauno technologijos universitetas.
Konkurso organizavimas
 • Konkursą organizuoja ir jam vadovauja KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano įsakymu iš KTU Taikomosios matematikos ir Matematinio modeliavimo katedrų dėstytojų sudarytas konkurso organizacinis komitetas.

 • Konkurso organizavimo komitetas nustato konkurso datą ir laiką ir paskelbia visuomenei. Konkurso organizavimo komitetas rengia konkurso užduotis. Uždavinius konkurso užduotims neatlygintinai pateikia KTU matematikos dėstytojai.

 • Konkurso darbų taisymo bei vertinimo komisija sudaroma iš KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Taikomosios matematikos ir Matematinio modeliavimo katedrų dėstytojų. Į ją skiriami profesoriai, docentai, vyr. Asistentai, asistentai, doktorantai. Vesti konkursą padeda Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė.

 • Darbų taisymo ir vertinimo komisija įvertina darbus, nustato konkurso laimėtojus, komentuoja užduotis ir sprendimus mokytojams bei moksleiviams, numato kandidatus į šalies jaunųjų matematikų olimpiadą.

 • Pranešimai apieužduočių įvertinimus išsiuntinėjami į dalyvių mokyklas jų direktoriams.

Konkurso finansavimas
Konkurso prizinis fondas formuojamas iš organiztorių bei rėmėjų lėšų, knygų, suvenyrų. Konkurso rėmėjais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys.
Konkurso nugalėtojo paskatinimas
 • Vertinimo komisija nustato I, II ir III vietų laimėtojus atskirai tarp kiekvienos klasės (9, 10, 11, 12 ) dalyvių. Vertinami tik kiekvieno dalyvio individualūs rezultatai.

 • I, II ir III vietą užėmusiems konkurso dalyviams įteikiami KTU Rektoriaus pagyrimo raštai, rėmėjų padovanotos arba už jų skirtus pinigus nupirktos knygos, suvenyrai bei piniginiai prizai.

 • Konkurso laimėtojai ir jų matematikos mokytojai pagerbiami vykstančio kasmetinio Kauno technologijos universiteto jaunųjų mokslininkų darbų parodos KTU TECHNORAMA metu.

 

Profesorius Kazimieras Baršauskas buvo vienas žymiausių Lietuvos fizikų, daug nuveikęs ugdant fizikus respublikoje. Jis buvo lietuviškų fizikos vadovėlių moksleiviams autorius, Lietuvos Fizikų draugijos vienas iš organizatorių, žurnalų „Lietuvos Fizikų rinkinys“ vienas iš steigėjų ir redkolegijos narių, pirmasis Kauno politechnikos instituto rektorius.

Siekdama prisidėti prie prof. K. Baršausko atminimo išsaugojimo, KTU Fizikos katedra, kuriai daugiau kaip du dešimtmečius vadovavo profesorius, nuo 1996 metų kasmet organizuoja prof. K. Baršausko fizikos konkursą, kuriame dalyvauja gimnazijų ir vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai.

Plačiau apie prof. K. Baršausko jaunųjų fizikų konkursą skaitykite katedros tinklalapyje

 

Moksleivių verslumo konkursas MEKA

 

Apie konkursą!

Matematika, ekonomika ir verslas vienijasi ir kviečia dalyvauti moksleivių verslumo konkurse.

Konkursas skatina jaunus žmones susipažinti su verslo kasdienybe, ugdyti savo verslumo gebėjimus ir dar mokyklos suole tapti verslo ekspertais.

 

   
   
   

 

Konkursas skirtas 10-12 klasių moksleiviams, kurie domisi ekonomika, matematika, vadyba, marketingu.

Kilus klausimams prašome susiekti su Studijų aptarnavimo administratore – Evelina Valaityte.

el. paštas: evelina.valaityte@ktu.lt

Tel. (8-37) 300300; +370 61060279

 

Matematikos ir gamtos mokslų fakultete kviečiame studijuoti taikomosios matematikos, fizikos, medžiagų ir nanotechnologijų mokslus.

Daugiau apie studijas skaitykite čia.

Studentų įspūdžiai:

Kristina Vaznelytė – matematikos magistrė

Baigiau taikomosios matematikos bakalauro, o paskui – magistro (2011 m.) studijas KTU, kurios man padėjo įgyti ne tik profesinių žinių, bet ir ugdyti gebėjimą kritiškai mąstyti, kūrybingumą, atkaklumą, pagerinti užsienio kalbų ir bendravimo įgūdžius, susirasti panašius tikslus, planus, pomėgius ir vertybes turinčių gerų draugų.

Įgytos žinios Fundamentaliųjų mokslų fakultete padėjo įstoti į norimą studijų programą, remiamą Europos Komisijos, gauti stipendiją ir tapti dviejų užsienio universitetų studente.

O su KTU mane sieja geroji patirtis – tai ir dėstytojų nuoširdus noras padėti studentams, sudarant sąlygas atsiskaityti patogiu metu, ir administracijos paslaugumas. Kai negalėjau būti Lietuvoje atsiskaitymų metu, man buvo sudarytos sąlygos mokytis savarankiškai, konsultuotis su dėstytojais el. paštu ir leista atsiskaityti anksčiau laiko.

Nepamiršiu draugiško KTU personalo, dėstytojų, kurie kartais priima studentus net ir pasibaigus darbo valandoms. Nepamiršiu savo fakulteto dekano, primenančio, kad esame laukiami net ir baigę studijas, paslaugių administratorių, niekada neatsisakančių padėti, budinčio personalo, šalia kurio galima trumpam palikti dviratį, jei neatsivežei spynelės jam prirakinti, ir visų kitų KTU žmonių, kurie ne tiesiog atlieka savo pareigas, bet nuoširdžiai stengiasi, kad studentams būtų geriau. Tad ir esamiems, ir būsimiems KTU studentams linkiu tvirtai žinoti, kokius tikslus turite, atkakliai jų siekti nepaisant kliūčių, ir netruksite pastebėti, kad svajonės pradeda pildytis.

Živilė Šimkutė – fizikos bakalaurė

Aš esu baigusi Taikomosios fizikos bakalauro studijas KTU 2010 m. Man šios studijos padėjo įgyti profesinių žinių, o darbas studentų atstovybėje – gyvenimiškos patirties. Jei ne fizika ir ne studentiškas gyvenimas – nedirbčiau tokio išskirtinio ir pavydėtino darbo, kaip dabar.

Baigusi studijas gavau ne tik bakalauro diplomą, bet ir gyvenimo mokyklos „atestatą“, kuris sakė, kad esu pasirengusi keliauti į suaugusiųjų pasaulį. Ir, jei galėčiau sugrįžti į praeitį, dar kartą rinkčiausi Taikomąją fiziką, nes metų, praleistų KTU, neiškeisčiau į nieką kitą!

Gal studijų kokybė ir nėra verta 10, tačiau visa atsveria šiltas dėstytojų bendravimas su studentais, o tai iš tiesų yra neįkainojama patirtis. Smagu, kad KTU suteikia galimybę ne tik realizuoti save studentiškoje veikloje, bet ir skatina įsijungti į mokslinę veiklą, rengti studentų konferencijas, konkursus.

Būsimiems studentams norėčiau palinkėti neapsiriboti vien tik mokslais. Studentiški metai yra pernelyg brangūs ir svarbūs, tad reikia juos išnaudoti kuo originaliau. Neužmirškite pasisemti patirties studentų atstovybės veikloje ir kituose klubuose, taip pat pasinaudokite galimybe pagyventi bendrabutyje, šėlti iki paryčių ir lyg niekur nieko tą patį rytą keliauti laikyti egzamino.

Nikolajus Medvedevas – fizikos bakalauras

‎2010 metais esu baigęs Taikomosios fizikos bakalauro studijas. Nors dauguma studentų kalba, kad studijos vyksta pasenusiais metodais su pasenusia įranga, tačiau būtent tai ir suteikia paspirtį įvairioms idėjoms, kai su paprasta aparatūra gali atlikti nepaprastus bei įdomius dalykus. Ir, jei reikėtų rinktis studijas iš naujo – rinkčiausi tą patį universitetą ir tą pačią specialybę, nes būtent čia išmokau suktis tarp daugybės dalykų, kurie, atrodytų, yra nesuderinami – tai mokslas, sportas, darbas ir meilė.    

Nežinau, kaip kitiems, bet man fizika suteikė daug galimybių gyvenime ir nukreipė tinkama linkme. Labai džiaugiuosi, jog buvau pakviestas dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Bulgarijoje. Pirmas straipsnis ir pirmas jo pristatymas – tai visada nepakartojama!

 

Kontaktai

 

Kilus klausimams prašome susiekti su Studijų aptarnavimo administratore – Evelina Valaityte.

el. paštas: evelina.valaityte@ktu.lt

Tel. (8-37) 300300; +370 61060279

Laisvalaikis

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybė FUMSA suvienija aktyviausius taikomosios matematikos, taikomosios fizikos bei medžiagų ir nanotechnologijų studentus, norinčius dirbti savo fakulteto studentų labui.

Šiuo metu atstovybėje triūsia daug aktyvių ir draugiškų fumsiečių, kurie stengiasi užtikrinti fakulteto studentų socialinę, akademinę ir kultūrinę gerovę. Tai žmonės – tokie pat studentai kaip ir kiti, turintys bendrą tikslą!

Atstovybė turi gilias tradicijas: kasmet rengia išskirtinę pirmakursių stovyklą – žygį į gyvenimą, apsistojant Bražuolės upelio pakrantės tankmėse. Taipogi nepamirštamos kasmetinių tematinių „fuksų“ krikštynų tradicijos. O ankstyvą pavasarį organizuojamas 3x3 krepšinio turnyras Dekano taurei laimėti.

Kiekvienais metais įsibėgėjus pavasariui FSA FUMSA organizuoja didžiausią fakulteto festivalį „FD“ (geriau žinomą kaip „Funtikų Dienos“), kuris vyksta keturias, o kartais net penkias dienas.

1 – oji diena – 2009 m. startavusi, unikali ir nepakartojama „IQ diena“, kurioje studentai ne vien savo akimis gali išvysti įdomių mokslinių bandymų, bet ir išbandyti save sprendžiant įvairias logines užduotis, išnarplioti dar nematytus galvosūkius bei dalyvauti konkursuose.

2 – oji diena – „Fakulteto šventė“ – tai diena, rengiama tik fakulteto studentams ir dėstytojams. Jos metu dalyviai aktyviai ir linksmai leidžia laiką ne fakultetinėje aplinkoje.

3 – oji diena – nuo 2011 m. į „Funtikų dienų“ programą įtraukta „Taikomosios matematikos konferencija“, kurios tikslas skatinti studentų domėjimąsi matematika.

4 – oji diena - Studentiškas „FUMSA automobilių slalomas“, kasmet pritraukiantis vis didesnį ne vien studentų, miestelėnų, bet ir profesionalių autosportininkų dėmesį.

FSA FUMSA taip pat padeda studentams tobulėti: organizuoja seminarus seniūnams ir aktyviems fakulteto studentams, suteikia daug naudingos informacijos, kartu su administracija skirsto pašalpas, stipendijas bei paskolas ir visada yra pasiruošusi padėti.

Nešvaistyk idėjų – ateik į FUMSA!

KTU FSA FUMSA

Adresas: Studentų g. 69-108, Kaunas

Telefonas: (8 37) 30 09 68

El. paštas: fumsa@fumsa.lt

Svetainė: www.fumsa.lt

 

Studentui svarbu ne tik studijos, bet ir galimybė pailsėti.  Tad jei nežinai, ką veikti laisvu laiku, Universitetas  siūlo laisvalaikį leisti kartu! Prisijunk prie:

Tarptautinių organizacijų

Meno kolektyvų

Studentiškų organizacijų

Sporto rinktinių