Fizikos katedra

Kauno technologijos universiteto Fizikos katedros ištakos yra 1922 m. vasario 16 d. Kaune įsteigto  Lietuvos universiteto (1930 m. universitetui buvo suteiktas Vytauto Didžiojo vardas). Fizikos katedra, kovo 15 d. katedros vedėju paskirus prof. V. Čepinskį, įgijo universiteto padalinio statusą. 1950 m. Kauno universitetą (buvusi Vytauto Didžiojo universitetą) pertvarkant į Kauno technologijos institutą (KPI) ir Kauno medicinos institutą visas Fizikos katedros personalas su visa materialine baze buvo pervesti į KPI fizikos katedrą. Vykdant studijų ir mokslo reformas 1990 m. KPI buvo pavadintas Kauno technologijos universitetu (KTU). Dabartinė KTU Fizikos katedra vykstant visoms Universiteto Kaune reorganizacijoms išliko kaip vientisas Lietuvos universiteto padalinys.

 
 
 
 

Būsimiems studentams

Jūs galite prisijungti prie mūsų pasirinkdami bakalauro, magistro ar doktorantūros studijas. Jūs gausite gilias žinias, reikalingas taikant naujas fizikines technologijas ir nanotechnologijas, kuriant ir modifikuojant naujas medžiagas ar diegiant šiuolaikinius fizikinius metodus medicinoje.

Bakalauro studijos: Medžiagų fizika ir nanotechnologijos (dvikryptė Fizikos ir Medžiagų technologijų studijų programa anglų kalba)
  Medžiagos ir nanotechnologijos
  Taikomoji fizika
Magistro studijos: Medžiagų mokslas
  Taikomoji fizika
  Medicinos fizika
Doktorantūros studijos

Medžiagų inžinerija

Fizika (jungtinė KTU ir Pietų Danijos universiteto doktorantūra)

Mokslininkams

Kviečiame mokslininkus bendradarbiauti šiuo metu Fizikos katedroje vykdomomis mokslinėmis kryptymis:
 1. Fizikinės technologijos vandenilio energetikai (prof. J. Dudonis, prof. G. Laukaitis, prof. S. Tamulevičius, doc. B. Abakevičienė);
 2. Heterogeninių procesų daugiakomponenčių kietųjų kūnų paviršiuose sluoksniuose matematinis modeliavimas (prof. A.Galdikas, lekt. R. Knizikevičius, lekt. T. Moskaliovienė);
 3. Kvantinių sistemų ir reiškinių teorinis modeliavimas (prof. Ž. Rinkevičius, doc. S. Mickevičius);
 4. Aktyvių dujų plazmos sąveika su kietųjų kūnų paviršiumi (prof.  A. Grigonis, doc. L. Marcinauskas, doc. Ž. Rutkūnienė);
 5. Reiškiniai heterostruktūrose (prof. S. Tamulevičius, prof. A. Grigonis, doc. L. Augulis, doc. Ž. Rutkūnienė, doc. M. Andrulevičius);
 6. Plonų dangų fizika ir technologija (prof. J. Dudonis, prof. G. Laukaitis, doc. A. Iljinas, doc. J. Čyvienė, doc. V. Stankus),
 7. Jonizuojančios spinduliuotės fizika (prof. D. Adlienė, lekt. G. Adlys);
 8. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir individais (prof. D. Adlienė, doc. J. Puišo, lekt. G. Adlys);
 9. Medžiagų tyrimas akustinėmis bangomis (doc. L. Jakevičius, doc. V. Minialga);
 10. Taikomoji optika, fotonika, modernioji optika optoelektroniniai reiškiniai (prof. S. Tamulevičius, doc. L. Augulis, lekt. T. Tamulevičius, lekt. A. Tamulevičienė, doc. M. Andrulevičius)

Partneriai

 1. Fizikos katedra glaudžiai bendradarbiauja su KTU Medžiagų mokslo institutu ir vykdo mokslinę veiklą bei bendrus tyrimus. Fizikos katedros kuruojamų studijų programų studentai (bakalaurai, magistrai, doktorantai) turi galimybę atlikti KTU Medžiagų mokslo instituto tyrimų bazėje baigiamuosius darbus, mokslinę praktiką bei kitą mokslinę veiklą. 
 2. Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique (UMR6503) CNRS - Universite de Poitiers, France. Dr.N.Bion (common works in the sphere of cathalysis, Project „Gillibert“ 2011-2012 ).
 3. LABORATOIRE DE PHYSIQUE DES MATERIAUX  -  UMR 6630 ) CNRS - Universite de Poitiers, France. Prof. J.P.Riviere (works in the sphere of nitridation, project „Gillibert“ 2009-2010 ).
 4. Lithuanian Energy Institute (joint research projects in the field of hydrogen energy - Dr. Milčius D.)
 5. Vytautas Magnus University (joint works in the field of hydrogen energy - Prof. Pranevičius L.)
 6. Vilnius University, Faculty of Physics (joint works in the field of hydrogen energy - Prof. Orliukas A.)
 7. Riga Technical University - prof. A. Medvids, dr. P. Onufrijevs.
 8. University of Latvia - Dr. I. Manics, dr. J.Maniks.
 9. Poznan University of Technology - prof. H. Manikovskij, dr. J.Jurga,  Lublin Mary Skladowska - Curie University - prof. J. Zuk, dr. M. Kulik.
 10. Magdeburg Technical University - Dr. M. Šilinskas.
 11. Moscow University - Dr. V.Kulikauskas.
 12. University of Lund and Malmö University Hospital (Sweden) research group: Professor. Soren Mattsson, medical physicists, Cristian Berhardsson, Ulrika Svanholm, Marcus Soderberg, Carl Magnus Nillsson and Professor Torsten Landberg (Harlev University Hospital, Denmark) visited Kaunas University of Technology. The collaboration in the field of radiation registration during medical diagnostics and therapeutic procedures was discussed. Guests delivered lectures at Kaunas University of Technology for graduate students, studying medical physics program.

Dėstytojai


Profesoriai

prof. dr. Diana Adlienė
Studentų g. 50-251 kab.
Tel. (+370) 612 08716

Mokslinių interesų sritys: radiacinė fizika, medicinos fizika, radiacinė tarša, branduolio ir neutronų fizika, dozimetrija: medžiagos metodai ir įranga, radiacinė sauga.

Dėstomi moduliai: Tiriamasis projektas 1; Tiriamasis projektas 2; Tiriamasis projektas 3; Magistro baigiamasis projektas; Diagnostinė spinduliuotės fizika; Radiacinė sauga ir saugumas; Branduolio ir neutronų fizika; Fizikiniai radiacinės apsaugos pagrindai; Radiaciniai matavimai ir radiacinė sauga; Branduolinės sistemos ir įrenginiai; Radioaktyvi aplinkos tarša; Spinduliuotės detektoriai ir registravimo metodai.

prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas
Studentų g. 50–264 kab.
Tel. (+370) 616 54520

Mokslinių interesų sritys: heterogeninių fizikinių-cheminių ir technologinių kietųjų kūnų paviršiuose, vykstančių švitinant jonais, plazma, matematinis modeliavimas. Modeliuojami technologiniai procesai: joninė implantacija, plazminis ėsdinimas, joninis dulkėjimas, plonųjų sluoksnių sintezė, salelinės dangos, deimanto tipo anglies dangos, procesai, saleliniuose katalizatoriuose.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Termodinamika ir statistinė fizika; Paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika; Matematinė medžiagotyra; Netiesinių sistemų dinamika.

prof. dr. Giedrius Laukaitis
Studentų g. 50–243 kab.
Tel. (+370) 37 300 340

Mokslinių interesų sritys: plonieji sluoksniai ir jų formavimas, plonųjų sluoksnių ir paviršiaus analizė bei analizės metodai, mechaniniai ir terminiai įtempiai plonuosiuose sluoksniuose, vandenilio kuro elementų technologijos, vandenilio energetika.

Dėstomi moduliai: Gamtamokslinė pasaulio samprata; Medžiagų fizika; Paviršiaus analizės metodai; Medžiagų mokslo įvadas; Medžiagų analizės metodai.

prof. dr. Liutauras Marcinauskas
Studentų g. 50–249 kab.
Tel. (+370) 611 17031

Mokslinių interesų sritys: kietųjų kūnų paviršiaus tyrimas, dangų inžinerija, deimanto tipo dangų formavimas ir tyrimas, plazminiai ir plazmocheminiai procesai.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Plazmos fizika; Polimerų fizika ir mechanika; Spinduliuotės poveikis medžiagai.

prof. habil. dr. Sigitas Tamulevičius
Studentų g. 50–243 kab.
Tel. (+370) 686 12300

Mokslinių interesų sritys: Medžiagų inžinerija, naudojant vakuumines ir plazmines technologijas, puslaidininkinių, metalinių ir dielektrinių  plonųjų plėvių mechaninės, elektrinės ir optinės savybės, medžiagos ir struktūros optiniams elementams ir prietaisams, optinių interferometrinių metodų taikymas daugiasluoksnių struktūrų bei masyvių objektų deformacijų matavimams ir kontrolei, mikrotechnologijos, nanotechnologijos.

Dėstomi moduliai:


Profesoriai emeritai

prof. habil. dr. Julius Dudonis
Studentų g. 50-116 kab.
Tel. (+370) 612 55684

Mokslinių interesų sritys: paviršinių reiškinių ir plonųjų dangų fizika, vandenilio energetikos fizikinės problemos.

prof. habil. dr. Alfonsas Grigonis
Studentų g. 50–115 kab.
Tel. (+370) 616 28795

Mokslinių interesų sritys: fiziniai mokslai, fizika (kondensuotos medžiagos, puslaidininkiai); technologijos mokslai, medžiagų inžinerija (paviršių ir dangų inžinerija; optinės medžiagos).


Kviestiniai profesoriai

prof. dr. Audrius Alkauskas
Studentų g. 50-256 b kab.

Mokslinių interesų sritys: kietųjų kūnų elektroninė struktūra; tankio funkcionalo teorija ir jos taikymai; optoelektroninės medžiagos; kvantinė informacija.

Dėstomi moduliai: kietojo kūno fizika.

prof. dr. Žilvinas Rinkevičius
Studentų g. 50–260 kab.

Mokslinių interesų sritys: kvantinė mechanika, kvantinė chemija, tankio funkcionalo teorija.

Dėstomi moduliai: elektroninės struktūros modeliavimo metodai.


Docentai

doc. dr. Brigita Abakevičienė
Studentų g. 50-229 kab.
Tel. (+370) 686 07546

Mokslinių interesų sritys: vandenilio kuro elementų elektrodų formavimas, taikant vakuumines, plazmines, cheminės sintezės technologijas; impedanso spektroskopija; fizikinio eksperimento procesų kompiuterizavimas; plonų sluoksnių, polimerų mechaninių, elektrinių, optinių savybių tyrimai analitiniai styrimo metodais.

Dėstomi moduliai: Fizikinio eksperimento metodologija ir kompiuterizavimas; Fizika 1; Fizika 3; Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje; Semestro projektas; Medžiagų mokslo semestro projektas.

doc. dr. Mindaugas Andrulevičius
Studentų g. 50–259 kab.
Tel. (+370) 687 80481

Mokslinių interesų sritys: rentgeno fotoeletronų spektroskopiniai tyrimai, vakuuminės ir joninės technologijos (jonais aktyvuotas plėvelių auginimas, ėsdinimas), puslaidininkinių, metalinių ir dielektrinių plonų plėvių mechaninės, elektrinės ir optinės savybės, optinės interferometrijos taikymas deformacijų matavimams, difrakcinių matavimų taikymas, mikrooptinių struktūrų ir hologramų formavimas bei tyrimai.

Dėstomi moduliai: Paviršiaus inžinerija ir nanotechnologijos; Optika; Medžiagų analizės metodai; Bakalauro baigiamasis darbas; Medžiagų mokslo semestro projektas; Medžiagų mokslo praktika; Tiriamasis projektas 2; Tiriamasis projektas 2; Tiriamasis projektas 3.

doc. dr. Jurgita Čyvienė
Studentų g. 50–229 kab.
Tel. (+370) 620 23695

Mokslinių interesų sritys: paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika bei technologija, daugiakomponenčių sluoksnių sintezė joniniais-plazminiais metodais, nanokristalinių ir nanokompozicinių sluoksnių sintezė, vandenilio energetika.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizika 3; Kietojo kūno fizika; Elektrodinamika (laboratoriniai darbai); Praktika (gretutinių studijų); Taikomosios fizikos praktika; Bakalauro baigiamasis projektas; Tiriamasis projektas 1; Tiriamasis projektas 2; Tiriamasis projektas 3; Magistro baigiamasis projektas.

doc. dr. Aleksandras Iljinas
Studentų g. 50–258 kab.
Tel. (+370) 615 23668

Mokslinių interesų sritys: plonųjų sluoksnių nusodinimas fizikiniais nusodinimo metodais vakuume, dielektrikų, feroelektrikų ir multiferoikų sintezė ir struktūrinių, morfologinių, optinių ir elektrinių savybių tyrimas, įvairios paskirties funkcinių oksidų sintezė ir savybių tyrimas.

Dėstomi moduliai: Magnetinių reiškinių fizika; Magnetinių reiškinių fizika.

doc. dr. Leonas Jakevičius
Studentų g. 50–227 kab.
Tel. (+370) 618 68466

Mokslinių interesų sritys: skysčių ir dujų srautų tyrimas akustiniais matavimo metodais, akustiniai  laukai,  akustinių  signalų sklidimas įvairiose medžiagose, didelės galios ultragarsas.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizikinė akustika; Matematinė fizika ir skaitiniai metodai.

doc. dr. Sigitas Joneliūnas
Studentų g. 50–227 kab.
Tel. (+370) 615 62671

Mokslinių interesų sritys: akustoelektroniniai įtaisai, joninė implantacija, dangų nusodinimas, jonų poveikis kietojo kūno paviršiui, kietųjų kūnų ir plonų sluoksnių elektrinių savybių tyrimas.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Vakuumo fizika ir technika; Bakalauro baigiamasis darbas; Tiriamasis projektas 1; Tiriamasis projektas 2.

doc. dr. Alvydas Jotautis

Studentų g. 50–239 kab.
Tel. (+370) 672 33852

Mokslinių interesų sritys: plonųjų sluoksnių formavimo technologijos, plonųjų sluoksnių savybių modifikavimas jonų pluošteliais.

Dėstomi moduliai: Plonųjų sluoksnių formavimo technologijos, Plonųjų sluoksnių savybių modifikavimas jonų pluošteliais; Fizika 1; Fizika 2.

doc. dr. Saulius Mickevičius
Studentų g. 50–248 kab.
Tel. (+370) 605 26384

Mokslinių interesų sritys: radiacinė fizika, jonizuojančios spinduliuotės poveikis biologiniams objektams, branduolio fizika.

Dėstomi moduliai: Klasikinė mechanika; Kvantinė mechanika.

doc. dr. Ramūnas Naujokaitis
Studentų g. 50–239 kab.
Tel. (+370) 614 03249
El. p. ramunas.naujokaitis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: plonųjų sluoksnių formavimo technologijos, plonųjų sluoksnių savybių modifikavimas jonų pluošteliais, mikrotechnologijos.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Mikro- ir nanotechnologijų fizikiniai pagrindai; Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos; Dangų fizika ir nanotechnologijos.

doc. dr. Judita Puišo
Studentų g. 50–227 kab.
Tel. (+370) 610 04812
El. p. judita.puiso@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: aplinkai draugiškųjų technologijų taikymai bio ir nanomedžiagų formavimui ir tyrimams.

Dėstomi moduliai: Taikomoji radionuklidų fizika; Funkcinės medžiagos - rinktiniai skyriai; Magnetinės medžiagos ir spintronika; Fizika 1, Fizika 2; Fizika 3; Tiriamasis projektas 1; Tiriamasis projektas 2, Tiriamasis projektas 3; Medžiagų mokslo semestro projektas; Bakalauro baigiamasis projektas.

doc. dr. Linas Puodžiukynas
Studentų g. 50–259 kab.
Tel. (+370) 698 24161
El. p. linas.puodziukynas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: jonų indukuoti reiškiniai heterosruktūrose, optinės technologijos, kietojo kūno savybių diagnostika optiniais metodais, lazerinė interferometrija, mikrooptinių struktūrų ir hologramų formavimas bei tyrimai.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizika 3; Gamtamokslinė pasaulio samprata; Medžiagų mokslo semestro projektas; Bakalauro baigiamasis darbas; Medžiagų mokslo praktika.

doc. dr. Živilė Rutkūnienė
Studentų g. 50–249 kab.
Tel. (+370) 686 54543
El. p. zivile.rutkuniene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: reaktyvusis joninis ir plazminis puslaidininkinių, dielektrinių medžiagų bei laidininkų ėsdinimas, inhibitorių ir polimerinių sluoksnių formavimas, kietųjų kūnų paviršiaus  tyrimas, deimanto tipo dangų formavimas ir tyrimas.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Kietojo kūno fizika; Elektrodinamika; Plazmos ir plazminių reiškinių fizika.

doc. dr. Vytautas Stankus
Studentų g. 50–258 kab.
Tel. (+370) 610 33946
El. p. vytautas.stankus@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: keraminių oksidų plonieji sluoksniai, jų savybės bei sintezė vakuuminiais nusodinimo metodais. Nanokompozitinių ir nanostruktūrinių sluoksnių sintezė bei savybės.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizika 3; Funkcinės medžiagos – rinktiniai skyriai; Astrofizika; Apšvietimas ir akustika architektūroje; Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos.

doc. dr. Virgilijus Minialga
Studentų g. 50–227 kab.
Tel. (+370) 616 28503
El. p. virgilijus.minialga@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: holografija, holografiniai matavimai, lazeriniai matavimai, akustinių svyravimų parametrų matavimai, ultragarsiniai matavimai.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizikiniai jutiklių pagrindai; Taikomoji nejonizuojančiosios spinduliuotės fizika.

doc. dr. Gediminas Stankūnas
Breslaujos g. 3-249 kab.
Tel. (+370) 401800
El. p. gediminas.stankunas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: radiacinė fizika, branduolio ir neutronų fizika, dozimetrija, branduolių skilimo ir sintezės reaktorių neutroniniai tyrimai.

Dėstomi moduliai: Branduolio ir dalelių fizika.


Lektoriai

dr. Kristina Bočkutė
Studentų g. 50-248 kab.

Mokslinių interesų sritys: medžiagų inžinerija, plonieji sluoksniai ir jų formavimas, plonųjų sluoksnių ir paviršiaus analizė bei analizės metodai, vandenilio kuro elementų technologijos, vandenilio energetika.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizika 3;  Medžiagų fizika; Medžiagų mokslo įvadas; Paviršiaus analizės metodai.

dr. Karolis Gedvilas
Studentų g. 50–256 b kab.
Tel. (+370) 618 38221

Mokslinių interesų sritys: lazerinė spektroskopija; skaitmeninių signalų apdorojimas; medicininių vaizdų apdorojimas; plazminė joninė implantacija, fotokatalitiniai reiškiniai.

Dėstomi moduliai: Fizika 1.

dr. Marius Kaminskas
Studentų g. 50–256 b kab.
Tel. (+370) 676 32308

Mokslinių interesų sritys: nukleonų sąveikos potencialas, nukleonų sklaidos fazių poslinkiai. Medžiagų pernešimo per ląstelės membrana modeliavimas.

Dėstomi moduliai: Fizika 1.
dr. Rimantas Knizikevičius
Studentų g. 50–228 kab.
Tel. (+370) 685 24054

Mokslinių interesų sritys: modeliuojami cheminio ir plazminio ėsdinimo procesai bei polimerizacija.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizika 3.

dr. Teresa Moskaliovienė
Studentų g. 50–264 kab.
Tel. (+370) 674 02556

Mokslinių interesų sritys: neutralių bei jonizuotųjų dalelių ir kietųjų kūnų paviršiaus sąveikos fizikinių ir cheminių procesų (masės pernašos mechanizmų kietajame  kūne) matematinis modeliavimas.

Dėstomi moduliai: Fizika 1 (laboratoriniai ir praktiniai darbai); Fizika 2 (laboratoriniai ir praktiniai darbai); Fizika 3; Termodinamika ir statistinė fizika (praktiniai darbai).

Asta Tamulevičienė
Studentų g. 50
Tel. (+370) 37 313 432

Mokslinių interesų sritys: naujos medžiagos aukštosioms technologijoms, funkcinės molekulės ir medžiagos, deimanto tipo amorfinių anglies dangų optinės savybės.

Dėstomi moduliai: Paviršiaus inžinerija ir nanotechnologijos.

Tomas Tamulevičius

Studentų g. 50
Tel. (+370) 662 26308

Mokslinių interesų sritys: Mikro bei nano struktūrų formavimas naudojant ultrasparčią lazerinę abliaciją bei holografinę litografiją, mikro bei nano dalelių manipuliavimas kapiliarinėmis jėgomis, medžiagų ir skysčių optinių savybių tyrimai spektroskopine elipsometrija bei refraktometriniais, difrakcinėmis gardelėmis paremtais, jutikliais, paviršių vaizdinimas bei cheminės sudėties mikro analizė naudojant elektronų mikroskopiją.

Dėstomi moduliai: Medžiagų analizės metodai (laboratoriniai darbai); Modernios optikos reiškiniai ir nanofotonika; Paviršiaus inžinerija ir nanotechnologijos; Medžiagų mokslas; Tiriamieji, baigiamieji darbai ir praktikos.

dr. Darius Virbukas
Studentų g. 50–248 kab.
Tel. (+370) 656 39789

Mokslinių interesų sritys: plonųjų sluoksnių formavimas fizikiniais metodais, vandenilio kuro elementų technologijos, aukštadažnė impedanso spektroskopija.

Dėstomi moduliai: Fizika 1; Fizika 2; Fizika 3; Fizikinės technologijos.

Doktorantai

Simonas Bulota
Studentų g. 50-250 kab.
Tel. (+370) 622 25396

Mokslinių interesų sritys: medžiagų inžinerija, jonizuojančios spinduliuotės detektoriai ir jų taikymas, optiškai stimuliuojamos liuminescencijos medžiagų formavimas.

Marius Černauskas
Studentų g. 50–250 kab.
Tel. (+370) 604 26164

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

 

Povilas Gabralevičius

Studentų g. 50–250 kab.
Tel. (+370) 6

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

Evelina Jaselskė
Studentų g. 50–250 kab.
Tel. (+370) 680 24508

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

Mantas Sriubas
Studentų g. 50–250 kab.
Tel. (+370) 625 58249

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

Benas Gabrielis Urbonavičius
Studentų g. 50–250 kab.
Tel. (+370) 612 55684

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

Neringa Šeperienė
Studentų g. 50-250 kab.
Tel. (+370) 611 34592

Mokslinių interesų sritys: polimerų dozimetrija ir inžinerija, polimerinių gelių dozimetrija.

Dėstomi moduliai: Fizika 1 (laboratoriniai darbai); Fizika 2 (laboratoriniai darbai).

Neakademinis personalas

  Administratorė
Lena Gertrūda Cibulskytė
Adresas: Studentų g. 50–243 kab.
Tel. (+370) 619 42426
8 (37) 300 339
  Administratorė

Roma Špokienė

Adresas: Studentų g. 50–228 kab.
Tel. (+370) 696 26038
  Akademinis padėjėjas / Laborantas
Zenonas Šleinius
Adresas: Studentų g. 50–231 kab.
Tel. (+370) 614 76103

 

Vedėjas

  Katedros vedėjas
Prof. dr. Giedrius Laukaitis
Adresas: Studentų g. 50–243 kab.
Tel. 8 (37) 300 340
  Administratorė

Lena Gertrūda Cibulskytė

Adresas: Studentų g. 50–243 kab.
Tel. 8 (37) 300 339
Mob. tel. (+370) 619 42 426
 
 
 
 

Studijos

Pirmosios pakopos (bakalauro) studijų programos skiriamos bendrai erudicijai ugdyti, teoriniams studijų krypties pagrindams perteikti ir profesiniams įgūdžiams formuoti, kurie būtini savarankiškam darbui. Universitetinių studijų programos yra orientuotos į universalųjį bendrąjį išsilavinimą, teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus.Bakalauras – pirmasis aukštojo universitetinio išsilavinimo kvalifikacinis laipsnis, suteikiamas asmeniui, baigusiam 180–240 kreditų apimties studijas ir parengusiam bei apgynusiam baigiamąjį darbą. KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete visos pirmosios pakopos studijų programos yra 240 kreditų apimties. Jei studijuosite nuolatine forma – studijos truks 4 metus, jei ištęstine – iki 6 metų. Ištęstinės formos studijos ne tokios intensyvios ir sudaro galimybę dalį laiko skirti darbui ar kitoms studento reikmėms. 

Pirmosios pakopos studijas baigsite, kai parengsite ir apginsite tiriamojo pobūdžio baigiamąjį darbą.

Magistras – universitetinių studijų antrosios pakopos kvalifikacinis laipsnis. Jis suteikiamas asmeniui, baigusiam 90–120 kreditų apimties studijas ir įgijusiam specialųjį pasirengimą bei tiriamojo darbo įgūdžių. Į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas konkurso būdu priimami asmenys, turintys ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nuolatinės formos studijų trukmė 1,5–2 metai, ištęstinės – 3 metai.

Absolventams, atsiskaičiusiems už magistrantūros individualiuosius studijų planus, magistro kvalifikacinį laipsnį suteikia rektoriaus įsakymu paskirta magistrantūros kvalifikacijos komisija, kurios viešame posėdyje ginamas baigiamasis darbas. Baigę magistrantūros studijas, Jūs turėsite didesnes galimybes kilti karjeros laiptais, nes vis daugiau darbdavių pradeda vertinti mokslo pasiekimų svarbą. Jei norite siekti mokslo aukštumų – magistrantūros studijos – šio kelio pradžia!   

Mokslų daktaro laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją.

Asmenys, siekiantys įgyti daktaro mokslo laipsnį, studijuoja doktorantūroje arba rengia daktaro disertaciją ir gina ją eksternu.

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultete yra teikiamos dvi doktorantūros programos, tai:

Medžiagų inžinerijos (08T) mokslo krypties doktorantūros studijų programa

Fizikos (02P) mokslo krypties doktorantūros studijų programa (jungtinė KTU ir Pietų Danijos universiteto doktorantūra)

Modulio pavadinimas

Modulio kodas

Atsakingas dėstytojas

Fizika 1
P190B101
A.Galdikas
Fizika 2 P230B202 R.Naujokaitis
Fizika 3 P200B104 J.Čyvienė

Tiriamasis projektas 1

B000M001

D.Adlienė

Tiriamasis projektas 2

B000M002

D.Adlienė

Tiriamasis projektas 3

B000M003

D.Adlienė

Magistro baigiamasis darbas

B000M004

D.Adlienė

Diagnostinė spinduliuotės fizika

B140M003

D.Adlienė

Spindulinės terapijos fizika

B140M004

D.Adlienė

Dozimetrija

B140M005

D.Adlienė

Radiacinė sauga ir saugumas

B140M006

D.Adlienė

Taikomoji nejonizuojančiosios spinduliuotės fizika

B140M100

V.Minialga

Radiobiologija ir matematinis modeliavimas

B145M002

D.Adlienė, K.Šutienė

Taikomoji radionuklidų fizika

B145M010

J.Puišo, D.Adlienė

Žmogaus anatomijos ir fiziologijos pagrindai

B470M001

D.Adlienė

Gamtamokslinė pasaulio samprata

P000B011

G.Laukaitis

Bakalauro baigiamasis darbas

P000B101

J.Čyvienė

Taikomosios fizikos praktika

P000B104

J.Čyvienė

Tiriamasis projektas 1

P000M005

J.Čyvienė

Tiriamasis projektas 2

P000M006

J.Čyvienė

Tiriamasis projektas 3

P000M007

J.Čyvienė

Magistro baigiamasis darbas

P000M008

J.Čyvienė

Modernios optikos reiškiniai ir elementai

P002B001

T.Tamulevičius

Medžiagų analizės metodai

P002M001

S.Tamulevičius

Funkcinės medžiagos - rinktiniai skyriai

P002M101

V.Stankus, J.Puišo

Medžiagų analizės metodai

P002M102

S.Tamulevičius

Fizikinio eksperimento metodologija ir kompiuterizavimas

P180B002

B.Abakevičienė

Fizikiniai jutiklių pagrindai

P180M001

V.Minialga

Termodinamika ir statistinė fizika

P190B001

A.Galdikas

Klasikinė mechanika

P190B005

S.Mickevičius

Kvantinė mechanika

P190B302

S.Mickevičius

Matematinė fizika

P190B303

L.Jakevičius

Netiesinių sistemų dinamika

P190M010

A.Galdikas

Fizikinė akustika

P200B100

L.Jakevičius

Optika

P200B103

G.Laukaitis

Elektrodinamika

P200B403

Ž.Rutkūnienė

Taikomoji optika ir fotonika

P200M001

G.Laukaitis

Magnetinių reiškinių fizika

P200M706

A.Iljinas

Branduolio ir neutronų fizika

P220B001

G.Adlys

Branduolio ir dalelių fizika

P220B305

G.Adlys

Spinduliuotės poveikis medžiagai

P220M001

L.Marcinauskas

Fizikinės technologijos

P230M001

D.Virbukas

Vakuumo fizika ir technika

P240B001

S.Joneliūnas

Plazmos fizika

P240B101

L.Marcinauskas

Kietojo kūno fizika

P250B301

Ž.Rutkūnienė

Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose

P250D001

A.Galdikas

Polimerų fizika ir mechanika

P250M705

L.Marcinauskas

Medžiagų fizika

P260B001

G.Laukaitis

Fizikiniai analizės metodai

P260B100

G.Laukaitis

Medžiagų fizika

P260B101

G.Laukaitis

Magnetinių reiškinių fizika

P260B102

A.Iljinas

Paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika

P260B103

J.Dudonis

Medžiagų fizika

P260D001

S.Tamulevičius

Kondensuotų medžiagų fizika

P260D010

G.Laukaitis

Paviršiaus fizika ir chemija

P260D100

G.Laukaitis

Emisiniai paviršiaus analizės metodai

P260D807

S.Tamulevičius

Fizikiniai medžiagų tyrimo metodai

P260M001

G.Laukaitis

Paviršiaus analizės metodai

P260M002

G.Laukaitis

Elektroninės struktūros modeliavimo metodai

P260M100

A.Galdikas

Nanotechnologijos alternatyvaus kuro energetikoje

P260M101

B.Abakevičienė

Plonų dangų fizika ir nanotechnologijos

P260M103

R.Naujokaitis

Astrofizika

P520B001

V.Stankus

Medžiagų mokslo praktika

T000B100

K.Bočkutė

Bakalauro baigiamasis projektas

T000B129

K.Bočkutė

Tiriamasis projektas 1

T000M113

K.Bočkutė

Tiriamasis projektas 2

T000M114

K.Bočkutė

Tiriamasis projektas 3

T000M115

K.Bočkutė

Magistro baigiamasis projektas

T000M116

K.Bočkutė

Medžiagų mokslo įvadas

T150B016

G.Laukaitis

Medžiagų mokslo semestro projektas

T150B114

B.Abakevičienė

Medžiagų analizės metodai

T150B118

G.Laukaitis

Plazminiai ir plazmocheminiai procesai

T150M703

Ž.Rutkūnienė

Medžiagų mokslas

T152M001

S.Tamulevičius

Dangų fizika ir nanotechnologijos

T155B010

R.Naujokaitis

Magnetinės medžiagos ir spintronika

T155B145

J.Puišo

Matematinė medžiagotyra

T155M010

A.Galdikas

Paviršiaus inžinerija ir nanotechnologijos

T155M111

S.Tamulevičius

Fizikiniai radiacinės apsaugos pagrindai

T160B001

D.Adlienė

Radiaciniai matavimai ir radiacinė sauga

T160B101

D.Adlienė

Radioaktyvioji aplinkos tarša

T160B106

D.Adlienė

Branduolinės sistemos ir įrenginiai

T160B108

D.Adlienė

Radioaktyvioji aplinkos tarša

T160B109

D.Adlienė

Radiaciniai matavimai ir radiacinė sauga

T160B113

D.Adlienė

Branduolinė inžinerija

T160B117

G.Laukaitis

Radioaktyvi aplinkos tarša

T160B308

D.Adlienė

Spinduliuotės detektoriai ir registravimo metodai

T160M004

D.Adlienė

Mikro- ir nanotechnologijų fizikiniai pagrindai

T171B001

R.Naujokaitis

Apšvietimas ir akustika architektūroje

T240M008

V.Stankus, K.Otas

Praktika PR00M138 K.Bočkutė
Bakalauro baigiamasis projektas P000B012 J.Čyvienė
Bakalauro baigiamasis projektas (greturinių studijų) P000B120 J.Čyvienė
Semestro projektas PR00B125 B.Abakevičienė
Praktika (gretutinių studijų) PR00B158 J.Čyvienė
Praktika (gretutinių studijų) PR00B165 K.Bočkutė
Praktika (papildoma) PR00B205 K.Bočkutė
Medžiagų mokslo praktika PR00B207 K.Bočkutė
Taikomosios fizikos praktika PR00B208 J.Čyvienė
Fizikinė akustika P002B010 L.Jakevičius
Magnetinių reiškinių fizika P002B100 A.Iljinas
Bakalauro baigiamasis projektas (gretutinių studijų) T000B174 K.Bočkutė
Bakalauro baigiamasis projektas T000B221 K.Bočkutė
Biomedžiagos ir jų technologijos T490B106 A.Galdikas

Atsigaunanti šalies ekonomika skatina vis dažniau pagalvoti apie verslo organizacijų veiklos plėtrą. Tačiau be investicijų į našumą, aukštą pridėtinę vertę, augimas nebus tvarus ir ilgalaikis. Tikime, kad jauno, gabaus ir energingo darbuotojo priėmimas į komandą yra viena iš pirmųjų įmonės veiklos efektyvumo didinimo priemonių.

Džiaugiamės galėdami Jums pristatyti pačius geriausius KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto absolventus.

Geriausių Fizikos katedros absolventų nuo 2004 m. sąrašas:

 

Darius Sidabra

Medicinos fizika

2013

Medicinos fizikos magistras

Mantas Sriubas

Medicinos fizika

2013

Medicinos fizikos magistras

Šarūnas Varnagiris

Taikomoji fizika

2013

Fizikos magistras

Justas Andrijauskas

Taikomoji fizika

2013

Fizikos bakalauras

Ieva Gražulevičiūtė

Taikomoji fizika

2013

Fizikos bakalauras

Aušrinė Jurkevičiūtė

Taikomoji fizika

2013

Fizikos bakalauras

Marius Černauskas

Taikomoji fizika

2012

Fizikos magistras

Nikolajus Medvedevas

Medicinos fizika

2012

Medicinos fizikos magistras

Laimonas Preišogolavičius

Taikomoji fizika

2012

Fizikos bakalauras

Erika Rajackaitė

Taikomoji fizika

2012

Fizikos bakalauras

Benas Gabrielis Urbonavičius

Taikomoji fizika

2012

Fizikos bakalauras

Vladas Zaleskas

Taikomoji fizika

2012

Fizikos magistras

Sakaliūnienė Jolita

Taikomoji fizika

2011

Fizikos magistras

Pikaitė Rita

Medicinos fizika

2011

Biofizikos magistras

Šeperys Rimas

Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos

2011

Medžiagų mokslo magistras

Virbickas Vitalis

Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos

2011

Medžiagų mokslo magistras

Vigricaitė Lina

Taikomoji fizika

2010

Fizikos magistras

Vinciūnaitė Vinga

Taikomoji fizika

2010

Fizikos magistras

Medvedevas Nikolajus

Taikomoji fizika

2010

Fizikos bakalauras

Zaleskas Vladas

Taikomoji fizika

2010

Fizikos bakalauras

Virbickas Vitalis

Taikomoji fizika

2009

Fizikos bakalauras

Navickas Edvinas

Taikomoji fizika

2008

Fizikos magistras

Šileikaitė Asta

Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos

2008

Medžiagų mokslo magistras

Tamulevičius Tomas

Medžiagų mokslas, Funkcinės medžiagos

2008

Medžiagų mokslo magistras

Lekaveckas Mindaugas

Taikomoji fizika

2008

Fizikos bakalauras

Burinskas Saulius

Taikomoji fizika

2007

Fizikos magistras

Burinskienė Viktorija

Medicinos fizika

2007

Biofizikos magistras

Vardauskaitė Skirmantė

Medicinos fizika

2006

Biofizikos magistras

Burlova Irina

Taikomoji fizika

2005

Fizikos magistras

Ibenskas Andrius

Taikomoji fizika

2005

Fizikos magistras

Brazauskaitė Asta

Taikomoji fizika

2004

Fizikos magistras

Čerpaitė - Trušinskienė Reda

Taikomoji fizika

2004

Fizikos magistras

Jasinskas Gediminas

Taikomoji fizika

2004

Fizikos magistras

Narkūnas Ernestas

Taikomoji fizika

2004

Fizikos magistras

Regelskis Vidas

Taikomoji fizika

2004

Fizikos bakalauras

 

 

Moksliniai tyrimai

Šiuo metu Fizikos katedroje vykdomos šios mokslinės kryptys:

 1. Fizikinės technologijos vandenilio energetikai (prof. J. Dudonis, prof. G. Laukaitis, prof. S. Tamulevičius, doc. B. Abakevičienė);
 2. Heterogeninių procesų daugiakomponenčių kietųjų kūnų paviršiuose sluoksniuose matematinis modeliavimas (Prof. A.Galdikas, lekt. R. Knizikevičius, lekt. T. Moskaliovienė);
 3. Kvantinių sistemų ir reiškinių teorinis modeliavimas (prof. Ž. Rinkevičius, doc. S. Mickevičius);
 4. Aktyvių dujų plazmos sąveika su kietųjų kūnų paviršiumi (prof.  A. Grigonis, doc. L. Marcinauskas, doc. Ž. Rutkūnienė);

 1. Reiškiniai heterostruktūrose (prof. S. Tamulevičius, prof. A. Grigonis, doc. L. Augulis, doc. Ž. Rutkūnienė, doc. M. Andrulevičius);
 2. Plonų dangų fizika ir technologija (prof. J. Dudonis, prof. G. Laukaitis, doc. A. Iljinas, doc. J. Čyvienė, doc. V. Stankus),
 3. Jonizuojančios spinduliuotės fizika (prof. D. Adlienė, lekt. G. Adlys);
 4. Spinduliuotės sąveika su medžiaga ir individais (prof. D. Adlienė, doc. J. Puišo, lekt. G. Adlys);
 5. Medžiagų tyrimas akustinėmis bangomis (doc. L. Jakevičius, doc. V. Minialga);
 6. Taikomoji optika, fotonika, modernioji optika optoelektroniniai reiškiniai (prof. S. Tamulevičius, doc. L. Augulis, lekt. T. Tamulevičius, lekt. A. Tamulevičienė, doc. M. Andrulevičius).

1990–2013

Su mažomis išimtimis Fizikos katedros mokslinis darbas sukosi apie kietojo kūno elektronikos fizikines-technologines problemas: plazmos fizika, puslaidininkių ir dielektrikų fizika, paviršiaus fizika, plazmos dalelių ir jonų pluoštelių sąveika su kietaisiais kūnais; procesų vykstančių kietuose kūnuose joninio švitinimo ar terminio poveikio sąlygomis matematinis modeliavimas, plonų sluoksnių fizika.

Daug darbų buvo susiję su fizikinėmis technologijomis (optiškai skaidrių, elektriškai laidžių sluoksnių sudarymas reaktyviuoju magnetroniniu nusodinimu; puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas aktyviųjų dujų plazmose; atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, trimačių ir dvimačių struktūrų, paslėptųjų sluoksnių sudarymas ir paminėtų procesų matematinis modeliavimas). Be šių tematikų dar buvo dirbama: ultragarso fizikos ir technikos srityje, ypač atliekant medžiagų tyrimus akustinėmis bangomis, branduolinio magnetinio rezonanso, molekulių fizikos, elektrodinamokos ir elektronikos įtaisų konstravimo srityse. Vykdomų ūkiskaitinių darbų pagrindu, Katedroje apie 1980 m. ėmė formuotis mokslinės kryptys (šakos), vadovaujamos prof. L. Pranevičiaus, doc. J. Vosyliaus, doc. A. Grigonio, doc. J. Dudonio, vėliau ėmė formuotis nedideli kolektyvai, vadovaujami dr. G. Zubausko ir dr. S. Tamulevičiaus. Senato mokslo komisijai rekomendavus burtis į laisvus nuo administracinio suskirstymo mokslinius kolektyvus,  1993 m. buvo nutarta įkurti Katedroje pirmąsias mokslo grupes. Dalis buvusių Katedros lyderių jau nedirbo KTU (prof. L. Pranevičius 1993 m. perėjo į VDU, dr. G. Zubauskas pasuko į verslą). 1993 m. pagal tematiką ir interesus susiformavo keturios grupės:

1. Aktyvių dujų plazmos sąveikos su kietųjų kūnų paviršiumi (vadovas  prof. habil. dr. A. Grigonis);

2. Plonų sluoksnių fizika ir technologija (vadovas  prof. habil. dr.  J. Dudonis);

3. Reiškiniai heterostruktūrose  (vadovas  prof. habil. dr. S. Tamulevičius);

4. Medžiagų tyrimas akustinėmis bangomis (vadovas  prof. habil. dr. V. Sukackas).

Universitetas skatino dėstytojus dirbti mokslinį darbą, tačiau dėl jaunos valstybės galimybių išliko visus 2001–2012 m. palyginti nedidelis (apie 100–200 tūkstančių Lt/ metus). Papildomai, pagrindus poreikį, buvo skiriama tyrimų įrangai įsigyti. Kitas finansavimo šaltinis buvo įvairių projektų   vykdymas laimėjus konkursus. 2001–2012 m. Fizikos katedros darbuotojai vykdė įvairius projektus: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo (VMSF), Lietuvos mokslo tarybos (LMT),  Lietuvos – Prancuzijos mokslinių mainų programa Žiliberas, Europos tyrimų plėtros ir bendradarbiavimo programa Eurika, programa COST ir kt.

2001–2012 m. Fizikos katedroje toliau buvo plečiamos mokslinės veiklos kryptys, susijusios su plonų sluoksnių fizika ir technologija, reiškiniais heterostruktūrose, aktyvių dujų plazmos sąveika su kietųjų kūnų paviršiumi, plazmos suaktyvintų heterogeninių procesų daugiakomponenčių kietųjų kūnų paviršiuose matematiniu modeliavimu, medžiagos tyrimu akustinėmis bangomis. Pastaraisiais metais pradėtos dvi naujos tyrimų kryptys: fizikinės technologijos vandenilio energetikoje ir jonizuojančios spinduliuotės fizika

1970–1990

1970 m. įsteigus žinybinę laboratoriją moksliniai tyrimai Fizikos katedroje žymiai suintensyvėjo. Buvo tęsiami tyrimai ultragarso srityje ir formavosi naujos tyrimų sritys susiję su mikroelektronikos fizikinių procesų tyrimu. Netrūko epizodinių darbų ir kitose kryptyse. Moksliniai tyrimai ultragarso kryptyje buvo atliekami Ultragarso laboratorijoje. Svarbią vietą vykdant tyrimus ultragarso kryptyje užėmė profesorius V. Ilgūnas.  1970–1985 m. vadovaujant prof. V. Ilgūnui  ultragarso kryptyje buvo apgintos 8 mokslų kandidato disertacijos, tarp jų  – 4   Fizikos katedros darbuotojų  (A. Tamašauskas, V. Sukackas, R. A. Savickas ir D. Rutkūnienė), paskelbtas 1 straipsnis tarptautiniame žurnale, 12  straipsnių sąjunginiuose žurnaluose ir  63 –  Lietuvos žurnaluose.

Kita labai sėkminga mokslinių tyrimų sritis (Mikroelektronikos fizikinių procesų tyrimai  arba kieto kūno technologijos) Fizikos katedroje susiformavo 1970 m. gruodžio 17 d. įsteigus Integrinių schemų gamybos technologinių procesų automatizavimo laboratoriją (sutrumpintai vad. Integrinių schemų technologijos laboratorija). Skirtingai nuo Ultragarso laboratorijos ši laboratorija visą egzistavimo laiką veikė kaip Fizikos katedros padalinys. Jos eksperimentine baze naudojosi daugelis Katedros aspirantų, dėstytojų. Laboratorija turėjo ir etatinius mokslo darbuotojus. Pirmuoju laboratorijos moksliniu ir administraciniu vadovu buvo paskirtas L. Pranevičius, išlikęs jos moksliniu lyderiu per visą laboratorijos gyvavimo laiką. 1979 m. jam apgynus fizikos ir matematikos mokslų daktaro disertaciją, laboratorijos administraciniu vadovu paskirtas Sigitas Joneliūnas, vėliau (1981) – Gintautas Zubauskas; apie 1990 m., G. Zubauskui išėjus iš darbo, laboratorijai ėmė vadovauti Dorutis Urbonas. Jis laboratorijai vadovavo iki jos likvidavimo (1992).

1970–1990 m. kietojo kūno technologijos tyrimų srities išleisti 7 teminiai straipsnių rinkiniai Fizikinė elektronika, prie kurių leidimo daug prisidėjo MTI „Venta“ (V. Abraitis, K. Klimašauskas, D. Zanevičius) ir Katedros darbuotojai (L. Pranevičius, M. Domkus, P. Grigaitis, R.Valatka). 1980–1990 m. Fizikos katedra Kaune ir Vilniuje surengė (arba prisidėjo organizuojant) 3 sąjungines ir vieną tarptautinę konferencijas.

Formaliai, pagal tematiką, 1970–1980 m. atliktus tyrimus galima suskirstyti į šias grupes: 1) Difuzijos procesų automatizavimo tyrimas (L. Pranevičius, M. Domkus, V. Snitka, S. Raila, J. Vosylius); 2) Jonų ir plazmos sąveikos su puslaidininkiais tyrimas (L. Pranevičius, A. Grigonis, S. Bružas); 3) Feritgranatų savybių keitimas implantuojant jonus (L. Pranevičius, A. Markelis); 4) Jonais aktyvuota daugiaelemenčių dangų sintezė (L. Pranevičius, J. Dudonis); 5) Jonų implantacija (L. Pranevičius, K. Bilius).

Šiuo laikotarpiu atlikti darbai buvo paskelbti įvairiuose leidiniuose ir susilaukė pripažinimo.  Nuo 1970 iki 1990 m. buvo paskelbtas 31 straipsnis prestižiniuose tarptautiniuose žurnaluose, kurie sulaukė didelio susidomėjimo. Mokslinių rezultatų pagrindu padaryta nemažai išradimų.

Ūkiskaitiniams darbams pradėjus vadovauti platesniam darbuotojų būriui, ėmė formuotis atskiros mokslinės grupės, kurioms vadovavo L. Pranevičius, A. Grigonis, G. Zubauskas, J. Dudonis, o vėliau prisijungė ir S. Tamulevičius.

L. Pranevičiaus grupė didelį dėmesį skyrė joninės implantacijos problemoms spręsti ir teoriniams darbams, susijusiems su jonų aktyvuojamais procesais kietojo kūno paviršiuje. J. Vosyliaus ir L. Pranevičiaus monografijoje Jonų pluošteliais aktyvinami procesai kietųjų kūnų paviršiuje pasiūlytas joninio ir plazmocheminio ėsdinimo fenomenologinis modelis. Už šią monografiją 1988 m. SSRS liaudies švietimo komitetas apdovanojo autorius pirmojo laipsnio premija, skirta geriausiam metų moksliniam veikalui.

A. Grigonio vadovaujama grupė atliko aliuminio, silicio, SiO2 ir GaAs reaktyvaus joninio ir reaktyvaus joninio pluoštelinio ėsdinimo procesų tyrimus, nagrinėjo dėl ėsdinimo susidariusio pakitusio sluoksnio struktūrą, morfologiją, cheminę bei elementinę sudėtį.

J. Dudonio vadovaujama grupė, savo iniciatyva ir atlikdama ūkiskaitinius darbus, nagrinėjo cheminių dangų sintezės procesus, magnetroninio dengimo procesus, polikristalinio silicio lazerinio atkaitinimo procesus.

S. Tamulevičiaus vadovaujama grupė nagrinėjo kietojo kūno savybių diagnostiką bei dinaminius procesus kietajame kūne joninio pluoštelio poveikio metu. Grupės atlikti darbai gana plačiai publikuoti tarptautinėje spaudoje.

Be eksperimentinių darbų, Katedroje buvo atliekami difuzijos, joninio bei plazmocheminio ėsdinimo modeliavimo darbai ir mechaninių įtempimų švitinamose medžiagose tyrimai (J. Vosylius, I. Požėla, A. Galdikas, L. Galkutė, R. Asauskas ir kt.)

Be anksčiau aptartų mokslinių tyrimų, Katedroje buvo dirbama ir teorinės fizikos srityje (Č. Radvilavičius, I. Požela, P. P. Žvirblis, R. Asauskas). Pirmieji du skaičiavo aromatinių molekulių elektroninius bei molekulinių kristalų eksitoninius spektras, tarpmolekulinę sąveiką, o P. P. Žvirblis vystė patikslintą išplėstinį metodą lengviesiems atomams bei jonams, jų spontaninių šuolių tikimybėms skaičiuoti. R. Asausko mokslinio darbo kryptis – fizikinių procesų matematinis ir kompiuterinis modeliavimas. 

 

Bendradarbiavimas

Fizikos katedra glaudžiai bendradarbiauja su KTU Medžiagų mokslo institutu ir vykdo mokslinę veiklą bei bendrus tyrimus. Fizikos katedros kuruojamų studijų programų studentai (bakalaurai, magistrai, doktorantai) turi galimybę atlikti KTU Medžiagų mokslo instituto tyrimų bazėje baigiamuosius darbus, mokslinę praktiką bei kitą mokslinę veiklą. 

Laboratoire de Catalyse en Chimie Organique (UMR6503) CNRS - Universite de Poitiers, France. Dr.N.Bion (common works in the sphere of cathalysis, Project „Gillibert“ 2011-2012 ).

Vytautas Magnus University (joint works in the field of hydrogen energy - Prof. Pranevičius L.)

Vilnius University, Faculty of Physics (joint works in the field of hydrogen energy - Prof. Orliukas A.)

Riga Technical University - prof. A. Medvids, dr. P. Onufrijevs.

University of Latvia - Dr. I. Manics, dr. J.Maniks.

Poznan University of Technology - prof. H. Manikovskij, dr. J.Jurga,  Lublin Mary Skladowska - Curie University - prof. J. Zuk, dr. M. Kulik.

Magdeburg Technical University - Dr. M. Šilinskas.

Moscow University - Dr. V.Kulikauskas.

University of Lund and Malmö University Hospital (Sweden) research group: Professor. Soren Mattsson, medical physicists, Cristian Berhardsson, Ulrika Svanholm, Marcus Soderberg, Carl Magnus Nillsson and Professor Torsten Landberg (Harlev University Hospital, Denmark) visited Kaunas University of Technology. The collaboration in the field of radiation registration during medical diagnostics and therapeutic procedures was discussed. Guests delivered lectures at Kaunas University of Technology for graduate students, studying medical physics program.

Plonų sluoksnių technologijos

Nanokompozicinių sluoksnių sudarymas ir savybės, skaidrių ir elektriškai laidžių plonųjų sluoksnių sudarymas, plonų sluoksnių sudarymo technologijos ir savybių tyrimas (apsauginės –kietos dangos, skaidrūs elektrodai, joninio laidumo sluoksniai, feromagnetinės dangos, sluoksnių nusodinimas garinimu vakuume, magnetroninis nusodinimas, elektrolankinis nusodinimas, garinimas elektroniniu spinduliu, reaktyvinis nusodinimas), plonų sluoksnių savybių modifikavimas lazerinės apšvitos ir terminio kaitinimo metodais. 

Vandenilio energetikos problemų sprendimas

Viena iš perspektyviausių alternatyvių energetikos sričių yra vandenilio energetika. Remiantis šiuo metu esamomis technologijomis, kuro elementų sukuriamos galios kaina yra nekonkurencinga lyginant su dabar naudojamais energijos šaltiniais. Siekiant padidinti vandenilio energetikos konkurencingumą reikia išspręsti vandenilio gavimo problemą bei padidinti kuro elementų efektyvumą. Tam gali būti panaudotos auštosios fizikinės technologijos. Sintezuojant medžiagų dangas galima gauti pageidautinų fizikinių savybių medžiagas, kurios gali būti sėkmingai pritaikytos vandenilio energetikoje. 

 

Plazmocheminės technologijos

Elementariųjų ir sudėtingų puslaidininkių, dielektrikų bei laidininkų ėsdinimas aktyviųjų dujų plazmoje; atrankusis ėsdinimas, ėsdinimo anizotropiškumas, paviršinio sluoksnio elementinės sudėties kitimas, inhibitorių susidarymas ir naudojimas, paslėptųjų sluoksnių sudarymas; nanodarinių ir paslėptųjų sluoksnių formavimas amorfinės anglies dangos, deimanto tipo dangos.

 

Optiniai ir akustiniai neardančios kontrolės metodai

Daugiasluoksnių ir daugiakomponenčių darinių fizikinės ir mechaninės savybės; mechaninių tempių heterostruktūrose eksperimentiniai ir teoriniai tyrimai; lazerinė interferometrija bei elektroninų raibumų (speklų vaizdų) interferometrija ir jos taikymas mikrodeformacijų analizei; laisvų nuo padėklo plėvelių formavimas ir jų mechaninių savybių tyrimai; Akustiniai metalinių detalių kokybės nustatymas ir defektų identifikavimas. Siūloma atlikti plonų plėvelių mechaninių savybių tyrimus naudojant kompiuterizuotą mikrotempimo sistemą. Regimosios šviesos spektro optinio pralaidumo ir atspindžio matavimai. Puslaidininkių draustinės energijos juostos matavimai. Puslaidininkių krūvininkų gyvavimo trukmės, koncentracijos ir judrio matavimai. Rentgeno struktūrinės analizės tyrimai.

 

Dozimetrija

Radioaktyviųjų šaltinių identifikavimas, spinduliuotės parametrų nustatymas ir jų panaudojimas įvairiose technologijose. Analizuojant rezultatus, vertinama įvairių veiksnių įtaka paciento krūties liaukiniame audinyje sugertajai dozei, nes ši dozė tiesiogiai siejama su apšvitos indukuoto vėžio rizika; radioaktyvių šaltinių identifikavimas, spinduliuotės parametrų nustatymas.

 

Jutikliai, šviesolaidžiai, interferometrai ir jų taikymas matavimo technikoje

Jutiklių bei šviesolaidžių panaudojimas technikoje, jų techninių charakteristikų nustatymas; jutiklių, šviesolaidžių, interferometrų taikymas matavimo technikoje ir kt.

 

Medicininės įrangos tobulinimo sprendimai

Pagal tarptautinio projekto GUARANTEE išplėtotas metodikas, metodus ir algoritmus siūloma jas taikyti nagrinėjant bei tobulinant medicininę įrangą, analizuojant žmonių sveikatos vertinimui aktualius fiziologinius signalus

Mokslo ir studijų sklaida

Fizikos katedra
Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas
Tel. +370 37 300339, +370 37 300340
E-mail: fizkat@ktu.lt