Visual Photometry and Experiments on Quantum Erasing

Pirmadienis , March 20, 2017 - 10:30 iki Penktadienis, March 24, 2017 - 10:00
KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas

Š.m. kovo 20–24 d. pagal ERASMUS mainų programą Matematikos ir gamtos mokslų fakultete vieši Plovdivo „Paisii Hilendarski“ technikos universiteto (Bulgarija) docentė Dr. Todorka Lulcheva Dimitrova, kuri skaitys Vizualinės fotometrijos (visual photometry) paskaitas ir demonstruos šviesos kvantų ištrynimo (quantum erasing) eksperimentus.

Paskaitų tvarkaraštis:

Pirmadienis, kovo 20 d. 10.30–14.30,  257 a. Įvadas į vizualinę fotometriją;

Antradienis, kovo 21 d. 8.30–10.00, 103a. Integruota paskaita Fizika 2: Radioaktyvumas;

Ketvirtadienis, kovo 23d. 14.00–15.00, 325 a. Šviesos dualumas, šviesos kvantų ištrynimo eksperimentas;

Penktadienis, kovo 24 d. 8.30–10.00, 234 a. Žmogaus akis kaip optinis prietaisas ir detektorius.

 

Kviečiame dalyvauti!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We invite you to lectures and practical classes on Visaul Photometry with Dr. Todorka Lulcheva Dimitrova from Plovdiv „Paisii Hilendarski“ University (Bulgaria).


Schedule for classes:

Monday, 20 March, 10:30–14:30 room 257, "Introduction to visual photometry";

Tuesday, 21 March, 8:30–10:00 room 103, "Physics 2: Radioactivity

Thursday, 23 March, 14:00–15:00, room 325, "Wave-particle duality of light, quantum erasing experiments";

Friday, 24 March, 8:30–10:00, room 234, "Human eye as an optical device and as a detector".We invite you to participate!