LVI LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS KONFERENCIJA

K V I E T I M A S

dalyvauti

LIETUVOS MATEMATIKŲ DRAUGIJOS 56-OJOJE KONFERENCIJOJE

Maloniai kviečiame dalyvauti Lietuvos matematikų draugijos 56-ojoje konferencijoje, kuri vyks 2015 m. birželio mėn. 16-17 d. d. Kaune, Kauno technologijos universitete (Studentų g. 50).

1. Algebra, skaičių teorija ir geometrija (Algebra, Skaičių teorija; Geometrija, Topologija , Matematinė logika);

2. Stochastiniai metodai ir modeliai (Atsitiktiniai procesai; Finansų ir draudimo matematika; Statistika; Tikimybių teorija);

3. Diferencialinės lygtys ir skaičiavimo matematika (Diferencialinės lygtys, Funkcijų teorija, Skaičiavimo matematika);

4. Matematikos istorija ir didaktika (Matematikos istorija, Matematikos ir informatikos dėstymo metodika);

5. Matematikos taikymai;

6.Teorinė informatika.

 

Atsisiųsti konferencijos programą.

Prašome pranešti el. paštu LMD56@ktu.lt, jeigu programoje pastebėsite klaidų ar netikslumų.

 

Dalyvių registracija vyks nuo 2015 kovo 10 d. iki 2015 m. balandžio 30 d. tinklalapyje http://www.mii.lt/LMR (žr. tinklalapio nuorodą Naudotojo registracija -> Jungtis prie LMD Bazės).

Registracijos mokestis

Pagrindinis konferencijos dalyvio registracijos mokestis LMD nariams – 8 EUR, ne LMD nariams – 12 EUR.

Dalyvio mokestis turi būti sumokėtas pavedimu iki 2015 m. gegužės 9 d.

Kauno technologijos universitetas

įmonės kodas 111950581

PVM mokėtojo kodas LT119505811

adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

Sąskaitos Nr. LT38 7044 0600 0310 4481

AB SEB bankas

Banko kodas 70440

*Mokėjimo paskirtis:

Vardas Pavardė

Lietuvos matematikų draugijos 56-osios konferencijos dalyvio mokestis

Konferencijos vidinės sąskaitos numeris KO056

*Būtinai užpildykite mokėjimo paskirties lauką.

Vėliau LMD nariams – 10 EUR, ne LMD nariams – 15 EUR, mokestis bus mokamas grynaisiais pinigais konferencijos registracijos metu.

 

Prof. dr. Henrik Madsen (Denmark University of Technology). Modelling using Stochastic Differential Equations 

  

​LMD 56-osios konferencijos organizacinis komitetas
Kauno technologijos universitetas
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas
Studentų g. 50
LT-51360 Kaunas
El. p. LMD56@ktu.lt
http://ktu.edu/lmd56

 

Konferencijos komitetai

Giedrius Alkauskas, Aleksandras Krylovas, Antanas Laurinčikas, Remigijus Leipus (pirmininkas), Bronė Narkevičienė, Vidmantas Pekarskas, Alfredas Račkauskas, Minvydas Ragulskis, Stasys Rutkauskas (pirmininko pavaduotojas), Eligijus Sakalauskas, Artūras Štikonas, Eimutis Valakevičius, Jonas Valantinas

 

Liepa Bikulčienė, Aistė Buivytė, Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, Vytautas Janilionis (pirmininkas), Kristina Šutienė, Narimantas Listopadskis, Mantas Landauskas, Stasė Petraitienė, Regina Novikienė, Paulius Palevičius, Martynas Vaidelys, Aušra Žvironienė

 

Pageidautina pranešimus skaityti naudojantis kompiuteriu ir vaizdo projektoriumi. Bus galima naudotis Adobe Acrobat Reader ir Microsoft Office programų paketu (Word, PowerPoint ir kt.). Jeigu bus reikalingos kitos techninės ir programinės priemonės, prašytume apie tai pranešti el. paštu LMD56@ktu.lt.

 

Straipsnius pranešimo tema bus galima atspausdinti leidinyje „Lietuvos matematikos rinkinys. LMD darbai“. Juos būtina parengti pagal LMD valdybos patvirtintus reikalavimus (žr. leidinio tinklalapio nuorodą Informacija autoriams) ir pateikti per leidinio interneto svetainę http://www.mii.lt/LMR  iki 2015 m. birželio 10 d.

 

Prireikus bus galima pernakvoti universiteto bendrabutyje. Apie tai reikia pranešti iki gegužės 25 d. el. paštu LMD56@ktu.lt.

 

Iš dalyvių, dalyvausiančių konferencijos vakaronėje, bus renkamas papildomas mokestis. Mokestis sumokamas grynaisiais pinigais konferencijos registracijos metu.