Matematinio modeliavimo katedra

Katedros pirmtakė yra Kauno universiteto Matematikos katedra, įkurta 1940 metais. Vėliau, reorganizavus Universitetą ir įsteigus Kauno politechnikos institutą, ji buvo pavadinta Aukštosios matematikos katedra.

1962 m. Aukštosios matematikos katedra suskilo į dvi  – Bendrosios matematikos ir Taikomosios matematikos katedras. 1993 m., įsteigus Fundamentaliųjų mokslų fakultetą, ji buvo pavadinta Matematinės sistemotyros katedra.

2013 m. po KTU reorganizacijos Matematinės sistemotyros katedra buvo pavadinta Matematinio modeliavimo katedra.

Šios Katedros vedėju ilgus metus, nuo 1945 m. iki 1968 m., buvo prof. J. Matulionis. 
Katedra, pradėjusi savo istoriją 1940 metais nuo 5 dėstytojų, išaugo iki 28 dėstytojų 1978 m. Šiuo metu Katedroje dirba 2 profesoriai, 8 docentai, 7 lektoriai, 3 asistentai, studijuoja 5 doktorantai.

Profesorius Jonas Matulionis (1906–1993) yra žinomas Lietuvos matematikas, pedagogas, socialinių mokslų daktaras. Profesorius puikiai išmanė savo dėstomą dalyką – matematiką, buvo reiklus ir dėmesingas moksleiviams bei studentams. Pedagoginį darbą  dirbo daugiau nei 50 metų. Profesorius J. Matulionis parengė techniškųjų specialybių studentams skirtą vadovėlį „Aukštoji matematika“. Ilgą laiką tai buvo vienintelis tokio pobūdžio vadovėlis gimtąja kalba. Iš jo mokėsi ne viena būsimųjų inžinierių karta. Už šią knygą prof. J. Matulioniui 1972 m. buvo paskirta Respublikinė mokslo premija.

Dar gyvam esant, KTU matematikai, pagerbdami profesorių, jo vardu pavadino jaunųjų matematikų konkursą, organizuojamą kasmet nuo 1990 metų.

 
 
 
 

Studijos

Katedros dėstytojų vedami moduliai

Modulio pavadinimas

Modulio kodas

Atsakingas dėstytojas

Magistro baigiamasis projektas

PR00M133

M. Ragulskis

Tiriamasis projektas 1

P000M013

E. Valakevičius

Tiriamasis projektas 2

P000M014

E. Valakevičius

Tiriamasis projektas 3

P000M015

E. Valakevičius

Magistro baigiamasis projektas

P000M016

E. Valakevičius

Tiriamasis projektas 1

P000M100

M. Ragulskis

Tiriamasis projektas 2

P000M107

M. Ragulskis

Tiriamasis projektas 3

P000M111

M. Ragulskis

Taikomoji matematika

P001B002

E. Šakytė

Matematinė analizė 3

P001B003

K. Lukoševičiūtė

Taikomoji matematika

P001B100

L. Mačėnaitė

Taikomoji matematika

P001B207

V.Dabrišienė

Skaitinė diferencialinių lygčių analizė ir optimizavimas

P001M104

K. Lukoševičiūtė

Grafų teorija

P110B001

M. Šnipas

Matematikos mokymo metodika

P120L103

B. Narkevičienė

Mokyklinė matematika

P120L104

B. Narkevičienė

Matematika 1

P130B001

A. Aleksa

Matematika 2

P130B002

V. Petrauskienė

Diferencialinės lygtys

P130B003

K. Lukoševičiūtė

Matematika 1

P130B005

A.Kabašinskas

Matematinė analizė 2

P130B007

B. Narkevičienė

Matematinė analizė 1

P130B008

B. Narkevičienė

Matematika

P130B010

V. Kravčenkienė

Matematika 3

P130B100

L. Mačėnaitė

Kompleksinė analizė

P130B102

K. Lukoševičiūtė

Sistemų stabilumas ir chaosas

P130B104

K. Lukoševičiūtė

Chaosas netiesinėse sistemose

P130D101

M. Ragulskis

Sistemų stabilumas ir chaosas

P130M001

K. Lukoševičiūtė

Netiesiniai dinaminiai modeliai

P130M100

M. Ragulskis

Matematiniai sistemų modeliai

P160B010

E. Valakevičius

Matematika 2

P160B015

A. Kabašinskas

Statistika

P160B110

V. Kravčenkienė

Rizikos teorija verslo sistemose

P160B112

K. Šutienė

Investicijų matematika

P160B113

E. Valakevičius

Lošimų teorija

P160B114

V. Kravčenkienė

Turto draudimo matematinė teorija

P160B115

K. Šutienė

Optimizavimo metodai

P160B116

M. Ragulskis

Lošimų teorija

P160B119

V. Kravčenkienė

Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai

P160D004

A. Aleksa

Eksperimento planavimas

P160M001

A. Aleksa

Matematinė inžinerinio eksperimento teorija

P160M011

A. Aleksa

Sprendimų priėmimo teorija

P160M012

M.Ragulskis

Finansų matematikos modeliai

P160M013

E. Valakevičius

Matematinė inžinerinio eksperimento teorija

P160M104

A. Aleksa

Finansų matematikos modeliai

P160M107

E. Valakevičius

Logistikos matematiniai modeliai

P160M111

A. Kabašinskas

Aktuarijų matematika

P160M120

K. Šutienė

Finansinių rinkų modeliai

P160M122

E. Valakevičius

Stochastinis programavimas

P160M123

A. Kabašinskas

Išorinių verslo duomenų analitikos projektas

P160M125

K. Šutienė

Finansinių rinkų modeliai

P160M130

E. Valakevičius

Logistikos matematiniai modeliai

P160M131

        A. Kabašinskas

Optimizavimas ir verslo sprendimų priėmimas

P160M133

A. Kabašinskas

Informatikos matematiniai modeliai

P170D101

K. Lukoševičiūtė

Strateginė verslo analizė

S189M188

A. Kabašinskas

 

Mokymo literatūra

Vadovėliai

1.

Valakevičius E., Investavimas finansų rinkose, Kaunas: Technologija, 2008. – 340 p.

2.

Pekarskas V., Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, d. 1, Kaunas: Technologija, 1996. – 386 p. ISBN 9986-13-416-1.

3.

Pekarskas V., Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, d. 2, Kaunas: Technologija, 2000. – 419 p. ISBN 9986-13-417-X.

4.

Pekarskas V., Pekarskienė A., Tiesinės algebros ir analizinės geometrijos elementai, Kaunas: Technologija, 2004. – 388 p. ISBN 9955-09-657-8.

5.

Pekarskas V., Trumpas matematikos kursas, Kaunas: Technologija, 2005. – 464 p. ISBN 9955-09-858-9.

6.

Valakevičius E., Investicijų mokslas, Kaunas: Technologija, 2001. – 324p. ISBN 9986-13-940-6.

7.

Papreckienė L., Nagelė A., Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija, Vilnius: Žara, 1996. – 432 p., iliustr. ISBN 9986-34-009-8.

 

Mokomosios knygos

1.

Atstupėnienė R., Mačėnaitė L., Ramelytė P., Taikomosios matematikos praktikumas, Kaunas: Technologija, 2008. – 97 p.

2.

Pekarskas V.P., Matematinė inžinerinio eksperimento teorija, Vilnius: Mokslo aidai, 2007. – 152 p.

3.

Narkevičienė Br., Gabūs vaikai: iššūkiai ir galimybės, Kaunas: Technologija, 2007. – 190 p.

4.

Atstupėnienė R., Kravčenkienė V., Plukienė D., Ramelytė P., Tiknevičienė I., Matematika – 2. Kompleksiniai skaičiai. Integralai. Diferencialinės lygtys. Uždavinių sprendimas, Kaunas: Technologija, 2007. – 301 p.

5.

Atstupėnienė R., Ragulskis M., Tiknevičienė I., Zaksienė G., Matematika – 2. Kompleksiniai skaičiai. Integralai. Diferrencialinės lygtys, Kaunas: Technologija, 2007. – 302 p.

6.

Šileikienė R.D., Dabrišienė V., Ramelytė P., Mačėnaitė L., Taikomoji matematika // e. pratybos Mechanikos ir mechatronikos studentams, Kaunas: Technologija, 2007. – 85 p.

7.

Atstupienienė R., Ragulskis M., Tiknevičienė I., Zaksienė G., Integralai ir diferencialinės lygtys // 2-asis leid., Kaunas: Technologija, 2000. – 302 p. ISBN 9986-13-680-6.

8.

Janušauskaitė S., Marčiukaitienė A., Prašmantienė D., Ratkienė N., Tiesinė algebra ir matematinė analizė, Kaunas: Technologija, 1998, 1999, 2000, 2001. – 248 p. ISBN 9986-13-769-1.

9.

Furmonavičienė Z., Janušauskaitė S., Marčiukaitienė A., Prašmantienė D., Ratkienė N., Tiesinė algebra ir matematinė analizė. Uždavinių sprendimai, Kaunas: Technologija, 2000, 2001. – 327 p. ISBN 9986-13-760-8.

10.

Janušauskaitė S., Karpickaitė V., Marčiukaitienė A., Prašmantienė D., Ratkienė N., Diferencialinės lygtys ir tikimybių teorija, Kaunas: Technologija, 1999, 2000, 2001, 2002. – 264 p. ISBN 9986-13-723-3.

11.

Janušauskaitė S., Marčiukaitienė A., Prašmantienė D., Ratkienė N., Diferencialinės lygtys ir tikimybių teorija. Uždavinių sprendimai, Kaunas: Technologija, 2001, 2002. – 252 p. ISBN 9986-13-890-6.

12.

Atstupienienė R., Kravčenkienė V., Plukienė D., Ramelytė P., Tiknevičienė I., Integralai ir diferencialinės lygtys. Uždavinių sprendimai, Kaunas: Technologija, 2002. – 276 p.

13.

Pekarskas V., Matematika // Kurso kartojimo medžiaga, Kaunas: Šviesa, 2004. – 336 p. ISBN 5-430-03932-2.

14.

Plukienė D., Janušauskaitė N., Šileikienė D., Taikomoji matematika, Kaunas: Technologija, 2004. – 242 p. ISBN 9955-09-659-4.

15.

Atstupėnienė R., Janušauskaitė N., Novikienė R., Pekarskienė A., Plukienė D., Integralų ir diferencialinių lygčių kompiuterinių testų mokomoji knyga, d.1, Kaunas: Technologija, 2005. – 200 p. ISBN 9955-09-816-3.

16.

Atstupėnienė R., Janušauskaitė N., Novikienė R., Pekarskienė A., Plukienė D., Matematika 2. Kompiuterinių testų mokomoji knyga, d. 1, Kaunas: Technologija, 2006. – 156 p. ISBN 9955-09-997-6.

17.

Atstupėnienė R., Janušauskaitė N., Novikienė R., Pekarskienė A., Plukienė D., Matematika 2. Kompiuterinių testų mokomoji knyga, d. 2, Kaunas: Technologija, 2006. – 196 p. ISBN 9955-25-006-2.

18.

Atstupėnienė R., Marčėnaitė L., Ramelytė P., Taikomosios matematikos praktikumas, Kaunas, Technologija, 2006. – 99 p. ISBN 9955-09-259-9.

19.

Šileikienė D., Dabrišienė V., Ramelytė P., Marčėnaitė L., Taikomoji matematika E-pratybos mechanikos fakulteto studentams, Kaunas: Technologija, 2006. – 80 p. ISBN 9955-25-114-X.

20.

Dabrišienė V., Šilinskienė A., Matematika abiturientui: tiksliai ir trumpai, Kaunas: Mažoji poligrafija, 2001. – 104 p.

21.

Šileikienė R. D., Dabrišienė V. ir kt., Matematika. Mokomoji knyga XI klasei ir gimnazijų III klasei, d. 1, 2, 3, Kaunas: Šviesa. – 208 p., – 192 p.

22.

Nagelė A., Navickaitė A., Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos uždaviniai. Metodiniai nurodymai matematikos fakulteto studentams, Vilnius: LTSR Auštojo ir spec. vidurinio mokslo ministerija, VU leidybos skyrius, 1975. – 237 p.

23.

Navickaitė A., Abelio funkcijų teorijos įvado metodinės rekomendacijos, Vilnius: VU rotoprintas, 1980. – 65 p.

24.

Nagelė A., Navickaitė L., Neniškytė E., Matematinės analizės pratybų užduotys I kursui, 1983. – 340 p.

25.

Nagelė A., Navickaitė L., Neniškytė E., Matematinės analizės pratybų užduotys II kursui, 1985. – 288 p.

26.

Nenortienė A., Papreckienė L., Diferencialinės lygtys, Kaunas: KPI rotoprintas, 1988 ir 1993. – 112 p.

 

E. mokymosi medžiaga

*       Karpickaitė V., Rizikos teorija. http://distance.ktu.lt/cdk/courses/572.

*       Tiknevičienė I., Lošimų teorija. http://distance.ktu.lt/cdk/courses/577

*       Papreckienė L., Sistemų stabilumas. http://distance.ktu.lt/cdk/courses/893

*       Pekarskas V. P., Eksperimento planavimas. http://distance.ktu.lt/cdk/courses/935.

*       Karpickaitė V., Turto draudimo matematinė teorija. http://distance.ktu.lt/cdk/courses/1839.

Mokslas

Mokslo grupės

KTU prioritetinė krytis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

Mokslinės grupės:

Netiesinių sistemų matematinis tyrimas

Tyrėjai: prof. habil. dr. M. Ragulskis, doc. dr. A. Aleksa, doc. dr. K. Lukoševičiūtė, doc. dr. J. Ragulskienė, lekt. dr. R. Palivonaitė, lekt. dr. V. Petrauskienė,  lekt. M. Landauskas, lekt. dr. P. Palevičius, dokt. S. Aleksienė, asist. E. Šakytė, dokt. M. Drulytė,  dokt. M. Vaidelys

Verslo,  finansinių  bei biomedicininių sistemų matematinis modeliavimas

Tyrėjai: prof. dr. E. Valakevičius, doc. dr. A. Kabašinskas, doc. dr. K. Šutienė, , lekt. dr. M. Šnipas, dokt. M. Bražėnas

 

Matematikos didaktikos ir gabių mokinių ugdymo

Tyrėjai: doc. dr. B. Narkevičienė, lekt. Dr. V. Kravčenkienė, lekt. L. Mačėnaitė

 

 

Nacionaliniai projektai

Projekto pavadinimas

Trukmė

Vadovas

Algebriniai laiko eilučių tyrimo metodai ir algoritmai (MIP-15116)

2015-2018

prof. habil. dr. M. K. Ragulskis

Sąsajos tarp žemės magnetinio lauko ir žmogaus arba gyvūno širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės  (KTU-LSMU jungtinis)

2014

prof. habil. dr. M. K. Ragulskis

Dinaminė vizualinė kriptografija žmogaus regos sistemos tyrimams (DV-Kripto)  (MIP-100/2012)

2012–2014

prof. habil. dr. M. K. Ragulskis

H-rangas netiesinių sistemų tyrimams - koncepcija ir taikymai (LMT)

2011–2012

prof. habil. dr. M. K. Ragulskis

 

Mokslo sklaida

Tarptautinė konferencija „Gabūs vaikai: galimybės ir iššūkiai“ 

Nacionalinė konferencija „Matematika ir matematikos dėstymas“

 

Technologiniai sprendimai verslui

Finansų rinkų matematinis modeliavimas

Stochastinių sistemų modeliavimas Markovo procesais

Netiesinių dinaminių sistemų taikomieji tyrimai

Inovatyvių metodų kūrimas netiesinių dinaminių sistemų tyrimui

Vizualinės kriptografijos algoritmų kūrimas  panaudojant fraktalines muaro gardeles bei chaotinius svyravimus

Magnetinio lauko įtakos žmonių ir gyvūnų sveikatai bei savijautai tyrimas

 

Apgintos disertacijos

 

 • Rita Palivonaitė. Chaotinė vizualinė kriptografija. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. M. K. Ragulskis. 2015.
 • Vilma Petrauskienė. Vizualinės kriptografijos sistemos pagrįstos netiesiniais virpesiais. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. M. K. Ragulskis. 2015.
 • Paulius Palevičius. Dinaminių procesų mikrosistemose tyrimas optinės interferometrijos metodais. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. M. K. Ragulskis. 2015.
 • Mindaugas Šnipas. Skaitinių metodų taikymai Markovo grandinėmis modeliuojant energetikos sistemų patikimumą:  Mokslinis vadovas prof. dr. E. Valakevičius. 2013.
 • Kristina Lukoševičiūtė. Chaotinių procesų rekonstravimo bei algebrinių sekų modeliai laiko eilučių prognozavime. Mokslinis vadovas prof. habil. dr.  M. K. Ragulskis. 2012.
 • Algiment Aleksa. Dinaminė vizualinė kriptografija – metodas ir algoritminė realizacija. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. M. K. Ragulskis. 2011.
 • Violeta Kravčenkienė. Adaptyvusis jungtinis glotninimas skaitinėse eksperimentinėse aplinkose. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. M. K. Ragulskis. 2009.
 • Loreta Saunorienė. Vidurkintų laike dinaminių sistemų Muaro vaizdų analizė ir tyrimai. Moksliniai vadovai prof. habil. dr. J. Mockus, prof. habil. dr. M. K. Ragulskis. 2007

2012 - 2015 m publikacijos

STRAIPSNIAI

Tarptautinėse duomenų bazėse esančiuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, turinčiuose citavimo indeksą

 1. Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Stakėnas, Vidas; Mikšys, Virgilijus; Kabašinskas, Audrius. Vertical position of dry mass and elemental concentrations in Pinus sylvestris L. canopy under the different ash-nitrogen treatments // IForest-Biogeosciences and forestry. Potenza: Italian Society of Silviculture and Forest Ecology, SISEF. ISSN 1971-7458. 2015, vol. 00, p. [1-8]. DOI: 10.3832/ifor1342-007. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; DOAJ].
 2. Palevičius, Paulius; Ragulskis, Minvydas Kazys. Image communication scheme based on dynamic visual cryptography and computer generated holography // Optics Communications. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0030-4018. 2015, vol. 335, p. 161-167. DOI: 10.1016/j.optcom.2014.09.041. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier; COMPENDEX; Science Direct].
 3. Navickas, Zenonas; Telksnys, Tadas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Comments on “The exp-function method and generalized solitary solutions" // Computers & mathematics with applications. Oxford: Elsevier. ISSN 0898-1221. 2015, vol. 69, iss. 8, p. 798-803. DOI: 10.1016/j.camwa.2015.02.017. [Science Citation Index Expanded (Web of Science ).
 4. Kabašinskas, Audrius; Vaičiulytė, Ingrida; Vasiliauskaitė, Asta. Accounting and governance risk forecasting in the health care industry // Economic research-ekonomska istraživanja. Oxfordshire: Routledge-Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. 2015, vol. 28, no. 1, p. 487-501. DOI: 10.1080/1331677X.2015.1082434. [Social Sciences Citation Index (Web of Science)].
 5. Šnipas, Mindaugas; Pranevičius, Henrikas; Pranevičius, Mindaugas; Pranevičius, Osvaldas; Paulauskas, Nerijus; Bukauskas, Feliksas. Application of stochastic automata networks for creation of continuous time Markov chain models of voltage Gating of gap junction channels // BioMed research international. New York: Hindawi. ISSN 2314-6133. 2015, vol. 2015, Article ID 936295, p. [1-13]. DOI: 10.1155/2015/936295. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 6. Vilutis, Gytis; Šutienė, Kristina; Kavaliūnas, Rimantas; Daugirdas, Linas. Load balancing strategy for hybrid cloudbased rendering service // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2014, Vol. 20, no. 2, p. 79-84. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source.
 7. Pranevičius, Henrikas; Pranevičius, Mindaugas; Pranevičius, Osvaldas; Šnipas, Mindaugas; Paulauskas, Nerijus; Bukauskas, Feliksas. Continuous time Markov chain models of voltage gating of gap junction channels // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology and control / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-124X. 2014, T. 43, nr. 2, p. 133-142. DOI: 10.5755/j01.itc.43.2.3198. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Inspec; Scopus].
 8. Petrauskienė, Vilma; Palivonaitė, Rita; Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys. Dynamic visual cryptography based on chaotic oscillations // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1007-5704. 2014, Vol. 19, iss. 1, p. 112-120. DOI: 10.1016/j.cnsns.2013.06.002. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 9. Žukienė, Kristina; Jankauskaitė, Virginija; Petraitienė, Stasė. Three-dimensional modeling of chloroprene rubber surface topography upon composition // Applied surface science. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0169-4332. 2014, Vol. 292, p. 506-513. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Compendex; Inspec; Science Direct].
 10. Žiaukas, Pranas; Ragulskis, Tautvydas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Communication scheme based on evolutionary spatial image games // Physica A: Statistical mechanics and its applications. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0378-4371. 2014, Vol. 403, p. 177-188. DOI: 10.1016/j.physa.2014.02.027. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 11. Palivonaitė, Rita; Ragulskis, Minvydas Kazys. Short-term time series algebraic forecasting with internal smoothing // Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0925-2312. 2014, Vol. 127, p. 161-171. DOI: 10.1016/j.neucom.2013.08.025. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 12. Landauskas, Mantas; Ragulskis, Minvydas. A pseudo-stable structure in a completely invertible bouncer system // Nonlinear dynamics. Dordrecht: Springer. ISSN 0924-090X. 2014, vol. 78, iss. 3, p. 1629-1643. DOI: 10.1007/s11071-014-1546-3. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Compendex; SpringerLINK].
 13. Palevičius, Paulius; Ragulskis, Minvydas; Palevičius, Arvydas; Ostaševičius, Vytautas. Applicability of time-averaged holography for micro-electro-mechanical system performing non-linear oscillations // Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2014, vol. 14, issue 1, p. 1805-1821. DOI: 10.3390/s140101805. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete].
 14. Petrauskienė, Vilma; Survila, Arvydas; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas. Dynamic visual cryptography for optical assessment of chaotic oscillations // Optics and Laser Technology. Oxford: Elsevier. ISSN 0030-3992. 2014, Vol. 57, p. 129-135. DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.10.015. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 15. Palivonaitė, Rita; Aleksa, Algiment; Paunksnis, Alvydas; Gelžinis, Adas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Image hiding in time-averaged deformable moire gratings // Journal of Optics. Bristol: IOP Publishing. ISSN 2040-8978. 2014, Vol. 16, iss. 2, p. [1-8]. DOI: 10.1088/2040-8978/16/2/025401. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 16. Ragulskis, Minvydas; Jiang, Hongyuan; Quan, Quan; Fedaravičius, Algimantas; Xie, Gongnan. Mechatronics and mechanical engineering in cyber-physical systems // Advances in mechanical engineering. New York: Hindawi Publishing Corporation. ISSN 1687-8132. 2014, vol. 6, Article ID 591629, p. [1-2]. DOI: 10.1155/2014/591629.
 17. Grigas, Vytautas; Maskvytis, Robertas; Toločka, Rymantas Tadas; Tiknevičienė, Irena Matilda. Control of training facility loading by MRF damper // Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1207. 2013, T. 19, nr. 2, p. 210-214. DOI: org/10.5755/j01.mech.19.2.4156. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Compendex; Academic Search Complete; FLUIDEX; Scopus].
 18. Valakevičius, Eimutis; Šnipas, Mindaugas; Radziukynas, Virginijus. Markov chain reliability model of cogeneration power plant substation // Elektronika ir elektrotechnika = Electronics and Electrical Engineering. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1215. 2013, Vol. 19, no. 5, p. 61-66. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC; Computers & Applied Sciences Complete; Central & Eastern European Academic Source].
 19. Navickas, Zenonas; Bikulčienė, Liepa; Rahula, Maido; Ragulskis, Minvydas Kazys. Algebraic operator method for the construction of solitary solutions to nonlinear differential equations // Communications in nonlinear science and numerical simulation. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1007-5704. 2013, vol. 18, iss. 6, p. 1374-1389. DOI: 10.1016/j.cnsns.2012.10.009. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 20. Palivonaitė, Rita; Lukoševičiūtė, Kristina; Ragulskis, Minvydas Kazys. Algebraic segmentation of short nonstationary time series based on evolutionary prediction algorithms // Neurocomputing. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 0925-2312. 2013, Vol. 121, p. 354-364. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 21. Malinauskas, Karolis; Palevičius, Paulius; Ragulskis, Minvydas; Ostaševičius, Vytautas; Daukševičius, Rolanas. Validation of noninvasive MOEMS-assisted measurement system based on CCD sensor for radial pulse analysis // Sensors. Basel: MDPI AG. ISSN 1424-8220. 2013, vol. 13, issue 4, p. 5368-5380. DOI: 10.3390/s130405368. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete].
 22. Narijauskaitė, Birutė; Palevičius, Arvydas; Narmontas, Pranas; Ragulskis, Minvydas; Janušas, Giedrius. High-frequency excitation for thermal imprint of microstructures into a polymer // Experimental techniques. Hoboken: Wiley-Blackwell Publishing. ISSN 0732-8818. 2013, vol. 37, iss. 5, p. 41-47. DOI: 10.1111/j.1747-1567.2011.00724.x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 23. Ancutienė, Kristina; Strazdienė, Eugenija; Papreckienė, Laima. Relationship between mechanical properties of bilayer textile systems and their components // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences. Tallinn: Estonian Academy Publishers. ISSN 1736-6046. 2012, Vol. 61, iss. 3, p. 150-159. DOI: 10.3176/proc.2012.3.02. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 24. Valakevičius, Eimutis; Vaznelytė, Kristina. Development, implementation and evaluation of multistage investment strategies // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2012, Vol. 23, no. 2, p. 144-153. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; CEEOL; DOAJ
 25. Mačėnaitė, Loreta; Landauskas, Mantas; Pekarskas, Vidmantas Povilas. Surface roughness simulation using fractal interpolation to the profilogram // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas: KTU. ISSN 1392-1320. 2012, Vol. 18, no. 2, p. 138-144. DOI: 10.5755/j01.ms.18.2.1916. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC
 26. Palevičius, Paulius; Sudintas, Antanas Rimantas; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskienė, Jūratė. A robust scheme for the identification of centerlines of moiré fringes from optical experimental images // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika, Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2012, Vol. 14, iss. 4, p. 1807-1814. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete; Central & Eastern European Academic Source; Computers & Applied Sciences Complete; Current Abstracts; INSPEC; TOC Premier
 27. Ragulskis, Minvydas Kazys; Navickas, Zenonas; Palivonaitė, Rita; Landauskas, Mantas. Algebraic approach for the exploration of the onset of chaos in discrete nonlinear dynamical systems // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1007-5704. 2012, Vol. 17, iss. 11, p. 4304-4315. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 28. Navickas, Zenonas; Ragulskis, Minvydas Kazys; Vainoras, Alfonsas; Šmidtaitė, Rasa. The explosive divergence in iterative maps of matrices // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation. Amsterdam: Elsevier Science. ISSN 1007-5704. 2012, Vol. 17, iss. 11, p. 4430-4438. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].
 29. Petrauskienė, Vilma; Aleksa, Algiment; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas. Dynamic visual cryptography for optical control of vibration generation equipment // Optics and lasers in engineering. Oxford: Elsevier. ISSN 0143-8166. 2012, vol. 50, iss. 6, p. 869-876. DOI: 10.1016/j.optlaseng.2012.01.013. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Premier; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct].
 30. Kabašinskas, Audrius; Sakalauskas, Leonidas; Sun, Edward Wei; Belovas, Igoris. Mixed-stable models for analyzing high-frequency financial data // Journal of Computational Analysis and Applications. Cordova: Eudoxus Press, LLC. ISSN 1521-1398. 2012, Vol.14, no. 7, p. 1210-1226. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MatSciNet].
 31. Landauskas, Mantas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Clocking convergence to a stable limit cycle of a periodically driven nonlinear pendulum // Chaos. Melville, NY: American Institute of Physics. ISSN 1054-1500. 2012, Vol. 22, iss. 3, p. [1-7]. DOI: 10.1063/1.4748856. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].

Mokslinės informacijos instituto duomenų bazės „ISI Web of Science“ leidiniuose, neturinčiuose citavimo indekso

 1. Svilainis, Linas; Dumbrava, Vytautas; Kitov, Sergej; Aleksandrovas, Arturas; Chaziachmetovas, Andrius; Eidukynas, Valdas; Kybartas, Darius; Lukoševičiūtė, Kristina. Acquisition system for the arbitrary pulse width and position signals application in ultrasound // Sensor letters. Valencia, Ca: American Scientific Publishers. ISSN 1546-198X. 2014, vol. 12, no. 9, p. 1399-1407. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)].

Kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose

 1. Palevičius, Paulius; Ragulskis, Minvydas Kazys; Palevičius, Arvydas. Applicability of time-averaged holography for reliability assessment of chemical sensors // Nanotechnology in the security systems : NATO advanced research workshop on nanotechnology in the security systems, Yalta, Ukraine, September 29 - October 03, 2013 / Edited by J. Bonča, J. Kruchinin. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2015. (NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security, ISSN 1874-6519), ISBN 9789401790048. p. 193-203. DOI: 10.1007/978-94-017-9005-5_17. [Conference Proceedings Citation Index; SpringerLINK].
 2. Palevičius, Paulius; Ragulskis, Minvydas Kazys; Janušas, Giedrius; Palevičius, Arvydas. A technique for the reconstruction of a map of continuous curves from interference fringes // Proceedings of SPIE [elektroninis išteklius] : 2nd international conference on applications of optics and photonics / Edited by Manuel Filipe P. C. Martins Costa, Rogério Nunes Nogueira. Bellingham: SPIE. ISSN 0277-786X. 2014, vol. 9286, art. 92861G, p. [1-8]. DOI: 10.1117/12.2060743. [Conference Proceedings Citation Index].
 3. Palivonaitė, Rita; Lukoševičiūtė, Kristina; Ragulskis, Minvydas. Algebraic level-set approach for the segmentation of financial time series // Applications of Evolutionary Computation : 17th European Conference, EvoApplications 2014, Granada, Spain, April 23-25, 2014 : revised selected papers / A. I. Esparcia-Alcázar et al. (Eds.) Berlin: Springer, 2014. (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743), ISBN 9783662455227. p. 239-250. DOI: 10.1007/978-3-662-45523-4_20. [SpringerLINK].
 4. Landauskas, Mantas; Sudintas, Antanas Rimantas; Ragulskienė, Jūratė; Kavaliauskas, Giedrius. Numerical analysis of the volume and the energy value of a pool of peat // Vibroengineering Procedia : international conference Vibroengineering - 2014, Katowice, Poland, 13-15 October, 2014. Kaunas: JVE International. ISSN 2345-0533. 2014, vol. 3, p. 258-261. [Compendex; Scopus].
 5. Ragulskienė, Jūratė; Palevičius, Paulius; Maskeliūnas, Rimas; Stankūnas, Jonas; Maskeliūnas, Vytautas. Quality assessment of book covers using shadow moiré technique // Vibroengineering Procedia : international conference Vibroengineering - 2014, Katowice, Poland, 13-15 October, 2014. Kaunas: JVE International. ISSN 2345-0533. 2014, vol. 3, p. 283‑287. [Compendex; Scopus].
 6. Kabašinskas, Audrius; Šutienė, Kristina; Valakevičius, Eimutis; Maggioni, Francesca. Stochastic programming framework for Lithuanian pension payout modelling // Croatian operational research review Osijek: Croatian Operational Research Society. ISSN 1848-0225. 2014, vol. 5, no. 2, p. 387-399. [EconLit; Inspec; MathSciNet (Mathematical reviews); Proquest; Zentralblatt fur Mathematik].
 7. Viselgaitė, Laura; Kabašinskas, Audrius. Application of quantile regression for the prediction of study results: the case of KTU // Jaunųjų mokslininkų darbai = Journal of Young Scientists / Šiaulių universitetas. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-8776. 2014, Nr. 1 (41), p. 152-155. [IndexCopernicus; CEEOL].
 8. Landauskas, Mantas; Ragulskis, Minvydas. Clocking convergence to Arnold tongues - the H-rank approach // ICNAAM 2013 : 11th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2013, 21-27 September 2013, Rhodes, Greece : AIP proceedings. Melville, NY: American Institute of Physics, 2013. (AIP Conference Proceedings, Vol. 1558. pt. 1, ISSN 0094-243X), ISBN 9780735411845. p. 2457-2460. DOI: 10.1063/1.4826038. [Conference Proceedings Citation Index.
 9. Palivonaitė, Rita; Fedaravičius, Algimantas; Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys. Near-optimal moire grating for chaotic dynamic visual cryptography // Advances in Visual Informatics : third International Visual Informatics Conference, IVIC 2013, Selangor, Malaysia, November 13-15, 2013 : proceedings. Heidelberg: Springer, 2013. (Lecture notes in computer science, 8237, ISSN 0302-9743), ISBN 9783319029573. p. 48-58. [SpringerLINK].
 10. Maskvytis, Robertas; Eidukynas, Valdas; Tiknevičienė, Irena Matilda; Toločka, Rymantas Tadas. Load control in upper limb exercising // Solid State Phenomena : Mechatronic Systems and Materials IV. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications Ltd. ISSN 1012-0394. 2013, Vol. 198, p. 421-426. DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.198.421. [Scopus].
 11. Valakevičius, Eimutis; Šnipas, Mindaugas. On numerical approach to stochastic systems modelling // Emerging Trends in Computing, Informatics, Systems Sciences, and Engineering. Heidelberg, Dordrecht, London, New York: Springer, 2013. (Lecture Notes in Electrical Engineering, Vol. 151, ISSN 1876-1100), ISBN 9781461435570. p. 381-389. [SpringerLINK].
 12. Kabašinskas, Audrius; Kalsytė, Živilė; Goode, Jimmie; Vasiliauskaitė, Asta. Application of estimates of alpha-stable distribution to distress forecast // Journal of Applied Functional Analysis. Cordova, USA: Eudoxus Press LLC. ISSN 1559-1948. 2013, Vol. 8, no. 3-4, p. 323-336. [Zentralblatt MATH; MatSciNet].
 13. Palivonaitė, Rita; Aleksa, Algiment; Ragulskis, Minvydas Kazys. Visual cryptography based on optical image projection // Innovations and advances in computer, information, systems sciences, and engineering. Pt. 1. New York: Springer, 2013. (Lecture notes in electrical engineering, Vol. 152, ISSN 1876-1100), ISBN 9781461435341. p. 431-441. [SpringerLINK].
 14. Kravčenkienė, Violeta; Aleksienė, Sandra; Vaidelys, Martynas. The selection of optimal smoothing parameter for hybrid experimental-numerical photoelastic experiment // Journal of measurements in engineering (JME) / Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University. Kaunas: Vibroengineering. ISSN 2335-2124. 2013, vol. 1, issue 2, p. 106-112. [Academic OneFile].
 15. Vilutis, Gytis; Daugirdas, Linas; Kavaliūnas, Rimantas; Šutienė, Kristina; Vaidelys, Martynas. Model of load balancing and scheduling in cloud computing // ITI 2012 : proceedings of the ITI 2012 34th international conference on Information Technology Interfaces, June 25-28, 2012, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. Zagreb: University of Zagreb, 2012. (Information Technology Interfaces, ISSN 1330-1012), ISBN 9789537138240. p. 117-122. [Conference Proceedings Citation Index].
 16. Kabašinskas, Audrius; Kalsytė, Živilė; Vasiliauskaitė, Asta. Forecast of healthcare industry distress ratio according to the companies sectors // Electrical and Control Technologies : proceedings of the 7th International Conference on Electrical and Control Technologies ECT 2012 / Kaunas University of Technology, IFAC Committee of National Lithuanian Organisation, Lithuanian Electricity Association. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-5934. 2012, p. 54-59. [Conference Proceedings Citation Index].
 17. Landauskas, Mantas; Ragulskienė, Jūratė; Ragulskis, Minvydas. H-rank as a control tool for discrete dynamical systems // International conference of numerical analysis and applied mathematics (ICNAAM), Kos, Greece, September 19-25, 2012. Melville, NY: American Institute of Physics, 2012. (AIP Conference Proceedings, Vol. 1479, ISSN 0094-243X), ISBN 9780735410916. p. 2098-2101. DOI: 10.1063/1.4756604. [Conference Proceedings Citation Index].
 18. Valakevičius, Eimutis; Šnipas, Mindaugas. On numerical approach to non-Markovian stochastic systems modeling // Computer Technology and Application. Libertybille: David Publishing Company. ISSN 1934-7332. 2012, Vol. 3, no. 5, p. 368-373. [IndexCopernicus].

Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose paskelbti straipsniai

Konferencijų pranešimų medžiagoje paskelbti straipsniai

 1. Šutienė, Kristina; Kabašinskas, Audrius; Strebeika, Dalius; Kopa, Milos; Reichardt, Roland. Estimation of VAR and CVAR from financial data using simulated alpha-stable random variables // 28th European Simulation and Modelling Conference - ESM'2014, October 22-24, 2014, FEUP - University of Porto, Porto, Portugal / Edited by: A.C. Brito, J.M. Tavares, C.B. de Oliveira ; ETI - The European Technology Institute. Ostend, Belgium: EUROSIS-ETI, 2014. p. 159-163.
 2. Bražėnas, Mindaugas; Valakevičius, Eimutis. Software relialibility Markovian model based on phase-type distribution // ICSEA 2014 : the Ninth International Conference on Software Engineering Advances, October 12-16, 2014, Nice, France. Nice: IARIA, 2014. (ThinkMind, ISSN 2308-4235), ISBN 9781612083674. p. 591-597.
 3. Varnagirytė-Kabašinskienė, Iveta; Kabašinskas, Audrius. Changes of dominant tree species areas over the past century in Lithuania : a mathematical approach // Research for rural development : annual 20th internatiopnal scientific conference proceedings. Riga: Latvia University of Agriculture. ISSN 1691-4031. 2014, vol. 2, p. 35-41
 4. Valakevičius, Eimutis; Šnipas, Mindaugas. Numerical model of generelized multi-priority queuing system // ICAS 2013 : the Ninth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems, March 24-29, 2013, Lisbon, Portugal. Lisbon: IARIA, 2013, ISBN 9781612082578. p. 67-70.
 5. Palivonaitė, Rita; Ragulskienė, Jūratė; Fedaravičius, Algimantas; Ragulskis, Minvydas Kazys. Algebraic evolutionary forecasting of short time series // Mathematical Methods for Information Science & Economics : proceedings of the 17th WSEAS International Conference on Applied Mathematics (AMATH '12): proceedings of the 3rd European Conference for the Applied Mathematics and Informatics (AMATHI '12): proceedings of the 3rd International Conference on Design and Product Development (ICDPD '12): proceedings of the 3rd International Conference on Finance and Accounting (ICFA '12): proceedings of the 3rd International Conference on Business Administration (ICBA '12), Montreux, Switzerland December 29-31, 2012. [S.l.]: WSEAS Press, 2012, ISBN 9781618041487. p. 53-58.
 6. Palevičius, Paulius; Saunorienė, Loreta; Ragulskis, Minvydas Kazys. A secure communication system based on self-organizing patterns // SAM 2012 : proceedings of the 2012 International Conference on Security & Management, July 16-19, 2012, Las Vegas Nevada, USA. [S.l.]: CSREA Press, 2012, ISBN 1601322305. p. 421-426.
 7. Kabašinskas, Audrius; Belovas, Igoris. Parallel computing in estimation of parameters of alpha-stable distribution // STOPROG-2012 : a Special Workshop of the Stochastic Programming Community and the European Association of Operational Research Societies (EURO) on "Stochastic Programming for Implementation and Advanced Applications, July 3-6, 2012, Neringa, Lithuania : proceedings. Vilnius: Lithuanian Operational Research Society, 2012, ISBN 9786099524146. p. 49-54. [M.kr. 01P].
 8. Kabašinskas, Audrius; Kalsytė, Živilė; Vasiliauskaitė, Asta. Evaluation of risks for the U.S. biotechnology industry companies by self-organized map // STOPROG-2012 : a special workshop of the Stochastic Programming Community and the European Association of Operational Research Societies (EURO) on "Stochastic Programming for Implementation and Advanced Applications, July 3-6, 2012, Neringa, Lithuania : proceedings. Vilnius: Lithuanian Operational Research Society, 2012, ISBN 9786099524146. p. 55-59.

Periodiniuose leidiniuose ir vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt. paskelbti straipsniai

 1. Narkevičienė, Bronė. Development of gifted children's education in Lithuania // Talent development around the world / Pedro Sánchez Escobedo. Mérida, Yuc.: Universidado Autonoma De Yucatan, 2013, ISBN 9786078191635. p. 161-176.
 2. Valakevičius, Eimutis. Markovian algorithm for vanilla option valuation // Enterprise Management Information Systems. Athens: ATINER, 2012, ISBN 9789609549608. p. 101-110.
 3. Landauskas, Mantas. Clocking convergence to Arnold tongues - the circle map revisited // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija A / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2012, t. 53, p. 54-59. [M.kr. 09P].
 4. Pekarskas, Vidmantas Povilas. Matematikos valstybinio brandos egzamino tematikos raidos analizė // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2012, t. 53, p. 215-219.
 5. Zaksienė, Genovaitė. Dinaminių slopintuvų taikymas sistemai su apribotu žadinimu // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2012, t. 53, p. 130-134.
 6. Palivonaitė, Rita; Ragulskis, Minvydas. Skeletinių kreivių panaudojimas su glodinimo procedūra trumpų laiko eilučių prognozei // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2012, t. 53, p. 90-95.
 7. Landauskas, Mantas; Ragulskis, Minvydas. Clocking convergence to Arnold tongues – the circle map revisited // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija B / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2012, t. 53, p. 54-59.
 8. Navickas, Zenonas; Kriaunavičienė, Akvilė; Vainoras, Alfonsas. Analysis relationship between some electrocardiographic parameters // Matematika ir matematinis modeliavimas = Mathematics and mathematical modelling / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. 2012, T. 7-8, p. 1-6.
 9. Legenzovaitė, Laura; Valakevičius, Eimutis. Barrier option pricing by a Markov chain // Matematika ir matematinis modeliavimas = Mathematics and mathematical modelling / Kauno technologijos universitetas. Kaunas: Technologija. ISSN 1822-2757. 2012, T. 7-8, p. 41-45.
 10. Landauskas, Mantas. Modeling of surfaces using 3D fractal interpolation // Lietuvos matematikos rinkinys : Lietuvos matematikų draugijos darbai. Serija A / Lietuvos matematikų draugija, Vilniaus universitetas. Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 0132-2818. 2013, t. 54, p. 22-26. 

Partneriai

 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • HeartMath institute, JAV
 • Charles university in Prague, Čekija
 • Department of Neuroscience, Albert Einstein College of Medicine, JAV
 • Budapest University of Technology and Economics, Vengrija
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Eimutis Valakevičius
Studentų g. 50-140c kab.
Tel. (+370) 37 30 03 34
(+370) 610 31 290

Mokslinių interesų sritys: stochastinių sistemų modeliavimas Markovo procesais, finansų inžinerija, finansų rinkų matematinis modeliavimas.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Tiriamasis projektas 1; Tiriamasis projektas 2; Tiriamasis projektas 3; Magistro baigiamasis projektas; Matematiniai sistemų modeliai; Investicijų matematika; Finansų matematikos modeliai; Finansinių rinkų modeliai.

Prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis

Studentų g. 50–147 kab.

Mokslinių interesų sritys: netiesinių sistemų dinamika, evoliuciniai skaičiavimai.

Dėstomi moduliai: Chaosas netiesinėse sistemose; Netiesiniai dinaminiai modeliai; Optimizavimo metodai.


Docentai

Doc. dr. Algiment Aleksa
Studentų g. 50-143 kab.

Mokslinių interesų sritys: vizualinė kriptografija, dinaminė vizualinė kriptografija, optiniai efektai, steganografija. vaizdų apdorojimas, netiesinės dinaminės sistemos, eksperimento planavimas.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Matematiniai inžinerinio eksperimento teorijos pagrindai; Eksperimento planavimas; Informatikos matematiniai modeliai.

Doc. dr. Vilija Dabrišienė
Studentų g. 50– 141 kab.

Mokslinių interesų sritys: matematikos didaktika.

Dėstomi moduliai: Matematika; Tikimybių teorija ir statistika.

Doc. dr. Audrius Kabašinskas
Studentų g. 50–143 kab.
Tel. (+370) 650 51 578

Mokslinių interesų sritys: investicijų efektyvumo ir rizikingumo vertinimas, matematinio modeliavimo metodai, finansų rinkų modeliavimas, stochastinis optimizavimas, opcionų įkainojimas, pensijų sistemos modeliai, logistinės problemos, problemos susiję su alfa-stabiliaisiais tikimybiniais dėsniais, investavimo strategijų kūrimas ir analizė, matematiniai metodai ekologijoje ir biomedicinoje.

Dėstomi moduliai: (Bakalauro studijos) Matematika 1; Matematika 2; (Magistrantūros studijos) Stochastinis programavimas; Optimizavimas ir verslo sprendimų priėmimas; Logistikos matematiniai modeliai; Strateginė verslo analizė; Tiriamieji projektai; Praktika; Baigiamoji praktika; Bakalauro baigiamasis darbas; Magistro baigiamasis projektas.

Doc. dr. Kristina Lukoševičiūtė
Studentų g. 50–140a kab.

Mokslinių interesų sritys: laiko eilučių analizė ir prognozė, optimizavimo  algoritmai, skaitinis optimizavimas, signalų apdorojimas, įvairūs  taikomieji uždaviniai.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Matematinė analizė 3; Diferencialinės lygtys; Sistemų  stabilumas ir chaosas; Kompleksinė analizė; Informatikos matematiniai  modeliai (doktorantams, dėstoma netiesinės dinamikos modeliai); Taikomoji matematika; Tikimybių teorija ir statistika.

Doc. dr. Bronė Narkevičienė
Studentų g. 50–218 kab.
Tel. (+370) 610 05 154
(+370) 37 300 301

Mokslinių interesų sritys: aukšti gabumai ir talentingumas, matematikos edukologija, vadyba.

Dėstomi moduliai: Matematinė analizė 1; Papildoma praktika; Matematikos mokymo metodika; Mokyklinė matematika; Matematinė analizė 2.

Doc. dr. Jūratė Ragulskienė

Studentų g. 50–147 kab.

Mokslinių interesų sritys: dinaminių sistemų matematinis modeliavimas

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Doc. dr. Loreta Saunorienė

Studentų g. 50-140a kab.

Mokslinių interesų sritys: matematinis modeliavimas, optiniai muaro efektai, steganografija, vizualinė kriptografija.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Doc. dr. Kristina Šutienė
Studentų g. 50–140a. kab.
Tel. (+370) 612 30 928

Mokslinių interesų sritys: skaičiuojamoji statistika  (angl. Computational Statistics), rizikos matavimas, modeliavimas ir valdymas (angl. Risk Measuring, Modelling and Management), finansų ir aktuarijų matematika (angl. Financial and Actuarial Mathematics), laiko eilučių analizė (angl. Time Series Analysis), stochastinis programavimas (Stochastic Programming).
Dėstomi moduliai:

1. Matematikos ir gamtos mokslų fakultete (Bakalauro studijos): Rizikos teorija verslo sistemose (angl. Risk Theory in Business Systems); Turto draudimo matematinė teorija (angl. Mathematical Theory of Property Insurance). Magistro studijos: Aktuarijų matematika (angl. Actuarial Mathematics); Išorinių verslo duomenų analitikos projektas (angl. Project of Business External Data Analytics); Verslo rizikos ir neapibrėžtumo analitika (angl. Business Risk and Uncertainty Analytics).

2. Ekonomikos ir verslo fakultete (Bakalauro studijos): Matematika 1​ (angl. Mathematics 1); Matematika 2 (angl. Mathematics 2).

3. Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (Bakalauro studijos): Statistika (angl. Statistics).


Lektoriai

Dr. Violeta Kravčenkienė

Studentų g. 50–143 kab.
Tel. (+370) 612 01 264

Mokslinių interesų sritys: dinaminių sistemų tyrimas, matematikos didaktika, metodinių priemonių kūrimas, švietėjiška veikla.

Dėstomi moduliai: Lošimų teorija; Matematika 1; Statistika; Matematika 2; Tikimybių teorija ir statistika; Matematika.

Dr. Mantas Landauskas
Studentų g. 50–147 kab.

Mokslinių interesų sritys: netiesinių dinaminių sistemų matematinis modeliavimas, valdymo metodų netiesinėms sistemoms taikymai ir analizė, praktiniai branduolinio tankio įverčio ir Markovo grandinių Monte Karlo metodo taikymai, trimačių paviršių modeliavimas fraktalinės geometrijos elementais.

Dėstomi moduliai: Matematika 2; Matematinė analizė 2; Magistro baigiamasis projektas; Bakalauro baigiamasis darbas; Finansų ir apskaitos duomenų analitika; Tiriamasis projektas 2; Matematinė analizė 1; Tiriamasis projektas 3; Statistika; Tiriamasis projektas 1.

Loreta Mačėnaitė
Studentų g. 50–143 kab.

 Mokslinių interesų sritys: matematika, medžiagų inžinerija.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Matematika 3; Taikomoji matematika; Tikimybių teorija ir statistika; Taikomoji matematika.

Dr. Paulius Palevičius
Studentų g. 50–147 kab.
Tel. (+370) 603 86 137

Mokslinių interesų sritys: matematinis modeliavimas, optiniai interferometriniai metodai, kompiuterinė rega.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Dr. Rita Baublienė

Studentų g. 50–147 kab.

Mokslinių interesų sritys: laiko eilučių analizė, dinaminė vizualinė kriptografija, evoliuciniai algoritmai, biomatematika.

Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika.

Dr. Vilma Petrauskienė

Studentų g. 50-147
Tel. (+370) 698 79 405

Mokslinių interesų sritys: matematika, matematikos taikymas, dinaminė vizualinė kriptografija.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.
Dr. Mindaugas Šnipas
Studentų g. 50–143 kab.

Mokslinių interesų sritys: Markovo procesų taikymai, biologinių neuronų tinklų modeliavimas.

Dėstomi moduliai: Grafų teorija; Tikimybių teorija ir statistika.


Asistentai

Sandra Aleksienė

Studentų g. 50–147 kab.

Mokslinių interesų sritys: dinaminė vizualinė kriptografija.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Tikimybių teorija ir statistika, Taikomoji matematika.

Edita Šakytė

Studentų g. 50–143 kab.

Mokslinių interesų sritys: Matematiniai ir statistiniai metodai visuomenės sveikatos moksluose.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Tikimybių teorija ir  statistika; Diferencialinės lygtys.

Martynas Vaidelys
Studentų g. 50–147 kab.

Mokslinių interesų sritys: vizualinė kriptografija, evoliuciniai skaičiavimai, laiko eilučių analizė, debesų kompiuterija, duomenų valdymo sistemų kūrimas.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Doktorantai

Sandra Aleksienė

Studentų g. 50-147 kab.

Mokslinių interesų sritys: dinaminė vizualinė kriptografija

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Tikimybių teorija ir statistika, Taikomoji matematika.

Martynas Vaidelys
Studentų g. 50–147 kab.
Mokslinių interesų sritys: vizualinė kriptografija, evoliuciniai skaičiavimai, laiko eilučių analizė, debesų kompiuterija, duomenų valdymo sistemų kūrimas.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Mindaugas Bražėnas
Studentų g. 50

Mokslinių interesų sritys: Markovo modeliai ir jų taikymas.

Dėstomi moduliai: Matematika 2.
Miglė Drūlytė
Studentų g. 50–140a kab.

Mokslinių interesų sritys: Optimizavimo algoritmai, evoliuciniai skaičiavimai, skaitinė analizė.

Dėstomi moduliai: Matematika 1, Matematika 2.
Tadas Telksnys
Studentų g. 50

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

 

Vedėjas

  Katedros vedėjas
Prof. dr. Eimutis Valakevičius
Studentų g. 50–140c, LT- 51368 Kaunas
Tel. (+370) 37 30 03 34 
El. p. eimutis.valakevicius@ktu.lt
  Administratorė
Danutė Nenortienė Studentų g. 50–141, LT- 51368 Kaunas 
Tel. (+370) 37 30 03 35 
El. p. mgmf.mmk@ktu.lt