Taikomosios matematikos katedra

Katedra įkurta 1962 m., suskilus Aukštosios matematikos katedrai į dvi katedras: Bendrosios matematikos ir Taikomosios matematikos. Taikomosios matematikos katedroje šiuo metu dirba 4 profesoriai, 17 docentų ir daktarų, 8 lektoriai, 6 asistentai, studijuoja 4 doktorantai. 

Katedra per 50 metų dalyvauja rengiant taikomosios matematikos specialistus ir rūpinasi visų universiteto studentų matematiniu parengimu. Jos dėstytojai parengė per 60 studijų modulių, kuriuos veda Matematikos ir gamtos mokslų, Cheminės technologijos, Elektros ir elektronikos, Informatikos, Statybos ir architektūros fakultetų studentams.
Dėstant studijų modulius naudojamos šiuolaikinės matematikos programinės įrangos: Matcad, Matlab, SAS ir e-mokymo technologijos bei programinė įranga. Katedros dėstytojai parengė per 50 mokomųjų knygų ir 4 vadovėlius aukštųjų mokyklų studentams. 

 
 
 
 

Studijos

Modulio pavadinimas Modulio kodas Atsakingas dėstytojas

Biosistemų matematinis tyrimas

B110M101

L. Bikulčienė

Kompleksinės sistemos medicinoje ir biologijoje

B110M102

N. Listopadskis

Biostatistika

B110M103

N. Listopadskis

Radiobiologija ir matematinis modeliavimas

B145M002

N. Listopadskis

Magistro baigiamasis projektas

PR00M132

R. Alzbutas

Papildoma praktika

PR00M136

J. Dabulytė-Bagdonavičienė

Praktika

P000B102

J. Dabulytė-Bagdonavičienė

Bakalauro baigiamasis darbas

P000B106

V. Janilionis

Baigiamoji praktika

P000B108

J. Dabulytė-Bagdonavičienė

Bakalauro baigiamasis darbas

P000B115

V. Janilionis

Baigiamoji praktika

P000B117

J. Dabulytė-Bagdonavičienė

Baigiamoji praktika (gretutinių studijų)

P000B119

J. Dabulytė-Bagdonavičienė

Taikomoji statistika

P001B101

V. Janilionis

Taikomoji matematika

P001B204

N. Listopadskis

Taikomoji matematika

P001B206

L. Bikulčienė

Molekulinių sistemų matematinis modeliavimas

P001M102

D. Petkevičiūtė

Biomatematikos problemų seminaras

P001M103

N. Listopadskis

Diskrečioji Furjė analizė ir bangelės

P001M105

J. Valantinas

Fraktaliniai vaizdų ir signalų analizės metodai

P001M106

J. Valantinas

Matematinė logika

P110B010

J. Dabulytė-Bagdonavičienė

Diskrečioji matematika

P110B101

N. Listopadskis

Diskrečioji matematika 2

P110B103

N. Listopadskis

Kombinatorinis optimizavimas

P110M001

N. Listopadskis

Algebrinės struktūros

P120B105

K. Lukšys

Algebrinės sistemos

P120M101

E. Sakalauskas

Matricinė analizė

P120M102

A. Michalkovič

Tiesinių operatorių algebros taikymai

P120M103

L. Bikulčienė

Matematika 1

P130B001

N. Listopadskis

Matematika 2

P130B002

N. Listopadskis

Matematika

P130B006

N. Listopadskis

Matematiniai signalų analizės metodai

P140B100

L. Bikulčienė

Funkcinė analizė

P140B101

P. Tvarijonas

Tiesinė algebra

P150B001

J. Rimas

Geometrija

P150B100

S.Petraitienė

Fraktalinė geometrija

P150M102

J. Valantinas

Tikimybių teorija ir statistika

P160B003

J. Valantinas

Matematinė statistika

P160B101

A. Jokimaitis

Duomenų analizė

P160B103

V. Janilionis

Gyvybės draudimo matematika

P160B104

N. Listopadskis

Finansų rizikos valdymas

P160B106

T. Ruzgas

Aptarnavimo sistemų modeliai

P160B107

A. Jokimaitis

Tikimybių teorija

P160B109

J. Valantinas

Atsitiktiniai procesai

P160B117

M. Kavaliauskas

Rizikos ir neapibrėžtumo analizė

P160B118

R. Alzbutas

Taikomieji atsitiktinių procesų modeliai

P160B120

N. Listopadskis

Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės

P160D003

V. Janilionis

Patikimumo teorija

P160M100

R. Alzbutas

Daugiamatė statistinė analizė

P160M101

M. Kavaliauskas

Laiko eilučių analizė

P160M102

M. Kavaliauskas

Stochastiniai ekstremumai ir sumos

P160M103

A. Jokimaitis

Statistiniai duomenų analizės metodai

P160M105

V. Janilionis

Statistiniai metodai socialiniuose tyrimuose

P160M115

V. Janilionis

Duomenų gavybos modeliai

P160M119

T. Ruzgas

Duomenų gavybos metodai ir programinės priemonės

P160M121

V. Janilionis

Didžiųjų duomenų analizės ir taikymo seminaras

P160M124

R. Alzbutas

Verslo rizikos ir neapibrėžtumo analitika

P160M126

R. Alzbutas

Vidinių verslo duomenų analitikos projektas

P160M127

T. Ruzgas

Didžiųjų duomenų analitikos priemonės

P160M128

T. Ruzgas

Daugiamatės statistinės analizės modeliai

P160M129

V. Janilionis

Didžiųjų duomenų rinkinių tyrybos metodai

P160M132

V. Janilionis

Skaitiniai metodai

P170B009

N. Listopadskis

Kriptologija

P170B111

E. Sakalauskas

Matematiniai skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai

P170B120

J. Valantinas

Diskrečiosios transformacijos

P170B804

J. Valantinas

Matematikos programinė įranga

P170B907

V. Janilionis

Kriptografijos teorija

P170D010

E. Sakalauskas

Kriptografinės sistemos

P170M100

E. Sakalauskas

Įterptinių sistemų sauga

P170M107

E. Sakalauskas

Skaitmeninis vaizdų apdorojimas

P170M801

J. Valantinas

Teoriniai fraktalinio modeliavimo pagrindai

P175D005

J. Valantinas

Elektroninių dokumentų ir duomenų sauga

P175M101

E. Sakalauskas

Mokslas

Katedros vykdomi tarptautiniai projektai

Taikomosios matematikos mokslininkų vykdyti ir vykdomi tarptautiniai studijų ir mokslinių tyrimų projektai:

„Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“ (EUREKA/ITEA 2 GUARANTEE). Vadovas doc. dr. V. Janilionis. 2009–2012.

Išmanioji apranga sportui ir sveikatai“ (EUREKA ITEA 3 CareWare Nr. 13034). KTU atsakingas vykdytojas prof. dr. R. Alzbutas. 2014-2017 m.

Taikomosios matematikos katedroje vykdomų mokslinių tyrimų kryptys:

Stochastinių ekstremumų teorija ir operatorių algebra

Techninių, informacinių, ekonominių ir medicininių sistemų matematinis modeliavimas

Taikomosios matematikos katedra specializuojasi šiose kryptyse:

Signalų kompleksiškumo matematinių metodų tyrimas;

Matricų laiko eilučių analizės taikymas tiriant dinamines sistemas bei kardiologijoje;

Operatorinio metodo taikymas tiriant dinamines sistemas;

Skaitinių sekų tyrimas ir fragmentacija;

Identifikacija ir kriptografija;

Simetrinių ir asimetrinių kriptografinių sistemų tyrimas;

Efektyvaus skaitmeninių vaizdų kodavimo, analizės ir sintezės priemonių kūrimas ir tyrimas;

Analitinis sistemų su vėlinimu tyrimas;

Specialios struktūros matricų tikrinių reikšmių uždavinio sprendimas;

Daugiamačių dydžių tyrimas naudojant duomenų projektavimą.

KTU Taikomosios matematikos katedra siūlo įmonėms platų technologinių sprendimų ir paslaugų spektrą, ir kviečia įmones bendradarbiauti įvairiuose projektuose.

Matematikos taikymų ir matematinio modeliavimo paslaugos

Paslauga

Kontaktai

Techninių, informacinių ir medicinių sistemų modeliavimas

Doc. Narimantas Listopadskis
Tel.: +37068755150
narimantas.listopadskis@ktu.lt

Kriptografinių sistemų tyrimas

Prof. Eligijus Sakalauskas
Tel.: +37069878477
eligijus.sakalauskas@ktu.lt

Kriptografinių algoritmų kūrimas, realizacija ir diegimas

Patikimumo teorijos taikymas

Prof. Robertas Alzbutas
Tel.: +37061473265
robertas.alzbutas@ktu.lt

Rizikos ir neapibrėžtumų analizė

Ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas

Gedimų, klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė

Modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo anlizė

Informacijos integravimo išmaniųjų įrankių kūrimas

Statistinių duomenų analizės modelių kūrimas ir taikymas

Doc. Vytautas Janilionis
Tel.: +37068661605
vytautas.janilionis@ktu.lt

Duomenų gavybos metodų taikymas įvairiose srityse

Statistinių duomenų vizualizacijos metodų kūrimas

Taikomosios matematikos katedroje apgintos daktaro disertacijos:

2002 m. birželio 24 dieną Nerijus Morkevičius apgynė daktaro disertaciją tema „Daugiamačių vaizdų modeliavimo ir efektyvaus kodavimo metodų sudarymas ir tyrimas“ Informatikos mokslo kryptyje (09P) (vadovas prof. J. Valantinas).

2007 m. gegužės 11 d. Tomas Žumbakis apgynė daktaro disertaciją tema „Vaizdo glodumo įverčiai fraktalinėse vaizdų kodavimo procedūrose: teoriniai ir praktiniai aspektai“ Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje (07T) (vadovas prof. J. Valantinas).

2007 m. spalio 12 d. Liepa Bikulčienė apgynė daktaro disertaciją tema „Netiesinių diferencialinių lygčių tyrimas operatoriniu metodu“ Informatika mokslo kryptyje (09P) (vadovas prof. Z. Navickas).

2008 m. spalio 7 dieną Aušra Žvironienė apgynė disertaciją tema „Telekomunikacijų tinklais perduodamų srautų tyrimas automatų sąsūkos metodu“ Elektros ir elektronikos inžinerija mokslo kryptyje. 2000 – 2004 m.m. moksliniu vadovu buvo prof. Z. Navickas, 2005 – 2008 m.m. moksliniu konsultantu paskirtas prof. L.Mažeika.

2009 m. gruodžio 28 dieną Gintarė Leonaitė apgynė disertaciją tema „Sistemų su vėlavimais analizinis tyrimas“ Informatikos mokslo kryptyje (09P) (vadovas prof. J. Rimas)

2010 m. spalio 22 dieną Andrius Raulynaitis apgynė disertaciją tema „Asimetrinio šifravimo algoritmų konstravimas, naudojant algoritmiškai sunkias matricų algebros problemas, ir jų tyrimas“ Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje (07T) (vadovas prof. E. Sakalauskas) .

2013 m. birželio 13 dieną Kęstutis Lukšys apgynė daktaro disertaciją tema „Matricinio laipsnio šifras ir jo analizė“ Informatika mokslo kryptyje (09P) (vadovas prof. E. Sakalauskas).

2014 m. sausio 9 dieną Deividas Kančelkis apgynė disertaciją tema „Lokaliai progresyvaus skaitmeninių vaizdų kodavimo metodo sudarymas ir tyrimas“ Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje (07T) (vadovas prof. J. Valantinas).

2015 m. kovo 3 dieną Aleksejus Michalkovič apgynė disertaciją tema „Asimetrinio šifravimo sistemos, paremtos nekomutatyviais kriptografijos metodais, sukūrimas ir savybių tyrimas“ Informatikos inžinerijos mokslo kryptyje (07T) (vadovas prof. E.Sakalauskas).

2015 m. birželio 17 dieną Irma Ivanovienė apgynė disertaciją tema „Valdymo sistemų su vėlavimais dinamikos tyrimas taikant Lamberto W funkciją“ Informatika mokslo kryptyje (09P) (vadovas prof. Jonas Rimas).

Partneriai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Lietuvos sporto universitetas

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas

Notingemo uviversitetas (Jungtinė Karalystė)

Rygos technikos universitetas (Latvija)

Latvijos universitetas (Latvija)

Gardino valstybinis Jankos Kupalos universitetas (Baltarusija)

Bukarešto politechnikos universitetas (Rumunija)

  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Robertas Alzbutas
Studentų g. 50–223 kab.,
Tel. (+370) 614 73 265

Mokslinių interesų sritys: patikimumo teorijos taikymas; rizikos ir neapibrėžtumo analizė; ekstremalių reiškinių ir įvykių modeliavimas; gedimų, klaidų ar ilgaamžiškumo duomenų analizė; modeliavimo rezultatų neapibrėžtumo ir jautrumo analizė; informacijos integravimo išmaniųjų įrankių kūrimas.

Dėstomi moduliai: Magistro baigiamasis projektas; Rizikos ir neapibrėžtumo analizė; Patikimumo teorija; Didžiųjų duomenų analizės ir taikymo seminaras; Verslo rizikos ir neapibrėžtumo analitika.

Prof. dr. Eligijus Sakalauskas
Studentų g. 50
Tel. +370 698 78 477

Mokslinių interesų sritys: Informacinės visuomenės kriptografinės informacijos saugos technologijos, aptarnaujančios e-valdžios ir e-verslo paslaugų sistemas bei „Daiktų Interneto“ – „Internet of Things“ (“IoT“) sistemas; skaitmeninių teisių – „Digital Rights Management“ (DRM) ir saugių „IoT“ sistemų kūrimas.

Dėstomi moduliai: Kriptologija; Algebrinės sistemos; Kriptografinės sistemos; Įterptinių sistemų sauga; Elektroninių dokumentų ir duomenų sauga; Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo metodai; Kriptografijos teorija.

Prof. dr. Jonas Valantinas
Studentų g. 50

Mokslinių interesų sritys: skaitmeniniai vaizdai, jų apdorojimas (kodavimas, sintezė, analizė).

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Tikimybių teorija ir statistika; Diskrečiosios transformacijos; Fraktalinė geometrija; Matematiniai skaitmeninių vaizdų apdorojimo metodai.


Docentai

Doc. dr. Liepa Bikulčienė
Studentų g. 50-325 kab.
Tel. (+370) 682 17 227

Mokslinių interesų sritys: diferencialinės lygtys, skaitiniai metodai, signalų apdorojimas, kompleksinės sistemos.

Dėstomi moduliai: Taikomoji matematika; Biosistemų matematinis tyrimas; Tiesinių operatorių algebros taikymai; Matematiniai signalų analizės metodai.

Doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė
Studentų g. 50–326a kab.
Tel. (+370) 620 20 474

Mokslinių interesų sritys: matematinė logika, diferencialinės lygtys, matematinės fizikos lygtys, skaitiniai metodai bei fizikinių, cheminių, biocheminių ir kt. uždavinių kompiuterinis modeliavimas.

Dėstomi moduliai: Matematinė logika; Baigiamoji praktika; Baigiamoji praktika (gretutinių studijų); Papildoma praktika.

Doc. dr. Vytautas Janilionis
Studentų g. 50–322 kab.
Tel. (+370) 686 61 605

Mokslinių interesų sritys: matematinis modeliavimas, statistika, duomenų analizė, matematikos programinė įranga.

Dėstomi moduliai: Duomenų analizė; Matematikos programinė įranga; Statistiniai metodai socialiniuose tyrimuose; Daugiamatės statistinės analizės modeliai; Duomenų gavybos metodai ir programinės priemonės; Didžiųjų duomenų rinkinių tyrybos metodai; Taikomosios statistikos metodai ir programinės priemonės; Statistiniai duomenų analizės metodai.

Doc. dr. Narimantas Listopadskis
Studentų g. 50–322 ir 324 kab.
Tel. (+370) 687 55 150

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai: Diferencialinės lygtys ir skaitiniai metodai.

Doc. dr. Regina Novikienė
Studentų g. 50–325a kab.
Tel. (+370) 616 91 748

Mokslinių interesų sritys: tiesinė algebra ir geometrija, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, matematikos didaktika.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Doc. dr. Stasė Petraitienė
Studentų g. 50–325a kab.
Tel. (+370) 612 03 539

Mokslinių interesų sritys: geometrija ir topologija, diferencialinis ir integralinis skaičiavimas, skaičių eilutės, optimizavimo metodai, nano paviršių tyrimas ir modeliavimas.

Dėstomi moduliai: Geometrija; Matematika 1; Matematika 2; Taikomoji matematika; Matematikos programinė įranga.

Dr. Tomas Ruzgas

Studentų g. 50–319 kab.
Tel. +370 615 99 350

Mokslinių interesų sritys: duomenų mokslas, didžiųjų duomenų analitika, duomenų tyryba socialiniuose, ekonomikos, aplinkos inžinerijos, medicinos ir kt. moksluose.

Dėstomi moduliai: Finansų rizikos valdymas; Duomenų tyrybos modeliai; Vidinių verslo duomenų analitikos projektas; Didžiųjų duomenų analitikos priemonės; Magistro baigiamasis projektas.

Doc. dr. Aušra Žvironienė
Studentų g. 50–326a. kab.
Tel. (+370) 684 01 747

Mokslinių interesų sritys: aptarnavimo sistemų (telekomunikacinių sistemų) modeliavimas naudojant automatų teoriją bei kitus matematinius metodus, imitaciniuose modeliuose gautų duomenų statistinis tyrimas ir jų analizė.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Tikimybių teorija ir statistika; Baigiamoji praktika.


Lektoriai

  Doc. dr. Juozas Grigaitis
Studentų g. 50-319 kab.

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Dr. Irma Jankauskienė
Studentų g. 48A–144 kab.

Mokslinių interesų sritys: daugiamačių valdymo sistemų, aprašomų tiesinėmis matricinėmis diferencialinėmis lygtimis su vėluojančiu argumentu, tyrimas, taikant Lamberto funkciją, valdymo sistemų su vėlavimais stabilumo tyrimas.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Dr. Kristina Jakubėlienė
Studentų g. 50–325 kab.
Tel. (+370) 615 78 773

Mokslinių interesų sritys: Diferencialinės lygtys, skaitiniai metodai.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2; Tikimybių teorija ir statistika; Taikomoji matematika informatikams.

Doc. dr. Arvydas Jokimaitis
Studentų g. 50–325 kab.
Tel. (+370) 612 95 386

Mokslinių interesų sritys: ekstremaliųjų reikšmių teorija ir jos taikymai.

Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika; Tikimybių teorija; Matematinė statistika.

Dr. Mindaugas Kavaliauskas
Studentų g. 50–319 kab.

Mokslinių interesų sritys: matematinė statistika, duomenų analizė, mašininis mokymas, duomenų tyryba.

Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika; Daugiamatė statistinė analizė; Laiko eilučių analizė; Atsitiktiniai procesai; Didžiųjų duomenų rinkinių tyrybos metodai.

Dr. Gintarė Leonaitė

Studentų g. 50–325b kab.
Tel. (+370) 687 89 168

Mokslinių interesų sritys: matricinė analizė, diferencialinės lygtys.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Dr. Kęstutis Lukšys
Studentų g. 50–327a kab.
Tel. (+370) 612 05 732

Mokslinių interesų sritys: algebrinės struktūros ir jų taikymai kriptografijoje, informacijos apsaugos algoritmai, kriptoanalizė, elektroninio balsavimo sistemos.

Dėstomi moduliai: Algebrinės struktūros; Semestro projektas; Kriptologija; Kriptografinės sistemos; Elektroninių dokumentų ir duomenų sauga; Saugumo patikros ir etiško įsilaužimo metodai; Taikomoji matematika; Tikimybių teorija ir statistika; Matematinė logika; Diskrečioji matematika.

Dr. Aleksejus Michalkovič

Studentų g. 50–327a kab.
Tel. (+370) 687 37 468

Mokslinių interesų sritys: kriptografija.

Dėstomi moduliai: Matematika 2; Taikomoji  matematika.

Dr. Daiva Petkevičiūtė
Studentų g. 50–318 kab.

Mokslinių interesų sritys: matematinis modeliavimas (ypač biomolekulių ir biologinių sistemų), bioinformatika.

Dėstomi moduliai: Matematika 2; Taikomoji matematika.

Rasa Matiukaitė

Studentų g. 50–325b kab.
Tel. +370 614 63 769
El. p. rasa.matiukaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: edukologija.

Dėstomi moduliai: Matematika 2; Taikomoji matematika; Tikimybių teorija ir statistika; Tiesinė algebra.

Vaidotas Petrauskas
Studentų g. 50
El. p. vaidotas.petrauskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Darius Petronaitis
Studentų g. 50–326a, 323a kab.
Tel. (+370) 611 10 982
El. p. darius.petronaitis@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: tikimybių teorija, statistika, funkcinė analizė, stochastiniai ekstremumai,ekonometriniai modeliai.

Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika.

Rasa Šmidtaitė
Studentų g. 50
El. p. rasa.smidtaite@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

Povilas Tvarijonas
Studentų g. 50–325b kab.
El. p. povilas.tvarijonas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: kriptografija, algebrinės struktūros, tikimybės ir statistika, matematinės fizikos lygtys.

Dėstomi moduliai: Funkcinė analizė; Tikimybių teorija ir statistika; Taikomoji matematika.

 

Robertas Vilkas

Studentų g. 50–318 kab.
El. p. robertas.vilkas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: grupių teorija, matematinė statistika, funkcinė analizė.

Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika; Taikomoji matematika.

  Dr. Monika Vilkienė
Studentų g. 50–318 kab.
El. p. monika.vilkiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: funkcinė analizė, pusgrupių teorija, pusgrupių taikymai fizikoje ir informatikoje, algoritmai, dirbtinis intelektas.
Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika; Taikomoji matematika.


Asistentai

Darius Aliulis

Studentų g. 48A

Mokslinių interesų sritys: didžiųjų duomenų rinkinių analitika.

Dėstomi moduliai: Daugiamatė statistinės analizės modeliai

Lina Dindienė

Studentų g. 50–318 kab.

Mokslinių interesų sritys: atsitiktinių dydžių sumos, ekstremalių reikšmių teorija.

Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika; Matematika 2.

Tomas Iešmantas
Studentų g. 48A

Mokslinių interesų sritys: patikimumo teorija, Bajeso metodai, stochastiniai algoritmai, Išgyvenamumo teorija.

Dėstomi moduliai: Matematika 2; Matematika 1.

Tatjana Sidekerskienė
Studentų g. 50-318 kab.
Tel. (+370) 612 98 048
El. p. tatjana.sidekerskiene@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: laiko eilučių prognozė.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Vytautas Stepas
Studentų g. 50-319 kab.
El. p. vytautas.stepanauskas@ktu.lt

Mokslinių interesų sritys: tikimybių teorija, skaičių teorija, kombinatorika.

Dėstomi moduliai: Tikimybių teorija ir statistika

Gintarė Vaidelienė

Studentų g. 50–324A kab.

Mokslinių interesų sritys: vaizdų analizė, fraktalinės technologijos, laiko eilučių analizė.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Paulius Vitkus

Studentų g. 50

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:


Administratorės

Doktorantai

Jonas Muleravičius

Studentų g. 50

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

Gintarė Vaidelienė

Studentų g. 50–324A kab.

Mokslinių interesų sritys: vaizdų analizė, fraktalinės technologijos, laiko eilučių analizė.

Dėstomi moduliai: Matematika 1; Matematika 2.

Raimonda Vitkienė
Studentų g. 50
El. p.

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

Paulius Vitkus

Studentų g. 50

Mokslinių interesų sritys:

Dėstomi moduliai:

 

Vedėjas

  Katedros vedėjas
Doc. dr. Narimantas Listopadskis
Adresas: Studentų g. 50–322
ir 324 kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (+370) 687 55 150
  Administratorė

Milda Šniokaitė

Adresas: Studentų g. 50–324A kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (37) 300 314
  Administratorė
Greta Briliūtė
Adresas: Studentų g. 50–324A kab.,
LT – 51368 Kaunas
Tel. (37) 300 314