Verslas ir vartotojo edukacija

2015-04-02 12:15

KTU Dizaino centro specialistai bendradarbiaudami su UAB “Finance Care Group” atliko techninę galimybių studiją, susijusią su įmonėje numatomais gaminti gaminiais ir naudojamomis technologijomis. Projektas finansuojamas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) priemone “Inočekiai LT”.

Projekto tikslas buvo išsiaiškinti kiek vartotojas yra informuotas “protingo namo” srityje ir kaip įmonė galėtų edukuoti vartotoją. Tikslui pasiekti buvo atliekami detalūs rinkos tyrimai, vartotojų nuomonės analizė, užsienio šalių rinkos analizė bei specifika, taip pat identifikuojamos organizacijos stiprybės bei silpnybės, formuojama strategija siekianti kuo plačiau panaudoti galimybes ir įsitvirtinti rinkoje. 

Atlikta konkurentų analizė inovatyvių "protingo namo" sistemų srityje tiriant tiek konkurentų geografinį išsidėstymą pasaulyje, tiek vyraujančias kainas ir gaminius. Atlikus analizę suformuota konkurencinga strategija atsižvelgianti į rinkos realijas, vartotojų poreikius, konkurentų stiprybes bei trūkumus ir įmonės konkurencinius pranašumus.