gamybos
inžinerijos
katedra

Katedra įkurta 2014 metais, po reorganizacijos apjungus Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Gamybos technologijų ir Mechatronikos katedras bei Dizaino ir technologijų fakulteto Grafinių komunikacijų inžinerijos katedrą.

Katedros vedėjas doc. dr. Kazimieras Juzėnas.

Gamybos inžinerijos katedros misija – teikti kokybiškas gamybos inžinerijos ir susijusių sričių studijas, vystyti mokslo tyrimus, kurti ir perduoti žinias darniai technologijų raidai ir inovacijų plėtojimui.

Katedroje mokomąjį ir mokslo-tiriamąjį darbą dirba 3 profesoriai, 15 docentų, 5 lektoriai mokslų daktarai. Katedra pasipildo jaunais disertacijas apgynusiais mokslininkais.

Gamybos inžinerijos katedra glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos bei užsienio (JAV, Vokietijos, Kanados, Suomijos, Rumunijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Ukrainos, Baltarusijos ir kt. šalių) universitetais, rengiant projektų paraiškas, dalyvaujant mokslo tyrimų projektuose, organizuojant bendras mokslo konferencijas bei vykdant dėstytojų mainus.

Katedra bendradarbiauja su Vytauto Didžiojo, Klaipėdos, Vilniaus, Aleksandro Stulginskio ir Vilniaus Gedimino technikos universitetų mokslininkų grupėmis, vykdant mokslo tyrimus ir tobulinant studijų procesus.

Katedros mokslinės veiklos tikslas – tęsti ir plėsti mokslo tyrimus, sietinus su gamybos inžinerijos sritimi mechanikos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos mokslo kryptyse.

Gamybos inžinerijos katedros darbuotojai yra Lietuvos asociacijų (Lietuvos spaustuvininkų asociacijos (LISPA), Lietuvos Medžiagų tyrinėtojų asociacijos), tarptautinių organizacijų (International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts-Technology and Management (IC), Fleksografinės technikos asociacijos (FTA), Europos Komisijos Anglies ir plieno komiteto, Baltijos šalių medžiagų inžinerijos asociacijos, International Centre for Inovation and Industrial Logistics (ICIIL)) nariai, mokslo žurnalų (Kvalilogija knigi, Materials Engineering, Mechanika) redkolegijų nariai, tarptautinių konferencijų (Materials Engineering, Mechanika, Mechatronic Systems and Materials) redakcinių, organizacinių bei mokslo komitetų nariai.

gamyba.ktu.edu

 
 
 
 

Gamybos inžinerijos katedra kuruoja šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

Gamybos inžinerijos katedroje suformuotos dvi mokslo grupės mechanikos inžinerijos ir medžiagų inžinerijos mokslo srityse:

 • Grafinių medijų įrangos, medžiagų ir procesų tyrimų mokslo grupė,
 • Inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimo ir tyrimo grupė.
   

Grafinių medijų įrangos, medžiagų ir procesų tyrimų mokslo grupės mokslinės veiklos kryptys:

 • pakavimo medžiagų mechaninių, fizikinių savybių bei charakteristikų tyrimai;
 • popieriaus, kartono ir polimerinių plėvelių fizikinių ir mechaninių charakteristikų taikomosios optikos (muaro, raibumų fotografijos, fototamprumo metodai) diagnostika ir identifikacija, esant statiniam ir dinaminiam apkrovimui;
 • popieriaus, kartono ir plastikinių pakuočių racionalaus inžinerinio projektavimo metodikų bei rekomendacijų gamybai parengimas.

Inovatyvių gamybos procesų ir sistemų kūrimo ir tyrimo grupės mokslinės veiklos kryptys:

 • mechaninio apdirbimo ir kitų gamybos procesų kūrimas ir analizė;
 • mašinų ir konstrukcijų patikimumo, gedimų priežasčių tyrimai;
 • konstrukcinių metalų savybių ir struktūrų tyrimas, apdorojimo technologijų kūrimas.

Abiejų mokslo grupių tyrimai turi sąsają su šiomis universiteto mokslo kryptimis: Diagnostinės ir matavimo technologijos, Technologijos darniam vystymuisi ir energetika bei Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms.

Kuriant, tiriant ir tobulinant gamybos technologijas bei inžinerines medžiagas, neišvengiamai yra keliami ekonominiai reikalavimai, susieti su gamybos (įrangos) savikainos mažinimu, resursų taupymu, našumo didinimu ir pan. Tiek mašinų gamybos technologijų, tiek pakavimo technologijų ir medžiagų tyrimuose yra atsižvelgiama į aplinkosauginius reikalavimus ir siūlomi sprendimai, kurie mažintų poveikį aplinkai.

Gamybos inžinerijos katedros darbuotojai tyrimų rezultatus pristato ir populiarina naujausias mokslo žinias tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje ("Mechanika", "Materials Engineering", "Mechatronic Systems and Materials", "Chemistry and chemical technology", "International conference on vibration measurements by laser and noncontact techniques AIVELA Advances and applications", "International conference of DAAAM Baltic Industrial Engineering", "IWK - International Scientific Colloquium", "European conference on Heat Treatment"), aktyviai dalyvauja renginiuose, skirtuose mokslinės veiklos rezultatų sklaidai: Tyrėjų naktis, Erdvėlaivis Žemė.

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis mokslo ir studijų  srityse su:

UAB „Acme Europe“,
UAB „Aurika“,
UAB ,,Garsų pasaulis”,
UAB ,,Heidelberg-Lietuva”,

UAB „Elintos matavimo sistemos“,
UAB „Lokmis“,
UAB „Lokmita“,
UAB „Panoden“,

UAB „PicoLine“,
UAB „Sapa profiliai“,
UAB „SCIIL BALTIC“,
UAB „Tiksliosios mechanikos technologijos“,
UAB „Vildoma“,
S. Jokužio leidykla-spaustuvė,
Spaudos įmonių grupė „Repro“.

Taip pat katedra bendradarbiauja su:

AB „Axis Industries“,
AB „Kauno energija“,
AB „KB Components“,
AB „Spindulio spaustuvė“,
AB spaustuvė „Titnagas“,
UAB „Admark Master“,
UAB „Anona“,
UAB „Antalis”,
UAB „Baltec CNC Technologies“,
UAB „Cgates",
UAB „Didmena“,
UAB „Diremta“,
UAB „Dizrega“,
UAB „Druka“,
UAB „Fastems“,
UAB „Fotofabrikas“,
UAB „Grafobal Vilnius“,
UAB „Grantus“,
UAB „Green Prints“,
UAB „Judex“,
UAB „Jūsų vizija“,
UAB „Karbonas“,
UAB „Kauno reklama“,
UAB „Media inovacijos“,
UAB „Monart“,
UAB „Morkūnas ir Ko“,
UAB „Petro ofsetas“,
UAB „Reklamos vizija“,
UAB „Spaudos departamentas“,
UAB „Taurapolis“,
UAB „Žurnalų leidybos grupė“,
Uždaroji dizaino ir leidybos AB „Kopa“.

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis ar jų padaliniais:

Vytauto Didžiojo universitetu,
Klaipėdos universitetu,
Vilniaus universitetu,
Aleksandro Stulginskio universitetu,
Vilniaus Gedimino technikos universitetu,
Lehigh Universitetu (JAV),
Windsor universitetu (Kanada),
Laperantos technologijos universitetu (Suomija),
Ilmenau technikos universitetu (Vokietija),
Miuncheno taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija),
Bergišės universitetu (Vokietija),
Štutgarto medijų universitetu (Vokietija),
Cluj-Napoca technikos universitetu (Rumunija),
Chmelnickio nacionaliniu universitetu (Ukraina),
Ukrainos spaudos akademija (Ukraina),
Baltarusijos valstybiniu technologijos universitetu (Baltarusija),
A.Lykovo šilumos ir masės mainų institutu (Baltarusija),
Poznanės technikos universitetu (Lenkija),
Silezijos technikos universitetu (Lenkija),
Krokuvos kalnakasybos ir metalurgijos akademija (Lenkija),
Krokuvos technologijos universitetu (Lenkija),
Varšuvos technologijos universitetu (Lenkija),
Baltstogės technikos universitetu (Lenkija),
Opolės technikos universitetu (Lenkija),
Talino technologijos universitetu (Estija),
Rygos technikos universitetu (Latvija).

 

 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Profesoriai

Prof. dr. Egidijus Dragašius
Studentų g. 56–321
tel. 8 685 96901
e. p. egidijus.dragasius@ktu.lt
Prof. dr. Virginija Jankauskaitė
Studentų g. 56–244
tel. 8 685 96207
e. p. virginija.jankauskaite@ktu.lt
Prof. habil. dr. Edmundas Kibirkštis
Studentų g. 56–316
tel. 8 685 96684
e. p. edmundas.kibirkstis@ktu.lt
Prof. dr. Rimvydas Milašius
Studentų g. 56–249
e. p. rimvydas.milasius@ktu.lt

 

Docentai

Doc. dr. Kristina Ancutienė
Studentų g. 56–248
e. p. kristina.ancutiene@ktu.lt
Doc. dr. Julija Baltušnikaitė-Guzaitienė
Studentų g. 56–245
e. p. julija.baltusnikaite-guzaitiene@ktu.lt
Doc. dr. Jolanta Baskutienė
Studentų g. 56–322
e. p. jolanta.baskutiene@ktu.lt
Doc. dr. Saulius Baskutis
Studentų g. 56–322
e. p. saulius.baskutis@ktu.lt
Doc. dr. Regita Bendikienė
Studentų g. 56–320
tel. 8 685 96769
e. p. regita.bendikiene@ktu.lt
Doc. dr. Antanas Čiuplys
Studentų g. 56–320
tel. 8 685 96769
e. p. antanas.ciuplys@ktu.lt
Doc. dr. Jurgita Domskienė
Studentų g. 56–248
e. p. jurgita.domskiene@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Fataraitė-Urbonienė
Studentų g. 56–245
e. p. egle.fataraite@ktu.lt
Doc. dr. Kazimieras Juzėnas
Studentų g. 56–325
tel. 8 685 96418
e. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt
Doc. dr. Asta Kabelkaitė-Lukoševičė
Studentų g. 56–324
e. p. asta.kabelkaite@ktu.lt
Doc. dr. Rasa Kandrotaitė Janutienė
Studentų g. 56–318
e. p. rasa.kandrotaite-janutiene@ktu.lt
Doc. dr. Lina Kavaliauskienė
Studentų g. 56–314
e. p. lina.kavaliauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Povilas Krasauskas
Studentų g. 56–323
e. p. povilas.krasauskas@ktu.lt
Doc. dr. Eglė Kumpikaitė
Studentų g. 56–243
e. p. egle.kumpikaite@ktu.lt
Doc. dr. Daiva Mikučionienė
Studentų g. 56–249
e. p. daiva.mikucioniene@ktu.lt
Doc. dr. Valdas Norvydas
Studentų g. 56–242
e. p. valdas.norvydas@ktu.lt
Doc. dr. Marius Rimašauskas
Studentų g. 56–314
e. p. marius.rimasauskas@ktu.lt
Doc. dr. Rūta Rimašauskienė
Studentų g. 56–314
e. p. ruta.rimasauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Inga Skiedraitė
Studentų g. 56–322
e. p. inga.skiedraite@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Ukvalbergienė
Studentų g. 56–242
e. p. kristina.ukvalbergiene@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Vaitasius
Studentų g. 56–324
e. p. kestutis.vaitasius@ktu.lt
Doc. dr. Gintautas Žaldarys
Studentų g. 56–323
e. p. gintautas.zaldarys@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Žukienė
Studentų g. 56–244
tel. 8 685 96207
e. p. kristina.zukiene@ktu.lt

Lektoriai

Lekt. dr. Vaidas Bivainis
Studentų g. 56–317
e. p. vaidas.bivainis@ktu.lt
Lekt. Nijolė Buškuvienė
Studentų g. 56–317
e. p. nijole.buskuviene@ktu.lt
Lekt. dr. Laura Gegeckienė
Studentų g. 56–317
e. p. laura.gegeckiene@ktu.lt
Lekt. dr. Virginija Gylienė
Studentų g. 56–323
e. p. virginija.gyliene@ktu.lt
Lekt. dr. Darius Mažeika
Studentų g. 56–318
tel. 8 685 96901
e. p. darius.mazeika@ktu.lt
Lekt. Darius Pauliukaitis
Studentų g. 56–317
e. p. darius.pauliukaitis@ktu.lt
Lekt. dr. Ingrida Venytė
Studentų g. 56–324
e. p. ingrida.venyte@ktu.lt
Kviest. lekt. dr. Martynas Ubartas
e. p. martynas.ubartas@ktu.lt

Asistentai

Kęstutis Kanapeckas
Studentų g. 56–314
e. p. kestutis.kanapeckas@ktu.lt

Akademiniai padėjėjai

Auksana Žvirblytė
Studentų g. 56–308
tel. 8 685 96414
e. p. auksana.zvirblyte@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Mokslo darbuotojas
dr. Valdas Miliūnas

Studentų g. 56–317
e. p. valdas.miliunas@ktu.lt
Mokslininkas stažuotojas
Ahmed Samy Yousef SAED

Studentų g. 56–331
e. p. ahmed.saed@ktu.lt

Doktorantai

Nijolė Buškuvienė
Studentų g. 56–317
e. p.nijole.buskuviene@ktu.edu
Shanker Ganesh Krishnamoorthy
Studentų g. 56–331
e. p. shanker.krishnamoorthy@ktu.edu 
Tomas Kuncius
Studentų g. 56–314
e. p. tomas.kuncius@ktu.edu
Joris Vėžys
Studentų g. 56–136
e. p. joris.vezys@ktu.edu

Neringa Toliušienė
Studentų g. 56–318
e. p. neringa.toliusiene@ktu.edu

Sylvester Sedem Djokoto
Studentų g. 56–331
e. p. sylvester.djokoto@ktu.edu

Vedėjas

doc. dr. Kazimieras Juzėnas
Studentų g. 56–325
tel. 8 685 96418
e. p. kazimieras.juzenas@ktu.lt
Administratorė – Lina Zubrickaitė
Studentų g. 56–326
tel. 8 685 96237
e. p. midf.gik@ktu.lt