Mechanikos inžinerijos katedra

Katedra įkurta 2014 m. sausio 1 d. Deformuojamų kūnų mechanikos, Inžinerinės mechanikos, Inžinerinio projektavimo ir Teorinės mechanikos katedrų pagrindu. Viena didžiausių fakulteto katedrų tęsia minėtų katedrų darbuotojų mokslinius tyrimus ir kuruoja Mechanikos inžinerijos (bakalauro ir magistro) bei Sporto inžinerijos (bakalauro) studijų programas.

Katedros vedėjas prof. dr. Vytautas Grigas.

Studentų g. 56-301

Mechanikos inžinerijos katedroje mokomąjį ir mokslo-tiriamąjį darbą dirba 8 profesoriai, 25 docentai, 3 lektoriai mokslų daktarai. Katedra pasipildo jaunais disertacijas apgynusiais mokslininkais. Katedros darbuotojai Mechanikos inžinerijos ir dizaino bei kitų Universiteto fakultetų studentams dėsto tiek bendruosius inžinerinius dalykus (mechatronikos bei inžinerijos pagrindus, mašinų elementus, mechanizmų ir mašinų teoriją, matavimus, mechaninius virpesius, baigtinių elementų metodą, kompiuterinį projektavimą, teorinę mechaniką, medžiagų atsparumą ir kt.), tiek specialiuosius dalykus (rotorinių mašinų monitoringą ir diagnostiką, polimerinių ir kompozitinių medžiagų mechaniką, robotų mechaniką, pjovimo procesus ir įrankius ir kt.). Katedra laukia žingeidžių, aktyvių, entuziastingų, kūrybiškų studentų, siekiančių inovatyvių, modernių mokslo žinių.

 
 
 
 

Mechanikos inžinerijos katedra kuruoja Mechanikos inžinerijos bakalauro studijų programą bei Mechanikos inžinerijos magistro studijų programą.

Mechanikos inžinerijos bakalauro studijų programa

Programos tikslas – išmokyti transformuoti idėjas į inovatyvius, funkcionuojančius ir rinkoje paklausius gaminius. Studijų programa skirta kūrybiškai mąstantiems ir idėjų turintiems žmonėms, kurie trokšta praktiškai įgyvendinti savo sumanymus. Šioje programoje rengiami bakalaurai, turintys fundamentinių klasikinės ir moderniosios mechanikos, projektavimo, laboratorinių tyrimų, technologinių įrenginių parinkimo, eksploatacijos žinių, praktinių gebėjimų ir įgūdžių, gebančius formuluoti, analizuoti ir spręsti techninius mechanikos inžinerijos uždavinius bei dirbti projektavimo ar kitą inžinerinį darbą įmonėse ir organizacijose.

Studijuodami įgysite klasikinės, techninės ir skaičiuojamosios mechanikos žinių, išmoksite suprasti inžinerijos socialinį ir daugiadalykį kontekstą, išmoksite sudaryti įvairias gaminių ir technologijų projektavimo ir eksperimentinių tyrimų metodikas, išmoksite projektuoti ir modeliuoti mechaninius gaminius ir jų gamybos technologijas, valdyti ir saugiai eksploatuoti mechanines technologines sistemas, formuluoti ir tirti technines mechanikos problemas, laikydamasis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų. Įgysite ir specifinių pasirinktos specializacijos – biomechanikos inžinerijos, gamybos technologijų, inžinerinio projektavimo, medžiagų inžinerijos – žinių ir gebėjimų.

Kokios karjeros galimybės?

Baigę studijas galėsite dirbti projektavimo, gamybos ir techninės priežiūros organizavimo ir valdymo bei kitą inžinerinį darbą mašinų gamybos, metalo apdirbimo įmonėse, chemijos, elektronikos, lengvosios pramonės, medienos apdirbimo, maisto pramonės, ortopedijos, sporto įrenginių gamybos ir kitose įmonėse, kurios kuria arba gamina įvairios paskirties technines sistemas arba kasdienei žmogaus veiklai reikalingus gaminius, galėsite konsultuoti įmones įsigyjant, parduodant, modernizuojant mechaninę, elektromechaninę, pneumatinę, hidraulinę ir kt. techninę įrangą, įrenginius ar įrankius.

Kur galėsite atlikti praktiką?

 • Kaunas: UAB „Aksonas“, UAB „Kauno Staklės“, UAB „Formateka“, UAB „Baltech CNC technologies“, UAB „Sebra“, UAB „Surfkolita“, UAB „Hi-Steel“, AB „Atrama“, UAB „Mechel-Nemunas“, AB „Astra“, UAB „JURBY WATERTECH“, UAB „CADEIS“;
 • Klaipėda: UAB „ALISTMETA“;
 • Alytus: AB „Astra“, AB „Snaigė“;
 • Marijampolė: UAB “Stevila”, AB “Fasa”, UAB “Pakma“;
 • Jonava: AB „Azotas“;
 • Maišiagala: UAB „ALTAS komercinis transportas“.

Taip pat kitose mašinų, prietaisų, transporto priemonių gamyklose, tekstilės, maisto, farmacijos, chemijos pramonės, energetikos ir kitose įmonėse ar firmose, o taip pat projektavimo-konstravimo biuruose, gaminių eksporto-importo organizacijose, krašto apsaugos ir gynybos struktūrose ir t.t.

Sporto inžinerijos bakalauro studijų programa (nuo 2015 m. Rugsėjo 1 d. stojimas nevykdomas)

Biomechanikos inžinerijos dalis – sporto inžinerija yra glaudžiai susijusios su mechanikos inžinerija, tačiau sporto inžinerijos specialistai turi ne tik universalių mechanikos žinių, bet dar gerai išmano ir žmogaus kūno sandarą bei jo judėjimo dėsningumus, įvairių sporto šakų teorijos ir metodikos pagrindus, sporto įrangą. Ši programa tinka norintiems konstruoti ir gaminti įvairiausios paskirties mašinas ir įrenginius atsižvelgiant į jų sąveikos su žmogumi ypatumus ir ergonomikos reikalavimus, besidomintiems sporto, laisvalaikio praleidimo, sveikatinimo ir techninių priemonių neįgaliesiems kūrimo ar mokslo tiriamąja veikla bei jos rezultatų praktiniu taikymu, sporto vadyba ir pan.

Studijuodami įgysite mechanikos ir biomechanikos inžinerijos žinių, išmoksite modeliuoti ir analizuoti mechanines ir biomechanines sistemas ir šias žinias panaudoti įvairiausiems mechanikos inžinerijos uždaviniams spręsti bei sporto, laisvalaikio praleidimo ir žmogaus prarastų judėjimo funkcijų kompensavimo techninėms priemonėms kurti, sportininkų treniruočių efektyvumui didinti ir jų rezultatams gerinti. Studijuodami turėsite galimybę naudotis ne tik Universiteto, bet ir Lietuvos sporto universiteto laboratorijomis ir sporto baze.

Kokios karjeros galimybės?

Baigę studijas galėsite dirbti visose įmonėse ir organizacijose, kurioms reikalingi mechanikos inžinerijos specialistai. Įgytos specialiosios žinios bus papildomas privalumas įsidarbinti ten, kur kuriamos, gaminamos ir naudojamos techninės sporto priemonės ir neįgaliųjų, laisvalaikio įranga, taip pat sporto klubuose ir neįgaliųjų sporto organizacijose. Galėsite kurti ir tirti netradicines technines sporto priemones bei laisvalaikio įrangą ir kitus inžinerinius gaminius.

Kur galėsite atlikti praktiką?

UAB „Baltec CNC Technologies“, UAB „Baltic Orthoservice“, VšĮ S. Dariaus ir S. Girėno sporto centre, KTU Mechatronikos institute, Lietuvos sporto universitete ir kitose mechanikos inžinerijos, sporto ir neįgaliųjų techninių priemonių įrangos kūrimo, sveikatinimo sričių įmonėse ir organizacijose.

Mechanikos inžinerijos magistro studijų programa

Mechanikos inžinerijos programos studentai gali specializuotis gilindami gamybos technologijų, mechaninių sistemų projektavimo, medžiagų inžinerijos, pakavimo technologijų žinias ir įgūdžius ar keldami kvalifikaciją taikomosios skaičiuojamosios mechanikos (arba kompiuterizuotosios inžinerinės analizės – CAE) metodų taikymo srityje. 

Sprendžiant šiuolaikinei pramonei kylančias technines problemas inžinieriui ar tyrėjui būtinos išsamios teorinės ir skaičiuojamosios mechanikos, sisteminės analizės, mechatroninių sistemų projektavimo ir eksploatavimo žinios. Negana to, jis turi gebėti kritiškai vertinti, analizuoti, modeliuoti, projektuoti ir optimizuoti mechanines sistemas, technologijas ir procesus, formuluoti, konceptualizuoti ir spręsti nevisiškai apibrėžtas problemas ir net vadovauti įvairių sričių ir lygių specialistų komandų veiklai. 

Katedros darbuotojai – mokslo laureatai

Prof. Vitalijus Volkovas – 2001 m. aktyviausių KTU mokslininkų konkurso laureatas ir 2003 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai.

Prof. Vytautas Barzdaitis – 2003 m. Lietuvos mokslo premijos laureatai.

Doc. Giedrius Janušas – 2006 m. aktyviausių KTU mokslininkų ir doktorantų konkurso laureatas.

Doc. Aurelijus Domeika – 2009 m. LMA jaunųjų mokslininkų mokslo darbų premijos laureatas.

Mokslo grupės

Konstrukcinio stiprumo ir patikimumo;
Vibracinio medžiagų pjovimo;
Mikroelektromechaninių sistemų (MEMS) dinamikos tyrimo;
Automatizuoto projektavimo sistemų analizės ir kūrimo;
Mechaninių ir termoenergetinių sistemų kompiuterinio projektavimo;
Taikomosios skaičiuojamosios mechanikos;
Tiksliųjų prietaisų;
Mechatronikos ir rotorinių mašinų dinamikos ir diagnostinių tyrimų;
Techninės mechaninių sistemų diagnostikos.

Siūlomos paslaugos

 • Kompozitinių ir metalinių konstrukcijų atsparumo vertinimas, modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai.
 • Medžiagų ir konstrukcijų statiniai bei dinaminiai mechaniniai bandymai.
 • Kompiuterinis modeliavimas, skaitinė analizė naudojant pažangius kompiuterinius trimačio geometrinio modeliavimo, baigtinių elementų analizės metodus ir naujausią specializuotą bei universalią CAD/CAE programinę įrangą.
 • Mechaninių ir biomechaninių sistemų pavienių elementų ar jų junginių statinė, kinematinė ir dinaminė kompiuterinė inžinerinė analizė veikiant nuolatinėms ir kintamoms jėginėms, kinematinėms, temperatūrinėms ir kt. apkrovoms, konstrukcijų optimizavimas svorio, stiprumo, ergonominių ar kitų parametrų požiūriu. Skaičiuojamoji dujų ar skysčių srautų analizė (išorinis aptekėjimas bei srautai uždaruose kanaluose).
 • Techninių gaminių ir technologinių sistemų, Mechaninių gamybos technologijų kūrimas ir tobulinimas; kompiuterinės darbo (gamybos) dokumentacijos parengimas. Technologinių linijų ir kitų technologinių sistemų techninė ekspertizė pagal funkcionalumo, patikimumo, ilgaamžiškumo, greitaveikos ir kitus kriterijus. Techninių projektų sprendimų įvertinimas.
 • Neįgaliųjų poreikius tenkinančių sistemų kūrimas, sporto inventoriaus (reguliuojamos apkrovos, nepusiausvirų treniruoklių) kūrimas ir tobulinimas, sportininkų judesių tyrimai.
 • Mechaninių sistemų virpesių tyrimas nekontaktiniais metodais.
 • Mechaninių, optinių ir kitų sistemų deformacijų tyrimas nekontaktiniais metodais.
 • Aukšto dažnio virpesių taikymas, tobulinant technologinius procesus.
 • Įvairių paviršių tyrimas optiniu mikroskopu (didinimas x1000).
 • Kompiuteriu generuotų hologramų kūrimas, 2D skaitmeninių nuotraukų pagrindu.
 • Periodinių mikro struktūrų difrakcinių efektyvumų matavimai ir geometrinių parametrų vertinimas.
 • Sistemų su antifrikciniais ir hidrodinaminiais guoliais teoriniai ir eksperimentiniai tyrimai: mašinų techninės būklės stebėsena, virpesių šaltinių identifikavimas ir šalinimas, defektų diagnostika, netikėtų gedimų prevencijos metodų ir priemonių kūrimas ir diegimas pramonės įmonėse.
 • Periodinių ir stacionariai instaliuotų monitoringo, apsaugos ir diagnostikos sistemų (MDS), naudojamų projektuojant naujas ir renovuojant buvusias eksploatacijoje ypač brangias kritines mašinas, kūrimas.
 • Teoriniai tyrimai susiję su netiesinių rotorinių sistemų naujų dinaminių modelių kūrimu ir tyrimu naudojant skaitinius metodus.
 • Antifrikciniai guoliai. Naujų guolių atskirų elementų technologinės kokybės vertinimo  metodai ir priemonės.
 • Laivų technologinių ir energetinių įrengimų dinamika ir diagnostiniai tyrimai.
 • Precizinių mechatroninių sistemų dinamikos ir tikslumo tyrimai.
 • Precizinių kodinių poslinkių matavimo keitiklių temperatūrinių paklaidų įtakos matavimo neapibrėžčiai tyrimai.
 • MEMS integravimas į sudėtingas sistemas.
 • Žmogaus būklės identifikavimo metodikų, karių funkcinių galimybių ir fizinės būsenos stebėsenos ir vertinimo sistemų, veikiančių mobiliojo ryšio įrangos pagrindu, kūrimas.

Katedra sudariusi bendradarbiavimo sutartis mokslo ir studijų  srityse su:

UAB „Baltec CNC Technologies“

UAB „Baltic Orthoservice“

UAB „Ortobatas“

Taip pat katedra bendradarbiauja su:

UAB „INRE“,
mokslinių paslaugų firma GTV,
UAB „Salda“,

UAB „STEVILA“,
UAB „Elinta“,

UAB „Precizika Metrology“,
UAB „Aksonas“,

AB „Astra“,
UAB „JURBY WATERTECH“,

UAB „CADEIS“,
UAB „ALISTMETA“,

AB „Azotas“,
AB „Vilniaus Vingis“,

UAB „ALTAS komercinis transportas“, 
UAB „Kauno Staklės“,
UAB „Formateka“,

UAB „Surfkolita“,
UAB „Hi–Steel“,

UAB „Sebra“,
AB „Atrama“,

UAB „Mechel–Nemunas“,
AB „Snaigė“,

UAB „Stevila”,
AB „Fasa”,

UAB „Pakma“,
AB „Rokiškio sūris“,

A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ ir kitomis inžinerinės pramonės įmonėmis.

Bendradarbiaujama ir su kitomis aukštosiomis mokyklomis ar jų padaliniais:

KTU Mechatronikos institutu;

KTU Biomedicininės inžinerijos institutu;

Lietuvos sporto universitetu;

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kardiologijos institutu;

LSMUK Ortopedijos ir traumatologijos klinika;

VGTU Akustinių tyrimų ir diagnostikos mokslo laboratorija;

VGTU transporto technologinių įrenginių katedra ir VGTU Mašinų gamybos katedra.

 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Dėstytojai


Profesoriai 

Habil. dr. Vytautas Barzdaitis
Studentų g. 56-332
e. p. vytautas.barzdaitis@ktu.lt
Prof. dr. Vytautas Grigas
Studentų g. 56-302 
tel. 8 (37) 323 199
e. p. vytautas.grigas@ktu.lt
Prof. dr. Alvydas Kondratas
Studentų g. 56-348
e. p. alvydas.kondratas@ktu.lt
Prof. dr. Pranas Žiliukas
K. Donelaičio g. 73 
tel. 8 (37) 300 012
e. p. pranas.ziliukas@ktu.lt
Prof. dr. Romualdas Dundulis
Studentų g. 56-339
e. p. romualdas.dundulis@ktu.lt
Prof. dr. Rimvydas Gaidys
Studentų g. 56-344
e. p. rimvydas.gaidys@ktu.lt
Prof. habil. dr. Arvydas Palevičius
Studentų g. 56-338
e. p. arvydas.palevicius@ktu.lt
Prof. habil. dr. Vitalijus Volkovas
Studentų g. 56-337
e. p. vitalijus.volkovas@ktu.lt


Docentai 

Doc. dr. Genovaitė Baurienė
Studentų g. 56-346
e. p. genovaite.bauriene@ktu.lt
Doc. dr. Ginas Čižauskas
Studentų g. 56-346
e. p. ginas.cizauskas@ktu.lt
Doc. dr. Valdas Eidukynas
Studentų g. 56-344
e. p.  valdas.eidukynas@ktu.lt
Doc. dr. Saulius Diliūnas
Studentų g. 56-342
tel. 8 (37) 300 413

e. p. saulius.diliunas@ktu.lt
Doc. dr. Aurelijus Domeika
Studentų g. 56-345
e. p. aurelijus.domeika@ktu.lt
Doc. dr. Marija Eidukevičiūtė
​Studentų g. 56-336
e. p. marija.eidukeviciute@ktu.lt
Doc. dr. Paulius Griškevičius
Studentų g. 56-340
e. p. paulius.griskevicius@ktu.lt
Doc. dr. Aurimas Jakštas
Studentų g. 56-348
e. p. aurimas.jakstas@ktu.lt
Doc. dr. Giedrius Janušas
Studentų g. 56-338
e. p. giedrius.janusas@ktu.lt
Doc. dr. Audrius Jutas
Studentų g. 56-342
e. p. audrius.jutas@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Kazlauskienė
Studentų g. 56-345
e. p. kristina.kazlauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Neringa Keršienė
Studentų g. 56-342
e. p. neringa.kersiene@ktu.lt
Doc. dr. Sigitas Kilikevičius
Studentų g. 56-304
e. p. sigitas.kilikevicius@ktu.lt
Doc. dr. Vitalis Leišis
Studentų g. 56-343
e. p. vitalis.leisis@ktu.lt
Doc. dr. Kristina Liutkauskienė
Studentų g. 56-304
e. p. kristina.liutkauskiene@ktu.lt
Doc. dr. Robertas Mikalauskas
Studentų g. 56-337
e. p. robertas.mikalauskas@ktu.lt
Doc. dr. Jūratė Mikučionienė
Studentų g. 56-336
e. p. jurate.mikucioniene@ktu.lt
Doc. dr. Evaldas Narvydas
Studentų g. 56-339
e. p. evaldas.narvydas@ktu.lt
Doc. dr. Vidmantas Nenorta
Studentų g. 56-3303
e. p. vidmantas.nenorta@ktu.lt
Doc. dr. Laima Patašienė
Studentų g. 56-336
e. p. laima.patasiene@ktu.lt
Doc. dr. Kazimieras Petkevičius
Studentų g. 56-340
e. p. kazimieras.petkevicius@ktu.lt
Doc. dr. Tilmutė Pilkaitė
Studentų g. 56-303
e. p. tilmute.pilkaite@ktu.lt
Doc. dr. Nomeda Puodžiūnienė
Studentų g. 56-303
e. p. nomeda.puodziuniene@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Pilkauskas
Studentų g. 56-304
e. p. kestutis.pilkauskas@ktu.lt
Doc. dr. Daiva Zeleniakienė
Studentų g. 56-343
e. p. daiva.zeleniakiene@ktu.lt

Lektoriai

Dr. Milda Bilinauskaitė
Studentų g. 56-347
e. p. milda.bilinauskaite@ktu.lt
Dr. Ramūnas Česnavičius
Studentų g. 56-304
e. p. ramunas.cesnavicius@ktu.lt
Dr. Anatolijus Šulginas
Studentų g. 56-347
e. p. anatolijus.sulginas@ktu.lt

Doktorantai

Rokas Šakalys
Studentų g. 56-331
e. p. rokas.sakalys@gmail.com
Modestas Vaičekauskis
Studentų g. 56-331
e. p. m.vaicekauskis@gmail.com
Darius Žižys
Studentų g. 56-331
e. p. darioskinas@gmail.com
Alfredas Brunius
Studentų g. 56-331
e. p. alfredas.brunius@ktu.edu
Audrius Bartkus
Studentų g. 56-331
audrius.bartkus@ktu.edu

Vedėjas

Prof. dr. Vytautas Grigas
Studentų g. 56-302
tel. 8 (37) 323 199
e. p. vytautas.grigas@ktu.lt
Administratorė - Renata Gustienė
Studentų g. 56-301
tel. 8 (37) 323498
e. p. midf.mik@ktu.lt