medžiagų
inžinerijos
katedra

Medžiagų inžinerijos katedra - tai naujas KTU padalinys, reorganizacijos metu apjungus Tekstilės technologijos, Aprangos ir polimerinių gaminių technologijos bei Medienos technologijos katedras.

Medienos mechaninės technologijos katedros ištakos siejamos su Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete nuo 1925 m. doc. Antano Gravrogko skaitytomis medžio technologijos disciplinos paskaitomis. Pirmasis medienininkas 1928 m. apgynęs diplominį projektą buvo mechanikos skyriaus absolventas Aronas Kolodnas.

Tekstilės mokslo Lietuvoje bei Tekstilės technologijos katedros priešistorės pradžia galima laikyti 1929 metus. Tais metais Kauno Vytauto Didžiojo universitete Technikos fakultete (dabar Kauno technologijos universitetas) buvo nuspręsta pradėti rengti tekstilės specialybės inžinierius, o nuo 1932 metų spalio 1 dienos Juozas Indriūnas, grįžęs iš 2 metų stažuotės Vokietijoje Drezdeno bei Štutgarto universitetuose, pradėjo skaityti verpimo ir audimo kursą pirmajai tekstilininkų grupei. Ši data laikoma tekstilės inžinerijos Lietuvoje pradžia.

1936 metais J. Indriūnas apgynė pirmąją tekstilės srities mokslo daktaro disertaciją bei tais pačiais metais ir habilitacinį darbą. Tais metais Technikos fakulteto Mechaninės technologijos katedroje buvo įkurtas pirmasis tekstilės tyrimo padalinys – Pluošto technologijos laboratorija, kuri įsigijo gana pažangius tam laikotarpiui vokiškus tekstilės tyrimo prietaisus. 1939 metais prasidėjusi Technikos fakulteto reforma visų pirma palietė mokymo proceso organizacinę struktūrą. 1940 metais buvo priimtas nutarimas įkurti savarankišką Tekstilės technologijos katedrą. Pirmuoju katedros vedėju buvo paskirtas prof. J. Indriūnas.

Po II pasaulinio karo atsikuriant ir toliau plėtojant Lietuvos ūkį, labai išaugo inžinierių poreikis. Didėjant visų sričių specialistų pareikalavimui, jų labai reikėjo ir Lietuvoje buvusioms tradicinėms apdirbamosios pramonės – metalo apdirbimo ir mašinų bei prietaisų gamybos, tekstilės, aprangos, medienos apdirbimo – šakoms.

1954 m. buvo priimti pirmieji studentai į naujai įkurtą odos gaminių ir tekstilės gaminių technologijos specialybę. 1957 m. pradedami ruošti medienos apdirbimo technologijos specialistai. Pluoštinių medžiagų technologijos specialybė suskilo į tris atskiras audimo, trikotažo bei natūralių ir cheminių pluoštų verpimo specialybes. Nuo 1961 m. buvo pradėta ruošti polimerinių medžiagų perdirbimo: gaminių technologijos ir įrengimų specialistai.

1962 m. balandžio mėnesį buvo įkurtas Lengvosios pramonės fakultetas.  Į šį fakultetą buvo perkeltos Tekstilės technologijos, Medienos mechaninės technologijos, Odos ir tekstilės gaminių technologijos katedros. Netrukus Tekstilės technologijos katedra buvo reorganizuota į dvi katedras: Pluoštinių medžiagų ir Tekstilės technologijos. 1997 metais abejos tekstilinės katedros vėl susijungė į vieną Tekstilės technologijos katedrą.

2014 metais buvusio Dizaino ir technologijų fakulteto katedros (išskyrus Grafinių komunikacijų inžinerijos katedrą) buvo apjungtos į vieną Medžiagų inžinerijos katedrą.

Katedros darbuotojų mokslinė veikla ne kartą buvo įvertinta valstybinėmis mokslo premijomis. Prof. A. Matukonis valstybine premija buvo įvertintas tris kartus (1966, 1979 ir 2001), prof. V. Milašius du kartus (1966 ir 2001), o prof. J. Indriūnas ir doc. P. Limanauskas (1966) bei prof. R. Čiukas ir prof. A. Vitkauskas (2001) po vieną kartą. Du katedros profesoriai A. Matukonis (1997) bei V. Milašius (1999) Lietuvos Respublikos Prezidento buvo apdovanoti Gedimino ordinais.

Studentų g. 56–246

Nuo 1998 metų katedra yra tarptautinės Europos Sąjungos universitetų, ruošiančių tekstilės specialistus, asociacijos AUTEX nariu. Katedros dėstytojai skaito paskaitas tarptautinės AUTEX magistrantūros E-TEAM studentams įvairiose Europos šalyse.
 

Katedros darbuotojai nuolatos vykdo eilę šalies ir tarptautinių mokslinių projektų.

Šiuo metu Medžiagų inžinerijos katedroje dirba 7 profesoriai, 17 docentų, 5 lektoriai, 2 mokslo darbuotojai, 20 doktorantų.

medzinzinerija.ktu.edu

 
 
 
 

Katedra kuruoja šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

​Trečiosios pakopos studijų programos (doktorantūros)

Medžiagų inžinerija (dvigubo laipsnio programa su partneriais iš Fizikos ir chemijos šiuolaikinių medžiagų tinklo)

Medžiagų inžinerijos katedros tyrimų tematikos siejamos su KTU patvirtintomis prioritetinėmis mokslo kryptimis:

 •  „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“: funkcinė tekstilė medicinai ir žmonių saugai;  medžiagų heterogeninių struktūrų kūrimas bei jų eksploatacinių procesų virtualus modeliavimas; daugiafunkcių polimerinių medžiagų kūrimas ir vertinimas; tekstilė žmonių sveikatai ir gerovei; 3d prototipavimo technologijos polimerinių karkasų kamieninėms lastelėms auginti kūrimas; kompozitinių medžiagų kūrimas panaudojant implantuojamas sumanias struktūras medžiagos funkcinių savybių išplėtimui, hierarchinių medienos struktūros savybių sąsajų, kompozitų mechaninių savybių modeliavimo, pirminio kompozitų apdirbimo modeliavimo bei savybių tyrimai.
 •  „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“: apsauginių silikoninių, polimerinių dangų, apsaugančių nuo kenksmingos aplinkos poveikio kūrimas ir tyrimas; inovatyvios termiškai ir chemiškai modifikuotos medienos dangos; nanopluoštinių struktūrų kūrimas ir vertinimas; eko-energo-efektyvių medienos gaminių mechaninė elgsena.
 • „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“: Lietuvos etnografinio tekstilės paveldo išsaugojimas; pramoninio dizaino, interjero, eksterjero elementų kūrybinis projektavimas, mados dizainas; produktų vystymas ir antreprenerystė.

Tyrimų kryptys

 • Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas
 • Tekstilės medžiagų savybių, struktūrų ir gamybos technologijų tyrimai
 • Nanopluoštų kūrimas ir savybių tyrimas
 • Dinaminiai medienos struktūros ir apdirbimo proceso parametrų tyrimai
 • Medienos modifikavimas ir inžineriniai medienos gaminiai
 • Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas
 1. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA)
 2. AB „Audimas“
 3. AS „Granberg“
 4. AB „Kauno Baltija“
 5. AB „Utenos trikotažas“
 6. UAB „Nortijos grupė“
 7. UAB „Vegateksa“
 8. TŪB „Klasikinė tekstilė“
 9. UAB „Omniteksas“
 10. UAB „Garlita"
 11. UAB „Liningas“
 12. UAB „Skinija“
 13. AB „Gija“
 14. AB „Pakaita“
 15. AB „Liteksas“

Katedra taip pat bendradarbiauja su:

 1. UAB „Litspin“
 2. UAB „Lietlinen“,
 3. UAB „Lietvilna“,
 4. UAB „Danspin“
 5. AB „Vernitas“
 6. UAB „Devold“
 7. UAB „Ortho Baltix“
 8. UAB „Ortopedijos Technika“
 9. KB Components
 10. UAB "Lazertechas"
 11. UAB „Awaled“
 12. GTV, mokslinių paslaugų firma
 13. Asociacija „Lietuvos mediena“
 14. UAB „Visagino linija“
 15. AB „Klaipėdos baldai“,
 16. AB „Šilutės baldai“,
 17. AB „Kauno baldai“,
 18. UAB „Germanika
 19. UAB „Jundos stalių gaminiai“,
 20. UAB „Stora Enso Timber“
 21. UAB „Doleta“
 22. AB „Jūrės medis“
 23. UAB „Kirvilė“
 24. UAB „Baltwood“
 25. UAB „Ikea Industry Lietuva“
 26. UAB „Nilma“
 27. UAB „Boen Lietuva“
 28. UAB „Baldai jums“
 29. AB „Freda“
 30. UAB „Narbutas“
 31. AB „Klaipėdos mediena“
 32. UAB „IKEA INDUSTRY LIETUVA“ 
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Profesoriai

Prof. dr. Virginija Daukantienė
Studentų g. 56 – 250
virginija.daukantiene@ktu.lt
Prof. dr. Donatas Petrulis
Studentų g. 56 – 232
donatas.petrulis@ktu.lt
Prof. dr. Sigitas Stanys
Studentų g. 56 – 245
sigitas.stanys@ktu.lt

Docentai

 
Doc. dr. Darius Albrektas
Studentų g. 56 – 242
darius.albrektas@ktu.lt
 
Doc. dr. Ada Gulbinienė
Studentų g. 56 – 232
ada.gulbiniene@ktu.lt
 
Doc. dr. Vaida Jonaitienė
Studentų g. 56 – 246
vaida.jonaitiene@ktu.lt
 
Doc. dr. Inga Juodeikienė
Studentų g. 56 – 242
inga.juodeikiene@ktu.lt
 
Doc. dr. Tadas Kleveckas
Studentų g. 56 – 232
tadas.kleveckas@ktu.lt
 
   

Lektoriai

 
Lekt. dr. Erika Adomavičiūtė
Studentų g. 56 – 245
erika.adomaviciute@ktu.lt
 
Lekt. Eglė Ina Mackevičienė
Studentų g. 56 – 248
egle.mackeviciene@ktu.lt
 
Lekt. Darius Minelga
Studentų g. 56 – 242
darius.minelga@ktu.lt
 
Lekt. dr. Žaneta Rukuižienė
Studentų g. 56 – 243
zaneta.rukuiziene@ktu.lt
 

Mokslo darbuotojai

Lekt. dr. Erika Adomavičiūtė
Studentų g. 56 – 245
erika.adomaviciute@ktu.lt
Dr. Daiva Milašienė
Studentų g. 56 – 243
daiva.milasiene@ktu.lt

Doktorantai

Gita Busilienė
Studentų g. 56-136
e.p. gita.busiliene@ktu.edu
Raimonda Stankutė-Subačienė
Studentų g. 56-136
e.p. raimonda.stankute@ktu.edu
Donata Zubauskienė
Studentų g. 56-136
e.p. donata.zubauskiene@ktu.edu
Agnė Lagė
Studentų g. 56-136
e.p. agne.antanaviciute@ktu.edu
Florentina Sederavičiūtė
Studentų g. 56-136
e.p. florentina.sederaviciute@ktu.edu
Povilas Navickas
Studentų g. 56-136
e.p. povilas.navickas@ktu.edu
Justina Vitosytė
Studentų g. 56-136
e.p. justina.vitosyte@ktu.edu
Aliona Butkienė
Studentų g. 56-135
e.p. aliona.butkiene@ktu.edu
Jurgita Šukytė
Studentų g. 56-135
e.p. jurgita.sukyte@ktu.edu
Solveiga Pupkevičiūtė
Studentų g. 56-245
e.p. solveiga.pupkeviciute@ktu.edu
Deimantė Vankevičiūtė
Studentų g. 56-135
e.p. deimante.vankeviciute@ktu.edu
Ginta Laureckienė
Studentų g. 56-249
e.p. ginta.laureckiene@ktu.lt
Lina Čepukonė
Studentų g. 56-135
e.p. lina.cepukone@ktu.edu
Artūras Petravičius
Studentų g. 56-135
e.p. arturas.petravicius@ktu.edu

Brigita Legaudienė
Studentų g. 56-135
e.p. brigita.legaudiene@ktu.edu

Virginija Kleivaitė
Studentų g. 56-135
e.p. virginija.kleivaite@ktu.edu
Laima Muralienė
Studentų g. 56-135
e.p. laima.milasiute@ktu.edu
Aistė Lisauskaitė
Studentų g. 56-136
e.p. aiste.lisauskaite@ktu.edu
Indrė Tautkutė-Stankuvienė
Studentų g. 56-136
e.p. indre.tautkute-stankuviene@ktu.edu
Gerda Mikalauskaitė
Studentų g. 56-136
e.p. gerda.mikalauskaite@ktu.edu
Olga Belukhina
Studentų g. 56-136
e.p. olga.belukhina@ktu.edu
Giedrius Pilkis
Studentų g. 56-136
e.p. giedrius.pilkis@ktu.edu

 

Vedėja

 
Doc. dr. Vaida Jonaitienė
Studentų g. 56 - 246
tel. 8 (37) 300 217
e.p. vaida.jonaitiene@ktu.lt
Administratorė – Lina Zubrickaitė
Studentų g. 56–326
tel. 8 (37) 300 237
e. p. lina.zubrickaite@ktu.lt