COST projektas „Elektrinio verpimo būdu pagamintos nanogijos biokompozitams ir inovatyviam pramoniniam panaudojimui“

2016-07-04 14:15

COST projekto MP1206 „Elektrinio verpimo būdu pagamintos nanogijos biokompozitams ir inovatyviam pramoniniam panaudojimui“ (Electrospun Nano-fibres for bio inspired composite materials and innovative industrial applications) veiklos laikotarpis 2013 - 2017 metai.

COST veikla apima paties elektrinio verpimo proceso tyrimą, naujų nanopluoštinių medžiagų ir nanopluoštinių kompozitų kūrimą. Pagrindinės tokių medžiagų panaudojimo sritys yra ne tik biomedicina ir techninės medžiagos, bet taip pat ir sveikatos apsauga bei aplinkosauga. Pagrindinis šios veiklos rezultatas yra naujų technologijų ir metodų, projektuojant ir gaminant nanopluoštus elektrinio verpimo būdu, kūrimas, duomenų bazės apie nanopluoštų panaudojimą ir jų savybes sukūrimas, žinių apie nanopluoštines medžiagas ir jų panaudojimą viešinimas bei medžiagos, skirtos mokyti jaunus mokslininkus, sukūrimas ir jaunų mokslininkų įtraukimas į šią veiklą.

Vadovas Medžiagų inžinerijos katedros doc.  dr. Audronė Ragaišienė, pavaduotojas dr. Žaneta Rukuižienė.