Tarptautinis mokslo projektas „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“

2016-07-04 14:00

7-osios bendrosios programos projektas „Nanomokslai, nanotechnologijos, medžiagos ir naujos gamybos technologijos“ srityje „Bendradarbiavimo tarp mokslinių tyrimų centrų ir pramonės stiprinimas, siekiant padidinti inovatyvių funkcinių tekstilės struktūrų ir su jomis susijusių medžiagų įsisavinimą pramonėje (2BFUNTEX)“ (Boosting Collaboration between Research Centres and Industry to Enhance Rapid Industrial Uptake of Innovative Functional Textile Structures and Textile Related Materials in a Mondial Market). Veiklos laikotarpis 2012 - 2015.

Projekto metu kuriamos naujos funkcinės tekstilės medžiagos ir tiriamos jų vartojamosios savybės. Tyrimai vykdomi nanogijinių medžiagų formavimo, nedegių tekstilės medžiagų kūrimo, medicininės ir sveikatos apsaugos, bei kitų funkcinių tekstilės medžiagų kūrimo ir tyrimo srityse.

 Vadovas prof. dr. Rimvydas Milašius, pavaduotojas doc. dr.  Daiva Mikučionienė.