Tarptautinis mokslo projektas „Padidinto nedegumo tekstilės medžiagų iš durpės pluošto kūrimas (FRPEAT)“

2016-07-04 14:30

Projektas „Padidinto nedegumo tekstilės medžiagų iš durpės pluošto kūrimas (FRPEAT)“ (sutarties Nr. CH-3-ŠMM-02/01), vykdomas ir finansuojamas pagal Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Projektui įgyvendinti skirta 60759,84 EUR suma, projekto trukmė 2016.01.01 –09.30.

Projekto tikslas – bendradarbiauti su Šveicarijos partneriais Empa (Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology), tiriant galimybes apdoroti durpės pluošto tekstilės medžiagas smilkimą ir degimą stabdančiomis medžiagomis, kurios nepablogintų teigiamų funkcinių durpės pluošto tekstilės gaminių savybių, taip pat keistis patirtimi, kuriant komfortiškas nedegias tekstilės medžiagas ir taikant naujausius nedegumo tyrimo metodus.

 Projekto vadovė – KTU Medžiagų inžinerijos katedros docentė dr. Daiva Mikučionienė.