Paslaugų teikimas pagal priemonę INOČEKIAI LT

 • BASEINŲ VIDINIO PAVIRŠIAUS FUNKCIONALIZAVIMAS. Projekto finansavimas - VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto trukmė2014-09-30 – 2015-03-15.
 • INFORMACIJOS NEŠĖJŲ PERNEŠIMO ANT ĮVAIRIOS PRIGIMTIES PREKIŲ PAKUOČIŲ METODO SUKŪRIMAS IR VERTINIMAS. Projekto finansavimas - VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto trukmė - 2014-09-15 – 2015-03-15
 • PATALPŲ ORO REKUPERACIJOS BEI KONDICIONAVIMO SISTEMŲ APSAUGA NUO KENKSMINGŲ MIKROORGANIZMŲ SUSIDARYMO ANT JŲ DARBINIŲ PAVIRŠIŲ. Projekto finansavimas - VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“. Projekto trukmė -  2014-10-08 – 2015-03-15
 • Šildymo katilo „Žvakė“ tobulinimo galimybių studija. Užsakovas – UAB „Aremikas“. Paslaugos teikėjas – Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Gamybos technologijų katedra. Projekto terminas - 2013 m. vasario – gegužės mėn.

Mokslininkų grupių projektai

 • Dviejų susijusių masių balistikos tyrimas, 2010–2011, habil. dr. A.Fedaravičius.
 • Vibracinio pjovimo tyrimai ir taikymai, 2010–2011, habil. dr. V.Ostaševičius.
 • Vibracinio robotizuoto rinkimo tyrimas ir priemonių kūrimas, 2010–2011, habil. dr. B.Bakšys.
 • Statinių stabilumo kriterijų, būklės monitoringo sistemos ir jų įgyvendinimo prototipų sukūrimas, 2010–2011, habil. dr. V.Volkovas.
 • Grafinės informacijos nuskaitymo sistemos akliesiems sukūrimas ir tyrimas (TactileScreen), 2011–2012, habil. dr. R.Bansevičius.

Aukštųjų technologijų plėtros programos projektai

 • Precizinių mechatroninių lazerio spinduliuotės perdavimo ir manipuliavimo sistemų kūrimas ir tyrimas (LaMaSystem), 2009–2011, dr. V.Jūrėnas.
 • Pjezoelektrinių pozicionavimo erdvėje priemonių kūrimas (PiezoPoz), 2011–2013, habil. dr. R.Bansevičius.
 • Jutiklių sistemos, skirtos žmogaus fiziologiniams parametrams stebėti ir vertinti, technologijos sukūrimas panaudojant MEMS, IT bei „protingosios“ tekstilės technologijas, 2011–2013, habil. dr. V.Ostaševičius.

Mokslo projektai:

 • “Institutional and technical support to the Federal Nuclear Regulatory Authority and its TSOs to develop their capabilities on the basis of transferred Western European safety principles and practices”. 2008-2011 metai. Vadovas - Deformuojamų kūnų mechanikos katedros prof. A.Žiliukas.
 • 242427, Šiaurės Europos ir Baltijos šalių potencialo panaudojimas kuriant ir taikant naujausias kosmoso technologijas (NordicBaltSat). 2010–2012 metai. Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centras, prof. R. P. Bansevičius.
 • NATO RTO LTU-AVT-07/1, MEMS technologijos taikomosiose transportavimo sistemose. 2009–2011 metai. Mechanikos ir mechatronikos fakultetas, Inžinerinės mechanikos katedra, prof. S. Kaušinis.
 • Teorinis ir eksperimentinis aukšto dažnio mechaninių virpesių įtakos elastinių biologinių medžiagų savybėms tyrimas. 2011–2012 metai. Mechanikos mokslo, studijų ir informacijos centras, habil. dr. A. Bubulis.
 • Vokietijos vyriausybės finansuojamas Circum Mare Balticum programos bendradarbiavimo projektas (partnerystės mokslo tyrimų/doktorantų mokslo darbų srityje). 2010 - 2011 metais. Gamybos technologijų katedra.
 • Mokslinio bendradarbiavimo projektas „Optimization of inductive surface treatment of aeronautical steels and prediction of fatigue strength“ (GRANT No PSR-SIIRI-676, Kanados valstybinis grantas, programos remti mokslinius tyrimus 3 dalis: „Parama iniciatyviems tarptautinių mokslinių tyrimams ir inovacijoms"). 2011 - 2014 metai. Projekto koordinatoriai: Philippe Bocher ir Florent Bridier, École de technologie Supérieure, Monrealis, Kanada. Projekto dalyviai Gamybos technologijų katedos mokslininkai - A. Čiuplys ir S. Tamulevičius.
 • Projektas „Padidinto nedegumo tekstilės medžiagų iš durpės pluošto kūrimas (FRPEAT)“. vykdomas ir finansuojamas pagal Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programą, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje. Projektui įgyvendinti skirta 60759,84 EUR suma, projekto trukmė 2016.01.01 –09.30. Projekto vadovė - docentė Daiva Mikučionienė.

Studijų projektai:

Tyrimų kryptys

1. Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas, irimas, ilgaamžiškumas ir patikimumas;
2. Mechaninių sistemų dinamika, valdymas ir vibracinė akustinė diagnostika;
3. Naujais principais grįsti įrenginiai, mechanizmai ir technologijos;
4. Kompiuterinis konstrukcijų ir technologijų modeliavimas, optimizavimas ir projektavimas;
5. Biomechaninių ir biomechatroninių sistemų modeliavimas;
6. Dvifazių srautų termohidromechanika;
7. Šilumos ir masės pernešimo procesai spinduliuojančiose sistemose;
8. Impulso ir šilumos pernešimas skysčio plėvelėse;
9. Degimo procesų tyrimas ir aplinkosauga;
10. Šilumos transformavimo įrenginiai;
11. Šilumos ir atomo energetikos sistemos;
12. Naujos liejininkystės technologijos;
13. Detalių ir įrankių savybių optimizavimas naudojant miltelines medžiagas ir paviršines dangas;

14. Transporto priemonių tobulinimas ir naudojimo efektyvumo didinimas;
15. Mikroelektroninių sistemų (MEMS) medžiagų, technologijos ir dinamikos tyrimai;
16. Šiuolaikinių medžiagų apdirbimo metodų taikymas ir procesų modeliavimas;
17. Žmogaus sveikatinimo ir diagnostikos įrenginių kūrimas ir tyrimai;
18. Heterogeninių polimerinių medžiagų ir jų sistemų kūrimas ir vertinimas;
19. Aprangos gaminių ir jų medžiagų sistemų kūrimas ir vertinimas;
20. Tekstilės medžiagų savybių, struktūrų ir gamybos technologijų tyrimai;
21. Nanopluoštų kūrimas ir savybių tyrimas;
22. Poligrafinių ir pakavimo technologinių procesų diagnostika ir prognozavimas;
23. Dokumentų technologinė apsauga;
24. Daugiafunkciniai keitikliai su aktyviosiomis grandimis;
25. Dinaminiai medienos struktūros ir apdirbimo proceso parametrų tyrimai;
26. Medienos modifikavimas ir inžineriniai medienos gaminiai.

 
 
 
 

Konferencijos

Jau 17 metų fakultete organizuojama tarptautinė konferencija „Mechanika“. Konferencijoje skaitomi pranešimai šia tematika: medžiagų ir konstrukcijų elementų ciklinis stiprumas, mechaninės technologijos, mašinų ir sistemų dinamika, inžinierinės medžiagos ir jų taikymas.

Nuo 2003 m. kasmet organizuojama tarptautinė mokslinė konferencija,,Transporto priemonės”. Transporto inžinerijos pagrindinių ir magistrantūros studijų studentai aktyviai dalyvauja kasmet organizuojamoje jaunųjų mokslininkų konferencijos ,,Mechanikos inžinerija“ transporto inžinerijos sekcijoje.

Kas treji metai (nuo 1990 m.) organizuojamos Baltijos šalių medžiagų tyrėjų asociacijų tarptautinės konferencijos "Materials Engineering", kuriose nagrinėjamos miltelinės metalurgijos, liejininkystės, suvirinimo, tribologijos, inžinerinių medžiagų, naujos eksperimentinės įrangos problemos.  Konferencijų medžiaga spausdinama žurnale „Medžiagotyra“.

Kas ketveri metai organizuojama „Medžiagų ir konstrukcijų stiprumo, ilgaamžiškumo ir stabilumo“ tarptautinė konferencija.

Kolegija

Vyriausiasis redaktorius – prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius (mechanikos inžinerija, KTU)
Atsakingasis sekretorius – doc. dr. Vidmantas Nenorta (mechanikos inžinerija, KTU)
Vykdantysis redaktorius – prof. dr. Romualdas Dundulis (mechanikos inžinerija, KTU)


Nariai
 1. prof. habil. dr. J. Atkočiūnas (mechanikos inžinerija, VGTU)
 2. prof. habil. dr. B. Bakšys (mechanikos inžinerija, KTU)
 3. prof. habil. dr. R. Bansevičius (mechanikos inžinerija, KTU)
 4. prof. dr. Ž. Bazaras (mechanikos inžinerija ir transporto inžinerija, KTU)
 5. prof. habil. dr. M. Daunys (mechanikos inžinerija, KTU)
 6. prof. J. Duhovnik (mechanikos inžinerija, Liublijanos universitetas)
 7. prof. habil. dr. A. Fedaravičius (mechanikos inžinerija, KTU)
 8. prof. dr. R. Ganiev (mechanikos inžinerija, Rusijos mokslų akademijos mašinžinystės institutas)
 9. prof. habil. dr. G. Hoehne (mechanikos inžinerija, Ilmenau technikos universitetas)
 10. prof. dr. V. Jankauskas (mechanikos inžinerija, ASU)
 11. doc. dr. K. Juzėnas (mechanikos inžinerija, KTU)
 12. prof. habil. dr. R. Kačianauskas (mechanikos inžinerija ir informatikos inžinerija, VGTU)
 13. prof. I. Karabegovič (mechanikos inžinerija, Bihačo universitetas)
 14. prof. R. Kašuba (mechanikos inžinerija, Šiaurės Ilinojaus universitetas)
 15. prof. dr. N. Machutov (mechanikos inžinerija, Rusijos mokslų akademijos mašinžinystės institutas)
 16. prof. Paulo M. S. Tavares de Castro (mechanikos inžinerija, Porto universitetas)
 17. prof. A. Preumont (mechanikos inžinerija, Briuselio universitetas)
 18. prof. habil. dr. K. Ragulskis (mechanikos inžinerija, KTU)
 19. prof. A. Rovetta (mechanikos inžinerija, Milano politechnika)
 20. prof. R. F. Salant (mechanikos inžinerija, Georgia technologijos institutas)
 21. prof. S. Samper (mechanikos inžinerija, Savojos universitetas)
 22. prof. Miguel A. F. Sanjuan (mechanikos inžinerija, (Rey Juan Carlos universitetas)
 23. prof. dr. V. Troščenko (mechanikos inžinerija, G. S. Pisarenko stiprumo problemų institutas)
 24. prof. R. Vaičaitis (mechanikos inžinerija, Kolumbijos universitetas)
 25. prof. habil. dr. V. Volkovas (mechanikos inžinerija ir matavimų inžinerija, KTU)
 26. prof. habil. dr. A. Žiliukas (mechanikos inžinerija ir transporto inžinerija, KTU)

Nurodymai autoriams

Straipsniai spausdinami tik anglų kalba.

Žurnale skelbiami ne tik Lietuvos, bet ir kitų valstybių (Rusijos, Ukrainos, JAV, Latvijos, Suomijos, Vokietijos, Prancūzijos) mokslininkų straipsniai. Žurnalo straipsniai referuojami daugelyje tarptautinių duomenų bazių: ISI MASTER JOURNAL LIST (nuo 2007 m.); COMPENDEX, INSPEC, EBSCO, CSA (nuo 2004 m.); VINITI (nuo 1995 m.) ir kt.

Žurnalo "Mechanika" redakcijai pagal reikalavimus parengti straipsniai pateikiami internetiniame puslapyje.


Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į žurnalo atsakingąjį sekretorių Vidmantą Nenortą.

Inžinerinio projektavimo katedra
Kęstučio g. 27–415, LT-44312, Kaunas
tel. 8 (37) 324 058, 300 413
faks. 8 (37) 323 461
e. p. vidmantas.nenorta@ktu.lt, mechanic@ktu.lt

Administratorius – Romualdas Dundulis
Mechanikos inžinerijos katedra
Kęstučio g. 27–230, LT-44312, Kaunas
tel. 8 (37) 300 413
faks. 8 (37) 323 461
e. p. romualdas.dundulis@ktu.lt

Mechanika

Nuo 1995 m. fakultete leidžiamas mokslo žurnalas „Mechanika“.

Leidinyje skelbiami straipsniai šia tematika:

 • kieto deformuojamo kūno mechanika,
 • skysčių ir dujų mechanika,
 • mechaninių sistemų dinamika,
 • mechaninių sistemų projektavimas ir optimizavimas,
 • mechaninės technologijos.

Žurnalo svetainė >>

 
 
 
 

Disertacijos

EIl. Nr
Pavardė, vardas
Kryptis
Padalinio
kodas
Gynimo
data
Mokslinis vadovas
Disertacijos pavadinimas
1
Mažeika Pranas
09T
0704
2009 01 22
Barzdaitis Vytautas
Rotorių su riedėjimo guoliais diagnostikos ir gedimų prevencijos tyrimai
2
Domeika Aurelijus
09T
0704
2009 06 19
Žiliukas Pranas
Nepusiausvirų irklavimo treniruoklių kūrimo metodologija
3
Legha Aleksandra
09T
0704
2009 06 26
Toločka Rymantas Tadas
Irklavimo treniruoklio vandens
pasipriešinimo imitavimo mechanizmas
4
Čižauskas Ginas
09T
0704
2009 10 22
Eidukynas Valdas
Šuolio iš vietos į aukštį efektyvumą
lemiančių veiksnių tyrimas
5
Stulpinaitė Agnė
09T
0710
2009 10 28
Daunys Mykolas
Statinių mechaninių ir mažaciklio
nuovargio charakteristikų tarpusavio ryšio tyrimas
6
Kilikevičius Sigitas
09T
0714
2009 01 09
Bakšys Bronius
Automatiškai renkamų detalių vibracinio sujungimo su tarpu tyrimas
7
Rutkauskas Žydrūnas
09T
0715
2009 06 22
Bargelis Algirdas
Intelektualaus modelio sukūrimas
plastikų liejimo formoms projektuoti
8
Žilinskaitė Aušra
02T
0711
2009 12 18
Žiliukas Antanas
Atvirųjų profilių sijų, veikiamų
sudėtinių apkrovų, stabilumo nustatymas
9
Juodvalkis Darius
03T
0713
2009 12 28
Sapragonas Jonas
Po autoįvykio atkurtų automobilio
deformacinių zonų funkcionalumo tyrimas
10
Požera Arūnas
10T
60
2009 12 22
Volkovas Vitalijus
Akustinių laukų atkūrimo ir jo
rezultatų tikslumo tyrimai
11
Vasylius Marius
09T
0704
2010 06 23
Barzdaitis Vytautas
Rotorių su slydimo guoliais
dinamika ir diagnostika
12
Rimašauskas Marius
09T
0715
2010 10 05
Bargelis Algirdas
Intelektinio modelio mechaninių gaminių
gamybos našumui prognozuoti ir įvertinti sukūrimas
13
Surantas Andrius
02T
0711
2010 11 26
Žiliukas Antanas
Statybinių plieninių konstrukcijų vamzdinių profilių
sandūrinių virintinių jungčių stiprumo ir irimo charakteristikų tyrimas
14
Šaulys Povilas
09T
57
2010 03 15
Fedaravičius Algimantas
Minosvaidžio minos imitatoriaus ir grunto
sąveikos tyrimas
15
Rimašauskienė Rūta
09T
55
2010 10 05
Bansevičius Ramutis 
Srautų valdymo įrenginių su pjezoelektriniais
vykdikliais kūrimas ir tyrimas
16
Raulynaitis Andrius
07T
57
2010 10 22
Sakalauskas Eligijus
Asimetrinio šifravimo algoritmų konstravimas, naudojant
algoritmiškai sunkias matricų algebros problemas, ir jų tyrimas
17
Česnavičius Ramūnas
09T
0710
2011 06 27
Daunys Mykolas
Ciklinio stiprumo ir ilgalaikiškumo tyrimas
esant sukimui
18
Jablonskytė Janina
03T
0713
2011 11 18
Ilgakojytė-Bazarienė Jurga
Eismo srautų tyrimai ir modeliavimas
mikro-makromastelyje
19
Šliupas Tomas
03T
0713
2011 11 18
Bazaras Žilvinas
Įskaitinių eismo įvykių tyrimas ir prognozavimas
Lietuvos magistraliniuose ir krašto keliuose
20
Makaras Rolandas
03T
0713
2011 11 25
Sapragonas Jonas
Automobilių hibridinių jėgainių dinamikos ir
energijos sąnaudų tyrimas
21
Dargužis Andrius
03T
0713 (eksternu)
2011 11 25
Sapragonas Jonas
Automobilio krypties stabilumas esant
vertikaliam žadinimui