Mokslininkų dėmesys – ekologiškoms pakuotėms

2016-12-04 11:00

KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (MIDF) Gamybos inžinerijos katedra kartu su Baltarusijos Nacionaliniu technikos universitetu antri metai vykdo projektą „Bioskaidžių polimerinių medžiagų pakavimo technologijoms sukūrimas ir ištyrimas“. 

Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų tyrimai

Atsižvelgiant į ekologines problemas, kylančias dėl vis didėjančių pakuočių gamybos apimčių, bendromis Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų pastangomis siekiama atlikti svarbius tyrimus. Jie padės numatyti galimybes, kaip tradicines polimerines plėveles, skirtas pakuočių gamybai, pakeisti bioskaidžiomis. Visame pasaulyje vyksta globalus gamtos teršimas, todėl ši problema labai aktuali.

 KTU mokslininkai jau yra lankęsi Baltarusijos Nacionaliniame technikos universitete, o šiomis dienomis projekto partneriai susitiko Kaune. KTU MIDF įvykusiame seminare buvo aptarti atlikti projekto darbai, įvertinta šių tyrimų svarba. Šiuo metu atliekami sukurtų bioskaidžių polimerinių plėvelių pavyzdžių bandymai gamybos sąlygomis.

Pakuočių gamybos įmonių dėmesys

Seminaro metu Baltarusijoje atliktus tyrimus pristatė nepriklausoma ekspertė, Europos pakavimo instituto tarybos narė Ana Stepanenko. KTU mokslininkų darbus šioje srityje analizavo projekto vadovas, KTU Gamybos inžinerijos katedros prof. Edmundas Kibirkštis, doc. Kęstutis Vaitasius ir dr. Valdas Miliūnas.

Projekto tyrimų rezultatais domėjosi ir seminare dalyvavę Ukrainos spaudos akademijos mokslininkai. Prorektorius mokslo reikalams Volodimir Maik atkreipė dėmesį į tai, kad tyrimų rezultatai itin svarbūs ir Ukrainos pakuočių gamybos įmonėms. Seminaro metu nuspręsta sukurti tarptautinį konsorciumą tolesniems šios srities tyrimams vykdyti. Numatoma į jo veiklą plačiau įtraukti gamybininkus, taip pat mokslininkus iš Varšuvos universiteto, Mechanikos ir poligrafijos instituto.

Baltarusijos ir Ukrainos mokslininkus šiltai priėmė Mechanikos inžinerijos ir dizaino technologijų fakulteto dekanas dr. Andrius Vilkauskas bei KTU prorektorė mokslo reikalams prof. Asta Pundzienė. Buvo aptarti tolesni tarprautinio bendradarbiavomo klausimai, sprendžiant šią aktualią problemą. 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •