pakavimo
inovacijų ir
tyrimų centras

KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centras – tai vienintelis specializuotas pakavimo tyrimų centras Lietuvoje, padedantis įmonėms suprasti ir įgyvendinti pakuočių atitikties reikalavimus, atlikti reikiamus tyrimus, paruošti rinkai teikiamų pakuočių atitikties deklaracijas.

Taikant tarpdiscipliniškumo principus ir pažangų būvio ciklo požiūrį, Lietuvos pramonės įmonėms siūlomas kompleksinis mokslinių tyrimų ir paslaugų paketas, apimantis visą pakuočių gyvavimo ciklą – nuo palankių aplinkai žaliavų (medžiagų) parinkimo, pakuotės dizaino, paruošimo spaudai ir spaudos procesų, pakavimo procesų inžinerijos, iki saugių atliekomis virtusių pakuočių tvarkymo ar perdirbimo sprendimų.

 
 
 
 

PITC siūlo paslaugas verslo ir mokslinių tyrimų partneriams šiais klausimais:

 • Pakavimo pramonės strateginis vystymas, politikos formavimas ir teisinis reguliavimas
 • Pakavimo procesai ir technologijos
 • Pakavimo procesų automatizavimas, ypač tokių produktų, kurių savybės nepalankios automatiniam jų pakavimui
 • Specializuotų nestandartinių pakavimo įrenginių kūrimas
 • Aplinkai „draugiškos“ pakuotės: medžiagos ir darnaus būvio ciklo formavimas
 • Skaitmeninės pakuočių projektavimo ir gamybos technologijos
 • Darbuotojų mokymai pakuočių eko-dizaino klausimais 

Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro patirtis automatinių pakavimo mašinų, daugiausiai skirtų maisto (pieno, mėsos, kt.) pramonei, tyrimo, kūrimo ir diegimo praktikoje srityse siekia beveik penkis dešimtmečius. Išskirtinis PITC kompetencijos bruožas yra orientacija į praktinius tyrimų rezultatus. Prototipų kūrimas, gamyba, visapusiški bandymai bei tobulinimas visuomet buvo neatsiejama naujų įrenginių kūrimo dalis, leidžianti  pasiekti, kad kuriamieji įrenginiai pilnai atitiktų tiek pramonės, tiek ir įvairių reglamentų keliamus formalius reikalavimus. Vienas iš 2014 metų reorganizacijos tikslų buvo išplėsti centro veiklą, į ją integruojant įvairių universiteto mokslo krypčių, visų pirma chemijos, mechanikos, elektronikos, IT specialistus ir tuo būdu pasiūlant potencialiems užsakovams pilnesnį paslaugų paketą. Pastaraisiais metais vis didesnę reikšmę centro veikloje įgauna su pakuotėmis ar pakavimu susiję teisinio reguliavimo, darnios plėtros bei poveikio aplinkai klausimai. Centre sukauptų ekspertinių žinių pagrindu parengta Europos Bendrijos Pakuočių ir pakuočių atliekų Direktyvos 94/62EB diegimo Lietuvoje studija, kurios užsakovas yra LR Ūkio ministerija. Šiais klausimais konsultacijos teikiamos verslui ir valdžios institucijų atstovams. 

Pakavimo Inovacijų ir tyrimų centro (PITC) istorijos pradžia- 1968 metai, kai tuometiniame Kauno politechnikos institute buvo įkurta Pakavimo automatų tyrimo ir projektavimo laboratorija.

Laboratorija, kurioje dirbo virš 120 inžinierių ir mokslininkų, netrukus tapo žinomu tyrimų centru dėl jame kuriamų naujo tipo automatinių „form-fill-seal“ tipo pakavimo mašinų. Šios mašinos integruoja ir automatiškai atlieka kelias skirtingas gamybines operacijas: pagamina pakuotę, užpildo produktu ir užsandarina, kas leidžia pasiekti didelį darbo našumą lyginant su tradicinėmis pakavimo technologijomis.

Laboratorijoje buvo sukurta virš 100 įvairios paskirties pakavimo mašinų ir įrenginių, pagaminti prototipai, parengti ir specializuotoms gamybinėms įmonėms (pvz. AB FASA, www.fasa.eu) perduoti jų techninės ir technologinės dokumentacijos paketai. Apie 15 mašinų tipų buvo ir tebėra gaminami serijomis. Bendras PITC sukurtų ir pagamintų mašinų ir įrenginių skaičius siekia daugiau nei 3000.

Pakavimo mašinų ir įrenginių kūrimas Centre visada rėmėsi jame vykdomais moksliniais tyrimais: 16 jo darbuotojų įgijo mokslų daktaro, 2 habilituoto daktaro laipsnius, o techniniai sprendimai apginti daugiau kaip 200 patentų ar autorinių liudijimų.

Laikotarpis po 1990 metų laboratorijai buvo kupinas iššūkių dėl problemų, kurios kilo jos gamybiniams partneriams pereinant prie atviros, laisvos rinkos principais grįstos ekonominės veiklos.

2004 metais laboratorija reorganizuota į Kauno technologijos universiteto Pakavimo tyrimų centrą, daugiausiai besiorientuojantį į projektinę veiklą ir kurio darbuotojų skaičių daugiausiai lemia įgyvendinamų projektų poreikiai.

2014 metų sausio mėn. Pakavimo tyrimų centras buvo reorganizuotas į Pakavimo inovacijų ir tyrimų centrą, siekiant daugiau dėmesio skirti darniai plėtrai bei inovacijoms, jas grindžiant tarpdisciplininiu požiūriu bei plačiai integruojant chemijos, mechanikos, elektronikos ir IT, vadybos (logistikos), aplinkosaugos specialistų ir mokslininkų veiklas.

Centro vadovas – doc. dr. Visvaldas Varžinskas
Studentų g. 54–209
tel. 8 (37) 323 887
e. p. visvaldas.varzinskas@ktu.lt
Administratorė – Ingrida Medelienė
Studentų g. 54–202
tel. 8 612 10430
e. p. ingrida.medeliene@ktu.lt
Jaunesnysis mokslo darbuotojas – doc. dr. Alis Lebedys
Studentų g. 54–203
tel. 8 611 10815
e. p. alis.lebedys@ktu.lt
Jaunesnysis mokslo darbuotojas – dr. Eugenijus Milčius
Studentų g. 54–203
tel. 8 698 24727
e. p. eugenijus.milcius@ktu.lt
Jaunesnysis mokslo darbuotojas – dr. Kostas Bendoraitis
Studentų g. 54–203
tel. 8 652 31006
e. p. kostas.bendoraitis@ktu.lt
Projekto specialistė – Ieva Kazulytė
Studentų g. 54–203

tel. 8 675 54179
e. p. ieva.kazulyte@ktu.lt
 

Tyrimai

 

 

"Mes siekiame, kad pakavimo mokslas ir verslas žengtų koja kojon"


Centro vadovas doc. dr. Visvaldas Varžinskas
Studentų g. 54, LT-51424 Kaunas
Tel.+370 37 323887
http://pakavimas.ktu.edu
Facebook

 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra