Su ES parama verslui ir KTU mokslininkų pagalba - lengvas kelias užtikrinti atitikti visiems teisiniams pakuočių reikalavimams

2017-02-08 12:00

Įsigaliojus kontrolės tvarkai, pagal kurią visi gamintojai ir importuotojai privalo pagrįsti rinkai teikiamų pakuočių atitiktį  Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme išdėstytiems reikalavimams, šalies gamintojai ir importuotojai suskubo ieškoti atsakymų į klausimą – “Ar rinkai teikiama pakuotė atitinka visus įstatyme keliamus reikalavimus?“. KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro specialistai yra parengę pasiūlymą verslui, startavusios programos „Inočekiai LT“ paramai gauti - atlikti pakuočių medžiagų minimizavimo ir pakuočių optimizavimo metodikų diegimą siekiant atitikties pakuotes reglamentuojantiems LR teisės aktams. Šalies gamintojai ir importuotojai, pasinaudoję galimybe gauti programos „Inočekiai LT“ paramą minėtai priemonei, galės pretenduoti gauti mokslinių tyrimų paslaugoms dalinį finansavimą, kuris siekia nuo 50% didelėms iki 70% mažoms įmonėms.

Akivaizdu, kad šalies įmonėms (ypač mažoms ir vidutinėms) yra sudėtinga įsigilinti į nuolatos augantį ir besikeičiantį teisinių reikalavimų kiekį, suprasti pakuočių medžiagų specifiką ar atlikti reikiamus tyrimus. Būtina įsitikinti, kad pasirinkti pakuotės sprendimai yra saugūs, optimalūs ir atitinka visų ES harmonizuotų (darniųjų) standartų LST EN 13427-13432 reikalavimus. Kaip parodė kitų ES šalių patirtis – esminiai pakuočių reikalavimai, tai sunaudojamas mažesnis medžiagų kiekis, optimizuoti pirminės (prekinės), antrinės (grupinės) ir tretinės (transportinės) pakuotės elementai, pakuočių antrinio panaudojimo galimybės, medžiagų perdirbamumo ar tinkamumo atgauti energiją įvertinimas. Visų šių žinių tinkamas panaudojimas suteikia konkurencinį pranašumą – mažėja pakuotės medžiagų kiekiai ir kaštai, mažėja mokesčiai už pakuočių atliekų tvarkymą, optimizuojami logistikos sprendimai, augant aplinkosauginiam sąmoningumui sulaukiama palankesnių vartotojų vertinimų, užtikrinama atitiktis visiems galiojantiems pakuočių teisiniams reikalavimams. 

Rinkos priežiūrą vykdančios  institucijos (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT)) atsakingi specialistai yra išaiškinę, kad „...Rinkos priežiūrą atliekanti institucija kiekvienu atveju, įvertinusi konkrečias aplinkybes, gali ūkio subjekto paprašyti pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius pakuočių atitiktį Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nurodytiems reikalavimams ir (ar) atrinkti pakuočių mėginius.“. Sąskaitose faktūrose, ar kituose dokumentuose deklaravus teiginį, kad rinkai teikiama pakuotė pilnai atitinka visus įstatymo ir ES Direktyvos 94/62/EB esminius reikalavimus pakuotėms kyla kitas klausimas – „Kaip šį teiginį reikės pagrįsti ar įrodyti tikrintojui?“.  Tad - kokius dokumentus reiks pateikti? Klausimų daugiau nei atsakymų, o rasti atsakymus padeda KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro specialistai.

Dažnai gamintojams ar importuotojams, siekiantiems inicijuoti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, sprendimams priimti pasitelkti mokslinius tyrimus ar išorės konsultantus būtini papildomi ištekliai. Ypač didelis iššūkis yra smulkiam ir vidutiniam verslui, retai turinčiam galimybę skirti lėšas papildomiems moksliniams tyrimams ar konsultacijomis. Tačiau tam galima (ir būtina) pasitelkti ES paramos priemonės. Viena iš populiariausių -  priemonė „Inočekiai LT“ skirta inovacinę veiklą pradedantiesiems ar vykdantiems verslo subjektams, pagal kurią jie gali gauti nustatyto dydžio tikslinę finansinę paramą paslaugoms iš mokslo ir studijų institucijų įsigyti. Šios priemonės pagrindinis bruožas – „greiti pinigai verslui“, t.y. greitai gaunama parama moksliniams tyrimams ir technologiniai plėtrai, supaprastinant paramos gavimo procedūras.

Kviečiame pasinaudoti galimybe - skatiname verslą ir mokslą užmegzti pirminius kontaktus, įmones aktyviau vykdyti inovacinę veiklą bei pasinaudoti verslo ir mokslo bendradarbiavimo teikiamomis galimybėmis, pasinaudojant ES parama verslui. Jei Jus sudomino bendradarbiavimo galimybė, ar norite pasidomėti  – susisiekime: el. paštas: visvaldas.varzinskas@ktu.lt, arba tel.: +370 37 323887.

Daugiau informacijos apie priemonę ieškokite – http://inocekiai.mita.lt/ bei http://pakavimas.ktu.edu