šilumos ir
atomo energetikos
katedra

Katedros veiklos pradžia - 1922 m. kovo 4 d., kai Kaune įsikūrusiame Lietuvos universitete buvo įsteigta Termodinamikos ir vidaus degimo variklių katedra, vadovaujama profesoriaus Vasario Gorodeckio.

1940 m. katedra pavadinta Šiluminių variklių, 1962 m. - Šiluminės energetikos, o 1995 m. - Šilumos ir atomo energetikos katedra.

2002 m. gauta Lietuvos mokslo premija.

Studentų g. 56–438

Katedros dėstytojai Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studentams skaito šias disciplinas:

T000B180 Profesinė praktika

T000B186 Profesinė praktika

T140B006 Atsinaujinančios energijos technologijos

T140B102 Šilumos ir masės mainai

T160B010 Branduolinių reaktorių teorija

T160B012 Branduolinės energetikos pagrindai

T160B102 Branduoliniai reaktoriai

T160B104 Branduolinio kuro ciklas

T160B110 Branduolinės technikos medžiagos

T160B115 Semestro projektas

T160B116 Branduoliniai energetiniai įrenginiai

T160B126 Atominės elektrinės

T200B001 Šaldymo teorija

T200B003 Skystojo, kietojo, dujinio kuro energetika

T200B012 Maisto pramonės įrenginiai

T200B100 Energetikos ekonomika

T200B107 Energetika šiuolaikinėje civilizacijoje

T200B108 Termodinamika ir šilumos generavimas

T200B109 Taikomoji termodinamika ir hidromechanika

T200B110 Taikomosios termodinamokos pagrindai

T200B112 Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

T200B115 Skysčių mechanika ir termodinamika

T200B119 Produktų šaldymo technologijos

T200B121 Oro kondicionavimas ir biosferos apsauga

T200B125 Šilumos technologiniai įrenginiai

T200B126 Inžinerinė termodinamika

T200B127 Biokuras ir biomasė

T200B132 Semestro projektas

T200B133 Taikomoji termodinamika ir hidromechanika

T200B134 Šiluminiai matavimai ir technologinių procesų valdymas

T200B135 Biokuras ir biomasė

T210B032 Inžinerinės kuro sistemos

T210B148 Termomechaniniai procesai ir aparatai

T210B149 Naftos ir dujų gavyba bei perdirbimas

T210B151 Šilumos technologijos

T210B166 Dujų sistemų projektavimas

T210B436 Hidraulinės ir pneumatinės sistemos

T240B100 Termohidromechanika

T445B001 Degimo teorija

T455B103 Garo ir dujų turbinos

T455B105 Šiluminiai varikliai

T455B106 Šilumos generavimo ir energnešių tiekimo sistemos

T455B108 Šiluminės elektrinės

T455B109 Slėgikliai

PR00B012 Bakalauro baigiamasis projektas

PR00B133 Bakalauro baigiamasis projektas

T000M128 Magistro baigiamasis darbas

T000M133 Magistro baigiamasis darbas

T000M118 Tiriamasis projektas 1

T000M119 Tiriamasis projektas 2

T000M131 Tiriamasis projektas 1

T000M132 Tiriamasis projektas 2

T140M011 Vandenilio energetika ir kuro elementai

T140M109 Termodinamika ir termokinetika

T140M118 Dvifazių srautų termohidromechanika

T140M120 Pažangiosios energijos technologijos

T140M121 Darnioji energetika

T140M154 Termokinetika

T140M155 Termodinamika

T140M157 Termohidromechninių procesų modeliavimas

T140M158 Termoenergetinių sistemų optimizavimas

T140M160 Alternatyvūs energijos šaltiniai

T160M003 Atominių elektrinių uždarymo technologija

T160M005 Branduoliniai energetiniai įrenginiai

T160M101 Branduoliniuose reaktoriuose vykstančių pereinamųjų procesų modeliavimas

T160M102 Saugos analizė branduolinėje energetikoje

T160M103 Panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

T160M105 Branduolinių reaktorių fizika ir inžinerija

T200M003 Šilumos transformavimo procesai

T200M007 Šilumos įrenginių diagnostika ir remonto technologija

T200M013 Šilumos transformacija

T200M014 Energetikos ekonomika

T200M016 Vietinio kuro energetika

T200M017 Atsinaujinančios energijos inžinerija

T200M018 Šaldymo sistemos

T200M021 Energetikos ekologija

T200M102 Atsinaujinančios energijos inžinerija

T200M103 Matavimai ir kuro kokybės analizė

T200M104 Šaldymo procesų optimizavimas

T200M151 Maisto pramonės įmonių termomechaninės sistemos

T210M017 Dujų slėgimo mechaninės sistemos

T270M113 Aplinkosauga energijos gamyboje

T455M156 Degimo proceso optimizavimas

Katedros dėstytojai taip pat veda užsiėmimus kitų fakultetų studentamas:

T000B181 Kuro elementai ir elektrocheminiai energijos kaupikliai

T140B102 Šilumos ir masės mainai

T200B013 Geoterminė energija ir šilumos siurbliai

T200B108 Termodinamika ir šilumos mainai

T200B126 Inžinerinė termodinamika

T200B127 Biokuras ir biomasė

T140M120 Pažangiosios energijos technologijos

T200M016 Vietinio kuro energetika

T270M113 Aplinkosauga energijos gamyboje

T455M001 Šiluminės jėgainės

Šilumos ir atomo energetikos katedra kasmet organizuoja tradicinę mokslinę konferenciją “Šilumos energetika ir technologijos”.
Katedros darbuotojai vykdo eilę šalies ir tarptautinių mokslinių projektų.

Šilumos ir atomo energetikos katedros personalo kvalifikacija aukšta - dirba 6 profesoriai, 9 docentai, 2 lektoriai mokslų daktarai. Katedra pasipildo jaunais disertacijas apgynusiais mokslininkais.
 

siluma.ktu.edu

 
 
 
 

Katedra kuruoja šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

 • Šilumos energetika ir technologijos

Specializacijos: šilumos energetika; šaldymo inžinerija; naftos, dujų ir biokuro inžinerija

 • Branduolinė energetika

Specializacijos: atominės elektrinės; branduolinės energetikos inžinerija

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

 • Termoinžinerija

Specializacijos: atsinaujinančios energijos technologijos; kuro inžinerija; šilumos energetika; termotechnologijos

 • Branduolinė energetika

Šilumos ir atomo energetikos katedroje vykdomi teoriniai ir taikomieji tyrimai pagal tokias tematikas:

• Šilumos ir masės pernešimo procesų sąveika dvifazėse dujų – skysčio lašelių sistemose

• Šilumos ir impulso pernaša dvifaziuose putų srautuose ir gravita-cinėje skysčio plėvelėje

• Kuro degimo kokybė bei emisijų mažinimas degimo proceso metu, azoto oksidų susidarymo mažinimo būdai

• Šaldymo kompresorių kūrimo bei tyrimų darbai

• Šilumos transformavimo procesai ir įrenginiai

• Energetinių resursų tausojimo tyrimai

• Avarinių įvykių skaičiavimas, naudojant programinius paketus, bei jų analizė, siekiant didinti saugų branduolinių reaktorių darbą

• Ekspertiniai branduolinės saugos projektų vertinimai, norminių dokumentų rengimas

• Naftos produktų lakiųjų organinių junginių emisijų talpyklose tyrimai

Taikomieji darbai

• Savivaldybių šilumos ūkio specialiųjų planų rengimas

• Šilumos tiekimo įmonių, pramonės įmonių termoinžinerinių sistemų analizė ir optimizavimas, rekomendacijų modernizavimui pateikimas

• Kuro degimo tyrimai

Kuro tyrimai:

• Kietojo kuro drėgnumo, pelningumo ir elementinės sudėties (C,H,N,S) nustatymas analizatoriumi „Vario EL III”

• Vandens, dervų, sieros kiekio skystajame kure nustatymas

• Pliūpsnio temperatūros, kinematinio klampio, sočiųjų garų slė-gio nustatymas

• Šalto filtro užsikimšimo temperatūros nustatymas

• Naftos produktų distiliacinės charakteristikos

• Kuro spalvingumo nustatymas Saibolt‘o prietaisu

 

 1. Lietuvos energetikos ministerija
 2. Lietuvos energetikos institutas
 3. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
 4. Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
 5. AB “Lietuvos energija
 6. AB “Kauno energija”
 7. UAB “Vilniaus energija”
 8. UAB “Kauno energetikos remontas”
 9. UAB “Enerstena
 10. UAB “Axis Technologies”
 11. UAB “Sweco Energy Consulting”
 12. UAB „Kalvis“
 13. AB “Jonavos šilumos tinklai”
 14. UAB “Utenos šilumos tinklai”
 15. VĮ Ignalinos atominė elektrinė
 16. Visagino atominė elektrinė
 17. VĮ “Visagino energija”
 18. UAB “Genys
 19. UAB “Carlsen Baltic”
 20. LITBIOMA
 21. Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija
 22. Lietuvos branduolinės energetikos asociacija
 23. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
 24. Nacionalinė šaltininkų asociacija

 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Profesoriai

Prof. dr. Vytautas Dagilis
Studentų g. 56–402
tel. +370 614 42062
e. p. vytautas.dagilis@ktu.lt
Prof. habil. dr. Jonas Gylys
Studentų g. 56–401
tel. 8 (37) 300 444
e. p. jonas.gylys@ktu.lt
Prof. habil. dr. Valentinas Klevas
Studentų g. 56–441
e. p. valentinas.klevas@ktu.lt
Prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas
Studentų g. 56–440
tel. 8 (37) 300 437
e. p. gintautas.miliauskas@ktu.lt
Prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas
Studentų g. 56–428
tel. +370 614 41515
e. p. stasys.sinkunas@ktu.lt

 
Prof. habil. dr. Eugenijus Ušpuras
Studentų g. 56–402
e. p. eugenijus.uspuras@ktu.lt

 


Docentai

Doc. dr. Arvydas Adomavičius
Studentų g. 56–441
tel. +370 610 12817
e. p. arvydas.adomavicius@ktu.lt
Doc. dr. Algimantas Balčius
Studentų g. 56–402
tel. +370 614 41550
e. p. algimantas.balcius@ktu.lt
Doc. dr. Kęstutis Buinevičius
Studentų g. 56–427
e. p. kestutis.buinevicius@ktu.lt
Doc. dr. Juozas Gudzinskas
Studentų g. 56–404
e. p. juozas.gudzinskas@ktu.lt
Doc. dr. Rolandas Jonynas
Studentų g. 56–427
e. p. rolandas.jonynas@ktu.lt
Doc. dr. Valdas Lukoševičius
Studentų g. 56–441
e. p. valdas.lukosevicius@ktu.lt
Doc. Robertas Poškas
Studentų g. 56–428
e. p. robertas.poskas@ktu.lt
Doc. Antanas Rimantas Sudintas
Studentų g. 56–427
e. p. antanas.sudintas@ktu.lt
Doc. dr. Liutauras Vaitkus
Studentų g. 56–402
tel. +370 610 27664
e. p. 
liutauras.vaitkus@ktu.lt
 

Lektoriai

Lekt. dr. Martynas Gylys
Studentų g. 56–401
tel. +370 614 41500
e. p. martynas.gylys@ktu.lt
Lekt. dr. Linas Paukštaitis
Studentų g. 56–401
e. p. linas.paukstaitis@ktu.lt

Doktorantai

Marius Trepulis
Studentų g. 56-401
e. p. marius.trepulis@ktu.lt
Titas Sereika
K.Donelaičio g. 20–LK103
e. p. titas.sereika@ktu.lt
Vilius Bobinas
Studentų g. 56-003
e. p. vilius.bobinas@ktu.lt
Monika Maziukienė
Studentų g. 56-401
e. p. monika.maziukiene@ktu.lt
Gediminas Kabišius
Studentų g. 56–401
e. p. gediminas.kabisius@ktu.lt
Nerijus Rinkevičius
Studentų g. 56–401

Vedėjas

 
Doc. dr. Egidijus Puida
Studentų g. 56–439
tel. 8 (37) 300 436
e. p. egidijus.puida@ktu.lt
Administratorė – Irena Gacevičiūtė
Studentų g. 56–438
tel. 8 (37) 300 445
e. p. midf.saek@ktu.lt