Technologinių sistemų diagnostikos institutas

Vadovas - Robertas Mikalauskas
Studentų g. 56 - 337
tel. +370 37 300 430
e.p. robertas.mikalauskas@ktu.lt

 
 
 
 

Tyrimai

Pagrindinės tyrimų kryptys:
fundamentinių – nehomogeninių sistemų dinamikos principų ir būklės identifikavimo metodų kūrimas;
taikomųjų – inžinerinių sistemų techninės būklės stebėsena ir ekspertinis vertinimas.

Tyrimų objektai – potencialiai pavojingos mechaninės sistemos, saugios eksploatacijos ir diagnostikos problematika.

2004 m. praplėsta Mašinų vibracijų bei akustinių triukšmų lygio bandymų laboratorijos akreditavimo sritis, įtraukiant tarptautinį standartą ISO 10816-3:1998.

Instituto mokslininkai bei jo veikloje dalyvaujanti mokslo grupė vykdė Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programą, atlikdama mokslinio tyrimo darbą „Naftos perdirbimo įrenginių techninės charakteristikos analizė ir išvadų parengimas, siekiant užtikrinti jų saugų eksploatavimą“, rengė normatyvinių dokumentų projektus ir atliko Lietuvos ūkio subjektų užsakomuosius darbus bei šių sričių mokslinius tyrimus:

 • mechaninių sistemų patikimumo didinimo vibroakustiniais metodais;
 • nehomogeninių sistemų dinamikos modeliavimo, būklės identifikavimo ir diagnostikos;
 • vibracinio monitoringo sistemų ir jų elementų kūrimo, metrologinio įteisinimo bei diegimo Lietuvos pramonėje;
 • mechaninių sistemų vibracijų matavimas ir vertinimas bei vibracinio aktyvumo mažinimas;
 • pramonės objektų technologinių sistemų eksploatacijos ir diagnostikos būklės bei norminių teisės aktų analizės;
 • benzino transportavimo Lietuvos keliais rizikos vertinimo problemų, informacinių technologijų taikymo rizikai mažinti galimybių, poveikio žmogui ir gamtai optimizavimo ir kt. tyrimai.

Instituto veikloje dalyvauja Teorinės mechanikos katedros, Lietuvos standartizacijos departamento, LEI, UAB SKF (Lietuva), OAO ORGENERGONEFT (Rusija) mokslo grupės ir atskiri darbuotojai, taip pat doktorantai ir magistrantai.

Mokslo laboratorijos

Mechaninių sistemų vibrodiagnostikos ir monitoringo laboratorija

Mašinų vibracijų ir akustinių triukšmų lygio akredituota bandymų laboratorija

Įranga

Instituto koordinuojamus darbus Universiteto padaliniai ir bendradarbiaujančios organizacijos atlieka naudodamos savo tyrimų įrangą. Institutas turi visą vibracijų laboratorinių tyrimų įrangą: 200 m3 pusiau beaidę akustinę kamerą; virpesių generavimo firmos „Brüel&Kjær“ daugiakanalę matavimo ir registravimo aparatūrą, nešiojamąją vibracijų matavimo, analizavimo ir duomenų kaupimo aparatūrą:VIBRATION EXCITER 4817, POWER AMPLIFIER 2708, VIBRATION EXCITER CONTROL 1050, PULSE 360, INVESTIGATOR 2260, VIBROTEST 60 su licencijuota programine įranga; savos gamybos virpesių matuoklį-analizatorių (VIMAK); žemojo dažnio (0,5¸100 Hz) vibracijų žadintuvą, rotorinių sistemų konstrukcinių elementų (guolių, velenų, diržinių perdavų ir kt.) vibroakustinės diagnostikos metodų tyrimo stendą; vietinį kompiuterių tinklą ir interneto ryšį su vibracinio monitoringo sistemomis Mažeikiuose ir Kaune; licencijuotą ir originalią programinę įrangą CONAN ir TURBINA, skirtą virpesių analizei; programų paketus ANSYS ir AUTODYN, skirtus deformuojamų kūnų uždaviniams spręsti.

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Vadovas
dr. Robertas Mikalauskas
tel. +370 37 300 430
e.p. robertas.mikalauskas@ktu.lt
Vyr. inžinierius
Edmundas Saulius Slavickas

tel. +370 37 300 430
e.p. edmundas.slavickas@ktu.lt
Mašinų vibracijų ir akustinių triukšmų
lygio bandymų laboratorija vedėjas

Ernestas Uldinskas
tel. +370 37 300 430
e.p. ernestas.uldinskas@ktu.lt
 

Vadovas

Vadovas - dr. Robertas Mikalauskas
Studentų g. 56 - 337
tel. +370 37 300 430
e.p. robertas.mikalauskas@ktu.lt