transporto
inžinerijos                 Mes Facebook'e
katedra                                 

Katedros veiklos pradžia - 1922 m., kai Kaune įsikūrusiame Lietuvos universitete Technikos fakultete buvo pradėtos dėstyti geležinkelių, garvežių ir vagonų, vidaus degimo variklių, aviacijos pagrindų, laivų statybos disciplinos.

1944 m. pradėjęs darbą Universitetas Technologijos fakulteto Mechanikos skyriuje turėjo ir Transporto mašinų katedrą. 1950 m. reorganizavus Kauno Politechnikos institutą, Mechanikos fakultete buvo Automobilių katedra. 1970 m. ši katedra perkelta į Vilniaus Inžinerinės Statybos institutą. 1991 m. KTU vėl pradėtos automobilių ir traktorių gamybos studijos ir 1993 m. įkurta transporto priemonių laboratorija, kurios vedėjas – prof. Algirdas Jurkauskas. O 1995 m. Mechanikos fakultete įsteigta Transporto inžinerijos katedra, vedėjas – prof. Algirdas Jurkauskas. 1995 Katedros vedėju išrinktas prof. Jonas Sapragonas, nuo 2008 m. katedros vedėju tapo prof. Artūras Keršys, o nuo 2016 m. gegužės mėn. katedrai vadovauja doc. Rolandas Makaras.

Studentų g. 56–237

transinz.ktu.edu

Katedros dėstytojai Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto studentams skaito šias disciplinas:

Bakalauro studijų:

Darnaus transporto sistemos (kodas T000B169);

Kuro transportas (T280B003);

Kelių transporto priemonės ir jų techninė eksploatacija (T280B100);

Tvarusis transportas: technologijos, aplinka ir sąveika (T280B101);

Transporto priemonių diagnostika (T280B102);

Miestų susisiekimo sistema(T280B103);

Kelių transporto priemonės ir jų kūrimo metodologija (T280B104);

Alternatyvūs degalai ir jėgainės transporto priemonėse (T280B105);

Transporto priemonių techninė eksploatacija (T280B106);

Transporto priemonių ir jų sistemų diagnostika (T280B107);

Transporto sistemos (T280B604);

Kelių transporto priemonių teorija (T280B613);

Geležinkelio transporto infrastruktūra (T290B010);

Geležinkelio riedmenys ir jų techninė eksploatacija (T290B100);

Geležinkelio automatikos ir ryšių technologijos (T290B102);

Traukinių eismo ir vežimų organizavimas (T290B103);

Specializuoti geležinkelio įrenginiai (T290B608);

Geležinkelio riedmenų traukos teorija (T290B614);

Oro teisė (T310B010);

Hidraulinės ir pneumatinės orlaivių sistemos (T310B011);

Žmogiškieji veiksniai aviacijoje (T310B100);

Aviacinė sauga (T310B105);

Orlaivių tipai, konstrukcijos ir sistemos (T310B106);

Aerodinamikos pagrindai (T310B107);

Aviaciniai varikliai  (T310B108);

Aviacinės medžiagos (T310B109);

Orlaivių techninė priežiūra (T310B110);

Avionikos sistemos (T310B111);

Skaitmeninė technika ir elektroniniai prietaisai (T310B112);

Orlaivių aerodinamika ir skrydžio dinamika (T310B113);

Skraidymo aparatų dinamika (T310B622);

Aviacijos įvadas (T310B647);

Transporto priemonių varikliai (T455B102, T455B602);

 

Magistro studijų:

Kompozicinės medžiagos transporto priemonėse (T003M101);

Transporto sistemos (T280M001);

Transporto priemonių dinamika (T280M002);

Kuro transporto sistemos (T280M003);

Kokybė transporte (T280M004);

Darni transporto plėtra (T280M005);

Transporto priemonių aerodinamika (T280M631);

Transporto priemonių bandymai (T280M632);

Transporto priemonių saugumas (T280M633);

Transporto priemonių konstravimas (T280M634);

Transporto priemonių kėbulai (T280M638);

Transporto priemonių stabilumas (T280M639);

Specialūs geležinkelio infrastruktūros įrenginiai (T290M002);

Eismo valdymas (T290M003);

Sąstatų valdymo sistemos (T290M635);

Sąstato dinamika (T290M640);

Skraidymo aparatų stabilumas (T310M641).

Transporto inžinerijos katedra kasmet organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją “Transport Means”.
Katedros darbuotojai vykdo eilę šalies ir tarptautinių mokslinių projektų.
Transporto inžinerijos katedros personalas - dirba 3 profesoriai, 8 docentai, 2 lektoriai ir 1 asistentas mokslų daktarai, lektorius ir vyriausiasis mokslo darbuotojas. Katedra pasipildo jaunais disertacijas apgynusiais mokslininkais.
 

 
 
 
 

Katedra kuruoja šias studijų programas:

Pirmosios pakopos universitetinių studijų programos (bakalauro)

Antrosios pakopos studijų programos (magistrantūros)

Transporto inžnerijos katedroje vykdomi teoriniai ir taikomieji tyrimai pagal tokias tematikas:

 • ECTRI (Europos transporto tyrimų institutų konferencija), EURNEX (Europos geležinkelių kompetencijos tinklas) bei FISITA (Tarptautinė automobilių inžinierių federacija) veiklose dalyvaujantys KTU Transporto inžinerijos mokslo krypties tyrėjai, analizuodami transporto sistemos vystymąsi ir mokslinių tyrimų šioje srityje tendencijas, akcentuoja didėjantį tarptautinės mokslo bendruomenės bei transporto politiką formuojančių atsakingų institucijų dėmesį transporto keliamai taršai bei darnios transporto sistemos plėtros tendencijų studijoms;
 • Transporto taršos mažinimo;
 • Energijos taupymo ir saugos reikalavimų visoje transporto sistemoje (transporto priemonėse, terminaluose, logistikoje, eismo valdymo sistemose).

Taikomieji darbai:

 • Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas
 • Spūsčių susidarymo zonų Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje identifikavimas ir dėl eismo spūsčių patiriamų nuostolių apskaičiavimo metodika;
 • Saugios, tvarios ir konkurencingos transporto ir logistikos sistemų kūrimas ir plėtojimas;
 • Sprendimų priėmimo priemonių ir metodų diegimas siekiant transporto sistemų aplinkosauginio tvarumo;
 • Biokuro švarios gamybos technologijos Ukrainos ir Lietuvos sąlygoms;
 • Saugos vertinimo modelis, skirtas pažangioms kelių avarijų stebėjimo sistemoms.
 1. LR susisiekimo ministerija
 2. VšĮ Kelių it transporto tyrimų institutas
 3. AB Lietuvos geležinkeliai
 4. UAB Kauno autobusai
 5. AB FL Technics
 6. UAB Helisota
 7. UAB AviaBaltica
 8. AB Sportinė aviacija & Ko
 9. Klaipėdos universitetas
 10. Vilniaus Gedimino technikos universitetas

 

 

 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra

Profesoriai

Prof. habil. dr. Algimantas Fedaravičius
Studentų g. 56–236
Mob. 8 699 55231
El. p. algimantas.fedaravicius@ktu.lt
Prof. dr. Žilvinas Bazaras
Studentų g. 56–236
Mob. 8 616 50071
El. p. zilvinas.bazaras@ktu.lt
Prof. dr. Artūras Keršys
Studentų g. 56–234
Tel. 8 612 03307
El. p. arturas.kersys@ktu.lt

Docentai

Doc. dr. Jurga Ilgakojytė-Bazarienė
Studentų g. 56–233
El. p. jurga.ilgakojyte@ktu.lt
Doc. dr. Ramūnas Skvireckas
Studentų g. 56–233
El. p. ramunas.skvireckas@ktu.lt
Doc. dr. Darius Juodvalkis
Studentų g. 56–233
El. p. darius.juodvalkis@ktu.lt
Doc. dr. Robertas Keršys
Studentų g. 56–235
Tel. (8 37) 300286
El. p. robertas.kersys@ktu.lt
Doc. dr. Algis Pakalnis
Studentų g. 56–234
El. p. algis.pakalnis@ktu.lt
Doc. dr. Rolandas Makaras
Studentų g. 56–237
Tel. (8 37) 300176
El. p. rolandas.makaras@ktu.lt

Doc. dr. Vaidas Lukoševičius
Studentų g. 56–235
El. p. vaidas.lukosevicius@ktu.lt

 

Lektoriai

Lekt. dr. Vytautas Dzerkelis
Studentų g. 56–235
El. p. vytautas.dzerkelis@ktu.lt
Lekt. dr. Janina Jablonskytė
Studentų g. 56–235
El. p. janina.jablonskyte@ktu.lt
Lekt. Nerijus Baublys
Studentų g. 56–235
El. p. nerijus.baublys@ktu.lt

Asistentai

Asist. dr. Marius Andrikaitis
Studentų g. 56–235
El. p. marius.andrikaitis@ktu.lt

Mokslo darbuotojai

Vyr. moksl. darb. dr. Laurencas Raslavičius
Studentų g. 56–236
Mob. 8 682 36656
El. p. laurencas.raslavičius@ktu.lt
 

Vedėjas

 
Doc. dr. Rolandas Makaras
Studentų g. 56237
Tel. (8 37) 300176
El. p. rolandas.makaras@ktu.lt
AdministratorėRasa Džiaugienė
Studentų g. 56238
Tel. (8 37) 300176
El. p. rasa.dziaugiene@ktu.lt