Mechatronikos institutas

Mechatronikos institutas įgyvendina įvairius mechatronikos plėtros ir tyrimų projektus ir yra susijusių veiklų universitete koordinatorius. Institutas aktyviai bendradarbiauja su Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Elektros ir elektronikos, Matematikos ir gamtos mokslų, Informatikos fakulteto bei kitų Universiteto studijų ir mokslo padalinių mokslininkais ir dėstytojais.

Studentų g. 56
tel. 8 (37) 300 909
e. p. mechatronics@ktu.lt

mechatronika.ktu.edu

Nuo 2014 m. sausio 1 d., vykdant KTU struktūrinę pertvarką, apjungus Mechatronikos mokslo, studijų ir informacijos centrą (MMSIC) ir Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Aukštųjų technologijų plėtros institutą suformuotas Mechatronikos institutas. MMSIC veiklą pradėjo 2005 m. ir save kildina iš 1999 m. įkurto Pjezomechanikos instituto, koordinavusio ir plėtojusio atskirų mechatronikos šakų (pjezomechanikos, adaptyviųjų sistemų, „intelektualiųjų“ medžiagų) mokslinius tyrimus ir aktyviai talkinusio studijų procese.
 
2002 m. Vyriausybei patvirtinus mechatroniką viena prioritetinių šalies mokslinių krypčių, o 2004 m. gavus ES struktūrinių fondų ir šalies paramą nacionalinei mechatronikos tyrimų ir studijų struktūrai sukurti, MMSIC veikla išsiplėtė ir į kitas mechatronikos šakas, sustiprėjo šalyje vykdomų šios prioritetinės mokslo krypties tyrimų mokslo ir studijų institucijose ir jų bendradarbiavimo su ūkio struktūromis koordinavimo vaidmuo. MMSIC taip pat yra su mechatronika susijusių studijų ir tęstinio mokymosi materialinė ir metodinė bazė.

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

Biomechaninių sistemų analizė ir projektavimas:

 • Naujų 2D ekranų, įgalinančių silpnaregius ir akluosius dirbti su dvimate grafika ir internetu, sukūrimas;
 • Žmogaus kaulų fragmentų sujungimo būdų biomechaninių savybių tyrimas;
 • Žmogaus kaulų fragmentų sujungimo implantų konstrukcijos optimalus projektavimas panaudojant vaizdų atpažinimo technologijas.

Mechatroninės ir mikromechaninės sistemos:

 • Mechatroninių sistemų, naudojančių „nuovokias“ medžiagas (angliškai – Smart Materials) kūrimas ir tyrimas;
 • Mažų palydovų stabilizavimas ir orientavimas erdvėje.

Projektai

 • „Mikrojutikliai, mikrovykdikliai ir valdikliai mechatroninėms sistemoms (Go-Smart)“ (2012 - 2014 m.) (sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-015)
 • ESFA programos projektas „Protingos mechatroninės technologijos ir sprendimai gamybos procesų efektyvinimui bei produktų padedančių tausoti aplinką kūrimui: nuo medžiagų iki įrankių (In-Smart)“ (2013-2015 m.) (sutartis Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-012)
 • „EUROSTARS“ programos projektas E!7288 „Mobiliomis technologijomis grįstas įrankis mechaninio apdirbimo įrangai (MOINFO)“ (2012 – 2015)
 • BP7 projektas „Europos inžinerinės pramonės ir mokslo forumas „ManuFuture 2013” (2012 – 2014) (sutartis Nr. 319179)
 • BP7 projektas „Vertikalių pjezoelektrinių nanovielučių matricos pirštų antspaudams nuskaityti aukšta skyra (PiezoMAT)“ (2013 – 2016) (sutartis Nr. 611019)
 • Didelės skyros konkurentabilių pjezoelektrinių miniatiūrinių posūkio staliukų sukūrimas, „PiezoTable“,
 • Pjezoelektrinių pavarų tribologinių parametrų adaptyvaus valdymo metodų kūrimas ir tyrimas, „TriboPiezo“;
 • LMT mokslininkų grupių projektas “Netradicinio energijos šaltinio autonominėms mikromechatroninėms sistemoms sukūrimas ir tyrimas (VibroHarvester)“ (2012 – 2014) (sutartis Nr. MIP-060/2012).

Inočekiai (2014-2015)

 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Elektronikos aušintuvo gamyba iš aliuminio profilių, presavimo būdu“ (2014 – 2015), užsakovas UAB „Inkamus“ (projekto Nr.VP2-1.3-ŪM-05K-03-610).
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Sportininkų identifikavimo ir fiksavimo sistema (SiFiS)“ (2014 – 2015), užsakovas V. Dobrovolsko firma „Lameta“ (projekto Nr.VP2-1.3-ŪM-05K-03-546).
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Birių produktų sijojimo įrenginio projektavimas“ (2014 – 2015), užsakovas UAB Lutora.
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Ištisinių besiūlių izoliacinių sluoksnių perteklinio paviršiaus šalinimo mechaniniu būdu įrenginio projektavimas“ (2014 – 2015), užsakovas IĮ Gamona.
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Sraigtasparnio pilotų kabinos panelės maketo projektas“ (2014 – 2015), užsakovas UAB Aircraft Support and Training Europe.
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „IT įrangos skleidžiamo akustinio triukšmo slipinimo tyrimas taikant aktyvias pjezomedžiagas“ (2014 – 2015), užsakovas UAB Splainas.
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Nekilnojamo turto objektų vibracijų stenbėsenos įrenginio projektavimas“ (2014 – 2015), užsakovas UAB Toltas.
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Sumanios" striukės prototipo projekto sukūrimas“ (2014 – 2015), užsakovas UAB Minteksa.
 • Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1.3-ŪM-05K „Inočekiai LT“ projektas „Medienos kokybės vertinimas“ (2014 – 2015), užsakovas UAB Vulgatus.

Partneriai

 • Kauno termofikacijos elektrinė
 • Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
 • Vilniaus Gedimino technikos universistetas
 • Šiaulių universitetas
 • Klaipėdos universitetas
 • KTU Biomedicininės inžinerijos institutas
 • Precizika Metrology

Direktorius – prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius

tel. 8 (37) 300 909
e. p. vytautas.ostasevicius@ktu.lt

Laboratorijos

Dinamikos laboratorija
Kontaktinis asmuo – dr. Rolanas Daukševičius
mob. tel. +370 (682) 67 170
e. p. rolanas.dauksevicius@ktu.lt

 • MEMS medžiagų, technologijos ir dinamikos tyrimai. Vibracinių elektros energijos šaltinių konstrukcijų kūrimas, optimizavimas bei taikymas autonominių bevielių jutiklių realizavimui.
 • Makro/mikro/nano pjezoelektrinių keitiklių kompiuterinis projektavimas - multifizikinių sąveikų modeliavimas baigtinių elementų metodu: virpesių formų analizė, dinaminio atsako optimizavimas, elektromechaninių reiškinių, netiesinės kontaktinės sąveikos, vibrosmūginių procesų analizė, daugiadisciplininių susietųjų uždavinių sprendimas (pvz. pneumodinaminis slopinimas, termomechaninės deformacijos ir kt.).    
 • Savaime užsikraunančių bevielių jutiklių (vibracijų, temperatūros), skirtų pjovimo įrankio būsenos stebėsenai bei diagnostikai, kūrimas ir tyrimas.
 • Šiuolaikinių medžiagų apdirbimo metodų tyrimai: vibracinio tekinimo, gręžimo bei frezavimo (mikro) įrankių kūrimas ir diegimas.  
 • Žmogaus sveikatinimo ir diagnostikos įrenginių kūrimas ir tyrimas. Vibracinio poveikio taikymas sveikatinimo tikslais. Inercinių jutiklių panaudojimas biomechaninių parametrų analizei.
 •  

Robotikos ir pjezomechanikos laboratorija
Kontaktinis asmuo – habil. dr. Ramutis Bansevičius
tel. +370 (37) 300 910
e. p. ramutis.bansevicius@ktu.lt

 • Aktyvių kinematinių porų struktūros, valdymas, diagnostika ir saviremontas;
 • Aukštos skyros 3D pjezoelektrinės pozicionavimo sistemos plokštumoje ir erdvėje;
 • Pjezoelektriniai robotai: kūrimas ir tyrimai;
 • Valdomo žvilgsnio krypties pjezoelektrinių robotų akių kūrimas ir tyrimai;
 • Mažos kainos pjezosistemų bei pjezoelektrinių žaislų kūrimas ir taikymai;
 • “Straublio” tipo robotai ir manipuliatoriai su daugelio laisvės laipsnių kinematinėmis grandimis;
 • Asimetrinių ir bėgančios bangos tipo virpesių koncentratoriai;
 • Aukštos skyros pjezoelektriniai skeneriai/deflektoriai su neribotais posūkio kampais;
 • Pjezoelektrinės nano- ir pikopalydovų orientavimo erdvėje sistemos tyrimai;
 • Tribologinio pjezoelektrinių variklių patikimumo didinimo metodų ir priemonių kūrimas ir tyrimai;
 • Taktilinių sistemų akliesiems su pjezoelektriniais liestukais kūrimas ir tyrimas, įgalinančių orientuotis aplinkoje bei suvokti kontūrų, grafikos ar fono spalvas;
 • Ultragarsinės kraujagyslių aterosklerotinių apnašų valymo sistemos tyrimai;
 • Sunkiai besimaišančių terpių homogenizavimo metodų, naudojant intensyvias ultragarsines technologijas, tyrimai.
 • Smūgio atstatymo koeficiento valdymas panaudojant “sumanias” dangas ir medžiagas.

Biomechatronikos laboratorija
Kontaktinis asmuo – dr. Aurelijus Domeika
e. p. aurelijus.domeika@ktu.lt

 • judesių matavimas ir analizė (pusiausvyros, ėjimo, bėgimo, irklavimo, dinaminės jėgos platformos panaudojimas pusiausvyros, ėjimo ir kitiems tyrimams);
 • raumenų elektrinio aktyvumo tyrimai (raumenų elektrinio aktyvumo registravimas ir analizė);
 • žmogaus kūno ir judesių modeliavimas (naudojant MSC/ADAMS+LifeModeler, Solid Works + SolidWorks Simulation ir kt. programas);
 • bioinžinerinių medžiagų tempimo gniuždymo tyrimai ir analizė (pvz. natyvinės pėdos, raktikaulių, blauzdikaulių, dantų ir kt.).

Vykdiklių laboratorija
Kontaktinis asmuo – dr. Vytautas Jūrėnas
e. p. vytautas.jurenas@ktu.lt

 • Dirbtinio intelekto tyrimai panaudojat autonominius robotus, turinčius sąlyginai paprastas vykdančiąsias sistemas, tačiau turinčius gana aukštą sensorizacijos laipsnį
 • Naujo tipo „sumanių“ medžiagų, aukštos skyros vykdiklių kūrimas ir tyrimas.

Infrastruktūra

Įrangos sąrašą galite rasti skyrelyje "Infrastructure"