Metrologijos institutas

KTU metrologijos institutas (iki 1998 m. metrologinės ekspertizės institutas) yra Kauno technologijos universiteto mokslo bei akademinis padalinys įkurtas 1995 m. Universiteto Senato sprendimu, tarpininkaujant Lietuvos valstybinei metrologijos tarnybai.

Studentų g. 50
tel. 8 (37) 351 252
faks. 8 (37) 300 778
e. p. metrol.inst@ktu.lt

metrologija.ktu.edu

MI, būdamas atsakingas už matavimų vienovės ir metrologinės sistemos kūrimo mokslinės krypties mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą, naujų mokslo žinių taikymą studijų procese ir visuomenėje, naujų matavimo sistemų ir matavimų technologijų plėtrą, jau 17 metų dalyvauja tobulinant Lietuvos metrologinę sistemą, Lietuvos ir tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, koordinuoja metrologijos srityje vykdomus mokslinius tyrimus, teikia mokslinę-techninę paramą pramonės įmonėms ir organizacijoms, rengia metrologijos specialistus, atlieka Universiteto padalinių matavimo priemonių metrologinę priežiūrą.

Siekdamas nuolatos gerinti teikiamų paslaugų ir mokslinių tyrimų kokybę, prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą ir užsakovų aptarnavimą, institutas (pirmasis akademinis mokslo padalinys Lietuvoje) 2007 m. įdiegė kokybės vadybos sistemą, atitinkančią LST EN ISO 9001:2008 tarptautinio standarto reikalavimus. Tai patvirtina TÜV Thüringen e.V. sertifikacinės įstaigos TÜV CERT 2010-08-03 išduotas sertifikatas Nr. 15 100 74786. KTU Metrologijos institutas įdiegė ir dirba pagal LST EN ISO 9001:2008 kokybės vadybos sistemą šiose srityse: Lietuvos metrologinės infrastruktūros tyrimai, norminių dokumentų rengimas ir ekspertinė veikla, matavimo technologijų moksliniai tyrimai, matavimo prietaisų kalibravimas, metrologijos specialistų rengimas.

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

Universitetinė mokslinių tyrimų kryptis – metrologijos ir matavimų technologijų plėtra.

Kitos mokslinių tyrimų kryptys:

 • Metrologinės sistemos problemos, metrologinio laidavimo tyrimai.
 • Naujų matavimo sistemų ir matavimo technologijų kūrimas.
 • Etalonų kūrimas ir matavimų sieties tyrimai.
 • Matavimo priemonių, sistemų patikros ir kalibravimo problemos.
 • Sudėtingų techninių objektų metrologinė kontrolė.
 • Matavimo prietaisų programinės įrangos patikros problemos.

Projektai

Metrologijos institutas bendradarbiauja su valstybinėmis, privataus kapitalo ir užsienio kapitalo įmonėmis bei dalyvauja naujų matavimo metodų kūrime bei esamų sistemų metrologiniame palaikyme.

 1. Projektas „Ampermetrų ir termometrų kalibravimo metodologija metrologinei siečiai užtikrinti įmonėje“. Užsakovas UAB Ansell protective solutions Lithuania.
 2. Projektas „Laikmačių ir slėgio matuoklių kalibravimo metodologija metrologinei siečiai užtikrinti įmonėje“. Užsakovas UAB Ansell protective solutions LIthuania.
 3. Projektas „Etaloninio automatinio laikmačio sukūrimas metrologinei siečiai užtikrinti“. Užsakovas UAB Ansell protective solutions Lithuania.
 4. MTEP projektas „Žinių apie sandėlių tipus, juose vykstantį dujų srautų judėjimą gavimas, metodų leidžiančių identifikuoti optimaliausius mėginių ėmimo taškus tyrimas“. Vadovas prof. D. Gailius. Užsakovas UAB Getweb.
 5. MTEP projektas „Matavimo prietaiso prototipo vandens skaitiklių eksploatacinių paklaidų  įvertinimui sukūrimas“. Vadovas prof. S. V. Augutis. Užsakovas Neumann & Co Wasserzahler Glaubitz GmbH 

Kursai

KTU Metrologijos institutas siūlo penkias neformalaus švietimo programas. Kontaktinis asmuo norint gauti platesnės informacijos apie konkrečius kursus – Justina Dobilienė, tel. +370 (37) 300 776. Registruojantis būtina užpildyti kursų dalyvio registracijos formą.


Metrologų tikrintojų ir metrologų rengimo kursai (TMNT520062)
Programa skirta norintiems įgyti metrologo tikrintojo ir metrologo kvalifikaciją. Baigus kursų programą išduodami 5 metus galiojantys pažymėjimai.
Programos trukmė: 120 akademinių valandų.
Kursų periodiškumas: surinkus 10 žm. grupę.


Tachografų tikrintojų rengimo kursai (TMNT520059)
Programa skirta asmenims, baigusiems tachografų gamintojų kursus ir norintiems įgyti tachografų tikrintojo kvalifikaciją ir metrologo kompetencijų. Baigus kursų programą išduodami 5 metus galiojantys pažymėjimai. 
Programos trukmė: 50 akademinių valandų.
Kursų periodiškumas: surinkus 10 žm. grupę.


Seminaras metrologams (TMNT520060)
Pograma skirta metrologams, kurie pageidauja patobulinti savo kvalifikaciją. 
Programos trukmė: 8 akademinės valandos.


Metrologų kvalifikacijos tobulinimo kursai-seminaras (TMNT520061)
Programa skirta metrologams ir tachografų tikrintojams, kurie pageidauja patobulinti savo kvalifikaciją.
Programos trukmė: 20 akademinių valandų.
Kursų periodiškumas: 1 kartą per metus.


Metrologų tikrintojų ir tachografų tikrintojų peratestavimas (TMNT520058)
Programa skirta metrologo tikrintojo ir tachografų tikrintojo metrologo kvalifikacijos pakartotiniam įvertinimui. Metrologams tikrintojams, kurie per 5 metus nuo pažymėjimo išdavimo, kasmet tobulino kvalifikaciją kvalifikaciniuose kursuose, atitinkančiuose OIML D-14 reikalavimus, pažymėjimai pratęsiami (5 metams), o metrologai, nelankę kvalifikacinių kursų arba lankę iš dalies, laiko atitinkamos apimties kvalifikacinį egzaminą.
Programos trukmė: 10 akademinių valandų.
Kursų periodiškumas: surinkus 10 žm. grupę. 


Kursų medžiaga:

Direktorė – dr. Asta Meškuotienė

tel. 8 (37) 351 252
e. p. asta.meskuotiene@ktu.lt

Laboratorijos

Metrologinės priežiūros ir kalibravimo laboratorija
Laboratorijos paskirtis – užtikrinti Kauno technologijos universitete moksliniams tyrimams naudojamų matavimo priemonių metrologinę priežiūrą, spręsti kitus su KTU moksliniams tyrimams naudojamų matavimo priemonių  priežiūra susijusius klausimus.

Metrologijos instituto laboratorija
Kauno technologijos universiteto Metrologijos instituto padalinys, atliekantis visų akustinių triukšmų ir vibracijų matuoklių, kurių tipas patvirtintas Lietuvoje, patikrą. Minėtų matavimo priemonių patikra atliekama laboratorijoje įrengtoje akustinėje kameroje naudojant laboratorijos pamatinius etalonus.


Kontaktai
Studentų g. 50-253,
LT-51368 Kaunas
tel. 8 (37) 300 776, 351 252
faks. 8 (37) 300 778, 300 488
e. p. metrol.inst@ktu.lt

Sprendimai

 

2014 m.

 • EUREKA: projektas "Išmanusis akustinės emisijos keitiklis (SAET)". Vadovas prof. D. Gailius. Bendras Izraelio – Lietuvos partnerių projektas. Finansavimo šaltinis MITA. Projekto trukmė 2013-11-01 iki 2015-09-30. 2014 m. atlikta esamų  jutiklių analizė, įvertinti jų privalumai ir trūkumai, atlikti kt. paruošiamieji darbai, reikalingi bandomajam pavyzdžiui sukurti. Sukurta unikali žemo dažnio akustinės emisijos keitiklių kalibravimo metodika ir įranga
 • Matavimo prietaiso prototipo vandens skaitiklių eksploatacinių paklaidų įvertinimui sukūrimas. Vadovas prof. V.Augutis. Finansavimo šaltinis firma Neumann&Co Wasserzahler Glaubitz GmbH, Vokietija. Projekto trukmė 2013-11-15 iki 2014-12-31. Parengtas sertifikavimo planas. Sudarytos programinės įrangos sprendimų bandomosios versijos
 • Žinių apie sandėlių tipus, juose vykstantį dujų srautų judėjimą gavimas, metodų leidžiančių identifikuoti optimaliausius mėginių ėmimo taškus tyrimas. Vadovas prof. D. Gailius. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas UAB „Getweb“. Projekto trukmė 2013-10-03 iki 2014-08-30. Sukurtas CO2 difuzijos ir konvekcijos ore baigtinių elementų skaitinis modelis. Parengta kompiuterinio imitavimo modeliams reikalinga realių tiriamų sandėlių tūrių geometrinė imitacija. Sukurtas sandėlių tūrių diskretizavimas baigtiniais elementais ir skaitinių modelių tinklelių geometrija. Sukurtas modeliavimo scenarijus, pagal kurį atliekami CO2 šilumos ir masės mainų procesai realiuose sandėlių tūriuose

 • Bevielio elektroninės nosies įrenginio prototipo, skirto šviežios mėsos kokybės įvertinimui, sukūrimas ir tyrimas. Vadovas D. Gailius. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas UAB „Ars Lab“. Projekto trukmė 2013-10-18 iki 2014-01-30. Sukurti e-nosies prototipai bei ištirta jų panaudojimo galimybė mėsos (vištienos) šviežumui įvertinti.

 • Ampermetrų ir termometrų kalibravimo metodologija metrologinei siečiai užtikrinti įmonėje. Vadovas dr. A. Meškuotienė. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas Ansell protective solutions Lithuania, UAB.  Projekto trukmė 2014-07-28 iki 2014-10-30. Atlikus kalibruojamųjų matuoklių kalibravimo realiomis sąlygomis paklaidų santykio skaičiavimus bei įvertinus turimų įmonės etalonų bei pagalbinių priemonių įrangos galimybes, parinktos etaloninės priemonės. Ampermetrų ir termometrų matavimų siečiai užtikrinti parinktas kompleksinio kalibravimo būdas. Šioms priemonėms, kaip atskiriems technologinio įrenginio moduliams, paruošos kalibravimo metodikos

 • Laikmačių ir slėgio matuoklių kalibravimo metodologija metrologinei siečiai užtikrinti įmonėje. Vadovas dr. A. Meškuotienė. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas Ansell protective solutions Lithuania, UAB.  Projekto trukmė 2014-07-28 iki 2015-01-05. Atlikus kalibruojamųjų ampermetrų bei termometrų ir kalibravimo realiomis sąlygomis paklaidų santykio skaičiavimus bei įvertinus turimų įmonės etalonų bei pagalbinių priemonių įrangos galimybes bei metrologines charakteristikas, optimizuotos etaloninių priemonių kalibravimo charakteristikos. Laikmačių ir slėgio matauoklių matavimų siečiai užtikrinti parinktas kompleksinio kalibravimo būdas ir pateiktos rekomendacijos kalibravimo procesui

 • Etaloninio automatinio laikmačio sukūrimas metrologinei siečiai užtikrinti. Vadovas dr. A. Meškuotienė. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas Ansell protective solutions Lithuania, UAB.  Projekto trukmė 2014-07-28 iki 2015-03-01. Ištyrus laimačių susietumo su aukštesnio lygmens etalonais galimybes, sukurtas etaloninis automatinis laikmatis, skirtas įmonėje eksploatuojamų laikmačių, kaip atskirų technologinio įrenginio modulių, kalibravimui, kuris užtikrintų kalibravimo procedūros paklaidą, ne didesnę kaip 0,1 s

 • Neodimio nuolatinių magnetų kuriamų magnetinių laukų įtaka membraniniams dujų skaitikliams. Vadovas dr. P.Kaškonas. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas AB „Lietuvos dujos“. Projekto trukmė 2014-06-30 iki 2014-10-30. Ištirta nuolatinių neodimio (NdFeB)) magnetų kuriamų magnetinių laukų įtaka membraniniams skaitikliams ir nuotolinio duomenų nuskaitymo (telemetrijos)  įrenginiui OKO

 • Bekontakčio plačiajuosčio srovės matavimo jutiklio tyrimas. Vadovas dr. G. Balčiūnas. Finansavimo šaltinis ūkio subjektas MB Energy Advice. Projekto trukmė 2014-09-11 iki 2015-02-27. Sukurtas specializuotas, aukšo dažnio ir didelių srovių matavimo jutiklio prototipas (maketas), leidžiantis matuoti sroves nuo 0 iki 1 MHz ribose, esant įvairiems srovės matavimo diapazonams

2013 m.

 • MTEP projektas "Žinių apie sandėlių tipus, juose vykstantį dujų srautų judėjimą gavimas, metodų leidžiančių identifikuoti optimaliausius mėginių ėmimo taškus tyrimas". Vadovas. prof. D. Gailius
 • MTEP projektas "Bevielio elektroninės nosies įrenginio prototipo, skirto šviežios mėsos kokybės įvertinimui, sukūrimas ir tyrimas". Vadovas. prof. D. Gailius
 • MTEP projektas "2 Artimos zonos lauko komunikacinių įrenginių antenos grandinių automatinis derinimas". Vadovas. prof. D. Gailius
 • MTEP projektas "(Bio)sensorinių sistemų, skirtų maisto kokybės kontrolei ir/ar kokybiniam įvertinimui, sukūrimo techninės galimybių studijos parengimas". Vadovas. prof. D. Gailius
 • UAB „ART21“ Mokslinio tyrimo paslauga „Mėsos produktų kokybinių parametrų nustatymas vaizdų apdorojimo metodais“.
 • UAB „Consultus Magnus“ , „Maisto produktų dujinių skilimo produktų analizė infraraudonųjų spindulių spektrometrijos priemonėmis.
 • UAB "Lidaris" "Bandymų ir kokybės vadybos dokumentų valdymo sistemos kūrimas".

2012 m.

 • UAB "Getweb" - (Bio)sensorinių sistemų, skirtų maisto kokybės kontrolei ir/ar kokybiniam įvertinimui, sukūrimo techninės galimybių studijos parengimas. 
 • AB "TEO LT" -  telefoninių pokalbių laiko apskaitos sistema TPLAS-3. 
 • AB "Lietuvos Geležinkeliai" - (Geležinkelių infrastruktūros direkcija) Laboratorijos vagono komplekso IVK-ALS (rus. ИВК – АЛС) magnetinių kanalų kalibravimo metodikos sudarymas. 

Nauji inovatyvūs matavimo metodai ir jų panaudojimas šilumos apskaitos matavimo prietaisų tikrinimui skirtame matavimo prietaise. MTEP projekto tikslas sukurti neinvazinį matavimo metodą ir sensorius preciziniam apšildymo sistemose tekančio šilto vandens debito ir temperatūros matavimui, panaudojant iš išorės ant vamzdžių uždedamus įrenginius. MTEP eigoje sukurta matavimo keitiklių kalibravimo įranga, 2012 m. buvo tyrinėjami statiniai ir dinaminiai darbo režimai, sukurtų prietaisų režimai, tobulinama programinė įranga.
Atliekant tyrimus pagal šalies matavimų vienovės ir metrologinio aprūpinimo sistemos plėtros tematiką, 2012 m. buvo atliekamas matavimo priemonių ir fasuotų prekių atitikties vertinimas, dokumentų ekspertizės. Siekiant patvirtinti MP tipus ir įrašyti juos į Lietuvos matavimo priemonių registrą, atlikti 28 atitikties įvertinimo nustatytiems reikalavimams darbai. Tyrimų dėka pasiekiamas metrologinis patikimumas teisinėje metrologijoje, užtikrinant vartotojų teises.


2011 m.

 • Neinvazinio skysčio temperatūros matavimo vamzdžiuose technologija, pagrįsta šiluminės varžos įvertinimu ir bevielių duomenų perdavimu. Sukurta technologija panaudota firmoje “Neumann&CoWasserzahler Glaubitz Gmbh, Vokietija.
 • Geležinkelio bėgių išmagnetinimo technologija, panaudojant sukamų pastovių magnetų sukuriamą kintamą magnetinį lauką. Sukurta technologija panaudota AB „Lietuvos Geležinkeliai“.

2008 m.

 • Technologija – granuliometrija. Sukurta technologija panaudota AB“Achema“.

2006 m.

 • Kompozitinių juostų skersinio standumo dinaminio matavimo sistemos prototipas. Sukurta technologija panaudota J. Gecevičiaus mokslinių paslaugų firmoje GTV.