Aukštadažnių virpesių įtakos mikrostruktūrų, antrinamų terminio spaudimo metodais, kokybei tyrimas

Penktadienis, Gegužės 5, 2017 - 10:00
KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Autorius, institucija: Darius Eidukynas, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, Mechanikos inžinerija – 09T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Arvydas PALEVIČIUS (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T)

Mechanikos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

Prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T), – pirmininkas
Dr. Rolanas Daukševičius (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T), 
prof. dr. Vytenis Jankauskas (Aleksandro Stulginskio universitetas, technologijos mokslai, mechanikos inžinerija – 09T), 
prof. dr. Sergei Kruchinin (Ukrainos Bogoliubov teorinės fizikos institutas, Ukraina, fiziniai mokslai, fizika – 02P).
Stebėtojas -  prof. dr. Juozas PADGURSKAS (ASU).

Su disertacija galima susipažinti internete bei Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (Studentų g. 11, Akademija, Kauno raj.) bibliotekose.

Anotacija:
Disertacijoje tiriamas aukštadažnių virpesių poveikis mikrostruktūrų, antrinamų taikant terminio spaudimo technologijas, kokybei. Etaloninė sudėtingo reljefo mikrostruktūra skirta mikrostruktūroms antrinti buvo suprojektuota pasitelkiant kompiuterinės holografijos technologiją, jos gamybai panaudota elektronų pluošto litografija. Terminio spaudimo panaudojant aukštadažnius virpesius procesui buvo sukurti ir pagaminti vibropadai, gebantys generuoti tolygius poslinkius visame darbiniame paviršiuje, tokiu būdu užtikrinantys, kad visas antrinamos mikrostruktūros plotas bus vienodai paveiktas aukštadažnių virpesių. Vibropadų darbinių dažnių nustatymui buvo sukurtas baigtinių elementų modelis leidžiantis analizuoti terminio spaudimo slėgiu įveržtus įrenginius, o gauti rezultatai eksperimentiškai verifikuoti. Terminio spaudimo panaudojant aukštadažnius virpesius eksperimentų metu buvo tiriama proceso parametrų įtaka antrinamų mikrostruktūrų kokybei. Tyrimo metu buvo sukurta technologija ir nustatyti proceso parametrai leidžiantys pagaminti mikrostruktūras, kurių kokybė yra artima teoriškai idealiai. Taip pat darbo metu ultragarsinio karštojo spaudimo technologija buvo pritaikyta mikrostruktūroms antrinti bei nustatyta papildomo šilumos generavimo per struktūruotus polimero sluoksnius įtaka proceso parametrams bei antrinamų mikrostruktūrų kokybei.