Daugiaskalių skaitinių modelių sukūrimas lanksčių vienkrypčių kompozitų dinamikos analizei

Pirmadienis , Birželio 19, 2017 - 14:00
KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Autorius, institucija: Dalia Čalnerytė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Fiziniai mokslai, informatika – 09P

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Rimantas BARAUSKAS (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P).

Informatikos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Minvydas Kazys Ragulskis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P) – pirmininkas,
prof. dr. Romas BARONAS (Vilniaus universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P),
prof. habil. dr. Rimantas KAČIANAUSKAS (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P),
prof. dr. Gintaras Palubeckis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P),
prof. dr. Miguel A.F. Sanjuan (Rey Juan Carlos universitetas, fiziniai mokslai, informatika – 09P).

Su disertacija galima susipažinti internete bei Kauno technologijos universiteto (K. Donelaičio g. 20, Kaunas) ir Vytauto Didžiojo universiteto (K. Donelaičio g. 52, Kaunas) bibliotekose.

Anotacija:

Dirbtinės kompozicinės medžiagos populiarios įvairių sričių įrenginių gamyboje. Tačiau gaminio modeliavimas baigtinių elementų metodu, kai išsamiai aprašoma medžiagos vidinė struktūra, yra ribojamas kompiuterinių išteklių. Siekiama gauti praktiškai priimtino tikslumo rezultatus, kai nagrinėjamas modelis, sudarytas iš palyginti nedidelio baigtinių elementų skaičiaus. Disertacijoje taikomi daugiaskaliai modeliai, kai iš vienkrypčio kompozito medžiagos struktūrą smulkioje skalėje įvertinančio reprezentatyvaus posričio modelio apskaičiuojami medžiagos savybes apibūdinantys tiesiniai tamprumo ir suirimo parametrai, kurie vėliau taikomi modeliui stambioje skalėje nagrinėti. Darbe pasiūlytas ekvivalenčiųjų kompozicinės medžiagos parametrų nustatymo metodo išplėtimas, leidžiantis matematiškai nustatyti elementų ištrynimo kriterijus. Modelis verifikuojamas sprendžiant kompozito su smulkiausioje skalėje nustatytais parametrais ašinius tempimo bei kontakto su sfera uždavinius bei lyginant su atskaitos modelių rezultatais. Daugiaskalio modelio atitikimas tikrovei patikrinamas sudarant dviejų skalių modelį trimačiu spausdintuvu pagaminto objekto stiprumo tyrimui, kai tiriama mikrostruktūros įtaka, o gauti skaitiniai rezultatai sulyginami su fizikinių eksperimentų rezultatais.