„Plazmoninių nanostruktūrų sintezė, charakterizavimas ir taikymas paviršiumi stimuliuotai Ramano spektroskopijai“ Daktaro disertacija

Penktadienis, Sausio 20, 2017 - 10:00
KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Autorius, institucija: Lina Ramanauskaitė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Fiziniai mokslai, Chemija – 03P

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Valentinas SNITKA (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P)

Chemijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Algirdas Šačkus (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P), pirmininkas,
prof. dr. Vytautas Getautis (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
dr. Arūnas Jagminas (Fizinių ir technologijos mokslų centras, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
dr. Marco Lazzarino (Italijos Nacionalinė mokslinių tyrimų taryba, medžiagų mokslo institutas, fiziniai mokslai, chemija – 03P),
prof. habil. dr. Vytautas Mickevičius (Kauno technologijos universitetas, fiziniai mokslai, chemija – 03P).

Su disertacija galima susipažinti internete ir Kauno technologijos universiteto bibliotekoje  (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:
Pastaraisiais metais nanotechnologijų srityje ypač padaugėjo mokslinių tyrimų, kurie leido pasiūlyti inovatyvius sprendimus analitiniam mokslui. Dauguma šiuo metu naudojamų prietaisų ir metodų, skirtų objektams charakterizuoti nanoskalėje, suteikia informacijos apie tiriamų objektų formą, morfologiją, elektrines ir mechanines savybes. Vis dėlto prietaisų ir metodų, leidžiančių gauti įvairiapusę informaciją apie tiriamų objektų (tarp jų ir bioobjektų) fizikines savybes ir cheminę sudėtį kartu su nanometrine skiriamąja geba, vis dar trūksta. Paviršiumi stimuliuota Ramano spektroskopija (PSRS) yra jautrus analitinis įrankis, leidžiantis gauti įvairiapusę informaciją apie molekulių konformaciją, jų cheminę sudėtį. Dėl šių savybių PSRS atveria galimybę aptikti sprogmenų, narkotikų, toksinių ir kitų medžiagų pėdsakus ant paviršių, skysčiuose, garuose. Be to, rinkoje atsiranda naujų produktų, kuriuose yra nanodalelių, todėl kyla būtinybė tirti, koks jų poveikis žmonių sveikatai, kaip nanodalelės veikia biocheminius organizmo procesus. Disertacijoje siūlomi nauji PSRS jutiklių sintezės metodai. Taikant susintetintus PSRS jutiklius pirmą kartą nagrinėta L-alanil-L-triptofano sąveika su nanostruktūriniu paviršiumi. Pristatomas naujas lokalios grafeno oksido redukcijos ir policiklinių aromatinių angliavandenilių sintezės ant PSRS jutiklio metodas. Nustatyta, kad susintetinti PSRS jutikliai leidžia aptikti α-sinukleino pėdsakus vandenyje ir benzilpenicilino pėdsakus vandenyje ir piene.