Pre-iRNR splaisingas: monoaminooksidazės B ir nuo deguonies kiekio aplinkoje priklausomų genų raiškos reguliacija

Penktadienis, Gegužės 19, 2017 - 12:00
KTU Disertacijų gynimo salė (K. Donelaičio g. 73, 403 a.)

Autorius, institucija: Eglė Jakubauskienė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: Technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T

Daktaro disertacijos santrauka: Santrauka

Mokslinis vadovas – dr. Arvydas KANOPKA (Vilniaus universitetas, biomedicinos mokslai, biochemija – 04B)

Chemijos inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T) – pirmininkas, 
prof. dr. Darius Balčiūnas (Temple universitetas, JAV, biomedicinos mokslai, medicina – 07B),
dr. Ilona Jonuškienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, chemijos inžinerija – 05T), 
prof. dr. Kęstutis Sužiedėlis (Nacionalinio vėžio instituto mokslinių tyrimų centras, biomedicinos mokslai, biologija – 01B),
prof. dr. Dalė Vieželienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, biomedicinos mokslai, biologija – 01B).

Su disertacija galima susipažinti internete bei Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas)

Anotacija:
Ląstelės branduolyje vykstančio pre-iRNR splaisingo metu nekoduojančios pre-iRNR sekos yra pašalinamos, o baltymą koduojančios sekos sujungiamos. Šio proceso netikslumai nulemia pakitusių iRNR izoformų susidarymą ir genų raiškos pokyčius, siejamus su įvairių ligų žmogaus organizme atsiradimu ir vystymusi.
Darbo tikslai:

  1. Ištirti MAO-B geno 13-o introno sekoje aptinkamo G/A polimorfizmo įtaką pre-iRNR splaisingui, nustatyti splaisingo reguliacijos procese dalyvaujančius veiksnius ir MAO-B baltymo raiškos lygio pokyčius Parkinsono liga sergančių ir sveikų žmonių kraujo trombocitų frakcijoje.
  2. Nustatyti veiksnius, reguliuojančius nuo deguonies koncentracijos aplinkoje priklausomą alternatyvųjį pre-iRNR splaisingą, ir rasti būdų kontroliuoti nuo hipoksijos priklausomų alternatyvių pre-iRNR splaisingo taikinių pasirinkimą.

Nustatėme, kad net vieno nukleotido pasikeitimas MAO-B geno nekoduojančioje sekoje nulemia baltymo raiškos lygio kitimą ir šis pokytis gali būti panaudotas kaip Parkinsono ligos žymuo.
Sumažėjus deguonies koncentracijai aplinkoje, ląstelėje vyksta alternatyviojo pre-iRNR splaisingo pokyčiai susidarant iRNR izoformoms, koduojančioms baltymus, kurių reikia ląstelėms išgyventi. Nustatėme, kad hipoksinėse ląstelėse padidėjusį SR šeimos baltymų aktyvumą lemia padidėjusi šiuos baltymus modifikuojančių kinazių (SRPK1, SRPK2 ir CLK1) raiška. CLK1 kinazės raiškos sumažinimas hipoksinėse ląstelėse slopina nuo deguonies kiekio priklausomų iRNR izoformų (CAIX ir Cyr61) susidarymą.