Virtuali paroda, skirta filosofo ir pedagogo prof. S. Šalkauskio jubiliejui

2016-05-26 14:30

Minint žymaus Lietuvos filologo profesoriaus Stasio Šalkauskio 130-ąsias gimimo metines, Kauno technologijos universiteto (KTU) Muziejus parengė virtualią parodą, kurioje panaudotos fotografijos iš sūnaus Juliaus Šalkauskio šeimos archyvo.

Profesorius Stasys Šalkauskis

Savo pašaukimu, dar bestudijuodamas S. Šalkauskis pasirinko tautinį auklėjimą per filosofiją ir liko jam ištikimas iki pat gyvenimo pabaigos. Tūkstančiai inteligentų ir studentų sėmėsi gyvenimo išminties iš „Židinyje“ ir kituose žurnaluose spausdintų jo straipsnių. Universitete

Profesorius buvo Aukštųjų kursų lektorius, o nuo 1922 m. – Lietuvos (vėliau – Vytauto Didžiojo) universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto docentas, profesorius. Universitete S. Šalkauskis dėstė bendrąją mokslinio darbo metodiką, kultūros filosofiją ir pedagogiką.

1939 m. filosofas buvo paskirtas Universiteto rektoriumi. Profesorius taip pat buvo vienas iš Lietuvių katalikų mokslo akademijos steigėjų (1922 m.) ir vienas iš pirmųjų jos akademikų, 1938-1940 m. tapo akademijos primininku. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, Teologijos-filosofijos fakultetas buvo uždarytas, o rektorius prof. S. Šalkauskas atleistas iš darbo. Profesorius mirė 1941 m. gruodžio 4 d. Šiauliuose.

„Kol turėjome vieną bendrą priešą, mūsų tarpe buvo visados vienybė, bet dabar, kai atėjo laikas nuskinti mūsų kovos išdavas, mumyse prabilo įvairūs instinktai (interesai) <...> egoistai ir oportunistai, savo garbės ieškotojai ir doriniai minimalistai mano, jog atėjusi valanda aprūpinti asmeninius savo reikalus <...>. Buvusių kovotojų eilės skyla į realistus ir idealistus.

Pirmiesiems priklauso dabartis, antrieji pakels kovą už geresnę ateitį. <...> Priešas puikiai sugeba išnaudoti tą mūsų visuomenės suskilimą <...>, nes atsirado jau pakankamai žmonių, kurie, nesistengdami prasimušti viešumon nuosavomis pastangomis, daro šiam priešui nuolaidų visos tautos sąskaita pasiekti asmeniniams savo tikslams“, – beveik prieš 100 metų studijuodamas Šveicarijoje rašė S. Šalkauskis.

KTU Muziejus dėkoja J. Šalkausko žmonai Ritonei Šalkauskienei už parodai paskolintas fotografijas ir muziejui padovanotas naujausias knygas, skirtas prof. S. Šalkauskio atminimui.

Parodą galima pamatyti čia: http://muziejus.ktu.lt/paroda/pasaukimas-tautos-auklejimas-prof-stasiui-salkauskiui-130