Šiandienos verslininkai būtent regionuose daugiau dėmesio turėtų skirti mokyklinio amžiaus jaunimui

2016-02-12 13:45

Vasario 9 dieną Panevėžio verslininkai susitiko su Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentu Robertu Dargiu, Panevėžio miesto vicemeru Aleksu Varna ir KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto atstovu Jonu Valicku. Susitikime aptarti Panevėžio verslininkams aktualūs klausimai, susiję su didėjančia emigracija ir nepalankia demografine situacija, diskutuota, kodėl  mažėja darbingų gyventojų skaičius regionuose.

Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas pažymėjo, kad šiandienos verslininkai būtent regionuose daugiau dėmesio turėtų skirti mokyklinio amžiaus jaunimui ir supažindinti juos su ateities perspektyvomis, lokalinės veiklos galimybėmis. Mokiniai, neturėdami pakankamai informacijos, nesirenka labai reikalingų visuomenei technologinės krypties studijų. Jie emigruoja, nematydami gyvenimo perspektyvos regionuose ir pačiame mieste.

Susitikime vieningai buvo pritarta minčiai, kad verslininkų asociacijos nariai kartu su miesto vadovais bei miesto mokymo įstaigomis imsis aktyvesnių planingų veiksmų mokinių informavimui apie mokymosi, gyvenimo bei kūrybos galimybes mūsų regione.