Šlavantėlis

Kai atsibosta miesto triukšmas, nesibaigianti darbų gausa ir nuolatinis tempas – pats metas keliauti į gamtą, į KTU poilsio bazę „Šlavantėlis“  – jaukią, unikaliame gamtos kampelyje, prie vaizdingo Šlavantėlio ežero (Veisiejų regioniniame parke, netoli Lazdijų) įsikūrusią poilsiavietę.
Apsuptoje Dzūkijos pušynų poilsiavietėje viešpatauja ramybė ir jaukumas, tad čia pailsėti ir atgauti jėgas galės kiekvienas, trokštantis privatumo.

Papildomos paslaugos:
 • lauko pavėsinės;
 • šašlykinės;
 • valtys;
 • vandens dviračiai;
 • krepšinio aikštelė;
 • poilsio zona vaikams;
 • pirtis;
 • nemokama automobilių stovėjimo aikštelė.
 

 

Kambarių kainos 2017 metams

Kambario tipas

Kaina Eur be PVM / para

Kaina Eur su PVM / para

2017-05-15–2017-06-24; 2017-08-28–2017-10-31

Dvivietis kambarys

11,01

12,00

Trivietis kambarys

14,68

16,00

Keturvietis kambarys

20,18

22,00

Penkiavietis kambarys

22,02

24,00

2017-06-25–2017-08-27

Dvivietis kambarys

14,68

16,00

Trivietis kambarys

22,02

24,00

Keturvietis kambarys

29,36

32,00

Penkiavietis kambarys

33,03

36,00

Poilsio bazėje  „Šlavantėlis“ gali būti taikoma iki 20 proc. nuolaida*:
 • nuolatiniams klientams, kuriais laikomi poilsio bazės „Šlavantėlis“ svečiai, turėję ne mažiau kaip 14 nakvynių poilsio bazėje "Šlavantėlis" per paskutinius dvejus kalendorinius metus, nepriklausomai nuo rezervacijos atlikimo datos;
 • svečiams, gyvenantiems 2 ir daugiau parų tik darbo dienomis;
 • jeigu vienkartinio užsakymo svečių skaičius viršija 10 asmenų.
* Nuolaidos nesumuojamos.

 

 
Rezervacijos tvarka
 • Pageidaujamus kambarius (pagal pasirinktą atostogų laiką) galima rezervuoti internetu bet kuriuo Jums patogiu metu.
 • Darbo dienomis I–IV 9.00–16.00, V 9.00–14:45 rezervacijos priimamos ir telefonais:  +370 3 730 0681 arba +370 618 85659. Už rezervaciją atsakinga administratorė Justina Ulbinienė.
 • Poilsio bazė „Šlavantėlis“ svečius priima nuo gegužės 21 d iki spalio 31 d.
 • Birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais kambariai, kaip ir praėjusiais metais, bus rezervuojami pamainomis.
 • Pamainos trukmė – 7 dienos. Pamainos keičiasi sekmadieniais, svečių atvykimo laikas nuo 14 val., išvykimas iki 12 val.
 • Kiekvieną pirmadienį Apgyvendinimo centro administratorius peržiūri rezervacijas ir nustatęs, kad nuo sekmadienio prasidėjusiai naujai pamainai yra nerezervuotų kambarių, informaciją apie laisvus kambarius paskelbia internete, adresu http://ktu.edu/lt/poilsiavietes, skiltyje Laisvi kambariai. Tokiu atveju visus nurodytus kambarius galima rezervuoti norimam dienų skaičiui, bet ne ilgiau kaip iki kitos pamainos pradžios, t. y. ateinančio sekmadienio 12 val.
 • Poilsio bazėje „Šlavantėlis“ gegužės, rugsėjo ir spalio mėnesiais poilsiauti galima pasirinktą dienų skaičių (t. y. nėra nustatytų pamainų).
 • Užsakyme nurodytu el. paštu užsakovui atsiunčiama išankstinė sąskaita, kurią reikia apmokėti pavedimu arba grynais pinigais banke per 5 kalendorines dienas. Banko patvirtinimo, kad apmokėjimas įvykdytas, pateikti nereikia.
 • Jei kambarys užsakomas likus mažiau nei 5 kalendorinėms dienoms iki poilsio pradžios, apmokėti reikia tą pačią dieną ir gavus kvitą apie apmokėjimą informuoti Apgyvendinimo centro administratorę – el. paštu slavantelis@ktu.lt atsiųsti apmokėjimą patvirtinančią banko pavedimo kopiją.
 • Atlikus apmokėjimą kambario statusas iš „rezervuoto“ pakeičiamas į „užsakytą“. Apie tai užsakovas informuojamas tuo pačiu el. paštu, kuriuo buvo atsiųsta išankstinė sąskaita.
 • Atvykstant į poilsio bazę reikia atsivežti atspausdintą užsakymo patvirtinimą.
 • Neapmokėjus išankstinės sąskaitos per 5 kalendorines dienas kambario rezervacija yra panaikinama.
 • Atlikus apmokėjimą vėliau nei per 5 kalendorines dienas arba vėliau nei likus 2 dienoms iki poilsio pradžios, pavėluotai pervesti pinigai nėra grąžinami. Jei kambarys tuo metu jau rezervuotas kito užsakovo vardu, poilsio bazės administracija gali pasiūlyti kitą kambarį arba kitą poilsio laiką.
 • Mokestis gali būti sumokamas tik pavedimu, poilsio bazių administracija mokėjimų grynais pinigais nepriima.
 • Mokama ne už vietą, o už kambarį.
Linkime malonaus poilsio!
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO
POILSIO BAZĖS „ŠLAVANTĖLIS“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Poilsio bazė „Šlavantėlis“ (toliau – poilsio bazė) yra Kauno technologijos universiteto (toliau – Universitetas) poilsio bazė adresu Lazdijų raj., Kalvelių kaime.
2. Poilsiautojas – tai kiekvienas asmuo, kuris naudojasi poilsio bazės paslaugomis.
3. Vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato poilsiautojų aptarnavimo reikalavimus, poilsiautojų pareigas ir teises naudojantis poilsio bazės teikiamomis paslaugomis, privalomuosius gaisrinės saugos, higienos ir kitus reikalavimus.
4. Taisyklės yra privalomos visiems poilsiautojams. Kiekvienas poilsiautojas privalo laikytis taisyklėse nustatytų reikalavimų.
5. Kiekvienas pilnametis poilsiautojas registruodamasis poilsio bazėje ir (ar) pasiimdamas raktą, savarankiškai perskaito ir patvirtina, kad yra susipažinęs su taisyklėmis pats ir su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis ir užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
6. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė poilsiautojas ir (ar) kartu su poilsiautoju atvykę nepilnamečiai asmenys, atsako poilsio bazėje užsiregistravęs ir (ar) raktą pasiėmęs poilsiautojas.
7. Kiekvienas poilsiautojas privalo vykdyti visus poilsio bazės personalo nurodymus dėl saugos, higienos, aplinkosaugos, gaisrinės saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi.
8. Teisę naudotis poilsio bazės teikiamomis paslaugomis poilsiautojas įgyja tik sumokėjęs už paslaugas taisyklėse nustatyta tvarka.
9. Poilsio bazės personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas ir gali sutrikdyti poilsio bazės tvarką, kelti pavojų kitų poilsiautojų saugumui, prieštarauja viešajai tvarkai, moralei bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.
10. Poilsio bazės personalas turi teisę neteikti paslaugų asmenims, kurie nesutinka laikytis taisyklių.
11. Poilsio bazės personalas turi teisę pašalinti iš poilsio bazės poilsiautojus, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia taisykles. Tokiu atveju poilsiautojo sumokėti pinigai yra negrąžinami.
12. Poilsio bazėje draudžiama melagingai kviestis pagalbos, pažeisti viešąją tvarką, palikti kartu atvykusius nepilnamečius asmenis be priežiūros, trukdyti kitiems poilsiautojams naudotis poilsio bazės paslaugomis, triukšmauti, šiukšlinti, sukelti sau ir kitiems pavojingas situacijas.
13. Poilsiautojas privalo atlyginti savo veiksmais (neveikimu) padarytą žalą poilsio bazės turtui ir padarytą žalą tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatyta tvarka.
 
II. PASLAUGŲ KAINOS
14. Mokestis už poilsio bazės teikiamas paslaugas nustatomas Universiteto rektoriaus įsakymu.
15. Paslaugų kainos skelbiamos internetinėje svetainėje ktu.edu.
16. Universitetas turi teisę pakeisti poilsio bazės teikiamų paslaugų sąrašą ir (ar) jų įkainius be išankstinio įspėjimo.
 
III. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGĄ
17. Pagal išankstinį užsakymą apmokėti už apgyvendinimo paslaugas pavedimu arba grynais pinigais banke privaloma per 5 kalendorines dienas nuo išankstinio užsakymo išsiuntimo dienos, bet ne vėliau kaip likus 2 kalendorinėms dienoms iki poilsio pradžios. Poilsio bazėje mokėjimai nepriimami.
18. Per 5 kalendorines dienas neapmokėjus išankstinės sąskaitos, kambario rezervacija yra panaikinama.
19. Jei likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki paslaugos naudojimosi pradžios paslaugų atsisakoma – sumokėti pinigai negrąžinami.
 
IV. POILSIAUTOJŲ ATVYKIMAS, APGYVENDINIMAS, IŠVYKIMAS
20. Poilsiautojai poilsio bazėje priimami kelialapyje nurodytą pirmąją poilsio dieną nuo 14.00 val. iki 17.00 val. Išvykstantys poilsiautojai paskutinę poilsio dieną iki 12.00 val. turi priduoti administratoriui sutvarkytą kambarį ir grąžinti kambario raktą.
21. Poilsiautojas, pageidaudamas atvykti ir išvykti kitu laiku nei apibrėžta šiose taisyklėse, privalo tai iš anksto suderinti su poilsio bazės administratoriumi.
22. Poilsio bazės administratorius turi teisę nesutikti keisti poilsiautojo atvykimo bei išvykimo laiko.
23. Pavėlavus ar išvykstant anksčiau, pinigai už neišbūtas dienas negrąžinami.
24. Atvykęs poilsiautojas pateikia poilsio bazės administratoriui rezervacijos patvirtinimą, kuriame nurodyti kambario (-ių) numeriai, poilsio pradžios ir pabaigos data, savo ir visų kartu atvykusių poilsiautojų asmens dokumentus.
25. Apgyvendinama tik tiek asmenų, kiek vietų yra kambaryje, už kurį apmokėta, išskyrus vaikus iki 12 metų imtinai.
26. Gavęs raktą poilsiautojas kartu su administratoriumi apžiūri kambaryje esantį inventorių.
27. Išvykdamas poilsiautojas privalo sutvarkyti savo kambarį, išplauti indus, iš šaldytuvo išimti maisto produktus, atšildyti šaldytuvą, išvalyti jį, palikti išjungtą ir atviromis durimis.
28. Prieš išvykdamas poilsiautojas asmeniškai grąžina administratoriui kambario raktą ir kartu su administratoriumi apžiūri kambaryje esantį inventorių.
29. Kambarius tvarko patys poilsiautojai, bendro naudojimo patalpas (laisvalaikio patalpas, virtuves, koridorius, vonios kambarius ir tualetus) valo administratorius.
30. Poilsiautojai aprūpinami indais, stalo įrankiais bei patalyne. Patalynės užvalkalais poilsiautojai turi pasirūpinti patys.
31. Maistą gaminti ar pasišildyti galima tam skirtose virtuvėse. Pasigaminę maistą poilsiautojai privalo palikti virtuvę tvarkingą: draudžiama palikti nesudėtus į šaldytuvus maisto produktus ir neplautus indus.
32. Pastebėjus technikos, įrangos ar kito inventoriaus gedimus, nedelsiant pranešti poilsio bazės personalui ir nebesinaudoti minėtu inventoriumi. Pastebėjus gedimus, tačiau toliau naudojantis
sugedusiu ir (ar) pažeistu įrengimu ar kitu inventoriumi, poilsiautojas atsako už padarytą žalą poilsio bazei, sau ar kitiems poilsiautojams.
33. Automobilius galima statyti tik tam skirtoje vietoje.
34. Poilsio bazėje draudžiama:
34.1. Kirsti medžius;
34.2. Žvejoti be leidimo;
34.3.Statyti palapines poilsio bazės teritorijoje.
 
V. PRAMOGOS
35. Naudojantis vaikų žaidimų aikštelėmis, sūpynėmis, vandens pramogų inventoriumi, maudantis vandens telkiniuose bei naudojantis kitomis panašaus pobūdžio paslaugomis poilsiautojas, kurio vardu rezervuotas kambarys, rūpinasi savo bei kartu atvykusių poilsiautojų saugumu pats ir įvykus nelaimingam atsitikimui visa atsakomybė tenka poilsiautojui. Tokiu atveju jokios atsakomybės bei žalos atlyginimo poilsiautojas iš Universiteto neturi teisės bei pagrindo reikalauti.
36. Poilsiautojas, kurio vardu rezervuotas kambarys, privalo užtikrinti, kad kartu atvykę poilsiautojai apsvaigę nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų ar esantys netinkamos sveikatos būklės, nesimaudytų ežere bei nesinaudotų pirtimi. Poilsiautojas, kurio vardu rezervuotas kambarys, rūpinasi savo bei kartu atvykusių poilsiautojų saugumu pats ir įvykus nelaimingam atsitikimui visa atsakomybė tenka poilsiautojui. Tokiu atveju jokios atsakomybės bei žalos atlyginimo poilsiautojas iš Universiteto neturi teisės bei pagrindo reikalauti.
37. Poilsiautojai, pastebėję laisvalaikio įrengimų ar inventoriaus techninius gedimus ir (ar) pažeidimus, turi jais nesinaudoti ir nedelsiant pranešti apie pastebėtus techninius gedimus ir (ar) pažeidimus poilsio bazės personalui. Naudotis minėtu inventoriumi draudžiama. Priešingu atveju poilsiautojas atsako inventoriaus savininkams, poilsiautojams ar kitiems tretiesiems asmenims padaryta žala dėl naudojimosi pažeistu inventoriumi.
38. Poilsiautojai privalo saugiai elgtis su ugnimi – laužus kurti tik specialiai tam įrengtose laužavietėse. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą, o baigus kūrenti, kruopščiai užpilti laužavietę žemėmis arba vandeniu, kol jis visiškai nustos rusenęs.
39. Norint naudotis griliu poilsiavietės teritorijoje būtina informuoti administratorių ir užtikrinti gaisrinę saugą poilsiavietės teritorijoje.
40. Išvykdami poilsiautojai privalo sutvarkyti paliekamą teritoriją.
41. Draudžiama šiukšlinti aplinką, teršti vandens telkinius, mėtyti, užkasti šiukšles bei kitas atliekas.
42. Pilnamečiams poilsiautojams valčių ir vandens dviračių raktus, valčių irklus, neskęstančią virvę (arba gelbėjimosi ratą) ir gelbėjimosi liemenes išduoda poilsio bazės personalas. Nepilnamečiams be suaugusiųjų plaukti valtimis ir vandens dviračiais draudžiama.
43. Poilsiautojai naudodamiesi valtimis ir vandens dviračiais privalo laikytis „Poilsiautojų saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje taisyklių“.
44. Poilsio bazėje esanti pirtis, kuriame du kartus per savaitę: antradienį nuo 18.00 iki 22.00 val. ir šeštadienį nuo 18.00 iki 22.00 val. naudodamiesi pirtimi poilsiautojai privalo laikytis „Mažos tradicinės pirties naudojimosi taisyklių”.
 
VI. NEPILNAMEČIAI (VAIKAI)
45. Nepilnamečiai poilsio bazės paslaugomis (tam tarpe vaikų žaidimo aikštelėmis, sūpynėmis, vandens pramogų inventoriumi ir pirtimi) gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais pilnamečiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą.
46. Pilnamečiai poilsiautojai prisiima visišką atsakomybę už kartu atvykusių nepilnamečių veiksmus, šių taisyklių laikymąsi, už nepilnamečių asmenų daiktų tinkamą priežiūrą.
47. Su nepilnamečiu atvykęs poilsiautojas visiškai atsako už tai, kad nepilnametis laikytųsi taisyklių, poilsio bazės personalo nurodymų.
48. Kylant abejonių dėl poilsiautojo amžiaus, poilsio bazės personalas turi teisę pareikalauti poilsiautojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio (studento) pažymėjimą ar pan.).
 
VII. RAMYBĖS LAIKAS
49. Nuo 22.00 val. iki 6.00 val. poilsio bazėje – ramybės laikas. Jis gali būti keičiamas tik poilsio bazės personalui leidus. Ramybės laiku negalima triukšmauti, šūkauti, garsiai kalbėtis, garsiai klausyti muzikos ir kitaip trikdyti kitų poilsio namuose besiilsinčių asmenų miego.
 
VIII. AUGINTINIAI
50. Poilsio bazėje poilsiautojai su gyvūnais yra nepriimami.
51. Išskirtiniais atvejais gali būti taikomos išimtys, susiderinus su poilsio bazės personalu.
 
IX. GAISRINĖ SAUGA
52. Poilsiautojai privalo laikytis gaisrinės saugos taisyklių.
53. Gaisrinės saugos reikalavimų atmintinė yra kiekviename poilsio bazės kambaryje.
54. Kategoriškai draudžiama kambaryje rūkyti, naudotis šildymo prietaisais ir atvira ugnimi.
55. Pastebėjęs gaisro židinį, poilsiautojas privalo dėti visas pastangas, kad jis būtų likviduotas arba lokalizuotas ir kuo skubiau iškviesti ugniagesius.
56. Pastebėjus gaisro kilimo pavojų ir (ar) elektros instaliacijos gedimus, būtina skubiai pranešti administratoriui.
 
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. Poilsio bazei, poilsiautojų turtui ir (ar) sveikatai žalos dėl savo kaltės ar neatsargumo padaręs poilsiautojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai, globėjai ar juos lydintys asmenys.
58. Poilsiautojai, dėl kurių kaltės sugadinamas arba prarandamas poilsio bazės turtas ar inventorius, atlygina Universitetui padarytus nuostolius.
59. Poilsio bazės personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus nepilnamečius.
60. Poilsiautojas turi pasirūpinti vertingų daiktų saugojimu ir nepalikti jų be priežiūros, nes už paliktus ir nesaugomus vertingus daiktus administracija neatsako. Universitetas neatsako už poilsiautojų asmeninius daiktus, paliktus bendrose poilsio bazės patalpose.
61. Universitetas neprisiima atsakomybės už poilsiautojų transporto priemones bei juose esančius daiktus, paliktus automobilių stovėjimo aikštelėje.
62. Universitetas neatsako už poilsiautojo patirtą turtinę ir (ar) neturtinę žalą, jei poilsiautojas nesilaikė šių taisyklių reikalavimų ir (ar) rekomendacijų.
_______________________________________
 
Apgyvendinimo centro administratorė Justina Ulbinienė (rezervacijos klausimais)
+370 37 30 06 81I +370 618 85659 I slavantelis@ktu.lt I
K. Donelaičio g. 73, 310 kab., Kaunas
 
Poilsio bazės „Šlavantėlis“ administratorė Virginija Margelevičienė (atvykimo į vietą klausimais)
+370 626 97342