Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas

Ultragarso tyrimus KTU pradėjo prof. K. Baršauskas, daugiau nei prieš 50 metų įkurdamas ultragarso laboratoriją. Šiandien ultragarso institutas dalyvauja tarptautinuose projektuose ir vykdo mokslinius tyrimus kartu su Lietuvos ir užsienio įmonėmis. Institutas didžiuojasi sukaupta didžiule moksline patirtimi ir vis gausėjančiu partnerių skaičiumi, taip pat galimybe plėstis KTU Santakos slėnyje.

K. Baršausko g. 59
tel. 8 (37) 351 162
faks. 8 (37) 451 489
e. p. ui@ktu.lt

ultragarsas.ktu.edu


Patirtis

 • Daugiau kaip 50-ies metų patirtis ultragarsiniuose matavimuose ir neardomuosiuose bandymuose;
 • Daugiau kaip 100 sukurtų metodų ir matavimo prietaisų įvairiems pramoniniams ir moksliniams taikymams;
 • Daugiau kaip 150 patentų;
 • Daugiau kaip 1000 publikacijų tarptautiniuose pripažintuose moksliniuose žurnaluose;
 • Daugiau kaip 40-ies metų patirtis leidžiant mokslinį žurnalą "Ultragarsas" (1969-2012);
 • Magistratūros ir doktorantūros studijos.

Istorija

Ultragarsas – viena iš mokslo krypčių, kurioje dirbo ir daug dėmesio jai skyrė pirmasis KPI (dabar KTU) rektorius prof. K. Baršauskas. Jis tikėjo ultragarso perspektyva, galimybėmis panaudoti moksle bei technikoje. Šiomis savo idėjomis profesorius mokėjo uždegti jaunuosius savo kolegas. 1947 m. jaunesnysis asistentas Stasys Vičas Kauno Valstybiniame universitete apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato disertaciją „Ultragarso intensyvumo matavimas ir šviesos difrakcija pro ultragarso bangas“, kurios vadovu buvo prof. K. Baršauskas. Tai buvo pirmoji apginta disertacija ultragarso srityje Lietuvoje.

1952 m. prof. K. Baršauskas ėmėsi vadovauti pirmiesims akustikos specialybės aspirantams Vytautui Ilgūnui ir Enrikui Jaroniui, suformulavęs jų mokslinę kryptį – ultragarsinę interferometriją. Profesorius pasiūlė teoriškai išnagrinėti interferometrinio metodo pritaikomumą ultragarso bangų sklidimo greičiui ir jų sugerčiai matuoti skysčiuose ir ekspermentiškai ištirti interferometro savybes. 1957 m. V. Ilgūnas apgynė disertaciją „Ultragarso magnetinės dispersijos klausimu elektrolaidžiuose skysčiuose (rusų kalba)“ 1958 m. E. Jaronis apgynė fiz.-mat. mokslų kandidatinę disertaciją tema: „Pastovaus ilgio ultragarsinio interferometro taikymas fizikinių ir cheminių matavimų kontrolei (rusų k.)“.

Plečiantis ultragarso tyrimams prof. K. Baršauskas ėmėsi žygių, kad būtų įkurta savarankiška ultragarso tyrimo laboratorija. „Ateityje galbūt pasiseks išplėtoti šią laboratoriją iki mokslinio tyrimo instituto“- svarstė K.Baršauskas, rašydamas raštą LTSR Ministrų Tarybai dėl probleminės ultragarso laboratorijos etatų. 1960 metų vasario mėn. 11 diena yra laikoma Ultragarso instituto įkūrimo data, kuomet KPI direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams doc. Marijonas Martynaitis išleido įsakymą dėl savarankiškos ultragarso probleminės laboratorijos finansavimo, kurios vadovu Rektoriaus teikimu tapo fiz.-mat. m.k., doc. E. Jaronis, kuris šias pareigas ėjo 1960-1964 m. ir 1967-1984 m. Virš dviejų metų (1964.09-1966.12.) ultragarso laboratorijos vedėju dirbo Algirdas Voleišis. 1984 m. ilgamečiam prof. K. Baršausko probleminės laboratorijos vedėjui E. Jaroniui išėjus į užtarnautą poilsį, vedėju paskirtas t.m.k. Pranas Bernardas Milius.

1965 m., įvertinant KPI įkūrėjo ir ilgamečio rektoriaus nuopelnus, probleminei ultragarso laboratorijai suteiktas prof. Kazimiero Baršausko vardas.

Stiprėjant ryšiams su gamyba, atsirado pirmosios ūkiskaitinės sutartys moksliniams darbams atlikti. Prof. K. Baršausko iniciatyva 1961 m. buvo priimtas Lietuvos aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo valstybinio komiteto prie Ministrų Tarybos nutarimas dėl ūkiskaitinių žinybinių laboratorijų steigimo. 1962 m. buvo įsteigta Ultragarso diegimo pramonėje žinybinė laboratorija, kurioje buvo vykdomi užsakomieji moksliniai tiriamieji darbai, pritaikant mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje. Ultragarso tematika dirbančių mokslo padalinių raida pavaizduota žemiau pateiktoje schemoje. Ultragarso žinybinės laboratorijos vedėju 1979 m. paskirtas inž. Adolfas Bieliūnas, kuris šias pareigas ėjo iki 1988 m. Nuo 1964 m. laboratorija buvo Radioelektronikos fakulteto teorinės radiotechnikos katedros struktūrinis padalinys. Laboratorijos paskirtis buvo pagal sutartis su mokslo įstaigomis, ūkio ir pramonės subjektais kurti ir įdiegti ultragarsinius matavimo ir tyrimo metodus praktikoje. Laboratorijos mokslo darbuotojų veikla yra labai glaudžiai susijusi su probleminės laboratorijos mokslininkų vykdomais tyrimais. Šios laboratorijos moksliniais vadovais įvairiais periodais yra dirbę prof. V. Domarkas, prof. V. Sukackas ir prof. R. Kažys. 1988 m. laboratorija tapo ultragarsinės matavimo technikos mokslo tyrimo laboratorija ir jos vedėju buvo paskirtas dabartinis jos vadovas doc. dr. Reimondas Šliteris.

1991 m. gruodžio mėn. 11 d. KTU Senato nutarimu prof. K. Baršausko ultragarso mokslinio tyrimo laboratorijos ir ultragarso projektavimo-konstravimo skyriaus bazėje įkurtas KTU Ultragarso institutas. Ultragarso instituto direktoriaus pareigas laikinai eiti buvo paskirtas dr. P.B. Milius.

1992 m. rugsėjo mėn. 28 d. Rektoriaus įsakymu A-122 buvo patvirtinta Ultragarso instituto struktūra: Prof. K. Baršausko ultragarsinės interferometrijos laboratorija; Akustinės lokacijos laboratorija; Srautų diagnostikos laboratorija; Projektavimo ir konstravimo skyrius; Bendrasis skyrius. Direktoriumi buvo išrinktas dr. Algimantas Petrauskas.

1993 m. sausio mėn. 27 d. KTU Senato nutarimu Nr. 23 nuo kovo 1 dienos Ultragarso institutas tampa Radioelektronikos fakulteto struktūriniu padaliniu.

1995 m. Ultragarso institutas reorganizuotas į Akustinės lokacijos mokslo laboratoriją (vedėjas dr. A. Petrauskas) ir Srautų diagnostikos mokslo laboratoriją (vedėjas dr. J. Butkus), o prof. K. Baršausko vardas Radioelektronikos fakulteto tarybos sprendimu buvo suteiktas Ultragarsinės matavimo technikos mokslo laboratorijai.

1996 m. Radioelektronikos fakultetui priklausančių ultragarso mokslo laboratorijų bazėje: Ultragarsinės matavimo technikos mokslo laboratorijos (vedėjas dr. R. Šliteris), Srautų diagnostikos mokslo laboratorijos (vedėjas dr. J. Butkus) ir Akustinės lokacijos mokslo laboratorijos (vedėjas dr. A. Petrauskas) įsteigtas prof. K. Baršausko ultragarso mokslo centras, kurio vadovu tapo prof. habil. dr. Rymantas Jonas Kažys. 1999 m. reorganizavus Ultragarso mokslo centrą įkurtas Ultragarso institutas.

2001 m. prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas atsiskyrė nuo Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto ir tapo universitetiniu padaliniu. Direktoriumi buvo išrinktas prof. R. Kažys, kuris vadovauja ir šiandieniniam kolektyvui.

 
 
 
 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra

Veiklos kryptys

Mes dalyvaujame eilėje projektų, susijusių su įvairių ultragarsinių metodų taikymu kosminėje pramonėje, aviacijoje, branduolinėje energetikoje, gamybos procesų stebėsenoje, taip pat kuriame neardomųjų bandymų metodus kompozitinių medžiagų, slydimo guolių, elektronikos komponentų stebėsenai, medicinai ir t.t.

 • Ultragarsiniai keitikliai
 • Ultragarsiniai matavimai per orą
 • Ilgų nuotolių ultragarsas
 • Nukreiptosios bangos
 • Fazuotų gardelių taikymai
 • Modeliavimas
 • Ultragarsiniai matavimai
 • Ultragarsinių signalų apdorojimas
 • Ultragarsinių duomenų apdorojimas
 • Ultragarsinių vaizdų apdorojimas

Projektai

Pagrindiniai projektai

 1. Ultragarsinės Vizualizacinės Sistemos, Skirtos Greitintuvų Žadinamai Sistemai (Branduolinio Reaktoriaus) MYRRHA Vizualizuoti, Sukūrimas

BP7 projektai

 1. Mikrobiologiškai Sukeltos Korozijos Aptikimas Automatinėse Priešgaisrinių Purkštuvų Sistemose, Naudojant Ultragarsinį Vidutinio Nuotolio Tyrimų Metodą / SprinkTest
 2. Didelio Jautrumo Ultragarsinio Neardomųjų Bandymų Metodo, Skirto Ankstyvajam Valkšnumo Pažeidimų Aptikimui Aukštoje Temperatūroje, Panaudojant Ultragarsines Fazuojamąsias Gardeles, Sukūrimas / CreepTest
 3. Struktūros Efektyvumo Didinimas Taikant Inovatyvias Skirtingų Medžiagų Jungimo Technologijas / SAFEJOINT
 4. Inovatyvaus Duomenų Sintezės Metodo Taikymas Ankstyvajai Diabeto Požymių Diagnostikai Atlikti Neinvaziniu Metodu / SkinDetector
 5. Bevielės Vėjo Turbinų Menčių Stebėsenos, Naudojant Energiją Kaupiančią Technologiją, Demonstracinė Sistema / WINTUR Demo
 6. Automatizuoto Suvirinimo Taškų Tikrinimo Prietaiso, Skirto Saugiam Transporto Priemonių Remontui, Sukūrimas / SpotTrack
 7. Potvynio – Atoslūgio Srovės Generatorių Demonstracinė Būsenos Stebėsenos Sistema / TidalSense Demo 
 8. Aplinkai Draugiškos Efektyvios Ultragarsinės Dumblių Kontrolės Sistemos, Skirtos Dideliems Tvenkiniams Ir Ežerams, Sukūrimas / Clear Water PMPC
 9. Neardomųjų Bandymų Metodo Automatiniam Plastikinių Vamzdžių Suvirinimo Siūlių Tikrinimui Sukūrimas Ir Įteisinimas / TestPEP
 10. Pigios Matavimo Sistemos, Įgalinančios Perdirbtų Medžiagų Panaudojimus Plastikų Apdirbimo Pramonėje, Sukūrimas / PolySense
 11. Ultragarsinės Jutiklių Sistemos, Keraminių Plytelių Tankio Pokyčiui Gamybos Procese Nustatyti, Sukūrimas / NovaPress
 12. Atoslūgių Srovės Generatoriaus Konstrukcijų Būsenos Stebėsenos Sistemos Sukūrimas / TidalSense
 13. Savaeigis Robotas Įvirintų Į Sienelę Vamzdžių Suvirinimo Siūlėms Automatiškai Tikrinti / NozzleInspect
 14. Bevielė Vėjo Turbinų Menčių Stebėsena Naudojant Energiją Kaupiančią Technologiją / WINTUR
 15. Nuolatinė Transporto Priemonių Mazgų Būsenos Stebėsena Ir Neardomoji Kontrolė Jų Remonto Poreikiui Nustatyti / Compair
 16. Ultragarsinio Metodo, Keitiklių Ir Sistemų, Skirtų Bėgių Aliumoterminio Suvirinimo Siūlių Tūriniam Tyrimui Atlikti, Sukūrimas / Railect

Eurostars projektai

 1. Neinvazinė Ultragarsinė Sistema Automatinei Akies Vidaus Auglių Diagnozei / NICDIT
 2. Odos Vėžio Diagnostika Panaudojant Informacines Ir Ryšių Technologijas / SkinMonitor

BP5 ir 6 projektai

 1. Šiuolaikinės Sistemos Aviacinių Kompozicinių Medžiagų Neardomiesiems Bandymams / NANOSCAN
 2. Didelės Energijos Mobiliosios Kompiuterinės Topografinės Sistemos Su Nanofokusu Sukūrimas Vėjo Turbinų Mentėms, Pagamintoms Iš Stiklo Pluošto Ir Sustiprintoms Plastiku, Tirti / Concept
 3. Endoskopinė Kapsulė Ultragarso Technologijos Pagrindu / TROY
 4. Inžinerinių Konstrukcijų Būsenos Stebėjimas Dideliu Atstumu Taikant Ultragarsą / LRUCM
 5. Gamybos Linijoje Veikiančios Spausdintinių Elektroninių Plokščių Visapusiškos Kokybės Kontrolės Sistemos Sukūrimas / MicroScan
 6. Nukreiptųjų Ultragarso Bangų Tikrinimo Technologijos, Skirtos Platformų Būklės Stebėsenai Jūroje, Sukūrimas / OPCOM
 7. Didelių Naftos Bei Cheminių Produktų Talpyklų Būsenos Stebėsena, Neišvalant Šių Talpyklų Ir Taikant Ultragarsinių Bangolaidinių Bangų Tomografiją / TankInspect

EC Inco-Copernicus projektai

 1. Ultragarsiniai Sonarai Mobilių Robotų Navigacijai

Kiti projektai

 1. Šveicarijos –Lietuvos Ferroelektrikai: Valdomi Vidiniai Laukai Energijos Surinkimui / Medicininei Diagnostikai / Taikymams Mikroelektronikoje
 2. Ultragarsinis RBMK Tipo Reaktorių Cirkonio Vamzdžių Matuoklis
 3. Ultragarsinės Gylio Matavimo Sistemos Sukūrimas /SWEET
 4. Ultragarsinės Koordinačių Matavimo Sistemos Sukūrimas Ir Ištyrimas
 5. Ultragarsinė Daugiakalanė Mažų Atstumų Matavimo Sistema
 6. Ultragarsinė Slydimo Guolių Tikrinimo Sistema
 7. Turbinos Veleno Slydimo Guolių Ultragarsinė Neardomųjų Bandymų Sistema
 8. Daugiasluoksnių Plastmasinių Vamzdžių Kokybės Kontrolė / PlastAdviser
 9. Kraujo Krešėjimo Procesų Ultragarsinė Tyrimo Sistema 

Studijos

Magistro studijos – Ultragarsinė medžiagotyra

Viena iš magistro studijų „Metrologija ir matavimai“ specializacijų – ultragarsinė medžiagotyra. Ultragarsinės medžiagotyros magistro studijų tikslas – lavinti žinias neardančiųjų bandymų ir medicininių tyrimų srityje, taikant ultragarsines bangas. Studentai, studijuojantys pagal šią magistratūros programą, gaus gilias žinias, reikalingas naujų ultragarsinių matavimų ir diagnostikos metodų vystymui ir taikymui. Studijų tikslas – paruošti darbui su šiuolaikinėmis technologijomis pramonėje bei moksliniams tyrinėjimams.


Doktorantūros studijų programos

Daktaro mokslo laipsnis suteikiamas asmeniui, išplėtusiam ir pagilinusiam žinias pagrindinės ir kitų mokslo krypčių doktorantūros studijose, pasiekusiam originalių mokslinių tyrimų rezultatų ir apgynusiam daktaro disertaciją.

Elektros ir elektronikos inžinerijos mokslo kryptis (01T)
Kontaktinis asmuo – doc. dr. Elena Jasiūnienė
tel. 8 (37) 351 162
e.p. elena.jasiuniene@ktu.lt

Matavimų inžinerijos mokslo kryptis (10T)
Kontaktinis asmuo – dr. Renaldas Raišutis
tel. 8 (37) 351 162
e.p. renaldas.raisutis@ktu.lt

Daugiau informacijos – KTU Doktorantūros studijų skiltyje >

Direktorius – prof.  dr. Liudas Mažeika

tel. 8 (37) 300 545
e. p. liudas.mazeika@ktu.lt

Mokslo vadovas - prof. habil. dr. Rymantas Kažys

tel. 8 (37) 300 543
e. p. rymantas.kazys@ktu.lt

Laboratorijos

Ultragarsinės matavimo technikos mokslo laboratorija

Tyrimų sritys: ultragarsiniai pramoniniai matavimai; neardomieji bandymai; matavimai moksliniams tyrimams.

Vedėjas – vyriausias mokslo darbuotojas, doc. dr. Reimondas Šliteris
tel. 8 (37) 351 162, 300 544
e.p. reimondas.sliteris@ktu.lt


Skaitmeninio modeliavimo mokslo laboratorija

Tyrimų sritys: akustinių metodų, skirtų medžiagų fizinėms ir mechaninėms savybėms nustatyti, kūrimas; duomenų, signalų ir vaizdų apdorojimas; kompiuterizuotų neardomųjų bandymų sistemų branduolinei energetikai, chemijos pramonei ir kt. kūrimas.

Vedėjas – vyriausias mokslo darbuotojas, prof. Renaldas Raišutis
tel. 8 (37) 351 162
e.p. renaldas.raisutis@ktu.lt

Infrastruktūra

Aparatinė įranga:

 • Precizinis 6 ir 11 ašių skeneris (Dekarto ir Polinėje koordinačių sistemoje), skirtas matavimams ore ir vandenyje (TecScan systems Inc., Kanada);
 • Greitaeigis akustinis mikroskopas (juosta iki 500MHz, skenavimo laukas 400 x 400 mm) (KSI GmbH, Vokietija);
 • Specialus rinkinys aukšto dažnio keitiklių (iki 250MHz);
 • Imersinė NTR akustinio slėgio matavimo sistema (AIMS), kuri leidžia matuoti keitiklių akustinius laukus skysčiuose (dažnių juosta 0.25MHz - 60MHz). Kalibruoti hidrofonai (jautrumas iki 160nV/Pa);
 • Daugiakanalė ultragarsinių fazuotų gardelių sistema "Dynarray" 64/256 (dažnių juosta nuo 0.20 iki 25MHz, prie -6dB), su fazuotų gardelių rinkiniu (centriniai dažniai nuo 0.5MHz iki 10MHz, elementų skaičiai nuo 16 iki 128);
 • Daugiakanalė ultragarsinių fazuotų gardelių sistema "Sitau" 128/128 (dažnių juosta nuo 0.5MHz iki 20 MHz, prie -3dB) ("Dasel Sistemas", Ispanija);
 • Stereo mikroskopas su skaitmenine kamera "Olympus" MVX10 ("Olympus corporation", Japonija);
 • Impedanso matuoklis Wayne Kerr 6500B (darbo dažnių diapazonas 40Hz - 120MHz) ("Wayne Kerr Electronics", Jungtinė Karalystė);
 • Precizinis 4 ašių kampinis skeneris, skirtas matavimams ore ir vandenyje ("ADEPT", JAV);
 • Precizinis 3 ašių skeneris (x-y žingsnis 10 μm, z žingsnis 1 μm), skirtas matavimams ore ir vandenyje (KTU UI, Lietuva);
 • Ultragarsinių matavimų, duomenų surinkimo ir atvaizdavimo sistemos "Ultralab", žemo (iki 2 MHz), vidutinio (iki 30MHz) ir aukšto dažnio (iki 50 MHz) sistemoms (KTU UI, Lietuva);
 • Sukūrinių srovių sistema "Eddy Max" ("TMT", Vokietija);
 • Skaitmeniniai signalų generatoriai (iki 100MHz) ir skaitmeniniai oscilografai (iki 600MHz) ("Agilent Technologies", JAV);
 • Specializuoti rinkiniai ultragarsinių keitiklių, skirtų neardomiesiems bandymams, medžiagotyrai ir biomedicinai (dažniai nuo 0.05 iki 20MHz) (KTU UI, Lietuva);
 • Kalibruoti hidrofonai (ONDA) ir mikrofonai (Brüel & Kjær);
 • Ultragarsinis lazerinis interferometras, preciziniams ultragarso greičio matavimams;
 • Daugiaprocesoriniai kompiuteriai skaitmeniniam modeliavimui baigtinių elementų ir baigtinių skirtumų metodais;
 • Defektoskopas Olympus Omniscan MX su ultragaro ir sūkurinių srovių moduliais.

Programinė įranga:

 • Daugiakanalė ultragarsinių duomenų surinkimo ir analizės sistema "SUMIAD" ("Tecnatom", Ispanija);
 • "Masera" programinė įranga ultragarsinių duomenų apdorojimui ("Tecnatom", Ispanija);
 • Neardomųjų bandymo skaitmeninio modeliavimo paketas "Civa" ("Extende", Prancūzija);
 • Ultragarsinių laukų ir matavimo procesų modeliavimo programinė įranga (KTU UI, Lietuva);
 • 3D modeliavimo paketas "Wave 3000 Plus" ("CyberLogic", JAV);
 • Duomenų surinkimo, apdorojimo ir atvaizdavimo programinė įranga "Ultravision" ("Zetec", Kanada);
 • Duomenų surinkimo ir apdorojimo programinė įranga, skirta TecScan skeneriams TecView UT (TecScan systems Inc. Kanada);
 • Akustinio mikroskopo valdymo programinė įranga KSI Vision (KSI GmbH, Vokietija). 

Tyrimų infrastruktūra ULTRATEST: „Ultragarsinių neardomųjų bandymų, matavimų ir diagnostikos centras“

 

Vystomų tyrimų kryptys

Ultragarsiniai neardomieji bandymai, matavimo, stebėsenos ir diagnostikos metodai bei priemonės taikomos pavojų gyventojams ar aplinkai keliančiose srityse, tokiose kaip naftos ir dujų pramonė, energetika, chemijos pramonė, aviacijos ir geležinkelių transportas bei laivyba, statybų sektorius ir t.t. Dalis tokių įrenginių funkcionuoja ekstremaliose sąlygose, tokiose kaip aukštos temperatūros ir slėgiai, intensyvi radiacija, ilgalaikė eksploatacija lauko sąlygose. Tokių objektų pavyzdžiai gali būti įvairios paskirties branduolinės energetikos objektai, vamzdynai, didelės naftos produktų talpos, stambios statybinės konstrukcijos (tiltai, bokštai), aviacinės kompozicinės konstrukcijos ir kita.

Šiems objektams tirti įprastiniai matavimo ir diagnostikos metodai tokiose sąlygose negali būti naudojami, todėl reikia sukurti naujus matavimo metodus bei technologijas. Mokslinių tyrimų infrastruktūra ULTRATEST vykdo mokslinius tyrimus ultragarsinių informacinių matavimo sistemų kūrimo srityje, vykdo ultragarsinių neardomųjų bandymų, vizualizacinių sistemų ir ultragarsinių medžiagų (įskaitant biologines) savybių tyrimo bei stebėsenos sistemų, kurios padeda išspręsti sudėtingų technologinių sistemų ir inžinierinių konstrukcijų saugos klausimus, kūrimą.

Specifinės žinios ir patirtis:

 • Ultragarsiniai matavimai, vizualizacijos ir diagnostikos metodai. Taikymai aukštoje temperatūroje;
 • Ultragarsinės matavimų per oro tarpą technologijos;
 • Atominės energetikos ir kt. objektų būsenos stebėsenos sistemos ir technologijos saugiai eksploatacijai užtikrinti;
 • Antžeminio, vandens, oro ir kosminio transporto priemonių diagnostikos bei būsenos stebėsenos sistemos ir technologijos;
 • Tyrimai taikant nukreiptąsias Lembo bangas;
 • Medžiagų fizinių-mechaninių savybių tyrimas ultragarsiniais metodais;
 • Neardomųjų bandymų bei neinvazinių ultragarsinių technologijų taikymas pramonėje;
 • Biomedicininės diagnostikos ir būsenos stebėsenos sistemos ir technologijos;
 • Automatinio defektų atpažinimo metodai neardomųjų bandymų ir monitoringo sistemose;
 • Medžiagų tyrimas Rentgeno mikrotomografu.

 

Aparatinė įranga:

 • Precizinis 6 ir 11 ašių skeneris (Dekarto ir Polinėje koordinačių sistemoje), skirtas matavimams ore ir vandenyje (TecScan systems Inc., Kanada);
 • Greitaeigis akustinis mikroskopas (juosta iki 500MHz, skenavimo laukas 400 x 400 mm) (KSI GmbH, Vokietija);
 • Specialus rinkinys aukšto dažnio keitiklių (iki 250MHz);
 • Imersinė NTR akustinio slėgio matavimo sistema (AIMS), kuri leidžia matuoti keitiklių akustinius laukus skysčiuose (dažnių juosta 0.25MHz - 60MHz). Kalibruoti hidrofonai (jautrumas iki 160nV/Pa);
 • Daugiakanalė ultragarsinių fazuotų gardelių sistema "Dynarray" 64/256 (dažnių juosta nuo 0.20 iki 25MHz, prie -6dB), su fazuotų gardelių rinkiniu (centriniai dažniai nuo 0.5MHz iki 10MHz, elementų skaičiai nuo 16 iki 128);
 • Daugiakanalė ultragarsinių fazuotų gardelių sistema "Sitau" 128/128 (dažnių juosta nuo 0.5MHz iki 20 MHz, prie -3dB) ("Dasel Sistemas", Ispanija);
 • Stereo mikroskopas su skaitmenine kamera "Olympus" MVX10 ("Olympus corporation", Japonija);
 • Impedanso matuoklis Wayne Kerr 6500B (darbo dažnių diapazonas 40Hz - 120MHz) ("Wayne Kerr Electronics", Jungtinė Karalystė);
 • Precizinis 4 ašių kampinis skeneris, skirtas matavimams ore ir vandenyje ("ADEPT", JAV);
 • Precizinis 3 ašių skeneris (x-y žingsnis 10 μm, z žingsnis 1 μm), skirtas matavimams ore ir vandenyje (KTU UI, Lietuva);
 • Ultragarsinių matavimų, duomenų surinkimo ir atvaizdavimo sistemos "Ultralab", žemo (iki 2 MHz), vidutinio (iki 30MHz) ir aukšto dažnio (iki 50 MHz) sistemoms (KTU UI, Lietuva);
 • Sukūrinių srovių sistema "Eddy Max" ("TMT", Vokietija);
 • Skaitmeniniai signalų generatoriai (iki 100MHz) ir skaitmeniniai oscilografai (iki 600MHz) ("Agilent Technologies", JAV);
 • Specializuoti rinkiniai ultragarsinių keitiklių, skirtų neardomiesiems bandymams, medžiagotyrai ir biomedicinai (dažniai nuo 0.05 iki 20MHz) (KTU UI, Lietuva);
 • Kalibruoti hidrofonai (ONDA) ir mikrofonai (Brüel & Kjær);
 • Ultragarsinis lazerinis interferometras, preciziniams ultragarso greičio matavimams;
 • Daugiaprocesoriniai kompiuteriai skaitmeniniam modeliavimui baigtinių elementų ir baigtinių skirtumų metodais;
 • Defektoskopas Olympus Omniscan MX su ultragaro ir sūkurinių srovių moduliais.

Programinė įranga:

 • Daugiakanalė ultragarsinių duomenų surinkimo ir analizės sistema "SUMIAD" ("Tecnatom", Ispanija);
 • "Masera" programinė įranga ultragarsinių duomenų apdorojimui ("Tecnatom", Ispanija);
 • Neardomųjų bandymo skaitmeninio modeliavimo paketas "Civa" ("Extende", Prancūzija);
 • Ultragarsinių laukų ir matavimo procesų modeliavimo programinė įranga (KTU UI, Lietuva);
 • 3D modeliavimo paketas "Wave 3000 Plus" ("CyberLogic", JAV);
 • Duomenų surinkimo, apdorojimo ir atvaizdavimo programinė įranga "Ultravision" ("Zetec", Kanada);
 • Duomenų surinkimo ir apdorojimo programinė įranga, skirta TecScan skeneriams TecView UT (TecScan systems Inc. Kanada);
 • Akustinio mikroskopo valdymo programinė įranga KSI Vision (KSI GmbH, Vokietija). 
 

Vieta:

K.Baršausko 59 | LT-51423 Kaunas | Lietuva

 

Kontaktai:

Prof. dr. Renaldas Raišutis
tel.: +370 (37) 351 162
mob. tel.: +370 (689) 71 633
e-paštas: renaldas.raisutis@ktu.lt