Audiovizualinių menų katedra

Garso ir vaizdo menų technologijų katedra įkurta 2003 m., o nuo 2014 m. ji vadinasi Audiovizualinių menų katedra, kuri sieja menų ir technologijų studijas, vykdydama unikalias tarpdalykines studijų programas. Studijoms užtikrinti yra įrengta garso įrašų studija ir specializuota mokomoji klasė, kurioje atliekami akustiniai, statistiniai ir tekstologiniai muzikos tyrimai.Katedros dėstytojai svariai prisideda formuojant Lietuvos mokslo ir studijų politiką, dalyvauja Europos ir pasaulio mokslo kongresuose, projektinėje veikloje.

 
 
 
 

Studijos

Bakalauro studijų programos:

Magistro studijų programos:

Doktorantūros studijų programos:

Mokslas

Katedroje yra atliekami lyginamieji ir statistiniai muzikos teksto (grafinio ir akustinio) tyrimai, čia kaupiama lietuvių profesionaliosios muzikos kūrinių elektroninė duomenų bazė, teikiamos muzikos įrašų, jų redagavimo bei restauravimo ir akustinio patalpų testavimo paslaugos ūkio ir privatiems subjektams.

Katedros moksliniai tyrimai vykdomi naudojantis tiek tipine kompiuterine ir programine įranga, tiek įrengtomis specializuotomis Garso įrašų studija ir Mokomąja klase.

Katedros mokslinių tyrimų tematika apima:

 • muzikos tekstologiją;
 • muzikos psichologiją;
 • muzikos ir kalbos akustiką.

Tyrimams būdingas:

 • platus tarpdiscipliniškumas;
 • menų ir tiksliųjų mokslų sintezė;
 • naujų tyrimo metodų paieška.

Katedra organizuoja tarptautinę mokslinę konferencija „Muzika ir technologijos“ (anglų kalba).

Mokslo projektai

 • Lietuviškų natų leidyba 1990-2015. Bibliografinis tyrimas. 2014-2015 m. Projekto vadovas D. Kučinskas. Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (Lituanistikos projektai).
   
 • Lietuvių tradicinės muzikos dermės tarpkultūriniame kontekste: akustiniai ir kognityviniai aspektai (DERMIŲ AKUSTIKA), 2011–2015, dr. Rytis Ambrazevičius. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo.
   
 • Statistiniai muzikos teksto tyrimai. Lietuvių profesionaliosios muzikos ritmika ir melodika. 2011-2012 m. Projekto vadovas D. Kučinskas. Finansuoja Lietuvos mokslo taryba (mokslininkų grupių projektai).
   
 • Lietuviškos muzikos pianolai antologija. 2013 m. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (Lituanistikos projektai).
   
 • Lietuviška muzika pianolai. 2013 m. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba (Lituanistikos projektai).
   
 • Lietuvių tradicinio dainavimo akustinis tyrimas. 2008 m. Projekto vadovas R. Ambrazevičius. Finansavo Valstybinis mokslo ir studijų fondas.
   
 • Muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra, įgyvendinant mokymo(si) visą gyvenimą inovatyviais metodais ir formomis galimybes (registracijos Nr. BPD2004-ESF-2.4.0-03-05/0104), 2006-2008. Projekto koordinatorius – D. Kučinskas, projekto vykdytojas – R. Ambrazevičius (vykdoma dalis: „Balso akustika“). Finansavo Europos socialinio fondo agentūra.

 

 


Profesoriai, Docentai

Prof. dr. Darius Kučinskas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. darius.kucinskas@ktu.lt

Prof. dr. Rytis Ambrazevičius
A. Mickevičiaus g. 3, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. rytis.ambrazevicius@ktu.lt
Prof. dr. Dario Martinelli
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 05 46
e. p. dario.martinelli@ktu.lt
Prof. dr. Antanas Kučinskas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
antanas.kucinskas@ktu.lt
antakuci@gmail.com

Tel. (8 37) 32 10 30
Doc. Dr. Rimantas Astrauskas
A. Mickevičiaus g. 37,
rimantas.astraukas@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30

Lektoriai

Lekt. Antanas Jasenka
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. antanas.jasenka@ktu.lt
Lekt. Linas Adomaitis
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. linas.adomaitis@ktu.lt
Lekt. Edmundas Vaitekunas
A. Mickevičiaus g. 3, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. edmundas.vaitekunas@ktu.lt
Lekt. Mykolas Bazaras
A. Mickevičiaus g. 37,
mykolas.bazaras@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Motiejus Bazaras
A. Mickevičiaus g. 37,
motiejus.bazaras@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Vilius Keras
A. Mickevičiaus g. 37,
vilius.keras@ktu.lt, vilius.keras@gmail.com
Tel. (8 37) 32 10 30

Lekt. Mykolas Natalevičius
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
mykolas.natalevicius@ktu.lt, mnatalevicius@yahoo.com
Tel. (8 37) 32 10 30

Lekt. Kęstutis Povilaitis
A. Mickevičiaus g. 37,
kestutis.povilaitis@ktu.lt, kestutis@ida.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Dalius Nomicas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
dalius.nomicas@ktu.lt
Lekt. Jonas Jurkūnas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
jonas.jurkunas@ktu.lt
Lekt. Leonas Berezinas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
leonas.berezinas@ktu.lt

Lekt. Andrius Laucevičius
A. Mickevičiaus g. 37,1304 kab.
andrius.laucevicius@ktu.lt

 

Lekt. Audronė Pauliukevičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
audrone.pauliukeviciute@ktu.lt
Lekt. Aleksandra Kerienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
aleksandra.keriene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Akad. pad. Mindaugas Baranauskas
A. Mickevičiaus g. 37,
mindaugas.baranauskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Akad. pad. Nerijus Matonis
A. Mickevičiaus g. 37,
nerijus.matonis@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30

Doktorantai

Doktorantė Zita Bružaitė
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. bruzita@yahoo.com
Doktorantė Yumiko Nunokawa
A. Mickevičiaus g. 37-1304
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. nunocchi@gmail.com
Doktorantė Ulrika Varankaitė
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Ulrika.varankaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
Doktorantė Aušra Strazdaitė Ziberkienė
A. Mickevičiaus g. 37,
ausra.strazdaite-ziberkiene@ktu.edu
Tel. (8 37) 32 10 30

Vizituojantys dėstytojai

Prof. dr. George Kennaway (2014 m.)
University of Leeds Faculty of Performance
Didžioji Britanija
Doc. dr. Kevin Holm - Hudson (2015 m.)
University of Kentucky
JAV
Prof. Stephen Jaffe (2013)
Duce university
Prof. dr. Renata Suchowiejko (2013)
Krokuvos Jogailos universitetas

 

Vedėjas

Lekt. Vytautas Kederys 
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. vytautas.kederys@ktu.lt

L. e. administratorės pareigas – Jūratė Korkuzienė
A. Mickevičiaus g. 37-1304 kab.
Tel. (8 37) 32 10 30
e. p. jurate.korkuziene@ktu.lt