Kviečiame registruotis į KTU mokytojų kvalifikacijos tobulinimo vasaros mokyklą 2017 m.

2016-06-06 16:45

Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Edukacinės kompetencijos centras  2017 m. birželio ir rugpjūčio mėnesiais organizuoja Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo vasaros mokyklą 2017 m.

Tai tradicinis, antrus metus organizuojamas renginys, kurio metu Kauno technologijos universiteto dėstytojai dalijasi su mokytojais naujausiomis akademinėmis ir praktinėmis žiniomis, didaktikos naujovėmis. Pedagogams atveriamos modernios Kauno technologijos universiteto edukacinės erdvės ir laboratorijos.

Suteikiama vertė

Mokymų dalyviams, išklausiusiems visas neformaliojo švietimo programoje numatytas temas, atlikusiems praktines užduotis ir savarankiškus darbus, bus išduodami KTU SHMMF Edukacinės kompetencijos centro kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai (Centras akredituotas LR švietimo ir mokslo ministro 2017 02 22 įsakymu Nr. V-96), kuriuose bus išsamus įrašas apie dalyvio patobulintas kompetencijas, mokymų apimtis ir kita svarbi informacija.

Rinkis ir dalyvauk mokymuose pagal šias neformaliojo švietimo programas:

 • Bendrojo, ikimokyklinio, neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų pedagogams ir vadovams -  „Dizainu grindžiamas mąstymas mokykloje: teorija ir praktika“ vyks birželio 21 - 22 d., KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete specialioje, universitetinėje Dizainu grindžiamo mąstymo laboratorijoje (A. Mickevičiaus g. 37, I aukštas, Kaunas). Mokymų trukmė - 2 dienos, 20 akademinių valandų. Sertifikuota „Dizainu grindžiamo mąstymo“ (ang. Design thinking) metodo trenerių - lektorių komanda: dr. Dainora Maumevičienė, doc. dr. Rūta Petrauskienė, doc. dr. Aldona Augustinienė, doc. dr. Jolita Sinkienė, doc. dr. Berita Simonaitienė.

Kaina – 50 Eur.

Inovatyvus didaktikos metodas - Dizainu grindžiamas mąstymas yra procesas, mąstymo būdas ir šiuolaikinė mokymosi strategija, kuri ugdo asmens kūrybiškumą, iššūkio sprendimo bei iššūkio sprendinio paieškos ir galutinio sprendimo priėmimo, komunikacijos ir darbo tarpkryptėse komandoje, lyderystės gebėjimus. Pedagogai šią mokymosi strategiją gali taikyti kaip atskirus elementus savo pamokose kaip curriculum arba įvairiose organizacijos veiklose. Seminaruose akcentuojamas suformuotų iššūkių sprendimas, nukreiptas į individą, kai tarpkrytėse komandose dalyviai kūrybiškai pasiūlo iššūkio sprendinį ne iš kūrėjo bet iš vartotojo / naudotojo perspektyvos.

 1. DGM – mąstymo, mokymosi būdas.
 2. DGM principai.
 3. DGM kodeksas ir kūrybinė aplinka.
 4. DGM proceso etapai.
 5. DGM būtinos kompetencijos.
 6. Praktinis DGM pritaikymas ir pavyzdžiai švietimo įstaigose.
 • Anglų kalbos mokytojams – „Edukacinės technologijos ir svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų ugdymas anglų kalbos pamokose“ vyks birželio 26, 27 d., KTU Ekonomikos ir verslo fakultete (Gedimino g. 50, 103 auditorija, Kaunas). Mokymų trukmė - 2 dienos, 12 akademinių valandų. Lektorės: Evelina Jaleniauskienė ir Tatjana Vėžytė.

Kaina – 45 Eur.

Programa skirta anglų kalbos mokytojams siekiant praplėsti ir pagilinti edukacinių technologijų panaudojimo anglų kalbos pamokose žinias. Taip pat ji orientuota į svarbiausių 21-o amžiaus gebėjimų (problemų sprendimas, bendradarbiavimas, kūrybiškumas, kritinis mąstymas ir mokymasis mokytis) ugdymą, kuris turėtų būti integruotas į kiekvieno dalyko pamokas. Žinios bus įtvirtinamos praktiniais darbais ir individualiomis užduotimis kompiuterizuotoje klasėje.

 1. Svarbiausi 21-o amžiaus gebėjimai ir jų ugdymo svarba
 2. Google dokumentai (su daugybe papildomų priedų) ir įvairūs jų panaudojimo būdai anglų kalbos pamokose
 3. Google formos ir jų panaudojimo galimybės pamokose
 4. Individualūs ir kolektyvinai koncepcijų žemėlapiai – įrankis minčių lietui, santraukoms, planavimui, problemų supratimui, teksto suvokimui, užrašams, prezentacijoms, informacijos sisteminimui, bendradarbiavimui, naujo žodyno mokymuisi
 5. Masiniai atvirieji internetiniai kursai
 6. Kitos įvairios edukacinės technologijos (žodynai, Chrome naršyklės plėtiniai, testų kūrimo įrankiai ir kt.)
 • Chemijos mokytojams – „Šiuolaikinė instrumentinė analizė chemijoje“ vyks rugpjūčio 24-25 d., KTU Cheminės technologijos fakultete (Radvilėnų pl. 19, Kaunas). Mokymų trukmė - 2 dienos, 12 akademinių valandų. Lektorių komanda: KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof. dr. Eugenijus Valatka, prof. dr. V. Getautis, prof. dr. K. Baltakys, A. Jaskūnas.

Kaina – 45 Eur.

Programa chemijos mokytojams suteiks teorinių žinių apie šiuolaikinius tyrimo metodus kiekybinei ir kokybinei medžiagų analizei, jų taikymo galimybes ir apribojimus, supažindinti su naudojama aparatūra ir jos veikimo ypatumais, įgyti praktinių įgūdžių interpretuojant ir analizuojant gautus eksperimentinius duomenis.

 1. Šiuolaikinė instrumentinė cheminė analizė: metodai, jų taikymo sritys ir vystymo tendencijos
 2. Masių spektroskopija ir chromatografija
 3. UV-regimosios ir infraraudonųjų spindulių spektroskopija
 4. Branduolių magnetinis rezonansas
 5. Rentgenografiniai tyrimo metodai
 • Bendrojo, ikimokyklinio, neformaliojo švietimo ugdymo įstaigų vadovams ir administracijai -  „Nuo strateginio planavimo link strateginio valdymo kultūros mokykloje“ vyks rugpjūčio 28 d., KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete (A. Mickevičiaus g. 37, Kaunas). Mokymų trukmė - 1 diena, 6 akademinės valandos. Lektorė: doc. dr. Rūta Petrauskienė turi 10 m. mokymų patirtį strateginio planavimo bei strateginio valdymo viešojo sektoriaus organizacijose srityje. Dėsto KTU studentams, veda mokymus LR Kultūros ministerijos ir jai pavaldžių kultūros įstaigų vadovams bei darbuotojams. Mokymų metu lektorė taikys inovatyvų didaktikos metodą – dizainu grindžiamą mąstymą – kuris padės klausytojams geriau įsisavinti ir suvokti mokymų turinį.

Kaina – 25 Eur.

Temos:

 1. Strateginio valdymo esmė, principai ir nauda.
 2. Strateginė išorinės aplinkos analizė ir jos instrumentai
 3. Strateginė vidinės aplinkos analizė ir jos instrumentai
 4. SSGG analizė ir jos reikšmė strateginiams sprendimams

Registracijos ir apmokėjimo taisyklės

Registruokis: http://bit.ly/KTUvasarosmokykla

 • Po registracijos su Jumis susieks mūsų atstovas dėl registracijos pavirtinimo;
 • Galutinai patvirtinus registraciją, galėsite sumokėti dalyvio mokestį;
 • Už mokymus galima sumokėti asmeninėmis arba Jūsų ugdymo įstaigos lėšomis;

Rekvizitai apmokėjimui, jei mokėsite asmeninėmis lėšomis:

Kauno technologijos universitetas

Įmonės kodas: 111950581

Adresas: K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas

AB SEB bankas, banko kodas 70440

Sąskaita: LT387044060003104481

Mokėjimo paskirtis – Už KTU mokytojų kvalifikacijos tobulinimo vasaros mokyklą 2017 m. (SU 0270311);

Jei už Jus dalyvio mokestį mokės ugdymo įstaiga (darbovietė), turite kreiptis elektroniniu paštu indre.rauleckiene@ktu.lt dėl sąskaitos faktūros išrašymo, laiške pateikite šią informaciją: įstaigos pavadinimas, adresas, įmonės kodas;

Dalyvio mokestį reikia sumokėti iki mokymų pradžios.  Jeigu mokate asmeninėmis lėšomis, prašome pristatyti mokėjimo pavedimo kopiją, kai atvyksite į mokymus.

TEIRAUKIS: indre.rauleckiene@ktu.lt