KTU profesorius D. Kučinskas pasauliniame muzikologų kongrese

2017-03-28 08:30

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Audiovizualinių menų katedros profesorius Darius Kučinskas kovo 19–24 d. dalyvavo pasauliniame muzikologų kongrese, kuris vyko Tokijo menų universitete, Japonijoje. Jį organizavo Tarptautinė muzikologų draugija (IMS – International Musicological Society) kartu su Japonijos muzikologų sąjunga.

Pasauliniai kongresai vyksta kas penkerius metus. Šis pasaulinis muzikologų kongresas yra pagrindinis ir svarbiausias pasaulio muzikos tyrėjų forumas, kuriame pristatomi ir apibendrinami kelerių praėjusių metų rezultatai ir apibrėžiamos tolesnės veiklos kryptys. Dalyviai atrenkami pagal mokslinės veiklos rezultatus, jų reikšmę ir įtaką tarpautinei bendruomenei.

Iš Lietuvos į kongresą buvo atrinkti tik du pranešėjai – profesorius Darius Kučinskas ir Lietuvos muzikos ir teatro profesorė Rūta Stanevičiūtė. KTU profesorius pristatė keletą paskutinių metų intensyviai tyrinėjamus bet pasaulyje vis dar mažai žinomus etninės muzikos įrašus pianolai. Įdomus faktas, kad tarp gausybės įvairių tautų muzikos įrašų (tame tarpe ir Japonijos, ir Tuniso, ir net Sirijos) lietuviškos muzikos įrašai, kurių šiandien priskaičiuojama iki 350, Lietuvoje vis dar mažai žinomi ir tyrinėti – tai išimtinai JAV lietuvių bendruomenės kultūrinės veiklos artefaktas.

D. Kučinsko pranešimas sulaukė didelio kongreso dalyvių dėmesio ir išplėtojo diskusiją apie šio tipo įrašų tolesnius kompleksinius tyrimus, kurie turėtų apimti tiek skaitmenizavimo, tiek identifikavimo, tiek ir sklaidos procesus. Prof. D. Kučinsko nuomone, šiems tyrimams plėtoti KTU yra ypač palanki dirva – čia natūraliai jungiasi menas ir technologijos. Šia skaitmeninės humanistikos (digital humanity) linkme, pasak D. Kučinsko, akivaizdžiai pasukusi ir sparčiai plėtojama viso pasaulio humanitarinių mokslų sistema.

„Kauno technologijos universitetas galėtų tapti reikšmingu šios srities lyderiu, jei pavyktų formalizuoti ir koncentruoti jau dabar čia vykdomus tarpdalykinius humanitarinių mokslų ir technologijų tyrimus bei eksperimentus“, – teigia D. Kučinskas.

  •  
  •