KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetui nuo šiol vadovauja JK, Japonijos ir JAV universitetuose dirbęs profesorius Ainius Lašas

2017-01-02 15:30

Kaip ir planuota, nuo 2017 m. sausio mėn. Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) vairą perėmė prestižiniuose Jungtinės Karalystės, Japonijos ir JAV universitetuose dirbęs dr. Ainius Lašas.

Prieš tai Bato universitete (J. Karalystė) dėstytoju dirbęs A. Lašas net 16 metų praleido gyvendamas bei dirbdamas užsienyje, tačiau jo ryšiai su Lietuva ir mūsų šalies akademine bendruomene visuomet išliko tvirti ir nuoseklūs. Jau kurį laiką jis praleido kartu su KTU mokslininkais tyrinėdamas grėsmių suvokimą, vykdo Lietuvos mokslo tarybos (LMT) finansuojamą projektą apie Rusijos grėsmės suvokimą.

Pasak dekano, naujosiose pareigose jis sieks pritaikyti užsienio universitetuose įgytą patirtį ir įgauti naujų žinių bei įgūdžių vadovaujant KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetui. Vienas iš jo įvardintų prioritetinių uždavinių - perorientuoti sistemą nuo kiekybinių link kokybinių tikslų, kurie įgalintų tiek studentus, tiek ir dėstytojus geriau panaudoti savo intelektualinio potencialo klodus.