DEKANAS
Dr. Ainius Lašas
A. Mickevičiaus g. 37, 205 kab.    
ainius.lasas@ktu.lt
Tel. 30 01 00
DEKANO REFERENTĖ
Aušra Berkmanienė
A. Mickevičiaus g. 37, 206 kab.
ausra.berkmaniene@ktu.lt, shmmf@ktu.lt
Tel. 30 01 00
MOKSLO PRODEKANĖ
Doc. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 204 kab.
egle.butkeviciene@ktu.lt
Tel. 30 01 44
STUDIJŲ PRODEKANĖ
Dr. Dainora Maumevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 115 kab.
dainora.maumeviciene@ktu.lt
Tel. 30 01 05
MOKSLO ADMINISTRATORĖ  
Jolita Ramanauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 207 kab.
jolita.ramanauskiene@ktu.lt
 
Tel. 30 01 44
ADMINISTRAVIMO VADOVĖ
Irena Andrulienė    
A. Mickevičiaus g. 37, 207a    
irena.andruliene@ktu.lt    
Tel. 30 01 03
FINANSŲ KOORDINATORĖ  
Ingrida Joneikienė 
A. Mickevičiaus g. 37, 207 kab.

ingrida.joneikiene@ktu.lt
Tel. 30 01 28
TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ KOORDINATORĖ
  Tarptautinių ryšių koordinatorė    
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.    
shmmf.int@ktu.lt    
Tel. 30 01 04
RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS KOORDINATORĖ
Simona Damušytė  
A. Mickevičiaus g. 37, 207 kab.
simona.damusyte@ktu.lt

Tel. 30 01 28
Mob. 8 687 12183
RINKODAROS IR KOMUNIKACIJOS KOORDINATORĖ

Viktorija Lankauskaitė  
A. Mickevičiaus g. 37, 207 kab.
viktorija.lankauskaite@ktu.edu

Tel. 30 01 28
Mob. +37063393313 
STUDIJŲ APTARNAVIMO ADMINISTRATORĖ
Jovilė Boguševičiūtė (bakalauro studijos, stipendijos, paskolos)
jovile.boguseviciute@ktu.lt
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.    
Tel. 30 01 24
 
STUDIJŲ APTARNAVIMO ADMINISTRATORĖ
Lina Vosyliūtė (bakalauro studijos, parama neįgaliesiems)    
lina.vosyliute@ktu.lt
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.    
Tel. 30 01 24
STUDIJŲ PROGRAMŲ ADMINISTRATORĖ
Vida Staponienė
vida.staponiene@ktu.lt
A. Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Tel. 30 01 23
E. MOKYMOSI KOORDINATORĖ
Doc. Irena Patašienė    
A. Mickevičiaus g. 37, 207 kab.
irena.patasiene@ktu.lt
Tel. 30 01 00
DEKANATO ADMINISTRATORĖ
Jūratė Korkuzienė
A. Mickevičiaus g. 37, 206 kab.
jurate.korkuziene@ktu.lt
Tel. 30 01 03
STUDIJŲ KRYPČIŲ PROGRAMŲ VADOVAI
STUDIJŲ KRYPTIS: EDUKOLOGIJA ir PEDAGOGIKA
Doc. dr. Berita Simonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
berita.simonaitiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
STUDIJŲ PROGRAMOS: Socialinė pedagogika (B), Edukacinės technologijos (M), Edukologija (M)
STUDIJŲ KRYPTIS: VIEŠASIS VALDYMAS
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37, 101 kab.
egle.vaidelyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 15
 
STUDIJŲ PROGRAMOS: Viešasis administravimas (B), Viešoji politika (B), Viešasis administravimas (M), Viešoji politika (M)
STUDIJŲ KRYPTIS: LINGVISTIKA ir VERTIMAS
Doc. dr. Ramunė Kasperavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1309 kab.
ramune.kasperaviciene@ktu.lt
Tel. +370 659 15483
 
STUDIJŲ PROGRAMOS: Naujųjų medijų kalba (B), Technikos kalbos vertimas (B), Technikos kalbos vertimas ir lokalizacija (M)
STUDIJŲ KRYPTIS: EUROPOS STUDIJOS ir SOCIOLOGIJA
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37, 101 kab.
egle.vaidelyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 15
 
STUDIJŲ PROGRAMOS: Europos studijos (B), Sociologija (B),  Europos Sąjungos tarptautiniai santykiai (M),  Socialinė politika
STUDIJŲ KRYPTIS: FILOSOFIJA ir MENAI
Doc. dr. Berita Simonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
berita.simonaitiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
STUDIJŲ PROGRAMOS: Muzikos technologijos (B), Medijų filosofija (B), Apšvietimo technologijos ir dizainas (B), Elektroninės muzikos kompozicija ir atlikimas (M)

Daugiau: edukologija.ktu.edu

KATEDROS VEDĖJA
Prof. dr. Brigita Janiūnaitė
A. Mickevičiaus g. 37, 1202 kab.
brigita.janiunaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: socialinių ir  edukacinių inovacijų valdymas, pokyčių valdymas, socialinė antreprenerystė ir jos ugdymas, organizacijų inovacinė kultūra ir jos vystymas, curriculum vystymas.
DARBUOTOJAI
Administratorė
Edita Gelbūdienė

A. Mickevičiaus g. 37, 1201 kab.
edita.adomaviciute@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Socialinės inovacijos, socialinė antreprenerystė, socialinė atskirtis ir įtrauktis.
Prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1203 kab.
palmira.juceviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: edukologijos mokslo metodologinės problemos, šiuolaikinės ugdymo sistemos, mokymosi aplinkos, kompetencijų vystymo ir pripažinimo, edukacinių novacijų, aukštojo mokslo modernizavimo, švietimo vadybos, organizacijos elgsenos klausimai.
Prof. dr. Nijolė Bankauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1203 kab.
nijole.bankauskiene@ktu.lt
Tel. 8 682 39005
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: pedagogų rengimas, pedagogų kompetencijos, socioedukacinė veikla, pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas, filologinis prusinimas.
Prof. dr. Edita Štuopytė
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 kab.
edita.stuopyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Socialinis ugdymas bendruomenėje, vaikų socializacijos problemos, nevyriausybinių organizacijų socialinė edukacinė veikla bendruomenėje, socialinė edukacinė pagalba pabėgėliams ir migrantams.
Doc. dr. Vilija Stanišauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
vilija.stanisauskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 32
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: ugdymas karjerai, karjeros kūrimas, suaugusiųjų mokymasis.
Doc. dr. Laima Abromaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
laima.abromaitiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 32
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Socialinė atskirtis, socialinė integracija, delinkvencija, švietimo sistemos, profesinis perdegimas, profesiniai santykiai (supervizija).
Doc. dr. Nida Ambrasė
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 kab.
nida.ambrase@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: bendroji didaktika, informacinių komunikacinių technologijų /elektroninio mokymosi diegimo galimybės, pedagogų rengimas, suaugusiųjų mokymasis, šeimos pedagogika.
Doc. dr. Gintautas Cibulskas
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
gintautas.cibulskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: švietimo vadyba, lyderystė, mokslinių tyrimų metodologija, Lyderystės vystymas ir raiška, pokyčių organizacijoje valdymas, strateginis planavimas organizacijoje, švietimo sistemos bei jos organizacijų valdymas, asmenybės potencialas ir jo realizavimo galimybės, socialiniai tyrimai.
Doc. dr. Irina Klizienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
irina.kliziene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: asmenų, dėl sveikatos problemų (patiriančių nespecifinį/lėtinį nugaros skausmą, motorinės sistemos atsparumas ūminiam raumenų skausmo sindromui) esančių atskirtyje, įtraukimas į aktyvų visuomeninį gyvenimą, sveikatinimo edukacinės technologijos, profesinė sveikata.
Doc. dr. Laura Daniusevičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
laura.daniuseviciute@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 08 76
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: sveikos gyvensenos technologijos; Motorinės ir kognityvinės sistemos taikant skirtingas fizinio aktyvumo programas; Judesių valdymas; Neuromokslas.
Doc. dr. Aldona Augustinienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1205 kab.
aldona.augustiniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: ugdymo psichologija, ugdymas karjerai, socialinė atsakomybė, pedagogų rengimas, el. mokymas(is), lietuvių kalbos mokymas ir mokymasis, mentorystė ir reversinė mentorystė.
Doc. dr. Onutė Visockienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
ona.visockiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: didaktika, švietimo vadyba, ugdymo turinio diferencijavimas ir individualizavimas.
Doc. dr. Berita Simonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
berita.simonaitiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
Doc. dr. Gintarė Tautkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
gintare.tautkeviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 06 50
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Edukacinės ir mokymosi aplinkos, informacinis raštingumas, mokslinė komunikacija, atviroji prieiga, IKT ugdyme
Doc. dr. Vaino Brazdeikis
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
vaino.brazdeikis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: IKT taikymas ugdyme, IKT taikymas švietimo vadyboje, Pedagogų IKT taikymo kompetencijų vertinimas
Lekt. Gintarė Edintaitė
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
gintare.edintaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19
Lekt. Audronė Astrauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1207 kab.
audrone.astrauskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 32
Lekt. Mindaugas Dubosas
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
mindaugas.dubosas@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 08 75
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: edukacinės ir mokymosi aplinkos, informacinis raštingumas, mokslinė komunikacija, interaktyvios technologijos.
 
Lekt. Mantas Masaitis
A. Mickevičiaus g. 37, 1204 kab.
mantas.masaitis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 30
Lekt. Jovita Vilkienė
A. Mickevičiaus g. 37,
Tel. (8 37) 30 01 32
jovita.vilkiene@ktu.lt
Asist. Vytautas Pliauga
A. Mickevičiaus g. 37, 1206 kab.
vytautas.pliauga@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 19
VIZITUOJANTYS DĖSTYTOJAI
 

Lekt. Stanislava Hoferkova  
University of Hradec Kralové   

Čekija

 

Prof. Blair Stevenson    
Oulu University of Applied Sciences  

Suomija

 

Lekt. Raija Erkkila   
Oulu University of Applied Sciences, School of Vocational  

Suomija

 

Lekt. Iris Happo   
Oulu University of Applied Sciences, School of Vocational   

Suomija

 

Prof. Dr. Leona Stašová   
Mokslo prodekanė    
University of Hradec Králové   
Čekija

  

Daugiau: filosofija.ktu.edu

KATEDROS VEDĖJAS
Doc. dr. Nerijus Čepulis
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
nerijus.cepulis@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 90
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: filosofija, komunikacija, medijos, kultūra, religija.
DARBUOTOJAI
Administratorė
Audronė Pauliukevičiūtė

A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
audrone.pauliukeviciute@ktu.lt

Tel. 30 01 12
Mob. 8 685 96 112
Prof. dr. Saulius Keturakis
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
saulius.keturakis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: medijų teorija, naratyvumas, kiberkultūra. Vykdomi moksliniai tyrimai: vizualumo ir verbalumo sąveika, intermedialumas, linijinis ir nelinijinis naratyvas.
Prof. dr. Rosita Lekavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
rosita.lekaviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: socialinė asmenybės psichologija, taikomieji psichologijos aspektai verslui ir viešajam sektoriui.
Prof. dr. Dario Martinelli
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
dario.martinelli@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys:  Ekosemiotika, populiarioji muzika, zoomuzikologija, eksperimentinė muzika, „Bitlų“ studijos, populiarioji muzika ir ideologija.
Doc. dr. Junona Silvija Almonaitienė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
junona.almonaitiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Socialinė ir socialinė organizacijų psichologija, lyderystė, kūrybiškumas, mokslo istorija; mokslo populiarinimas.
 
Doc. dr. Rolandas Bartkus
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
rolandas.bartkus@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: religijos filosofija, technikos filosofija, medijų filosofija, sistemų teorija. Vykdomi moksliniai tyrimai: parengiamieji etapai informacijos filosofijos srityje.
Doc. dr. Milda Paulikaitė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
milda.paulikaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Medijų filosofija, estetika, muzikos filosofija, hermeneutika, religijos filosofija.
 
Doc. dr. Lina Vidauskytė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
lina.vidauskyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Medijų filosofija, religijos filosofija, kultūros filosofija, filosofinė praktika.
Doc. dr. Šarūnas Paunksnis
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
sarunas.paunksnis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: postkolonializmas, postmodernioji filosofija, globalizacija, kitoniškumo reprezentacijos, nepriklausomas Indijos kinas, šiuolaikinės Indijos populiarioji kultūra.
Lekt. Arūnas Bingelis
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
arunas.bingelis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: simbolinė logika, filosofinė antropologija, mokslo ir religijos sąveikos modeliai, medijų filosofija. Vykdomi moksliniai tyrimai: theoria ir praxis: antropologinė perspektyva.
Lekt. Eligijus Džežulskis-Duonys
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
eligijus.dzezulskis@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: šiuolaikinė kultūra, etika ir politinė filosofija.
Lekt. Aušra Urbonienė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
ausra.urboniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
Lekt. Zita Vasiliauskaitė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
zita.vasiliauskaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Asmenybės, karjeros ir saviugdos, praktinė psichologija, psichologinis konsultavimas ir pagalba. Turi didelę praktinę patirtį asmenų ir šeimų konsultavimo bei psichologinės pagalbos srityse. Veda psichologinius seminarus ir mokymus įvairių organizacijų darbuotojams.
Vyriaus. m. darb. Mindaugas Bertašius
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
mindaugas.bertasius@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 12
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Priešistorė ir baltų kultūra, archeologija, kultūros istorija, kultūros paveldas, miesto istorija, istorinių medijų raida.
VIZITUOJANTYS DĖSTYTOJAI
 
Olivier Tomasini    
Kuratorius/Direktorius    
Grenoblio viešoji biblioteka, Stendalio muziejaus skyrius    
Prancūzija
Prof. Roy Max Kern    
Georgia State University    
JAV
Prof. Jon Carlson    
Governors State University   
JAV
John Christopher
Brenau University, United States
jchristopher@brenau.edu
Tel. 404-551-3279

Daugiau: avmenas.ktu.edu

KATEDROS VEDĖJAS
 
Lekt. Vytautas Kederys 
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
vytautas.kederys@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: garso įrašų režisūra, muzikos produkcija, muzikos technologijos, elektroakustika, garso sistemos.
   
DARBUOTOJAI

 

L. e administratorės pareigas
Jūratė Korkuzienė
A. Mickevičiaus g. 37, 206 kab.
jurate.korkuziene@ktu.lt
Tel. 30 01 03
Prof. dr. Darius Kučinskas
A. Mickevičiaus g. 37,
darius.kucinskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys:  Muzikos tekstologija, Lietuvos muzikos istorija, menų sintezė, Čiurlionio studijos.
Prof. dr. Rytis Ambrazevičius
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
rytis.ambrazevicius@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys:  Muzikos akustika, muzikos psichologija, etnomuzikologija.
Prof. dr. Dario Martinelli
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
dario.martinelli@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46

Mokslinės ir praktinės veiklos sritys:  Ekosemiotika, populiarioji muzika, zoomuzikologija, eksperimentinė muzika, „Bitlų“ studijos, populiarioji muzika ir ideologija.
Prof. Antanas Kučinskas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
antanas.kucinskas@ktu.lt, antakuci@gmail.com
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Antanas Jasenka
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
antanas.jasenka@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys:  Originali elektroninės ir elektroakustinės muzikos kūryba, muzika teatrui, garso instaliacijos.
Lekt. Linas Adomaitis
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
linas.adomaitis@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys:  Muzikos programinė įranga, muzikos įrašų leidyba.
Lekt. Edmundas Vaitekunas
A. Mickevičiaus g. 37,
edmundas.vaitekunas@ktu.lt
Lekt. Mykolas Bazaras
A. Mickevičiaus g. 37,
mykolas.bazaras@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Motiejus Bazaras
A. Mickevičiaus g. 37,
motiejus.bazaras@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Vilius Keras
A. Mickevičiaus g. 37,
vilius.keras@ktu.lt, vilius.keras@gmail.com
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Aleksandra Kerienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
aleksandra.keriene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Mykolas Natalevičius
A. Mickevičiaus g. 37,
mykolas.natalevicius@ktu.lt, mnatalevicius@yahoo.com
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Kęstutis Povilaitis
A. Mickevičiaus g. 37,
kestutis.povilaitis@ktu.lt, kestutis@ida.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Lekt. Dalius Nomicas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
dalius.nomicas@ktu.lt
Lekt. Audronė Pauliukevičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, 107 kab.
audrone.pauliukeviciute@ktu.lt
Lekt. Jonas Jurkūnas
A. Mickevičiaus g. 37,
jonas.jurkunas@ktu.lt
Lekt. Andrius Laucevičius
A. Mickevičiaus g. 37,
andrius.laucevicius@ktu.lt
Lekt. Leonas Berezinas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
leonas.berezinas@ktu.lt
Akad. pad. Mindaugas Baranauskas
A. Mickevičiaus g. 37, 1304 kab.
mindaugas.baranauskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Akad. pad. Nerijus Matonis
A. Mickevičiaus g. 37,
nerijus.matonis@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 10 30
Doktorantė Zita Bružaitė
A. Mickevičiaus g. 37,
bruzita@yahoo.com
Tel. (8 37) 32 10 30
Doktorantė Yumiko Nunokawa
A. Mickevičiaus g. 37,
nunocchi@gmail.com
Tel. (8 37) 32 10 30
 
Doktorantė Ulrika Varankaitė
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Ulrika.varankaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
Doktorantė Aušra Strazdaitė Ziberkienė
A. Mickevičiaus g. 37,
ausra.strazdaite-ziberkiene@ktu.edu
Tel. (8 37) 32 10 30
VIZITUOJANTYS DĖSTYTOJAI
Dr. George Kennaway
University of Leeds Faculty of Performance
Didžioji Britanija
Doc. Kevin Holm - Hudson
University of Kentucky     
USA
   

Daugiau: kalbos.ktu.edu

 
KATEDROS VEDĖJA
 
 
     
Doc. dr. Saulė Petronienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1306 kab.
saule.petroniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
DARBUOTOJAI
 
 
 
 
 
Akademinė padėjėja
Ingrida Liaukonienė
A. Mickevičiaus g. 37
ingrida.liaukoniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
 
Prof. dr. Saulutė Juzelėnienė
A. Mickevičiaus g. 37
saulute.juzeleniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Prof. dr. Vilmantė Liubinienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1302 kab.
vilmante.liubiniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Prof. dr. Audronė Poškienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1302 kab.
audrone.poskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Prof. dr. Yves Gambier
A. Mickevičiaus g. 37
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Doc. dr. Vilija Celiešienė
A. Mickevičiaus g. 37
vilija.celiesiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
 
Doc. dr. Jolita Horbačauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1309 kab.
jolita.horbacauskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Doc. dr. Jonas Jonušas
A. Mickevičiaus g. 37, 1308 kab.
jonas.jonusas@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Doc. dr. Ramunė Kasperavičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1309 kab.
ramune.kasperaviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Doc. dr. Alin Olteanu
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
tel. (8 37) 32 05 46
e. p. alin.olteanu@ktu.lt 
 
Doc. dr. Saulė Petronienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1306 kab.
saule.petroniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Doc. dr. Moreno Bonda (italų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
moreno.bonda@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. dr. Liudmila Kravcova (rusų k.)
A. Mickevičiaus g. 37, 1309 kab.
liudmila.kravcova@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. dr. Jūratė Maksvytytė (vokiečių k.)
A. Mickevičiaus g. 37, 1308 kab.
jurate.maksvytyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. dr. Dainora Maumevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 115 kab.
dainora.maumeviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 05
 
Lekt. dr. Jurgita Mikelionienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1308 kab.
jurgita.mikelioniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
 

Lekt. Laimonas Adomavičius
A. Mickevičiaus g. 37
laimonas.adomavicius@ktu.lt
tel. (8 37) 32 38 61

 
Lekt. Diana Burbienė (rusų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
diana.burbiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
  Lekt. Joaquin Carmona Rodriguez
A. Mickevičiaus g. 37, 1302 kab.
joaquin.carmona@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Raimunda Česonienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1309 kab.
raimunda.cesoniene@ktu.lt
 
Lekt. Audronė Daubarienė
A. Mickevičiaus g. 37
audrone.daubariene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
  Lekt. Swan Deman
A. Mickevičiaus g. 37
tel. (8 37) 32 05 46
e. p. swan.deman@ktu.lt
 
Lekt. Brigita Dimavičienė
A. Mickevičiaus g. 37
tel. (8 37) 32 38 61
e. p. brigita.dimaviciene@ktu.lt
 
  LektGiedrutė Grigonienė
A. Mickevičiaus g. 37
giedrute.grigoniene@ktu.lt
Tel. Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Augustė Gumbytė
A. Mickevičiaus g. 37
auguste.gumbyte@ktu.lt
Tel. Tel. (8 37) 32 38 61
 
  Lekt. Kristina Ilekienė
A. Mickevičiaus g. 37
kristina.ilekiene@ktu.lt
tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Evelina Jaleniauskienė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
evelina.jaleniauskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Inga Janavičienė
A. Mickevičiaus g. 37
inga.janaviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Živilė Kemeklienė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
zivile.kemekliene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Jurgita Lukienė (vokiečių k.)
A. Mickevičiaus g. 37
zivile.kemekliene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Rima Mockevičiūtė
A. Mickevičiaus g. 37, 1308 kab.
rima.mockeviciute@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Jurgita Motiejūnienė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37, 1309 kab.
jurgita.motiejuniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Maria Inmaculada de Potestad Tellechea
A. Mickevičiaus g. 37, 1302 kab.
maria.potestad@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
  Lekt. Regina Petrylaitė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
regina.petrylaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Marija Sabaliauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1309 kab.
marija.blonskyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Virginija Stankevičienė (lietuvių k.)
A. Mickevičiaus g. 37, 1308 kab.
virginija.stankeviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Gavin James Grant Stewart
A. Mickevičiaus g. 37, 1308 kab.
gavin.stewart@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Viorika Šestakova (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
viorika.sestakova@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Virginija Tuomaitė
A. Mickevičiaus g. 37
virginija.tuomaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Dalia Venckienė
A. Mickevičiaus g. 37
dalia.venckiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
 
Lekt. Tatjana Vėžytė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
tatjana.vezyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Ramutė Vingelienė (prancūzų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
ramute.vingeliene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Zita Zajankauskaitė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
zita.zajankauskaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Daiva Birutė Zavistanavičienė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37
daiva.zavistanaviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Lekt. Jūratė Zdanytė (anglų k.)
A. Mickevičiaus g. 37, 1308 kab.
jurate.zdanyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61
 
Birutė Strakšienė
A. Mickevičiaus g. 37
birute.straksiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 38 61

 
 
VIZITUOJANTYS DĖSTYTOJAI  
  Prof. James Stewart   
University of Dundee   
Jungtinė Karalystė
 
 
Doc. Andrea Bernini  
University of Heidelberg   
Vokietija
 
  Doc. Begona Crespo Garcia
Univeristy of La Coruna
Ispanija
 
 
Doc. Réka Jablonkai   
Corvinus University of Budapest   
Vengrija
 
  Dr. Francoise Doro-Megy        
University of Paris 8   
Prancūzija
 
 
Dr. Yves Malinier  
Paris 8 University  
Prancūzija
 
 
Dr. Lilli Parrot        
University of Paris 8   
Prancūzija
 
Dr. Simona Stano
A. Mickevičiaus g. 37,
simona.stano@ktu.lt

 
 
  Lekt. George Green
Lancaster university
Jungtinė Karalystė
 
  Lekt. Michael O'Connor
University of Angers
Prancūzija
 
  Timo Neuvonen
University of Eastern Finland
Suomija
 

Daugiau: europa.ktu.edu

INSTITUTO DIREKTORIUS
Doc. dr. Audronė Telešienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
audrone.telesiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 10
DARBUOTOJAI
Administratorė
Marija Grigaliūnienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
marija.grigaliuniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 10
 
 
 
Prof. dr. Algis Krupavičius
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
algis.krupavicius@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 11
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: lyginamoji politika, viešoji politika, politinės partijos ir rinkimų studijos, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimų metodai socialiniuose moksluose.
Prof. dr. Eglė Katiliūtė
A. Mickevičiaus g. 37
egle.katiliute@ktu.lt
 
Doc. dr. Rasa Daugėlienė
A. Mickevičiaus g. 37,
rasa.daugeliene@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: ES ekonominės integracijos procesai, ES vidaus rinkos funkcionavimo ypatumai, ES vaidmuo globalizacijos akivaizdoje, Tarptautinės prekybos plėtros tendencijos ES, ES regiono makroekonominio stabilumo užtikrinimas, ES tarptautinių ekonominių santykių politikos aspektai.
Doc. dr. Audronė Telešienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
audrone.telesiene@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: aplinkosaugos sociologija ir politika, darnus vystymasis, kokybiniai socialinių tyrimų metodai, socialinė raida.
Lekt. dr. Jurgita Barynienė
A. Mickevičiaus g. 37,
jurgita.baryniene@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: žmonių išteklių vadyba, aukštasis mokslas, universitetų ir verslo sektoriaus bendradarbiavimas, Europos integracija, Europos Sąjungos politika
Lekt. Živilė Paužaitė
A. Mickevičiaus g. 37,
zivile.pauzaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 00 35
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Europos integracijos procesai, jų teorinis konceptualizavimas ir informacijos apie juos sklaida žinių ekonomikos ir žinių visuomenės aspektu, ES išorinės kaimynystės Šiaurės matmens politikos ir Europos Baltijos jūros regiono sinergija, ES projektų valdymas, Senėjančios visuomenės aktualija ES.
Lekt. Jonas Urbanavičius
A. Mickevičiaus g. 37, 110 kab.
jonas.urbanavicius@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: ES institucijų veikla ir sprendimų priėmimas, Lietuvos interesų atstovavimas ES institucijose, ES aplinkos politika, ES energetikos politika.
VIZITUOJANTYS DĖSTYTOJAI
Prof. Philippe Perchoc
Liuveno universitetas    
Belgija
 
Prof. Henri Malosse
President of European Economic and Social Committee
Brussels Area
Belgium
 
Prof. Dr. Pawel Mlodkowski
Faculty of Business, Sohar University, Sohar, Sultanate of Oman    
Oman

 
Prof. Habil. dr. Stanislaw Uminski
Gdansko universitetas   
Lenkija

 
Prof. Jari Stenvall
Faculty of Social Sciences
University of Lapland
 
Dr. Manfredas Limantas
ES delegacijos buvusioje Jugoslavijos respublikoje Makedonijoje programų vadovas ir patarėjas
Dr. Žygimantas Pavilionis
Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius JAV ir Meksikai
Lekt. dr. Laurynas Kasčiūnas
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Vilniaus universitetas
Lietuva

Prof. dr. Gediminas Vitkus
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas
Vilniaus universitetas
Lietuva

   


Daugiau: semiotika.ktu.edu, www.isisemiotics.eu

INSTITUTO DIREKTORIUS
Prof. dr. Dario Martinelli
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
dario.martinelli@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys:  Ekosemiotika, populiarioji muzika, zoomuzikologija, eksperimentinė muzika, „Bitlų“ studijos, populiarioji muzika ir ideologija.
DARBUOTOJAI  
Akademinė padėjėja
Audronė Daubarienė
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
audrone.daubariene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Kalba ir technologijos, e. mokymasis, vertimas.
Mokslininkas stažuotojas
Dr. Alin Olteanu
A. Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
alin.olteanu@ktu.lt

Tel. (8 37) 32 05 46


Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Semiotika, švietimo filosofija.
Mokslo darbuotoja
Dr. Rima Povilionienė
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
rima.povilioniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Muzikologija
Mokslo darbuotoja
Dr. Simona Stano
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Simona.stano@gmail.com
Tel. (8 37) 32 05 46
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Ulrika Varankaitė
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
Ulrika.varankaite@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Tarpdalykinė muzikologija
Jaunesnysis mokslo darbuotojas
Mindaugas Gapševičius
A.Mickevičiaus g. 37, 111 kab.
miga@o-o.lt
Tel. (8 37) 32 05 46
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Vizualinis menas, tinklo meno projektai.
   
   
   
   

Daugiau: politika.ktu.edu

INSTITUTO DIREKTORĖ
Doc. dr. Audronė Telešienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
audrone.telesiene@ktu.lt
Tel. (8 684) 65096
 
DARBUOTOJAI
 
Doc. dr. Aistė Balžekienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1106 kab.
aiste.balzekiene@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: rizikos ir aplinkosaugos  sociologija;  darnus vystymasis,  mokslo ir technologijų sociologija, miesto sociologija, technologijų socialinis poveikis, socialinių mokslų metodika ir metodologija
  Jaunesn. m. darb. Miglė Bartuškaitė
A. Mickevičiaus g. 37
Vyresn. m. darb. Dr. Thomas Bryer
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.

Thomas.Bryer@ucf.edu

Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: vyriausybės ir piliečių santykiai, viešasis valdymas ir kt.
   
Doc. dr. Eglė Butkevičienė
A. Mickevičiaus g. 37, 204 kab.
egle.butkeviciene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 11

Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: pilietinė visuomenė, bendruomenė ir bendruomeniškumas, nevyriausybinės organizacijos, socialinės inovacijos, inovacijų sklaida ir poveikio analizė, technologija ir visuomenė, informacijos ir komunikacijos technologijų sklaida, virtualios bendruomenės, socialinė tinklaveika, e.mokymasis.
Doc. dr. Eglė Gaulė 
A. Mickevičiaus g. 37, 1105 kab.
egle.gaule@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 18
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: viešųjų finansų ir biudžeto valdymas, viešojo valdymo decentralizacija, vietinis ekonominis vystymas, reformų procesų valdymas, viešųjų paslaugų vadyba.
Dr. Vidmantė Giedraitytė
A. Mickevičiaus g. 37, 1109 kab.
vidmante.giedraityte@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: viešojo valdymo teisiniai pagrindai, administracinės atsakomybės taikymo ypatumai, inovacinių procesų valdymas viešajame sektoriuje.
Administratorė
Marija Grigaliūnienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
marija.grigaliuniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 10
  Jaunesn. m. darb. Vaida Jankauskaitė

A. Mickevičiaus g. 37

Prof. dr. Algis Junevičius
A. Mickevičiaus g. 37, 1107 kab.
algis.junevicius@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Europos Sąjungos teisė, ES vidaus rinka, Europos integracija. ES tematika paskelbta apie 40 publikaciju. Į šiuos dalykus gilinasi jau daugiau kaip 15 metų.
Lekt. dr. Jurgita  Jurkevičienė 
A. Mickevičiaus g. 37 
jurgita.jurkeviciene@ktu.lt
 
Prof. dr. Algis Krupavičius
A. Mickevičiaus g. 37, 1107 kab.
algis.krupavicius@ktu.lt

Vyresn. m. darb. Ainius Lašas
A. Mickevičiaus g. 37
ainius.lasas@ktu.lt
 
Doc. dr. Irena Luobikienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1103 kab.
irena.luobikiene@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Kultūra ir kultūros politika, šeima ir šeimos politika, švietimas ir karjera, kaimo socialinės problemos, socialinė nelygybė ir atskirtis, socialinės problemos amžiaus tarpsnių kontekste, socialinių tyrimų metodologija.
Vyriaus. m. darb. Irmina Matonytė
A. Mickevičiaus g. 37
irmina.matonyte@ktu.lt
 
 
 
 
 
Lekt. Ramunė Miežanskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1109 kab.
ramune.miezanskiene@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Teisės ir politikos santykio teoriniai ir praktiniai aspektai. Teisėkūros problemos. Sutarčių sudarymo ypatumai.
Vyriaus. m. darb. dr. Vaidas Morkevičius
A. Mickevičiaus g. 37, 101 kab.
vaidas.morkevicius@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 15
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Politinio diskurso analizė, politinė komunikacija, parlamentarų balsavimas, el. demokratija, socialinių mokslų tyrimų metodai (kokybinė lyginamoji analizė, apklausų tyrimai, teksto ir duomenų analitika, taikomoji statistika).
Vyresn. m. darb. Jesper Fredrik Persson 
A. Mickevičiaus g. 37
jesper.persson@ktu.lt  
jesper.persson@slu.se
 
Doc. dr. Rūta Petrauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1105 kab.
ruta.petrauskiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 45
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Strateginis valdymas viešajame sektoriuje, viešojo administravimo institucijų veiklos tobulinimas, demokratijos plėtra viešajame sektoriuje, piliečių dalyvavimas, partnerystė viešajame sektoriuje.
Lekt. dr. Rimantas Rauleckas
A. Mickevičiaus g. 37, 101 kab.
rimantas.rauleckas@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 15
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Socialinių tyrimų metodai, kiekybinė duomenų analizė
Asist. Vitalija Simonaitytė
A. Mickevičiaus g. 37, 1108 kab.
vitalija.simonaityte@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Politinės partijos, partijų organizacija, politinė lyderystė, politinis dalyvavimas.
Doc. dr. Jolita Sinkienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1105 kab.
jolita.sinkiene@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Miestų ir regionų vystymosi valdymas, miestų ir regionų konkurencingumas, teritorijų marketingas.
 
 
Lekt. dr. Ligita Šarkutė 
A. Mickevičiaus g. 37, 1107 kab.
ligita.sarkute@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Viešosios politikos sprendimų priėmimas, vykdomoji valdžia, politinių partijų programinės nuostatos.
Doc. dr. Jurgita Šiugždinienė
A. Mickevičiaus g. 37, 206 kab.
jurgita.siugzdiniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 01
Doc. dr. Aušra Tartilaitė-Paulauskienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1109 kab.
ausra.tartilaite@ktu.lt
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: darbo teisė: darbo santykių su nėščiomis darbuotojomis teisinio reglamentavimo ypatumai; teismų praktika darbo bylose; įmonių kolektyvinės sutartys; darbo santykių su neįgaliais darbuotojais teisinio reglamentavimo ypatumai.
Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A. Mickevičiaus g. 37, 101 kab.
egle.vaidelyte@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 15
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: Viešasis valdymas, viešoji politika, etika ir vertybės viešajame sektoriuje, nevyriausybinis sektorius, pilietinė visuomenė, filantropija, mecenavimas
Doc. dr. Gintaras Žilinskas
A. Mickevičiaus g. 37, 1105 kab.
gintaras.zilinskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 45
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: vietos savivalda, regionų valdymas, viešoji politika
M. darb. dr. Giedrius Žvaliauskas
A. Mickevičiaus g. 37,101 kab.
giedrius.zvaliauskas@ktu.lt
Tel. (8 37) 30 01 15
 
Mokslinės ir praktinės veiklos sritys: empirinių tyrimų duomenų dokumentavimas ir archyvavimas, politinis dalyvavimas.
VIZITUOJANTYS DĖSTYTOJAI
Gudbjorg Andrea Jonsdottir    
Direktorė    
Social Science Research institute, University of Iceland    
Islandija
Dr. Markku Sippola      
Jyväskylä universiteto (Suomija)    
Erasmus personalo mobilumo programą
Prof. Michiel de Vries     
Radboud University Nijmegen, 
International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA)  
Nyderlandai
  Doc. Iwona Sobis    
Göteborg University    
Švedija
  Anthony Damico  
Nepriklausomas tyrėjas        
JAV
Prof. Michael Bosnjak    
Leibniz Socialinių mokslų institutas    
Vokietija
Doc. Bohuslav Binka    
Masaryk universitetas    
Čekija
Lekt. Anja Eder    
Karl Franzens universitat Graz    
Austrija
 
Prof. Thomas A. Bryer    
School of Public Administration University of Central Florida (Center for Public and Nonprofit Management)    
JAV

Daugiau: kalbucentras.ktu.edu

Prašome kreiptis į Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedrą: kalbos.ktu.edu
 
 
   
   

Daugiau: educentras.ktu.edu

CENTRO DIREKTORĖ  
Indrė Rauleckienė
A. Mickevičiaus g. 37, 103 kab.
indre.rauleckiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 32 29 92

Daugiau: savivaldosmokymas.ktu.edu

CENTRO DIREKTORĖ
Jolanta Vaičiūnienė
A. Mickevičiaus g. 37, 104-105 kab.
jolanta.vaiciuniene@ktu.lt
Tel. (8 37) 40 77 20, faks. (8 37) 40 77 19
 
Koordinatorė
Romena Gadeikienė
A. Mickevičiaus g. 37, 104-105 kab.
romena.gadeikiene@ktu.lt
Koordinatorė
Dovilė Mikolainienė
A. Mickevičiaus g. 37, 104-105 kab.
dovile.mikolainiene@ktu.lt
Tel. (8 37) 40 77 20, 8 618 03856

 

 

 

Daugiau: www.facebook.com/fsashm

Kristina Laurinčiukaitė
FSA SHM Pirmininkė
Tel. nr.: +37062321537
El. paštas: kristina.laurinciukaite@ktu.edu
   

 
 
 
Daugiau: www.facebook.com/akademinismokslopazinimoklubas
Kęstutis Kurlys
Prezidentas
A. Mickevičiaus g. 37, 007 kab.
kestutis.kurlys@ktu.edu
Tel. nr.: 863662004