Viešosios politikos ir administravimo institutas

Institutas įkurtas 2014 metais, reorganizavus Viešojo administravimo, Sociologijos, Teisės, Regionų plėtros katedras bei Politikos ir viešojo administravimo institutą. Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. instituto direktorė yra doc. dr. Audronė Telešienė.

Instituto misija - vykdyti pasaulinio lygio tyrimus ir studijas, ugdyti ateities lyderius ir naujovių skleidėjus versle, moksle, bendruomenėse ir visuomenėje.

Sociologijos, viešojo administravimo, viešosios politikos tyrimai ir studijos Kauno technologijos universitete turi ilgalaikes tradicijas.

Sociologiniai tyrimai tuometiniame Kauno politechnikos institute pradėti dar 1966 m. JAV profesoriaus Edvardo Jasaičio pastangomis 1994 m. KTU Administravimo fakultete buvo pradėtos viešojo administravimo magistrantūros studijos. 1995 metais įsteigta Visuomenės institucijų administravimo katedra, kuri 1997 metais perorganizuota į Viešojo administravimo katedrą - pirmąją Viešojo administravimo katedrą Lietuvoje.
 
1999 m. tuometiniame Socialinių mokslų fakultete įkurtos Sociologijos, Teisės, Regionų plėtros katedros. Taip pat pradėjo veikti Politikos ir viešojo administravimo institutas, kurio svarbus veiklos etapas nuo 2006 m. sietinas su Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvu (LiDA).
 
Šiuo metu Viešosios politikos ir administravimo institute dirba viešojo administravimo, sociologijos, teisės ir politologijos krypčių mokslininkai.
 
Skirtingų mokslo krypčių integracija didina studijų programų bei mokslinių tyrimų kokybę ir konkurencingumą.
 
Šiuo metu Institute dirba 30 pedagoginių darbuotojų -  3 profesoriai, 16 docentų, 9 lektoriai, 2 asistentai bei 2 vyresnieji mokslo darbuotojai.

 

 

 
 
 
 

Studijos

 • Pagrindinės (Bakalauro)
 • Magistrantūros
 • Doktorantūros
 • Papildomosios

Bakalauro studijų programos:

 1. Duomenų analitika
 2. Viešasis administravimas
 3. Viešoji politika

Magistrantūros studijų programos:

 1. Miestų ir regionų vystymas
 2. Socialinė politika
 3. Sociologija
 4. Viešasis administravimas
 5. Viešoji politika

Doktorantūros studijų programos:

2015 m. doktorantų priėmimo į Kauno technologijos universitetą taisyklės
2015 m. valstybės finansuojamų doktorantūros vietų skaičius pagal mokslo kryptis
 1. Priėmimas į politikos mokslų krypties doktorantūros studijas
 2. Priėmimas į sociologijos mokslo krypties doktorantūros studijas

VPAI doktorantai ir jų disertacijų tematikos.

Papildomosios studijos:

 1. Kolegijų studentams ir absolventams
 2. Miestų ir regionų vystymas
 3. Socialinė politika
 4. Sociologija
 5. Viešasis administravimas
 6. Viešoji politika

Papildomosios studijos skirtos asmenims, baigusiems aukštąjį neuniversitetinį mokslą ir siekiantiems studijuoti Instituto vykdomose magistrantūros studijų programose.

Studijų trukmė - 1 metai. Studijų apimtis - priklauso nuo baigtos studijų krypties ir darbo stažo*. Išklausoma 30 arba 60 kreditų  (ECTS)  - t.y. 5 arba 10 modulių (dalykų) apimties programa. Studijos - mokamos. 

Papildomomis studijomis siekiama, kad studentai įgytų žinių ir tiriamojo darbo gebėjimų, būtinų sėkmingoms magistrantūros studijoms. Papildomų studijų klausytojui gali būti sudaromas individualus studijų planas.

Nustatant studijų apimtį, numatoma galimybė atsižvelgti į profesinio bakalauro kvalifikacinio laipsnio atitikimą organizuojamų papildomų studijų krypčiai (išlaikytų dalykų (modulių) programas, apimtį ir įvertinimus) bei praktinę darbo patirtį.

Baigę papildomąsias studijas asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į magistrantūros studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Konkursinis balas skaičiuojamas pagal priėmimo į Kauno technologijos universitetą taisyklėse nustatytą tvarką, vertinant pažymių ir mokslinės veiklos svertinius rodiklius.

Partneriai

Institutas bendradarbiauja su Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijomis, verslo įmonėmis, kitais Lietuvos bei užsienio universitetais.

 • 2014 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Tauragės rajono savivaldybės administracija.
 • 2014 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Valstybės tarnybos departamentu prie LR VRM.
 • 2014 m. birželio 3 d. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno apskrities vyrų krizių centru.

Instituto mokslininkai aktyviai dalyvauja nacionalinėse ir tarptautinėse profesinėse organizacijose: 

Nacionalinėse:

 • Lietuvos sociologų draugija (LSD)
 • Lietuvos distancinio mokymo asociacija (LDMA)
 • Lietuvos ekonomikos dėstytojų asociacija (LEDA)
 • Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS)
 • Lietuvos politologų asociacija (LPA)
 • Lietuvos socialinių mokslų forumas
 • Lietuvos visuomenės sveikatos asociacija
 • Lietuvos bioetikos komiteto (LBK) valdyba
 • Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) asociacija

Tarptautinėse:

 • ESA European Sociological Association (Europos Sociolgų Asociacija)
 • ISA International Sociological Association (Tarptautinė sociologų asociacija)
 • ASPA American Society for Public Administration (Amerikos viešojo administravimo asociacija)
 • ECPR - European Consortium for Political Research
 • ESRA European Survey Research Association (Europos apklausų tyrimų asociacija)
 • IIQI International Institute of Qualitative Inquiry (Tarptautinis kokybinių tyrimų institutas)
 • DGFE Deutsche Gesellshaft fur Erziehungwissenschaft (Vokiškai kalbančių kraštų Edukacinių mokslų draugija)
 • 4S - Society for the Social Study of Science
 • EASST - European Association for Social Studies of Technology;
 • EGPA European Group of Public Administration
 • ERNOP European Reseach Network on Philanthropy (Europos filantropijos tyrimų grupė)
 • ES DG Research and Innovation
 • ESA RN12 "Environment and Society"
 • EURA European Urban Research Association (Europos miestų tyrimų asociacija)
 • IASIA International Association of Schools and Insitutes of Administration
 • ICMA International City/Country Managers Association (Tarptautinė miestų/apskričių vadovų asociacija);
 • IFS International Federation of Settlement and Neighbourhood Centers (Tarptautinė gyvenviečių ir kaimynystės centrų asociacija)
 • ISA RC24 "Environment and Society" - mokslinio komiteto "Aplinka ir visuomenė" valdybos narys
 • ISA TG04 "Risk and Uncertainty" - "Rizika ir neapibrėžtumas" - valdybos narys
 • ISTR Tarptautinė trečiojo sektoriaus tyrimų akademinė bendruomenė
 • NISPAcee - The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe

Dėstytojai


Profesoriai

Prof. dr. Algis Krupavičius
A.Mickevičiaus g. 37-1107
algis.krupavicius@ktu.lt

Prof. dr. Algis Junevičius
A.Mickevičiaus g. 37-1107
algis.junevicius@ktu.lt

   

Docentai

 

Doc. dr. Aistė Balžekienė
A.Mickevičiaus g. 37-1106
aiste.balzekiene@ktu.lt

Doc. dr. Eglė Butkevičienė
A.Mickevičiaus g. 37-204
tel. 8 (37) 300 144
egle.butkeviciene@ktu.lt

Doc. dr. Eglė Gaulė
A.Mickevičiaus g. 37-1105
tel. 8 (37) 300 118
egle.gaule@ktu.lt

Doc. dr. Irena Luobikienė
A.Mickevičiaus g. 37-1103
irena.luobikiene@ktu.lt

Doc. dr. Rūta Petrauskienė
A.Mickevičiaus g. 37-1105
tel. 8 (37) 300 145
ruta.petrauskiene@ktu.lt

 

Doc. dr. Raminta Pučėtaitė
A.Mickevičiaus g. 37 - 1107
raminta.pucetaite@ktu.lt

dr. Rimantas Rauleckas
A.Mickevičiaus g. 37-101
tel. 8 (37) 300 115
rimantas.rauleckas@ktu.lt

Doc. dr. Jolita Sinkienė
A.Mickevičiaus g. 37-1105
tel. 8 (37) 300 145
jolita.sinkiene@ktu.lt

Doc. dr. Jurgita Šiugždinienė
A.Mickevičiaus g. 37-205
tel. 8 (37) 300 101
jurgita.siugzdiniene@ktu.lt

Doc. dr. Aušra Tartilaitė-Paulauskienė
A.Mickevičiaus g. 37-1109

ausra.tartilaite@ktu.lt

Doc. dr. Audronė Telešienė
A.Mickevičiaus g. 37-1109

audrone.telesiene@ktu.lt

Doc. dr. Eglė Vaidelytė
A.Mickevičiaus g. 37-101
tel. 8 (37) 300 115
egle.vaidelyte@ktu.lt

Doc. dr. Žilinskas Gintaras
A.Mickevičiaus g. 37-1105
tel. 8 (37) 300 145
gintaras.zilinskas@ktu.lt


Lektoriai

dr. Vidmantė Giedraitytė
A.Mickevičiaus g. 37-1109
vidmante.giedraityte@ktu.lt

Vyresn. m. darb. Dr. Thomas Bryer
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.
Thomas.Bryer@ucf.edu

 

Ramunė Miežanskienė
A.Mickevičiaus g. 37-1109
ramune.miezanskiene@ktu.lt

 

Dr. Mokslininkė stažuotoja Erentaitė Rasa
A.Mickevičiaus g. 37 - 1103
rasa.erentaite@ktu.lt

 

Dr. Mokslininkas stažuotojas Florian Rabitz
A.Mickevičiaus g. 37 - 1104
florian.rabitz@ktu.lt

dr. Ligita Šarkutė
A.Mickevičiaus g. 37-1105
ligita.sarkute@ktu.lt

Doktorantai

 

Arbačiauskas Vilmantas 
A.Mickevičiaus g. 37
a.vilmantas@gmail.com

 

Aurylaitė Ieva 
A.Mickevičiaus g. 37
ievaaaurylaite@gmail.com 

 

Dorelaitienė Agnė 
A.Mickevičiaus g. 37
agne_dorelaitiene@yahoo.com

  Inokaitytė Solveiga  
A.Mickevičiaus g. 37
Solveiga.inokaityte@ktu.lt
 

Jankauskaitė Vaida    
A.Mickevičiaus g. 37
vaida.jankauskaite@ktu.lt

 

Kirstukaitė Inga
A.Mickevičiaus g. 37
i.kirstukaite@liv.lt 

 

Masiokaitė Austėja
A.Mickevičiaus g. 37
austeja.masiokaite@ktu.edu

 

Nalivaikė Augustė
A.Mickevičiaus g. 37
auguste.nalivaike@ktu.lt

Simonaitytė Vitalija
A.Mickevičiaus g. 37
vitalija.simonaityte@ktu.lt 

Vorevičienė Jurgita
A.Mickevičiaus g. 37
jurgita.voreviciene@ktu.edu 

  Zaremba Aurimas 
A.Mickevičiaus g. 37
aurimas.zaremba@gmail.com
 

Zolubienė Eimantė 
A.Mickevičiaus g. 37
eimante.zolubiene@ktu.lt

 

Titty Varghese
A.Mickevičiaus g. 37 - 1103

 

Direktorė

Doc. dr. Audronė Telešienė
A. Mickevičiaus g. 37, 1100 kab.

tel. 8 (37) 300 111
e. p. audrone.telesiene@ktu.lt

Administratorė – Marija Grigaliūnienė
A.Mickevičiaus g. 37-1100
tel. 8 (37) 300 110
e. p. marija.grigaliuniene@ktu.lt, shmmf.vpai@ktu.lt