Architektūros ir urbanistikos katedra

Architektūros studijos Kaune pradėtos vykdyti 1921 m. 1971 m. architektūros studijas vykdantys padaliniai iškelti į Vilnių. 1995 m. KTU atkurtoje Architektūros ir kraštotvarkos katedroje, kuri 2014 metais pavadinta Architektūros ir urbanistikos katedra, šiuo metu dirba 23 etatiniai dėstytojai, iš kurių  9 mokslo daktarai bei 11 patyrusių architektų praktikų. Katedros vedėjas - prof. dr. Kęstutis Zaleckis.

Katedra yra pilnateisė EAAE (Europos architektūrinio mokymo asociacijos) ir ENHSA (Europos architektūros mokyklų vadovų tinko) narė. 

 
 
 
 

Katedra koordinuoja pirmosios ir antrosios pakopos studijų programą Architektūra, taip pat Architektūros ir urbanistikos katedra vadovauja Menotyros doktorantūros programos studentams.

Katedros kuruojami studijų moduliai dėstomi ir šiose Statybos ir architektūros fakultete vykdomose I pakopos studijų programose - Statybos inžinerija, Statybos technologijos, Pastatų inžinerinės sitemos, Paveldosauga, Urbanistinė inžinerija.

2008 metais katedros architektūros pirmosios ir antrosios pakopos studijų programos be sąlygų atestuotos tarptautinės ekspertų komisijos.

 

Kraštovaizdžio ir jo komponentų estetinio, sociokultūrinio, socioekonominio ir ekologinio potencialo tyrimai

Vizualiai suvokiamos kraštovaizdžio erdvinės sandaros kaitos tyrimas, vertinimas ir reguliavimas planavimo ir projektavimo priemonėmis, taikant darnaus vystymosi principus; tikslingai suformuotų ir savaime susiklosčiusių kultūrinių kraštovaizdžių erdvinės sandaros tyrimas ir vertinimas sociokultūriniu, ekonominiu ir ekologiniu aspektu; kraštovaizdžio vertinimo galimybių analizė; darnaus vystymosi nuostatų raiškos architektūroje, statybos veikloje ir paveldosaugoje analizė.

 

Miestovaizdžio raidos dėsningumų tyrimas ir modeliavimas

Urbanistinių erdvinių struktūrų modeliavimas, urbanistinių genotipų ir fenotipų kaita, erdvės sintaksės tyrimai, urbanistinio potencialo kompleksiškas vertinimas.

 

Želdynų dendrologiniai ir kraštovaizdiniai tyrimai

Lietuvos buvusių dvarų parkų bei tarpukario ir pokario metų parkų dendrologinis ir kraštovaizdinis vertinimas. Kapinių architektūriniai ir dendrologiniai tyrimai.

 

Informacija ruošiama.

 
  • Esamų, renovuojamų ir naujai planuojamų urbanistinių struktūrų, jų dalių bei pastatų meta-funkcinių aspektų analizė naudojant erdvės sintaksės ir fraktalinės analizės ir kitus metodus.
  • Esamų ir planuojamų urbanistinių struktūrų vystymo scenarijų kūrimas remiantis jų genotipų analize.
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
Profesoriai

   dr. Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė

   Studentų g. 48-411A

   El. p.:  jurate.kamicaityte@ktu.lt

 

Docentai

 

  dr. Vilma Karvelytė-Balberienė

  Studentų g. 48-304

  El. p.:  vilma.karvelyte-balbieriene@ktu.lt

 

   dr. Irina Matijošaitienė

   Studentų g. 48-307

   El. p.:  irina.matijosaitiene@ktu.lt

 

  dr. Indrė Gražulevičiūtė-Vileniškė

  Studentų g. 48-307

  El. p.:  grazuleviciute@yahoo.co.uk

 

   dr. Vaidas Petrulis

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  vaidas.petrulis@ktu.lt

 

   dr. Aušra Mlinkauskienė

   Studentų g. 48-401

   El. p.:  ausra.mlinkauskiene@ktu.lt

 

   Gintaras Balčytis

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  gintaras.balcytis@ktu.lt

 

   Gražina Bernotienė

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  grazina.bernotiene@ktu.lt

 

   Gediminas Jurevičius

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  gediminas.jurevicius@ktu.lt

 

   Gintautas Natkevičius

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  gintautas.natkevicius@ktu.lt

 

   Žilvinas Paškūnas

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  zilvinas.paskunas@ktu.lt

 

   Gintaras Prikockis

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  gintaras.prikockis@ktu.lt

 

   Dalius Šarakauskas

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  dalius.sarakauskas@ktu.lt

 

   Gitana Šukaitytė

   Studentų g. 48-304

   El. p.:  gitana.sukaityte@ktu.lt

 

   Vidmantas Minkevičius

   Studentų g. 48-302

   El. p.:  vidmantas.minkevicius@ktu.lt

 

Lektoriai

 

  Jurga Vitkuvienė

  Studentų g. 48-307

  El. p.:  jurga.vitkuviene@ktu.lt

 

  Tadas Žebrauskas

   Studentų g. 48-302

   El. p.:  tadas.zebrauskas@ktu.lt

 

  Vytautas Baltus

  Studentų g. 48-309

  El. p.:  vytautas.baltus@ktu.lt

 

   Laura Jankauskaitė-Jurevičienė

   Studentų g. 48-307

   El. p.:  laura.jankauskaite-jureviciene@ktu.lt

 

 

Kviestiniai dėstytojai 

 

  Martynas Marozas

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  martynas@mmap.lt

 

  Johan de Wachter

  Studentų g. 48-303

   johan@jdwa.nl

 

  Elena Archipovaitė

  Studentų g. 48-309

   elena.archipovaite@ktu.lt

Dėstytojai valandininkai

 

  Pranas Janauskas

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  p.janauskas@hmf.vdu.lt

 

   Dalė Puodžiukienė

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  dale.puodziukiene@ktu.lt

 

   dr. Ingrida Veliutė

   Studentų g. 48-303

   El. p.:  paskaitos.universitete@gmail.com

 

                           Rasa Bertašiūtė

                           Studentų g. 48-303

                           El. p.:  rasa.bertasiute@ktu.lt

 

                          Gintarė Edintaitė

                           A. Mickevičiaus g. 37-1206

                           El. p.:  gintare.edintaite@ktu.lt

 

                           Renata Kilinskaitė

                           Tunelio g. 60-236, A korp.

                           El. p.:  renata.kilinskaite@ktu.lt

 

                           Evelina Karalevičienė

                           Studentų g. 48-303

 

                           Raimonda Norkutė

                           Studentų g. 48-303

                           El. p.:  r.norkute@mf.vdu.lt

 

 

  Ingrida Povilaitienė

  Studentų g. 48-303

  El. p.:  i.lipnickyte@gmail.com

 

                           Erika Zaleskienė

                           Studentų g. 48-303

                           El. p.:  erika.brinkyte@gmail.com

 

                           Marius Ivaškevičius

                           Studentų g. 48-303

                           El. p.:  frontonas@gmail.com

 

Kontaktai

Katedros vedėjas

prof. Kęstutis Zaleckis

Studentų g. 48 - 305

Tel. (8 37) 45 15 46

El. p.: kestutis.zaleckis@ktu.lt 

 

 

Administratorė

Genė Duobienė

Studentų g. 48 - 303

Tel. (8 37) 45 15 46

El. p.: gene.duobiene@ktu.lt