Tyrimų kryptys

Fakultete  plėtojami  technologijos ir humanitarinių mokslų tyrimai, atliekami užsakomieji darbai. Tyrimus  vykdo apie 100 pedagogų ir mokslo darbuotojų.

Fakulteto mokslinės veiklos kryptys siejasi  universiteto mokslinių tyrimų kryptimis:  

 • Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms. 

 • Technologijos darniam vystymuisi ir energetika.

 • Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida.  

Efektyvios statybos medžiagos, konstrukcijos ir technologijos:
1. Sudėtingų ir masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijos teorija;
2. Statybos investicinių projektų efektyvumo tyrimai;
3. Silikatinių apdailos medžiagų pastatų fasadams tyrimai;
4. Aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai orientuoti į statybos darbų vykdymo efektyvumą;
5. Apdailinio betono paviršiaus kokybės tyrimai;
6. Oro paskirstymo metodų ir vėdinimo sistemų efektyvumo tyrimai;
7. Pastatų atitvarų sandarumo lygio tyrimai slėgių skirtumo metodu;
8. Vėjo energijos transformavimo į šiluminę energiją pastato šildymui tyrimas. 

Lietuvos kraštotvarka:
1. Kraštovaizdžio ir jo komponentų estetinio, sociokultūrinio, socioekonominio ir ekologinio potencialo tyrimai;
2. Miestovaizdžio raidos dėsningumų tyrimas ir modeliavimas;
3. Želdynų dendrologiniai ir kraštovaizdiniai tyrimai;
4. Apimtinės formos sprendimas konkrečioje erdvėje.
 
Aukštųjų technologijų medžiagų kūrimas ir tyrimas:
1. Ceolitų sintezė ir jų panaudojimas cementinėse sistemose;
2. Ypatingai didelio stiprio betono technologijos ir žaliavų tyrimai;
3. Savaime sutankėjančių betonų tyrimai;
4. Išorinių tinkuojamų termoizoliacinių sistemų apdailos medžiagų fizikinių savybių tyrimai.
 
Medžiagų ir konstrukcijų stiprumas ir ilgalaikiškumas:
1. Dinaminiai konstrukcijų tyrimai;
2. Statybinių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo tyrimai;
3. Statinių sąveikos su impulsine smūgine apkrova dinamikos tyrimas;
4. Tamprios plieninės plokštės ir spūdaus neklampaus skysčio virpesių poveikis;
5. Šlaito veikiamo ciklinės apkrovos stabilumo problemų analizė ir  tyrimo uždavinių formulavimas;
6. Vandens filtracijos per betono statinius ant molio pagrindo tyrimas.
 
Metrologijos ir matavimų technologijų plėtra:
1. Skaitmeninio niveliavimo metodikos galimybių studija geoinžineriniuose tyrimuose;
2. Upių tėkmės kinetinės energijos ir gylio reguliavimo tyrimai.

Prioritetinės vystymosi kryptys :  
Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms
Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos
Technologijos darniam vystymuisi ir energetika
Diagnostinės ir matavimo technologijos
Tvarus augimas ir darni socialinė raida

 
 
 
 

Paslaugos verslui

Vienas efektyviausių būdų stiprinti mokslo ir verslo integraciją – didinti bendradarbiavimą. Kviečiame naudotis mūsų mokslininkų sukurtais technologiniais sprendimais, geriausių absolventų duomenų baze, kitomis teikiamomis paslaugomis ir pasiūlymais. Visas teikiamas paslaugas galite rasti ČIA arba paspaudę "Rodyti daugiau".

Įrangos rezervaciją ar paslaugų užsakymą galima atlikti per KTU Atviros prieigos centrą https://apcis.ktu.edu/lt/

Pagrindinės fakulteto teikiamos paslaugos verslui:

 • Statinių techninės buklės ekspertinis vertinimas
 • Specialios paskirties betonų kūrimas, struktūros modeliavimas ir tyrimai
 • Pagreitintas/nepagreitintas betono šarminės kororozijos nustatymas
 • Paslėptų statybos konstrukcijų defektų aptikimas (pvz.  medinis karkasas po tinku ir karkasinių namų termoizoliacija)
 • Ypač stipraus betono kūrimas ir tyrimai
 • Neautoklavinio  termoizoliacinio betono tyrimai
 • Geopolimerinio betono kūrimas ir tyrimai
 • Ceolitų sintezė ir panaudojimo cementinėse sistemose tyrimai
 • Masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijų tyrimai
 • Monolitinio gelžbetonio statinių statybos slenkančiais klojiniais technologijų tyrimai
 • Monolitinių betoninių grindų ir jų dangų įrengimo technologijų vertinimas
 • Įvairių pastatų apdailos medžiagų bei kitų statybinių medžiagų kokybės tyrimai
 • Aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimai orientuoti į statybos darbų vykdymo efektyvumą
 • Statybos kainos (sąmatinių skaičiavimų) ekspertizės, organizavimo ir technologinių projektų rengimas
 • Inovatyvių technologinių ir organizacinių sprendimų diegimas statybos procesuose
 • Monolitinių konstrukcijų betono apdailinio paviršiaus kokybės ir defektų tyrimai
 • Pastatų energetinio efektyvumo tyrimai
 • Hidrotechninių statinių ant molio pagrindo stabilumo įvertinimas
 • Molio šlaitų stabilumo įvertinimas
 • Termoviziniai pastatų ir inžinerinių sistemų tyrimai
 • Šildymo ir vėdinimo sistemų efektyvumo tyrimai
 • Naujų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, jų valdymo technologijų kūrimas ir tyrimai 
 • Statybinių konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas. Laikančių statybinių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo analizė. Laikančių konstrukcijų stiprinimo tyrimai
 • Statybinių konstrukcijų mechaninių savybių tyrimai ir bandymai
 • Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų dinamika. Statybinių konstrukcijų sistemų  veikiamų įvairių poveikių dinamikos problemų tyrimas ir  analizė bei jų būklės identifikavimas,  vertinimas ir prognozavimas
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Užpildų tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Statybinių skiedinių tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Betono ir jo gaminių tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Mūro gaminių tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Dažų tyrimai
 • Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimai. Medienos tyrimai
 • Cheminių ir mineralinių priedų įtakos cementinių gaminių savybėms tyrimai, vietinių pramoninių atliekų utilizavimo cementinėse sistemose tyrimai
 • Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas
 • Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai
 • Statinių ir statybinių gaminių defektų ekspertiniai įvertinimai. Statybinių medžiagų kokybės tyrimai
 • Inovatyvių betono mišinių diegimas statyboje ir naujų statybos gaminių, panaudojant vietines antrines žaliavas, kūrimas ir studijos
 • Urbanizuotų teritorijų erdvinės sintaksės analizė
 • Urbanistinių struktūrų fraktalinė analizė
 • Naujos kartos betono mišinių sudėčių kūrimas
 • Specialios paskirties betonų kūrimas ir tyrimai
 • Pastatų ir teritorijų analizė ir projektavimas pagal CPTED
 • Nusikalstamumo tyrimai ir prevencija per urbanistinį planavimą ir dizainą
 • Pastato ir jo elementų energinio efektyvumo skaitmeninis modeliavimas
 • Grunto laikomosios galios įvertinimas
 • Pamato sąveikos su gruntu modeliavimas ir vertinimas
 • Atraminių statinių sąveikos su gruntu modeliavimas ir  vertinimas
 • Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir teritorijų tyrimai ir ekspertinis vertinimas
 • Architektūros ir urbanistikos paveldo tyrimai ir ekspertinis vertinimas

 

 
 
 
 

Projektai

 
Sutarties numeris, pavadinimas
Vadovas
Vykdantis padalinys, partneriai
Vykdymo
laikotarpis
Trumpas aprašymas

VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-075

Oro kokybės valdymas mažai energijos naudojančiuose pastatuose  (IAQSmart)

D. Martuzevičius (Cheminės technologijos fakultetas)       KTU Aplinkosaugos technologijos,  Pastatų energinių sistemų  ir Kompiuterių katedra  2012-10-01 – 2015-09-30 Išsamiau
VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-026
Pirmos pakopos studijų programų "Pastatų inžinerinės sistemos", "Statybos inžinerija" ir "Architektūra" atnaujinimas
R. Apanavičienė
Statybos ir architektūros fakultetas,
Lietuvos architektų sąjunga
2010-04-01–
2012-03-31
VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008
Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų intergalumo didinimas (TRANCIV)
KTU vadovas - G. Stelmokaitis
VGTU,
Partneris - KTU Statybos ir architektūros fakultetas
2010-10-26-2013-10-26
 
Projekto pavadinimas Terminas Projekto vykdytojai Aprašymas
CA COST Action CA15109 "European Cooperation for Statistics of Network Data Science (COSTNET)" 2015 - 2020 doc. dr. Irina Matijošaitienė (KTU SAF), dr. Inga Stankevičė (KTU EVF) Išsamiau
COST TD1406 Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings 2015 – 2019 

doc.dr. A.Jurelionis, doc.dr. L.Šeduikytė

Išsamiau
COST TU1301 NORM for Building materials   2013 – 2017 

prof. D. Vaičiukynienė,

doc. dr. R. Bistrickaitė   

Išsamiau

FP7-PEOPLE POLARIS „Cultural and Natural Heritage in Arctic and Sub-Antarctic Regions for a Cross-Cultural and Sustainable Valorization Process and Tourism Development“. 

2013 - 2017

Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines Universitetas  Lapland universitetas

 Kauno technologijos universitetas
Išsamiau
COST TU1203 Crime Prevention through Urban Design and Planning 2012 -2016 m.
doc. dr.. Irina
Matijošaitienė (KTU),
Vilius Velička (M.Romerio universitetas),
dr. Inga Stankevičė (KTU)
Išsamiau
LLIV-299
Concepts of Roadside Infrastructure and Rest Areas
2012-2013 m.
prof.dr. Kęstutis Zaleckis, dr. Irina Matijošaitienė,
doc.dr. Jūratė Kamičaitytė-Virbašienė
Išsamiau
COST TU1104
Smart Energy Regions
2012–2016 m.
doc.dr. L.Šeduikytė,
doc.dr. A.Jurelionis
Išsamiau
EC Life+ program
Improving Energy Efficiency of Housing Stock: Impacts on Indoor Environmental Quality and Public Health in Europe(INSULATE)
2010-2015 m.
Vadovas doc.dr. D. Martuzevičius, Inžinerinės ekologijos katedra,
doc.dr. L.Šeduikytė
Išsamiau
COST TU0902
Integrated Assessment Technologies to Support the Sustainable Development of Urban Areas
2009–2013 m. prof.dr. K.Zaleckis Išsamiau
COST TU0701
Improving the quality of suburban building stock
2008–2012 m.
doc.dr. L.Šeduikytė,
doc.dr. A.Jurelionis
Išsamiau
COST TU0602
Land Management for Urban Dynamics
2006–2011 m.
prof.dr. K.Zaleckis,
doc.dr. L.Šeduikytė
Išsamiau
 
 

Mokslo žurnalai

Nuo 2012 metų fakultete leidžiamas žurnalas Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering.

 
 
 
 

Konferencijos

Pavadinimas

Data

Tarptautinės konferencijos 

Advanced Construction

I - oji 2008 m. lapkričio 13 -14 d.

 

II - oji 2010 m. lapkričio 11 -12 d.

 

III-oji 2012 m. spalio 18-19 d.

 

IV – oji 2014 m. spalio 9-10 d.

Ecological architecture

I - oji 2011 m. spalio 13 - 14 d.

 

II - oji 2013 m. spalio 24 - 25 d.  

Respublikinės konferencijos

Inžinerinė ir kompiuterinė grafika

2006 m. gegužės 25 d.

 

2007 m. birželio 7d.

 

2009 m. gegužės 28 d.

 

2010 m. birželio 3 d.

 

2011 m. gegužės 27 d.

IV Lietuvos urbanistinis forumas "Urbanistinė drieka: miesto ir kaimo sandūra"

2010 m. lapkričio 4 d.

Pažangioji statyba

2006 m. spalio 26 - 27 d.

 

2007 m. lapkričio 15 - 16 d.

Antropogeninės dykros: aplinkosauginis ir konversinis aspektai

2006 m. gegužės 18 - 19 d.

Formuojamas ir besiformuojantis kraštovaizdis

2007 m. balandžio 19 - 20 d.

Horizontalios ir vertikalios urbanistinės plėtros problemos

2008 m. balandžio 17 - 18 d.

Studentų, magistrantų ir doktorantų konferencijos

Statyba ir architektūra

2010 m. gruodžio 3 d.

 

2011 m. lapkričio 25 d.

 

2012 m. lapkričio 23 d.

2014 m. lapkričio 27 d.

  2015 m. lapkričio 27 d.

Statyba ir pastatų inžinerinės sistemos

2006 m. gegužės 12 d.

 

2008 m. lapkričio 21 d.

 

2009 m. lapkričio 27 d.

Šiuolaikinės architektūros ir statybos tendencijos

2006 m. rugsėjo 18 - 22 d.

 

 

Apgintos disertacijos

Pavardė, vardas
Kryptis
Gynimo data
Mokslinis vadovas
Disertacijos pavadinimas
Šarūnas Kelpša
02T 2017 03 09 Daukšys M. Plieno plaušo įtaka lenkiamų gelžbetoninių elementų pleišėjimui ir standumui
Evaldas Šerelis
02T 2016 04 01 Vaitkevičius V. Ypač stipraus betono struktūros savybių ir technologijos tyrimai
Albertas Klovas
02T 2016 04 01 Daukšys M. Reologinių betono mišinio savybių įtaka monolitinių konstrukcijų paviršiaus kokybei bei jos vertinimas
Mikšienė Gintarė
02T 2015 06 30 Bliūdžius R. Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos eksploatavimo trukmės prognozavimas
Abromas Jonas
04T 2015 02 10 Kamičaitytė-Virbašienė J. Vėjo elektrinių vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinimas
Rudžianskaitė-Kvaraciejienė Rūta 02T 2014 12 23 Apanavičienė R. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės automobilių kelių infrastruktūros statybos projektų efektyvumo vertinimas
Zadlauskas Saulius 02T 2014 01 16 Augonis M. Gelžbetoninių tiltų pleišėjimo ir deformacijų nuo statinių ir dinaminių apkrovų tyrimai
Valančius Rokas 02T 2013 12 18 Ždankus N. T. Administracinių pastatų mikroklimato ir energinio efektyvumo tyrimai
Poderytė Jurga 02T 2013 12 16 Bliūdžius R. Efektyvaus energijos panaudojimo ir mikroklimato sąlygų užtikrinimo oru šildomuose gyvenamuosiuose pastatuose tyrimai
Vaičiūnas Juozas 02T 2013 09 17 Doroševas V. Impulsinės smūginės apkrovos veikiamos gelžbetoninės plokštės tyrimas ir vertinimas
Misius Romualdas 03H 2012 12 14 Bučas J. Želdinimo tradicijos Lietuvos valstiečių vienkieminėse sodybose: veiklos paveldas menotyriniu aspektu
Kučinskienė Jurga 04T 2012 06 18 Bučas J. Kraštovaizdžio išteklių pakartotinės panaudos socioekologinė paradigma
Liaudanskienė Rita 02T 2012 03 11 Juodis A. /Ustinovičius L. Statybos proceso saugos sprendimų modelis
Janavičius Eugenijus 02T 2011 12 22 Skripkiūnas G. Betono, veikiamo ledą tirpdančių druskų, atsparumas šalčiui
Matijošaitienė Irina 04T 2011 09 05 Zaleckis K. Automobilių kelių hedonomiško kraštovaizdžio formavimo principai
Adamukaitis Nerijus 02T 2011 05 26 Kargaudas V. Tampriai-plastinės ekstremalaus poveikio sukeltos plieninės kolonos deformacijos
Medelienė Violeta 02T 2011 03 04 Daukšys M. (Žiogas V.) Pramoninių betoninių grindų dangų gyvavimo proceso kompleksinė analizė ir jų efektyvus sprendimas
Lukoševičienė Ona 02T 2010 12 17 Kudzys A. Silpnėjančios konstrukcijos tikimybinio patikimumo ir techninio ištekliaus prognozavimas
Miškinis Kęstutis 02T 2010 12 03 Stankevičius V. Smūgio garsą slopinančių medžiagų ir jų įtakos grindų konstrukcijos garso izoliacijai tyrimai
Pupeikis Darius 02T 2010 11 26 Stankevičius V. Pastatų masyvumo įtaka jų patalpų temperatūros dinamikai
Mlinkauskienė Aušra (ekstern.) 04T 2010 11 26 Bučas J.  Lietuvos regioninių parkų nekilnojamojo kultūros paveldo būklės pokyčiai ir jų vertinimo metodika
Karvelytė Balbierienė Vilma (ekstern.) 04T 2010 11 26 Bučas J.  Lietuvos bažnytkaimių kraštotvarkinis pritaikymas
Daugėlienė Ala (ekstern.) 02T 2010 03 26 Apanavičienė R. Statybos įmonės konkurencingumo įvertinimas pridėtinių išlaidų aspektu
Grinys Audrius 02T 2009 12 28 Skripkiūnas G. Betono su gumos priedais technologinių savybių, stiprumo ir deformatyvumo dėsningumai
Augonis Algirdas 02T 2009 10 16 Žiliukas A. Sudėtinių įtempių veikiamo betono irimo dėsningumų tyrimas
Gražulevičiūtė-Vileniškė Indrė 04T 2009 03 19 Bučas J. Nekilnojamojo kultūros paveldo ne rinkos vertinimas: teorinis kontekstas ir galimybės
Stelmokaitis Gediminas 02T 2008 05 23 Ždankus N.T. Hidrogeologinių sąlygų įtaka molio šlaitų stabilumui
 

 

 

 

 

Kontaktai

Prodekanė mokslui
Dr. Ala Daugėlienė
Studentų g. 48 - 401
Tel. (8 37) 30 04 53
Faks. (8 37) 30 04 54
El. p. ala.daugeliene@ktu.lt 
Mokslo administratorė
Dr. Aušra Mlinkauskienė
Studentų g. 48 - 401
Tel. (8 37) 30 04 53
Faks. (8 37) 30 04 54
El. p. ausra.mlinkauskiene@ktu.lt