Pastatų energinių sistemų katedra

Pastatų energinių sistemų katedra įkurta 2014 m. (reorganizavus Geoinžinerijos ir Grafinių darbų katedras).  Šiuo metu joje dirba 15 dėstytojų, kurių pagrindinės mokslo ir studijų sritys yra: pastatų mikroklimatas, energinis efektyvumas ir inžinerinės sistemos, atsinaujinančios energijos ir išmaniosios technologijos statyboje. Katedros vedėjas yra prof. dr. Tadas Ždankus.

Eksperimentai ir tyrimai vykdomi pastatų mikroklimato, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo bei hidraulikos laboratorijose. Katedros darbuotojai palaiko glaudžius ryšius su Danijos, Kipro, Maltos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių mokslininkais, gamybinių institucijų specialistais ir fakulteto absolventais.

Pastatų energinių sistemų katedros dėstytojai užsiima ir visuomenine švietėjiška veikla: dalyvauja renginiuose ir parodose „Tyrėjų naktis“, „Erdvėlaivis žemė“, „Technorama“, publikuoja straipsnius interneto portaluose ir žurnaluose („delfi.lt“, „Kauno diena“, „Structum“), dalyvauja LRT laidose.

 
 
 
 

Bakalauro studijų programa "Pastatų inžinerinės sistemos"

Studijų programa – skirta parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius projektuoti  energetiškai efektyvias pastatų šildymo, vėdinimo, vandens tiekimo ir kitas inžinerines sistemas, dirbti statinių projektavimo ir statybos projektų valdymo srityje. Ypatingas dėmesys skiriamas praktiniam teorinių žinių pritaikymui, atliekant projektavimo užduotis ir tyrimus, dirbant individualiai ir komandoje. Absolventai geba parinkti racionalius sprendinius pastatams, įvertindami inžinerinių sistemų suderinamumą, efektyvų valdymą, poveikį žmogui, aplinkai bei energijos sąnaudoms. Absolventai turi statybos inžinerijos, termodinamikos, skysčių mechanikos ir kitų fundamentalių žinių, kurios būtinos prisitaikant prie kintančios profesinės aplinkos ir reikalavimų.

Studijuosite gyvenamųjų, administracinių ir pramoninių pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, dujotiekio, vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimą, skysčių tekėjimo ir šilumos procesus, šilumos generavimo sistemas, statybines medžiagas ir konstrukcijas, apsaugos ir transportavimo sistemas.

Karjeros galimybėspastatų inžinerinių sistemų projektavimas, montavimas, statybos specialiųjų darbų techninė priežiūra, ekspertinė veikla, auditavimas ir techninis inžinerinių sistemų vertinimas įvairios paskirties pastatuose, bei galimybė kurti ir plėtoti savarankišką statybos verslą.

Daugiau informacijos ČIA

 

Magistro studijų programa "Pastatų inžinerinės sistemos"

Studijų programa – skirta asmenims, baigusiems pagrindinių (bakalauro) Pastatų inžinerinių sistemų, Statybos inžinerijos, Statybų technologijų, Energijos inžinerijos ar Atsinaujinančios energetikos studijų programas ir norintiems pagilinti teorines žinias ir įgauti praktinių įgūdžių projektuojant šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vandens ir dujų tiekimo, vandenvalos ir nuotekų šalinimo bei kitas pastatų inžinerines sistemas. Studijų metu įgysite pastatų mikroklimato teorijos, sistemų projektavimo, jų įrengimo ir valdymo naujuose bei renovuojamuose pastatuose, žinių. Absolventai geba kompleksiškai analizuoti pastato energijos suvartojimą, parinkti žmogui ir aplinkai minimalų poveikį darančias sistemas, jas modeliuoti taikant pažangius tyrimų ir analizės metodus. Programoje didelis dėmesys skiriamas inžinerinių sistemų saugai, priešgaisriniams reikalavimams bei racionaliam energijos vartojimui pastatuose.

Studijuosite  pastatų mikroklimatą ir inžinerinių sistemų technologijas, aplinkos ir pastatų energetiką, sertifikavimą ir kokybės valdymą statyboje, mažai energijos naudojančių pastatų projektavimą, pastatų inžinerinių sistemų renovaciją, statinių inžinerinių sistemų techninę diagnostiką, skaitinius ir optimizavimo metodus statyboje, saugos technologijas bei vykdysite tiriamąjį darbą.

Karjeros galimybės - absolventas gali dirbti tiriamąjį darbą mokslo ir tyrimo įstaigose, būti vadovu, aukščiausios kategorijos projektuotoju ar BIM projektų vadovu projektavimo ar gamybinėse įmonėse ir organizacijose, atliekančiose pastatų inžinerinių sistemų projektavimo, ekspertinį, konsultacinį, statybos vykdymo ir priežiūros darbus; kurti ir plėtoti savarankišką statybos verslą; dirbti tarptautinėse kompanijose inžinerinės įrangos ir sistemų kūrimo bei vystymo srityje.

Daugiau informacijos ČIA

 

Mokslinių tyrimų kryptys

1. Mikroklimatas; šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo technologijos

Pastatų mikroklimatas apima šiluminį komfortą ir oro kokybę patalpose. Taikant oro ir skysčių judėjimo kompiuterinio modeliavimo programas bei eksperimentinius tyrimus klimatinėje kameroje, atliekami oro judėjimo patalpose, mikroklimato, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų  moksliniai tyrimai. Modeliavimo programos taikomos tirti teršalų sklaidą uždarose patalpose, vertinant šiluminio komforto sąlygas pastatuose bei specialios paskirties patalpose (duomenų centrų patalpose ir kt.).

Atliekami šiluminio komforto parametrų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų efektyvumo tyrimai.

2. Technologijos darniam vystymuisi, energetika ir atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Ši tyrimų sritis apima energijos taupymą ir racionalų jos vartojimą pastatuose, šilumos gamybą taikant geotermines, saulės kolektorių, vėjo energijos sistemas. Atliekami energijos sąnaudų tyrimai pastatuose, kuriami metodai šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų valdymui.

3. Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos.

Tyrimai orientuoti į kompiuterinius statybos ir pastatų inžinerinių sistemų projektavimo metodus, šių sistemų valdymą ir kontrolę, pastatų eksploatacijos režimus.

 

Dalyvavimas mokslo projektuose.

1. COST veikla TU0701 „Improving the Quality of Suburban Building Stocks“ (2008-2012).

2. COST veikla TU1104 „Smart Energy Regions“ (2012-2016).

3. COST veikla TD1406 „Innovation in Intelligent Management of Heritage Buildings (i2MHB)“ (2014-2018).

4. Dalyvavimas LMT finansuojamame projekte „Oro kokybės valdymas mažai energijos naudojančiuose pastatuose“ (IAQSmart). Sut. Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-075) (2012-2015).

5. EC Life+ program Improving Energy Efficiency of Housing Stock: Impacts on Indoor Environmental Quality and Public Health in Europe (INSULATE0 (2010-2015).

6. VPI-2.2-ŠMM-09-V-01-008. Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų intergalumo didinimas (TRANCIV) (2010-2013).

 

UAB „Hidro Geo Consulting“ – geotermija ir lauko kontūrų šilumos siurblių sistemoms projektavimas (paskaitos studentams).

AB „Kauno dujotiekio statyba“ – bendradarbiavimo kryptys: paskaitų skaitymas studentams, praktikos vietų steigimas.

UAB „IMI Hydronics“ – bendradarbiavimo kryptys: specializuotos įrangos teikimas studentų mokymui ir moksliniams tyrimams.

UAB „Vitaterma“ – patalpų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemos.

UAB „Uponor“ – patalpų mikroklimato sprendimai, vamzdynai.

UAB „Terma“ – saulės kolektorių sistemos, atsinaujinančios energijos technologijos

UAB „Visas Labas“ – šildymo, vandentiekio sistemų įranga ir montavimas.

UAB „Pentacom“ – pažangios pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemos

UAB „Elsis TS“ – inžinerinių sistemų automatizavimas ir valdymas.

UAB „Grundfos“ – šildymo, vandentiekio siurbliai.

 

 

  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje įvykių nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
  • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
Profesoriai

   dr. Andrius Jurelionis

   Studentų g. 48-405

   El. p.:  andrius.jurelionis@ktu.lt

 

Docentai

  dr. Valdas Paukštys

  Studentų g. 54-126

  El. p.:  valdas.paukstys@ktu.lt

 

   dr. Lina Šeduikytė

  XV rūmai Studentų g. 54 - 215

   El. p.:  lina.seduikyte@ktu.lt

 

   dr. Jolanta Šadauskienė

   Studentų g. 48-437

   El. p.: jolanta.sadauskiene@ktu.lt

 

   dr. Mykolas Žmuida

   Studentų g. 48-412

   El. p.: mykolas.zmuida@ktu.lt

 

 

Lektoriai

   Romaldas Morkvėnas

  Studentų g. 48-123

   El. p.:  romaldas.morkvenas@ktu.lt

 

   Ramūnas Gečys

   Studentų g. 48-412

   El. p.:ramunas.gecys@ktu.lt

 

   dr. Algimantas Vasylius

   Studentų g. 48-412

   El. p.: algimantas.vasylius@ktu.lt

 

  dr. Juozas Vaičiūnas

   Studentų g. 48-439

   El. p.: juozas.vaiciunas@ktu.lt

 

   dr. Rokas Valančius

   Studentų g. 48-439

   El. p.: rokas.valancius@ktu.lt

 

  Jurgita Černeckienė

   Studentų g. 48-437

   El. p.: jurgita.cerneckiene@ktu.lt

 

   Laura Gagytė

   Studentų g. 48-437

   El. p.: laura.gagyte@ktu.lt

 

  Jurgita Černeckienė

   Studentų g. 48-437

   El. p.:  jurgita.cerneckiene@ktu.lt

 

   Laura Gagytė

   Studentų g. 48-437

   El. p.: laura.gagyte@ktu.lt

 

Kontaktai

Katedros vedėjas

prof. dr. Tadas Ždankus

Studentų g. 48 - 440

Tel. (8 37) 30 04 94

El. p.: tadas.zdankus@ktu.lt     

 

Administratorė

Laima Urbanavičienė

Studentų g. 48 - 437

Tel. (8 37) 30 04 94

El. p.: laima.urbanaviciene@ktu.lt