Statybinių konstrukcijų katedra

Statybinių konstrukcijų katedra įkurta 1970 metais. Šiuo metu joje dirba 14 dėstytojų, kurie specializuojasi šiose studijų ir mokslo srityse: statybinė mechanika, gelžbetoninių, metalinių ir medinių konstrukcijų skaičiavimas ir projektavimas, statybinių konstrukcijų kompiuterinis skaičiavimas, statybinių konstrukcijų dinamika, pagrindai ir pamatai, geologija, gruntų mechanika, kompozitinės konstrukcijos. Katedros vedėjas - doc. dr. Mindaugas Augonis.

Statybinių konstrukcijų katedra yra parengusi virš 50 studijų modulių, kurie dėstomi I-os ir II-os pakopos studentams šiose studijų programose: Statybos inžinerija, Statyba, Statybos technologijos, Pastatų inžinerinės sistemos ir Architektūra.

Katedroje 2014 m. parengtas vadovėlis „Konstrukcijų virpesiai“, kuris skirtas II ir III pakopos studentams studijuojantiems konstrukcijų dinamiką.

Nuo 2011 m. katedroje apgintos 3 mokslinės disertacijos statybinių konstrukcijų stiprumo ir patikimumo srityse.

Statybinių konstrukcijų katedros dėstytojai užsiima moksline ekspertine veikla – atlieka statybinių konstrukcijų eksperimentinius tyrimus ir būklės vertinimą, dirba įvairiuose Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komitetuose, tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijose, teikia įvairias konsultacijas statybinių konstrukcijų klausimais. Katedros darbuotojai palaiko glaudžius ryšius su Belgijos, Portugalijos, Lenkijos, Latvijos ir kitų šalių mokslininkais. Taip pat bendradarbiaujama ir su šalies statybinėmis įmonėmis.

Statybinių konstrukcijų katedros darbuotojai bendradarbiauja su visuomene dalyvaudama įvairiuose renginiuose ir parodose kaip „Tyrėjų naktis“, „Erdvėlaivis žemėje“, „KTU Technorama“, skaito viešas paskaitas KTU vaikų universitete ir mokyklose, publikuoja straipsnius interneto portaluose ir žurnaluose („Delfi.lt“, „Valstiečių laikraštis“, „Structum“), dalyvauja LRT laidose.

 
 
 
 

Statybinių konstrukcijų katedra koordinuoja antrosios pakopos studijų programą „Statybos inžinerija“.

Katedros kuruojami studijų moduliai dėstomi Statybos ir architektūros fakultete vykdomose I pakopos studijų programose: Architektūra, Pastatų inžinerinės sistemos, Statybos inžinerija, Statybų technologijos, Urbanistinė inžinerija  ir II pakopos studijų programose: Architektūra, Statyba, Statybos inžinerija.

 

Gruntų mechanikos mokslo grupės (GMMG) veikla:

Kalamų polių, pamatų, atraminių statinių, grunto ir šlaitų sąveikos su dinamine apkrova tyrimai.

 

Mokslo grupės „Statybinių konstrukcijų stiprumo ir deformatyvumo tyrimai“ veikla:

Statybinių konstrukcijų stiprinimas, konstrukcijų skaičiavimas, projektavimas ir optimizavimas, kompozitinių konstrukcijų tyrimai, kompiuterinis konstrukcijų projektavimas ir CAD metodai.

 

Mokslo grupės „Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų dinamikos tyrimai“ veikla:

Statybinių konstrukcijų ir jų sistemų atsako į dinaminius poveikius analizė, konstrukcijų virpesiai.

UAB „Kelprojektas“

UAB „Peikko Lietuva“

UAB „Drūtsraigtis

UAB „Aksa“

UAB „Projektana“

UAB „Klaipėdos perdanga“

UAB „Lifosa“

UAB „Betonika“

UAB „Smailusis skliautas“

UAB „Jūrės medis“

UAB Serfas“

UAB „Kauno gelžbetonis“

UAB „Inre“

UAB „BIM Solutions“

UAB „Ekspertika“

UAB „Ribinis būvis“

UAB „Ademo Grupė“

 

Teikiamų paslaugų tematika:

 • Lenkiamų plieninių ir medinių elementų, gelžbetoninių sijų ir plokščių stiprumo, standumo ir pleišėjimo savybių nustatymas;
 • Gelžbetoninių, plieninių ir medinių konstrukcijų bandymai veikiant dinaminėms apkrovoms;
 • Armatūrinio plieno gaminių ir virintinių jungčių mechaninių savybių nustatymas;
 • Statybinių konstrukcijų trumpalaikių ir ilgalaikių deformacijų nustatymas;
 • Grunto laikomosios galios įvertinimas;
 • Didesnių gabaritų statybinių konstrukcijų ar gaminių stiprumo ir deformatyvumo savybių nustatymas.
 • Armatūrinio plieno inkaravimo betone savybių nustatymas
 • Pamato sąveikos su gruntu modeliavimas ir vertinimas
 • Atraminių statinių sąveikos su gruntu modeliavimas ir vertinimas
 • Hidrotechninių statinių ant molio pagrindo stabilumo įvertinimas

 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
Profesoriai

   dr. Viktoras Doroševas

   Studentų g. 48-284

   El. p.:  viktoras.dorosevas@ktu.lt

 

Docentai

  dr. Gediminas Stelmokaitis

  Studentų g. 48-181

  El. p.:  gediminas.stelmokaitis@ktu.lt

 

   dr. Gintaris Cinelis

   Studentų g. 48-422

   El. p.:  g.cinelis@ktu.lt

 

   dr. Rėda Bistrickaitė

   Studentų g. 48-417

   El. p.:  reda.bistrickaite@ktu.lt

Lektoriai

   dr. Nerijus Adamukaitis

  Studentų g. 48-420

   El. p.:  nerijus.adamukaitis@ktu.lt

 

   dr. Aušra Malatokienė

   Studentų g. 48-422

   El. p.:ausrazilinskaite@takas.lt

 

   dr. Nerijus Meslinas

   Studentų g. 48-416

   El. p.:nerijus.meslinas@ktu.lt

 

   Goaras Andriušis

   Studentų g. 48-416

   El. p.: goaras.andriusis@ktu.lt

 

   Jūratė Mockienė

   Studentų g. 48-422

   El. p.: jurate.mockiene@ktu.lt

 

   Mindaugas Kasiulevičius

   Studentų g. 48-424

   El. p.: mindaugas.kasiulevicius@ktu.lt

 

   Remigijus Lazauskas

   Studentų g. 48-420

   El. p.: remigijus.lazauskas@ktu.lt

 

   Saulius Zadlauskas

   Studentų g. 48-424

   El. p.: saulius.zadlauskas@ktu.lt

 

Asistentai

   Šarūnas Kelpša

  Studentų g. 48-426

   El. p.:  sarunas.kelpsa@ktu.lt

 

   Tadas Zingaila

   Studentų g. 48-426

   El. p.:tadas.zingaila@ktu.lt

 

Kontaktai

Katedros vedėjas

doc. dr. Mindaugas Augonis

Studentų g. 48 - 421

Tel. (8 37) 30 04 73

El. p.: mindaugas.augonis@ktu.lt

 

 

Administratorė

Rūta Bikulčienė

Studentų g. 48 - 419

Tel. (8 37) 30 04 73

El. p.: ruta.bikulciene@ktu.lt