Statybos technologijų katedra

Statybos technologijų katedros veiklos pradžia siejama su 1922 m. balandžio mėn. 12 d., kuomet  Lietuvos universiteto Technikos fakultete buvo įsteigtas Statybos skyrius, kuriame buvo Statybos katedra. Šiuo metu Statybos technologijų katedroje studijų procese dirba 17 dėstytojų, studijuoja 2 doktorantai. Katedros vedėjas - prof. Mindaugas Daukšys.

Katedros dėstomų studijų modulių sritys:

 • statybos technologija ir organizavimas
 • statybos mašinos 
 • statybos valdymas
 • statybos ekonomika ir sąmatos
 • statybos procesų matematinis modeliavimas ir optimizavimas
 • statybos teisiniai pagrindai
 • statybos projektų vadyba
 • specialiosios statybos technologijos
 • monolitinės statybos technologija ir kt. 

Katedroje atliekami fundamentalieji moksliniai tyrimai pagal magistrantų tiriamojo darbo planus bei taikomieji tyrimai ir eksperimentinės plėtros darbai pagal ūkio subjektų užsakymus. Fundamentaliųjų mokslinių tyrimų rezultatai aktyviai panaudojami ir diegiami praktikoje ruošiant mokslinės veiklos projektus, kuriant naujas technologijas.

 
 
 
 

Statybos technologijų katedra koordinuoja I pakopos studijų programą „Statybų technologijos“ ir II pakopos studijų programą „Nekilnojamojo turto valdymas“.

Katedros kuruojami studijų moduliai dėstomi Statybos ir architektūros fakultete vykdomose I pakopos studijų programose: Architektūra, Pastatų inžinerinės sistemos, Paveldosauga, Statybos inžinerija, Statybų technologijos, Urbanistinė inžinerija  ir II pakopos studijų programose: Architektūra, Statyba, Statybos inžinerija, Nekilnojamojo turto valdymas.

Katedra taip pat yra parengusi doktorantūros studijų modulius Technologijos mokslų srityje Statybos inžinerijos (02 T) mokslo kryptyje.

Statybos technologijų katedroje mokslo tiriamieji darbai iki 2013 m. m. buvo vykdomi šiose mokslinės veiklos kryptyse – kuriant naujas ir tobulinant senas specialiąsias statybos technologijas, tiriant statybos investicinių projektų efektyvumą, atliekant silikatinių apdailos medžiagų pastatų fasadams tyrimus, atliekant aktualių statybos technologinių, organizacinių ir ekonominių procesų tyrimus, orientuotus į statybos darbų vykdymo efektyvumą, atliekant apdailinio betono paviršiaus kokybės tyrimus.

Šios mokslinės veiklos kryptys buvo siejamos su viena iš universiteto mokslo krypčių – „Efektyvios statybos medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“. Atsižvelgiant į universiteto prioritetinių mokslinių tyrimų kryptis nuo 2014 m. katedroje iš penkių mokslų grupių buvo suformuotos dvi – Pažangios statybos technologijos ir jų efektyvumo tyrimai beiDarnus nekilnojamo turto vystymas.

Katedra savo mokslinės veiklos kryptis sieja su viena iš penkių universiteto prioritetinių mokslinių tyrimų krypčių – Technologijos darniam vystymuisi ir energetika. Mokslo grupės  „Pažangios statybos technologijos ir jų efektyvumo tyrimai“ planuojama mokslinė veiklos kryptis siejama su procesais, vykstančiais betonuojant ypatingų statinių horizontalias, nuožulnias ir vertikalias betono monolitines konstrukcijas pagal pasirinktą betonavimo technologiją; vertinant betono monolitinių konstrukcijų paviršiaus kokybę; kuriant pleišėjimui atsparias bei ekonomiškas silikatines apdailos dangas, panaudojant jų receptūrose specialius komponentus, vietines gamtines bei technogenines žaliavas; nustatant statybos teisinių, technologinių, organizacinių bei ekonominių veiksnių, lemiančių statybos darbų vykdymo efektyvumą  statybos projektiniuose sprendimuose bei analizuojant statybos sąnaudas ir išteklius statybos darbų kainodaroje; atliekant skaitmeninio niveliavimo metodikų galimybių studiją geoinžineriniuose tyrimuose, geodezinių matavimų tikslumo vertinimą. Mokslo grupės  Darnus nekilnojamojo turto vystymas“  planuojama mokslinė veiklos kryptis siejama su viešojo sektoriaus bei  privataus kapitalo kompanijų nekilnojamojo turto valdymo optimizavimo ir  investicinių nekilnojamojo turto statybos projektų efektyvumo tyrimais. Mokslinių tyrimų rezultatai bus publikuojami prestižiniuose mokslo žurnaluose bei pristatyti konferencijose respublikiniu ir tarptautiniu mastu.

Statybos technologijų katedroje apgintos disertacijos

 • 2012 m. kovo 11 d. apginta daktaro disertacija „Statybos proceso saugos sprendimų modelis“ (Technologijos mokslai, Statybos inžinerija (02T)), Rita Liaudanskienė, mokslinis vadovas prof. dr. Arvydas Juodis /prof. habil. dr. Leonas Ustinovičius (VGTU).
 • 2011 m. kovo 4 d. apginta daktaro disertacija „Pramoninių betoninių grindų dangų gyvavimo proceso kompleksinė analizė ir jų efektyvus sprendimas“ (Technologijos mokslai, Statybos inžinerija (02T)), Violeta Medelienė, mokslinis vadovas dr. Vigantas Antanas Žiogas, moksliniai konsultantai: prof. habil. dr. Juozas Augutis ir dr. Mindaugas Daukšys.
 • 2010 m. kovo 26 d. apginta daktaro disertacija „Statybos įmonių konkurencingumo įvertinimas pridėtinių išlaidų aspektu“ (Technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T)), Ala Daugėlienė, mokslinis vadovas prof. dr. Arvydas Juodis / doc. dr. Rasa Apanavičienė.
 • 2002 m. birželio 25 d. apginta daktaro disertacija „Statybos projektų valdymo efektyvumo modeliavimas taikant dirbtinius neuroninius tinklus“ (Technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T)), Rasa Apanavičienė, mokslinis vadovas prof. dr. Arvydas Juodis.
 • 1998 m. birželio 30 d. apginta daktaro disertacija „Pastatytų gyvenamųjų namų išorinių sienų apšiltinimo procesų optimizavimas“ (Technologijos mokslai, statybos inžinerija (02T)), Rolandas Janušaitis, mokslinis vadovas prof. dr. Arvydas Juodis.
 

AB „YIT Kausta“ veikla – gyvenamųjų, verslo, visuomeninių, pramoninių, aplinkosauginių pastatų statyba ir renovavimas, projektų valdymas. Bendradarbiavimo sritys: baigiamųjų darbų temų teikimas, paskaitų skaitymas, praktikos vietų organizavimas Lietuvoje ir užsienyje, specializuotų mokymų kursų vedimas, ekskursijų į įdomius statybos objektus organizavimas.

UAB „STATICUS“ veikla –  aliuminio-stiklo, berėmio stiklo ir ventiliuojamų fasadų konstrukcijų projektavimas, gamyba ir montavimas. Bendradarbiavimo sritys: baigiamųjų darbų temų teikimas, paskaitų skaitymas, praktikos vietų organizavimas Lietuvoje ir užsienyje, specializuotų mokymų kursų vedimas, ekskursijų į įdomius statybos objektus organizavimas.

UAB „PERI“ veikla – klojinių ir pastolių sistemų gamintoja, tiekėja bei kvalifikuota statybos bendrovių partnerė. Bendradarbiavimo sritys: programinės įrangos PERICAD 18 teikimas studentų mokymui ir moksliniams tyrimams, PERI klojinių sistemų teikimas studentų mokymui ir moksliniams tyrimams, baigiamųjų darbų temų teikimas, paskaitų skaitymas, praktikos vietų organizavimas Lietuvoje, specializuotų mokymų kursų vedimas, ekskursijų į įdomius statybos objektus organizavimas.

UAB „Mitnija“ veikla – civilinė ir pramoninė statyba, pastatų renovacija, santechnikos bei elektros darbai, įrenginių montavimas, statybos apdailos, skardinimo, aplinkos tvarkymo bei griovimo darbai, projektavimo darbai. Bendradarbiavimo sritys: baigiamųjų darbų temų teikimas, praktikos vietų organizavimas Lietuvoje ir užsienyje, specializuotų mokymų kursų vedimas, ekskursijų į įdomius statybos objektus organizavimas.

UAB „Knauf“ veikla – gipsiniai gaminiai ir sistemos, energiją tausojančios izoliacinės medžiagos, rinkos plėtra ir orientacija į klientą. Bendradarbiavimo sritys: SAF-KNAUF praktinio mokymo auditorijos su nuolatine KNAUF medžiagų, gaminių, konstrukcijų ir technologijų ekspozicija naudojimas studentų mokymams ir moksliniams tyrimams, specializuotų mokymų kursų vedimas, ekskursijų į Knauf gamyklas organizavimas.

Bendra Lietuvos ir Kanados įmonė UAB „Astera“ veikla – kompiuteriai ir programinė įranga, kompiuterių programinės įrangos kūrimas. Bendradarbiavimo sritys: statybų sąmatų skaičiavimo programinės įrangos „Sąmatos Expert“ teikimas studentų mokymui ir moksliniams tyrimams, baigiamųjų darbų temų teikimas.

UAB „Dycode Software“ veikla – įvairių IT sprendimų Europoje bei kitose šalyse kūrimas. Bendradarbiavimo sritys: statybų sąmatų skaičiavimo programinės įrangos ProSama 5G bei normatyvinės bazės teikimas studentų mokymui ir moksliniams tyrimams.

UAB „SISTELA“ veikla – personaliniai kompiuteriai, jų įranga, statybų sąmatų programos, normatyvinės bazės. Bendradarbiavimo sritys: statybų sąmatų skaičiavimo programinės įrangos SĄMATA bei normatyvinės bazės teikimas studentų mokymui ir moksliniams tyrimams, paskaitų skaitymas ir specializuotų mokymų kursų vedimas, baigiamųjų darbų temų teikimas.

UAB „Statybų ekonominiai skaičiavimai“ veikla – statybų kainos skaičiavimas, sąmatų sudarymas lietuvių, rusų kalbomis, sąmatinės dokumentacijos sudarymo programos SES 2000, SES 2004 lietuvių, rusų, anglų kalbomis. Bendradarbiavimo sritys: statybų sąmatų skaičiavimo programinės įrangos SES2004 bei normatyvinės bazės teikimas studentų mokymui ir moksliniams tyrimams, paskaitų skaitymas, praktikos vietų organizavimas, mokymo kursų vykdymas pagal Jungtinės veiklos sutartį.

UAB "TPI Vilnius" veikla – oficialus Topcon/Sokkia (Japonija) geodezijos prietaisų gamintojo atstovas Lietuvoje. Įmonė tiekia profesionalią pozicionavimo įrangą geodezijai, kelių tiesimui, statyboms, ir kt. Bendradarbiavimo sritys: žinių studentams ir dėstytojams apie precizinio pozicionavimo technologijas teikimas, paskaitų skaitymas, specializuotų mokymo kursų vedimas.

Všį "Lieknos statybos institutas" veikla – Lietuvos  statybų sektoriuje veikiančių dalyvių informavimas apie lieknos statybos (angl. Lean Construction) principus ir efektyvius procesų valdymo būdus; konferencijų, seminarų ir mokymų organizavimas, siekiant sukauptas žinias paversti efektyvesniais darbo metodais; Lietuvos statybų sektoriaus analizė ir išvadų teikimas, metodinių priemonių leidimas, ekspertiniai vertinimai. Bendradarbiavimo sritys: baigiamųjų darbų temų teikimas, paskaitų skaitymas, specializuotų mokymo kursų vedimas.

Peržiūrėti ar senajame puslapyje tie dėstytojai nurodyti, kurie ir yra, patikrinti jų kontaktus

Katedros dėstytojai senajame puslapyje visi nurodyti gerai, tik A. Klovas turėtų būti ne asistentas, o lektorius.

 
 • Masyvių monolitinių konstrukcijų nepertraukiamo betonavimo technologijų tyrimai, monolitinių betoninių grindų ir jų dangų įrengimo technologijų vertinimas;
 • Monolitinių konstrukcijų betono paviršiaus kokybės vertinimas;
 • Skaitmeninio niveliavimo metodikų galimybių studija geoinžineriniuose tyrimuose. Geodezinių matavimų tikslumo vertinimas;
 • Pastatų fasadų bei vidaus apdailos ir remonto technologijų tyrimai. Vietinių žaliavų ir pramonės atliekų panaudojimo statyboje galimybių tyrimai;
 • Statybos kainos (sąmatinių skaičiavimų) sudarymas ir ekspertizės;
 • Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projektų rengimas ir ekspertizės;
 • Statybos darbų technologinių projektų rengimas;
 • Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) energinio naudingumo sertifikatų  bei investicinių planų rengimas.
 

 

 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje įvykių nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
 • Šioje kategorijoje skelbimų nėra
Docentai

  dr. Rasa Apanavičienė

  Studentų g. 48-123

  El. p.:  rasa.apanaviciene@ktu.lt

 

   dr. Marijonas Daunoravičius

   Studentų g. 48-414

   El. p.:  marijonas.daunoravicius@ktu.lt

 

   dr. Donatas Rekus

   Studentų g. 48-418

   El. p.: donatas.rekus@ktu.lt

 

   dr. Ala Daugelienė

   Studentų g. 48-123

   El. p.: ala.daugeliene@ktu.lt

 

Lektoriai

 

   dr. Rūta Miniotaitė

   Studentų g. 48-414

   El. p.:  ruta.miniotaite@ktu.lt

 

   dr. Violeta Medelienė

  Studentų g. 48-418

   El. p.:  violeta.medeliene@ktu.lt

 

   dr. Vilma Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė

   Studentų g. 48-414

   El. p.: vilma.kriauciunaite@ktu.lt

 

   dr. Albertas Klovas

   Studentų g. 48-125

   El. p.: albertas.klovas@ktu.lt

 

   Aldona Luobikienė

   Studentų g. 48-123

   El. p.: aldona.luobikiene@ktu.lt

   Publikacijos spaudoje

 

   Odeta Viliūnienė

   Studentų g. 48-126

   El. p.: odeta.viliuniene@ktu.lt

 

   Svajūnas Juočiūnas

   Studentų g. 48-418

   El. p.: svajunas.juociunas@ktu.lt

 

   Nerijus Varnas

   Studentų g. 48-123

   El. p.: nerijus.varnas@ktu.lt

 

   Eglė Klumbytė

   Studentų g. 48-125

   El. p.: egle.klumbyte@ktu.lt

 

Asistentai

  dr. Rūta Rudžianskaitė-Kvaraciejienė

   Studentų g. 48-125

   El. p.: ruta.rudzianskaite-kvaraciejiene@ktu.lt

 

 

   Šarūnas Kelpša

   Studentų g. 48-426

   El. p.: sarunas.kelpsa@ktu.lt

 

 

prof. dr. J. Šimoliūnas

prof. dr. J. Mikuckas

prof. dr. K. Ilginis

prof. dr. P. Viliūnas

doc. dr. J. Vaičaitis

prof. habil. dr. Z. Tamutis

prof. dr. A. Juodis

doc. dr. V. A. Žiogas

 
 

 

Kontaktai

Katedros vedėjas

prof. dr. Mindaugas Daukšys

Studentų g. 48 - 415 kab.

Tel. (8 37) 30 04 79

El. p.: mindaugas.dauksys@ktu.lt

 

 

Administratorė

Lina Zabarauskaitė

Studentų g. 48 - 415

Tel. (8 37) 30 04 79

El. p.: lina.zabarauskaite@ktu.lt