Darbų vertinimo kriterijai

VERTINIMO KRITERIJUS

KAS VERTINAMA?

VERTINIMO SKALĖ

MAKSIMALUS BALŲ SKAIČIUS

Sprendžiamos problemos aktualumas

Vertinama darbo idėjos sprendžiama problema ir jos aktualumas.

Darbo idėja padeda spręsti labai aktualią visuomenės problemą, ženkliai prisideda prie jos galimo sprendimo.

0-5

Visuomenei kuriama vertė

Vertinama darbo idėjos kuriama vertė, nauda visuomenei.

Darbo idėja yra labai naudinga ir vertinga visuomenei, miestui, ateityje pagal šią idėją galima įgyvendinti dar svarbesnius projektus .

0-5

Darbo aprašymo išsamumas

Vertinamas pateikto darbo aprašymo išsamumas, sklandumas.

Darbo idėja aprašyta labai išsamiai, atskleisti visi svarbiausi aspektai, tekstas – sklandus ir suprantamas.

0-5

Idėjos pristatymo originalumas, sklandumas ir vizualizacija

Vertinamas idėjos pristatymo parodoje originalumas ir sklandumas. Vertinamas pateiktos idėjos, kūrinio, projekto vizualizacijos kūrybiškumas, originalumas, vaizdumas.

Darbo pristatymas labai originalus, idėja pristatoma aiškiai, sklandžiai, idėjos autoriai geba sudominti auditoriją. Projekto vizualus pristatymas pateiktas labai originaliai, kūrybiškai, naudojamos įvairios priemonės, pristatymas atkreipia dėmesį .

0-5

PAPILDOMI BALAI (max. 20 balų)

Idėjos išbaigtumas praktiniame lygmenyje

Vertinamas technologinis idėjos įgyvendinimo išbaigtumas, praktinis pritaikomumas.

Toms idėjoms, kurioms jau yra sukurtas prototipas ar bandomasis gaminys, kurios egzistuoja technologijos pavidalu arba parodoje pristato naujus ar diegiamus sprendimus, papildomai gali būti skiriama iki 20 balų.

0-20