Kauno
technologijos
universitetas

KTU yra vienas didžiausių technologiškųjų universitetų Baltijos šalyse ir viena iškiliausių šalies aukštųjų mokyklų, užimanti lyderio pozicijas daugelyje mokslinių tyrimų ir studijų krypčių.

Nuo savo veiklos pradžios 1922 m. Universitetą baigė per 130 000 absolventų. KTU alumni »

KTU yra kilęs iš Lietuvos universiteto, įkurto 1922 m. vasario 16 d. Kaune.

Lietuvos universitetas 1930 m. pavadintas Vytauto Didžiojo universitetu, 1940 m. – Kauno universitetu, 1941 m. vasarą jam grąžintas Vytauto Didžiojo universiteto vardas, 1944 m. pavadintas Kauno valstybiniu Vytauto Didžiojo universitetu, 1946 m. – Kauno valstybiniu universitetu.

1951 m. sausio 1 dieną, atskyrus Medicinos fakultetą, ėmė veikti reorganizuotas Kauno politechnikos institutas (KPI). Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Prezidiumo nutarimu, Institutas 1990 m. tapo Kauno technologijos universitetu. KTU muziejus »

 
 
 
 

Garso takelis

Sujungti tradicijas ir modernumą. Tokia pagrindinė idėja kirbėjo garsios vokiečių elektroninės muzikos grupės „De-Phazz“ lyderio Pito Baumgartnerio galvoje, kuriant Kauno technologijos universiteto garso takelį. Pripažintas prodiuseris ir atlikėjas į lounge stiliaus kompoziciją „The Pulse Of KTU“ sumaniai įpynė KTU tautinio meno ansamblio „Nemunas“ atliekamą lietuvių liaudies sutartinę „Ta Ta To“.

Autoriai: De-Phazz

Misija ir vizija

Universiteto misija – teikti moksliniais tyrimais grįstas tarptautinio lygio studijas; kurti ir perduoti žinias bei novatoriškas technologijas darniai valstybės raidai ir inovacijų plėtojimui; formuoti atvirą talentus ir lyderius įkvepiančią kūrybinę aplinką.

Universiteto vizija – lyderiaujantis Europos universitetas, veiklą grindžiantis žinių ir technologijų kūrimu ir perdavimu.

Strategija

Naujoji KTU strategija grindžiama Universiteto tradicijomis ir stiprybėmis – ryšiais su pramone, plačiu su technologijomis susijusių studijų ir tyrimų spektru; taip pat augančiais šalies poreikiais ir tarptautinėmis raidos tendencijomis. Savo strategija Universitetas siekia tapti lyderiaujančiu universitetu, gebančiu konkuruoti tarptautinėje erdvėje.

Strategija nukreipta į Universiteto atsakingumo visuomenei ir šaliai stiprinimą konsoliduojant jo veiklas žmogaus gyvenimo kokybei gerinti ir valstybingumo raidai spartinti. Svarbiausia šios krypties veikla yra Universiteto indėlio į šalies gyvybingumą ir jos darniąją ekonominę, socialinę ir kultūrinę, žiniomis grįstą, plėtrą formavimas ir perdavimas.

Faktai ir skaičiai

 1. Universitete yra 9 fakultetai (su Panevėžio technologijų ir verslo fakultetu), veikia 10 institutų.
 2. Universitete studijuoja 10 876 studentai, iš jų pirmosios pakopos – 7876, magistrantų – 2640, užsienio studentų – 566, doktorantų – 332. Studentai, išvykstantys dalinėms studijoms ir praktikai – 257, o atvykstantys dalinėms studijoms ir praktikai – 288.
 3. Iš viso studijų programų156, iš jų pirmosios pakopos – 64, magistrantūros – 73, doktorantūros – 17. Iš jų dėstomos anglų kalba 39.
 4. Universitete dirba 2740 darbuotojų, kurie užima 2614,603 etatus. Iš jų – 1011 dėstytojai, kurie užima 841,385 etatus, 163 mokslo darbuotojai, kurie užima 106,755 etatus (tarp jų ir 16 mokslininkų stažuotojų).

Universiteto atributika

Vertikalus KTU ženklas
.eps | .png
Horizontalūs KTU ženklo variantai
.eps | .png .eps | .png

 1. KTU stiliaus gairės | peržiūra ISSUU platformoje
 2. Skaidrių šablonai (KTU intranete)

Logotipo autorius – Džiugas Valančauskas
Stiliaus gairių autorė – Evelina Baniulytė


Universiteto himnai
 1. Studentų himnas „Gaudeamus igitur“
 2. KTU studentų himnas „KarTU“

Suvenyrai

KTU Centriniai rūmai
K. Donelaičio g. 73-118

Užsakymai priimami tik per KTU Dokumentų valdymo sistemą. Universiteto padalinių atstovai už suvenyrus atsiskaito vidiniu pavedimu.

Už grynuosius pinigus suvenyrų galima įsigyti KTU knygyne (Studentų g. 54–201, Kaunas).


Konsultacijos

KTU Rinkodaros skyrius
tel. 8 (37) 300 094
e. p. rinkodara@ktu.lt

Darni raida, skatinanti atsakingą, aplinką tausojančią elgseną ir formuojanti ekologinę kultūrą, yra vienas iš KTU veiklos prioritetų. Universiteto nuostata, naujos žinios ir technologijos turi tarnauti ne tik žmogaus, bet ir aplinkos gerovei. KTU darnios raidos strategija ir veikla pelnė tarptautinį Europos Sąjungos įvertinimą – QUESTE-SI akreditaciją.


Žaliosios tradicijos

KTU turi gilias aplinką tausojančias ir puoselėjančias tradicijas. Universiteto studentai inicijuoja įvairias akcijas, renginius, kūrybinius projektus, skatinančius ekologinę mąstyseną ir gyvenseną.

Jau beveik 50 metų veikiantis KTU žygeivių klubas „Ąžuolas“ garsėja gamtosauginėmis akcijomis ir sveiką ekologišką gyvenseną propaguojančiu požiūriu. Tai ąžuoliečių pastangomis Kauno ir kitų miestų gyventojai skatinami įvairiais renginiais daugiau naudotis dviračiais arba keliauti pėsčiomis, o ne automobiliais. Kasmet pavasarį žygeiviai organizuoja švaros akcijas, tvarko įvairius apleistus paveldosauginius ir kitus objektus.

KTU Informatikos fakulteto studentai žiemos pabaigoje kasmet organizuoja renginį „InfoMenas“, kuriame iš elektronikos atliekų kuria meninius projektus, specialiose dėžėse surenka elektronikos atliekas ir taip siekia atkreipti visuomenės dėmesį į ekologines problemas, populiariai rodo, kiek sukaupiame elektronikos atliekų, kurios tinkamai netvarkomos gali kelti grėsmę aplinkai ir žmonių sveikatai.

KTU Studentų atstovybė kasmet sutelkia Universiteto bendruomenę į visuotinę aplinkos švarinimo akciją „Darom“, per kurią tvarkomas Studentų miestelis ir jo prieigos.

KTU Ekonomikos ir verslo bei Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetų studentai ir dėstytojai pavasarį talkina Lietuvos urėdijoms ir padeda atsodinti miškus. Taip kasmet pasodinama nuo 1000 iki 3000 jaunų medelių.


Žaliojo universiteto ženklas

Universiteto žaliesiems veiksmams ženklinti sukurtas specialus ženklas.

Horizontalus ženklas Vertikalusis ženklas
.jpg | .pdf .jpg | .pdf

QUESTE-SI projektas

Kauno technologijos universitetas yra įsitraukęs į QUESTE-SI projektą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos Mokymosi visą gyvenimą programą.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti tvarumo (darnios raidos) principus techniškųjų ir inžinerinių mokslų kryptyse.

QUESTE-SI iniciatyva vykdoma dviem kryptimis:

 1. Tvarumo strategijos sukūrimas ir įgyvendinimas visose Universiteto veiklos srityse, remiantis QUESTE-SI kokybės užtikrinimo sistema, kurią sudaro kriterijų ir metodologinių rekomendacijų rinkinys.
 2. QUESTE-SI ženklo suteikimas institucijai po proceso, susidedančio iš savęs vertinimo, laisvai pasirenkamo savišvietos etapo ir audito vizito, kurį atlieka specialiai paruoštų ekspertų komanda.

Energijos taupymas

KTU jau pradėti taupaus elektros vartojimo diegimo darbai, prie kurių labai daug prisideda kiti KTU alumnai – bendrovė „Schneider Electric“.

Įvairiose KTU vietose montuojami judesio davikliai, kurie reaguos į žmogaus buvimą (kai patalpoje žmogaus nėra, šviesa užgęsta). Taip pat visos dabartinės kaitrinės lempos keičiamos taupesnėmis.

Mokslininkų, administracijos, verslo partnerių pastangomis diegiamos saulės baterijos ant Elektronikos rūmų ir Cheminės technologijos fakulteto sporto rūmų stogų. Mokslininkų skaičiavimais saulės baterijos padės ženkliai sumažinti vieno KTU bendrabučio energijos išlaidas. Saulės baterijų projektas bus įtrauktas į studijų procesą, skatins šios srities mokslinių tyrimų plėtrą.


Atliekų rūšiavimas

2012 m. KTU pradėtas įgyvendinti koordinuotas sistemingas atliekų rūšiavimo projektas, kuriam vadovauja Aplinkos inžinerijos institutas.

KTU 2011 m. susidarė 5 402 m3 atliekų, o jų šalinimo išlaidos siekė 131 046 litus. Šiuo metu Universitete didžiąją dalį – iki 70 proc. – atliekų sudaro perdirbamos medžiagos, t. y. popierius, plastikas, stiklas. Pirmiausiai nuspręsta sukurti ir paversti sistema popieriaus rūšiavimo, surinkimo ir išgabenimo procesus. 2013 m. bus pradėtas įgyvendinti ir kitų antrinių žaliavų surinkimas.

Taryba

Taryba yra kolegialus Universiteto valdymo organas, formuojamas vadovaujantis Mokslo ir studijų įstatymu, pagal kurį į valstybinių aukštųjų mokyklų valdymą įtraukiami ne tik akademinės bendruomenės, bet ir visuomenės atstovai. Taryba numato strateginius Universiteto tikslus, renka rektorių, užtikrina atskaitingumą ir ryšį su visuomene bei steigėjais.


Sudėtis

Tarybos pirmininkas – prof. habil. dr. Arvydas Janulaitis, biochemikas

Prof. habil. dr. Ramutis Petras Bansevičius, Kauno technologijos universiteto Mechatronikos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas
Regimantas Buožius, UAB „ACC Distribution“ direktorius
Gintautas Galvanauskas, Danske Bank A/S Lietuvos filialo generalinis direktorius
Prof. dr. Rimantas Gatautis, Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Elektroninio verslo tyrimų centro direktorius, Marketingo katedros profesorius
Mindaugas Glodas, UAB „Nextury Ventures“ generalinis direktorius
Arūnas Laurinaitis, Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas
Doc. dr. Raimondas Kuodis, doc. dr. Raimondas Kuodis, Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Europos instituto docentas
Prof. dr. Sigitas Stanys, Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Medžiagų inžinerijos katedros profesorius, Nacionalinio inovacijų ir verslo centro tarptautinių mokslo tinklų plėtros vadovas
Prof. dr. Algirdas Šačkus, Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Sintetinės chemijos instituto direktorius, Organinės katedros profesorius
Martynas Ubartas, Kauno technologijos universiteto Studentų reikalų departamento direktorius

Tarybos sudėtis paskelbta 2012 m. spalio 1 d. Senato pirmininko nutarimu V3-S-66.

Funkcijos

 1. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto viziją ir misiją, rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą
 2. Įvertinusi Senato siūlymus, teikia Seimui tvirtinti statuto pakeitimus
 3. Svarsto ir tvirtina rektoriaus teikiamus Universiteto struktūros pertvarkos planus
 4. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų vadovų ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką
 5. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką. Rektoriaus teikimu skiria prorektorius. Mokslo ir studijų veiklos organizavimo funkcijas atliekantys prorektoriai parenkami iš mokslininkų
 6. Nustato Universiteto administracijos ir kitų darbuotojų parinkimo ir vertinimo principus
 7. Tvirtina Universiteto vidaus tvarkos taisykles
 8. Rektoriaus teikimu nustato studijų kainą ir įmokų, tiesiogiai nesusijusių su studijų programos įgyvendinimu, dydžius
 9. Įvertinusi Senato siūlymus, nustato bendrą studijų vietų skaičių, atsižvelgdama į galimybes užtikrinti studijų ir mokslinės veiklos kokybę
 10. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę pajamų ir išlaidų sąmatą ir šios sąmatos įvykdymo ataskaitą; gali inicijuoti Universiteto ūkinės ir finansinės veiklos auditą
 11. Per vieną mėnesį tvirtina rektoriaus pateiktą Universiteto metinę veiklos ataskaitą, vertina veiklos atitiktį Universiteto strateginiam veiklos planui, pasiektus rezultatus ir jų poveikį
 12. Užtikrina Universiteto atskaitingumą ir ryšį su visuomene ir steigėju, kiekvienais metais Universiteto leidiniuose ir interneto svetainėje informuoja visuomenę apie Universiteto strateginio veiklos plano vykdymo rezultatus iki kitų metų kovo 31 dienos
 13. Kartu su Senatu ir administracija rūpinasi parama Universitetui ir užtikrina jo finansavimą
 14. Įvertinusi Senato siūlymus, tvirtina Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus ir teikia juos Seimui
 15. Rengia metinę savo veiklos ataskaitą ir iki balandžio 1 dienos ją paskelbia viešai Universiteto interneto svetainėje
 16. Atlieka KTU statute ir kituose teisės aktuose nustatytas kitas funkcijas
 

Tarybos nutarimai

2016 m. kovo 9 d. Tarybos nutarimas:
Dėl Kauno technologijos universiteto 2016-2018  metų strateginio veikos plano tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7-T-7  I  Nutarimo priedas

2016 m. sausio 28 d. Tarybos nutarimai:
Dėl Kauno technologijos universiteto strateginių veiklos rodiklių tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7-T-1
Dėl Kauno technologijos universiteto 2016 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7-T-2
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų I Nutarimas Nr. V7-T-3
Dėl studijų krypties programų vadovų priedų I Nutarimas Nr. V7-T-5
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7-T-6

2015 m. spalio 1 d. Tarybos nutarimai:
Dėl tarpinės ataskaitos dėl investuotojo Valstybės nekilnojamojo turto pardavimo pajamų panaudojimo patvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_20

2015 m. rugsėjo 21 d. Tarybos nutarimai:
Dėl Kauno technologijos universiteto neakademinių padalinių administracijos pirmojo lygio padalinių struktūros patikslinimo I Nutarimas Nr. V7_T_18
Dėl Kauno technologijos universiteto studijų prorektorės ir akademinių reikalų plėtros prorektoriaus skyrimo I Nutarimas Nr. V7_T_19

2015 m. liepos 2 d. Tarybos nutarimas
Dėl Kauno technologijos universiteto finansų valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_17

2015 m. gegužės 14 d. Tarybos nutarimai:
Dėl 2015 m. balandžio 2 d. Tarybos nutarimo Nr. V7-T-8 nutarimo priedo patikslinimo I Nutarimas  Nr. V7_T_14
Dėl pritarimo kreiptis į Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministeriją dėl Valstybės nekilnojamojo turto investavimo į Kauno technologijos universitetą ir įstatinio kapitalo didinimo ir pritarimo objektų sąrašui I Nutarimas  Nr. V7_T_15
Dėl pritarimo parduoti ir įkeisti Kauno technologijos universiteto investuojamą nekilnojamąjį turtą I Nutarimas  Nr. V7_T_16

2015 m. balandžio 2 d. Tarybos nutarimai:
Dėl Rektoriaus teikiamos Universiteto 2014 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_6  I  Nutarimo priedas
Dėl 2014 metų pajamų ir išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_7  I  Nutarimo priedas
Dėl pritarimo „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir studijų infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo 2014-2010 metų Europos sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos aukštųjų mokyklų lėšomis“ susitarimo pasirašymui I Nutarimas Nr. V7_T_8
Dėl 2015 metų investicijų plano patvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_9
Dėl III pakopos Valstybės finansuojamų studijų vietų skaičiaus ir kainų tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_10
Dėl bendro studijų vietų, į kurias 2015 metais priimami pirmosios ir antrosios pakopų studentai, skaičiaus I Nutarimas Nr. V7_T_11
Dėl pritarimo įkeisti Kauno technologijos universiteto parduodamą nekilnojamąjį turtą I Nutarimas Nr. V7_T_12

2015 m. sausio 29 d. Tarybos nutarimai:
Dėl Kauno technologijos universiteto 2015 m. pajamų ir išlaidų sąmatos projekto tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_1
Dėl Kauno technologijos universiteto 2015-2017 metų strateginio veiklos plano tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_2  I  Nutarimo priedas
Dėl Kauno technologijos universiteto profesoriaus emerito ir rektoriaus emerito mėnesinės išmokos dydžio nustatymo I Nutarimas Nr. V7_T_3
Dėl pirmosios ir antrosios studijų pakopos studentų studijų kainų I Nutarimas Nr. V7_T_4
Dėl Kauno technologijos universiteto Tarybos posėdžių grafiko tvirtinimo I Nutarimas Nr. V7_T_5

Senatas

Sudėtis

Senatas yra kolegialus Universiteto akademinių reikalų valdymo organas, kurio veikla grindžiama Senato narių lygybės, viešumo, sprendimų priėmimo kolegialumo bei akademinės laisvės principais.

Savo veikloje Senatas vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu, Senato darbo reglamentu ir kitais teisės aktais.

Senatas sudarytas 5 metams iš 49 narių. Į Senato sudėtį įeina 10 studentų skiriamų atstovų, 24 nariai, einantys profesoriaus arba vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas, 14 narių, einančių docento arba vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas. Rektorius yra Senato narys pagal pareigas. Senatas taip pat yra patvirtinęs 4 nuolatinius komitetus: Mokslo ir inovacijų, Studijų, Studentų reikalų, Strateginės plėtros ir finansų.

Senato pirmininkas - profesorius Rytis Krušinskas, el. paštas rytis.krusinskas@ktu.lt
 

Senato pirmininko pavaduotojas - docentas Vytautas Janilionis, el. paštas vytautas.janilionis@ktu.lt
Senato sekretorius - vyriausiasis mokslo darbuotojas Renaldas Raišutis, el. paštas renaldas.raisutis@ktu.lt
Senato administratorius - Gitana Marmaitė, el. paštas gitana.marmaite@ktu.lt

Funkcijos

1) atrenka, skiria ir atšaukia Statute numatytus Tarybos narius;
2) tvirtina studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros, meno programas ir teikia rektoriui siūlymus dėl šių programų finansavimo ir Universiteto struktūros pertvarkos, reikalingos toms programoms įgyvendinti, vertina atliktų tyrimų rezultatus ir visos Universiteto mokslo ir meno veiklos kokybę ir lygį;
3) nustato studijų tvarką;
4) tvirtina Akademinį reguliaminą ir pirmojo lygmens akademinių padalinių nuostatus;
5) sudaro nuolatines ir laikinąsias Senato komisijas ir komitetus;
6) tvirtina vidinę studijų kokybės užtikrinimo sistemą ir kontroliuoja, kaip ji įgyvendinama;
7) vertina ir teikia išvadas Tarybai apie kandidatų į rektoriaus pareigas pedagoginės ir mokslinės veiklos atitiktį Universiteto keliamiems reikalavimams;
8) rektoriaus teikimu slaptu balsavimu paprasta balsų dauguma tvirtina ir atšaukia fakultetų dekanus, kitų pirmojo lygmens akademinių padalinių vadovus ir katedrų vedėjus. Jeigu Senatas teikiamos kandidatūros nepatvirtina, rektorius teikia kitą kandidatūrą;
9) vadovaudamasis Tarybos nustatytais Universiteto darbuotojų parinkimo ir vertinimo principais, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinius reikalavimus, nustato dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų eiti pareigas organizavimo tvarką;
10) suteikia asocijuotojo mokslininko statusą Universitete dirbusiam mokslininkui, palaikančiam su Universitetu mokslinius ryšius, bet laikinai (ne ilgiau kaip iki kadencijos pabaigos) dirbančiam kitur;
11) šaukia Universiteto akademinės bendruomenės susirinkimus (konferencijas) svarbiems Universiteto veiklos klausimams aptarti. Apie sprendimą sušaukti tokį susirinkimą (konferenciją) ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Universiteto interneto svetainėje informuoja akademinę bendruomenę;
12) akademinio padalinio tarybos siūlymu, atsižvelgdamas į asmens mokslo ar pedagoginės ir (arba) kitos visuomenei ir Universitetui reikšmingos veiklos rezultatus, teikia Universiteto garbės, profesoriaus emerito, pedagoginius profesoriaus ir docento ir kitus vardus;
13) teikia nuomonę Tarybai apie rektoriaus Tarybai teikiamą Universiteto strateginį veiklos planą ir parengtus Universiteto struktūros pertvarkos planus bei Universiteto veiklos ataskaitas;
14) siūlo Tarybai Statuto pakeitimus ir teikia nuomonę apie Tarybos Seimui teikiamus Statuto pakeitimus, Universiteto reorganizavimo arba likvidavimo planus;
15) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto vizijos ir misijos, strateginio veiklos plano;
16) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl Universiteto lėšų (taip pat lėšų, skirtų administracijos ir kitų darbuotojų darbo užmokesčiui) ir nuosavybės teise valdomo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarkos;
17) svarsto ir teikia siūlymus Tarybai dėl bendro studijų vietų skaičiaus nustatymo, atsižvelgiant į galimybes užtikrinti studijų ir mokslo, meno veiklos kokybę;
18) atlieka kitas teisės aktuose ir Universiteto statute nustatytas funkcijas.

Komitetai

Mokslo ir inovacijų komitetas (MIK):

Tamulevičius Sigitas – profesorius (pirmininkas)
Ragulskis Minvydas Kazys – profesorius (pirmininko pavaduotojas)
Dragašius Egidijus – profesorius (sekretorius)

Bučiūnienė Ilona – profesorė,
Butleris Rimantas – profesorius,
Dvarionienė Jolanta – docentė,
Gagytė Laura – studentė,
Gatautis Rimantas – profesorius,
Janiūnaitė Brigita – profesorė,
Keturakis Saulius – profesorius,
Marozas Vaidotas – profesorius,
Nakutis Žilvinas – profesorius,
Raišutis Renaldas – vyriausiasis mokslo darbuotojas,
Šiaučiūnas Raimundas – profesorius.
 

Studijų komitetas (SK):

Kliučininkas Linas – profesorius (pirmininkas)
Stravinskienė Jurgita – docentė (pirmininko pavaduotoja)
Kalvanas Žilvinas – studentas (sekretorius)

Ancutienė Ingrida – profesorė,
Butkienė Rita – docentė,
Čepulis Nerijus – docentas,
Gudzinskas Juozas – docentas,
Ivanauskas Ernestas – docentas,
Janilionis Vytautas – docentas,
Kazlaitė Lijana – studentė,
Kybartas Darius – docentas,
Vaščėga Liudas – studentas,
Žiliukas Pranas – profesorius.

Studentų reikalų komitetas (SRK):

Terentjevaitė Ugnė – studentė (pirmininkė)
Juzėnas Kazimieras – docentas (pirmininkės pavaduotojas)
Kirdeikytė Šarūnė – studentė (sekretorė)

Blažauskas Tomas – docentas,
Karbauskas Edvinas – studentas,
Kijauskas Lukas – studentas,
Lipnickas Arūnas – profesorius.

Strateginės plėtros ir finansų komitetas (SPFK):

Valančius Zenonas – docentas (pirmininkas)
Stanys Sigitas – profesorius (pirmininko pavaduotojas)
Marcinkevičius Gediminas – studentas (sekretorius)

Adlienė Diana – profesorė,
Bareiša Eduardas – profesorius,
Butkevičienė Eglė – docentė,
Gimžauskienė Edita – profesorė,
Rudžionis Žymantas – profesorius,
Šimanauskas Tautvydas – studentas,
Valatka Eugenijus – profesorius,
Valickas Jonas – docentas,
Valinevičius Algimantas – profesorius,
Vilkauskas Andrius – vyresnysis mokslo darbuotojas.

Dokumentai

 1. Senato veiklos dokumentai talpinami Dokumentų valdymo sistemoje (DVS).
 2. Prieiga prie Dokumentų valdymo sistemos yra galima tik iš KTU vidinio tinklo.
 3. Dirbantiems namuose ar viešoje erdvėje reikėtų atsisiųsti VPN programinę įrangą.
 4. VPN įdiegimo instrukcija

Rektorius

Rektorius yra vienasmenis Universiteto valdymo organas, veikia jo vardu ir jam atstovauja.

Rektorius – prof. Petras Baršauskas
K. Donelaičio g. 73–414
tel. 8 (37) 300 001, 324 040
e. p. petras.barsauskas@ktu.lt

Referentė – Evelina Školaitė
tel. 8 (37) 300 011
e. p.
evelina.skolaite@ktu.lt

​rektorius@ktu.lt


Rektoriaus CV

Prof. Petras Baršauskas (g. 1953 m. spalio 10 d., Kaune) – Lietuvos inžinierius energetikas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

1960–1971 m. mokėsi S. Nėries vidurinėje mokykloje. 1977 m. baigė Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektrotechnikos fakultetą, įgijo inžinieriaus energetiko kvalifikaciją. Žaidė Kauno „Kelininko“ futbolo komandoje.

Išsilavinimas
 1. 2007 m. socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas (ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas)
 2. 2004 m. socialinių mokslų profesoriaus pedagoginis vardas (Kauno technologijos universitetas)
 3. 2002 m. socialinių mokslų habilituoto daktaro laipsnis (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
 4. 1989 m. technikos mokslų docento pedagoginis vardas (Kauno politechnikos institutas)
 5. 1986 m. technikos mokslų daktaro laipsnis (Leningrado aviacinių prietaisų gamybos institutas)
 6. 1977 m. inžinieriaus-elektriko kvalifikacinis laipsnis (Kauno politechnikos institutas)
Darbinė veikla
 1. 1984–1987 m. KPI, asistentas
 2. 1987–1988 m. KPI instituto mokslinis sekretorius
 3. 1989–1990 m. KTU, prorektoriaus mokslui pavaduotojas
 4. 1991–1992 m. Darbas pagal kontraktą (Didžioji Britanija), projektų vadovas
 5. 1992–2002 m. KTU, tarptautinių ryšių ir infrastruktūros prorektorius
 6. 2003–2006 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, išorinių ryšių prorektorius
 7. 2006–2011 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, mokslo prorektorius
 8. 2009–2011 m. ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Senato pirmininkas, Studijų ir mokslo tarybos pirmininkas, Doktorantūros komiteto pirmininkas
 9. 2011 – KTU rektorius

Pedagoginė veikla, dėstomos disciplinos
 1. Aukštojo mokslo strategija ir reformos
 2. Tarptautinio verslo vadybos principų tyrimai
 3. Tiesioginių užsienio investicijų teorija ir praktika
 4. Vadybos sistemų modeliavimas tarptautiniame versle
 5. Tarptautinio verslo aplinkos rizikos faktorių tyrimai
Tarptautinių mokslo leidinių redakcinės kolegijos narys
 1. Baltic Journal of Management. Emerald Group Publishing Limited / Didžioji Britanija
 2. Almanach des praktischen Managements in Mittel- und Ost-Europa. Nordic Academy of Informatization e. V. i. G. / Stralsundas, Vokietija
 3. European Integration Studies, Kauno technologijos universitetas / Lietuva
Pagrindinių mokslinių publikacijų sąrašas 2006-2010 m.
 1. Melnikas, B., Baršauskas, P., Kvainauskaitė, V. (2006). The Long-Term Trends of Transition in the Central and Eastern Europe: the Main Features and Creation of Integral Cultural Space. Baltic Journal of Management, Emerald Group Publishing Limited. ISSN 1746-5265. Vol. 1, No 2, pp. 201-212. (www.emeraldinsight.com)
 2. Aušvicaitė, V., Baršauskas, P., Buožiūtė, S., Kvainauskaitė, V. (2006). EULLearN as a Platform for Enhancing Lifelong Learning in Europe (Case Study 1.1). The Managers’ Handbook for European University Lifelong Learning. ISBN 9955-9874-1-3. Lithuania: ISM University of Management and Economics, pp. 7-10.
 3. Baršauskas, P., Lanskoronskis, M. (2006). Reform of University Managerial Structure – the Potential of Danish practice in Lithuania (Case Study 10.2). The Managers’ Handbook for European University Lifelong Learning. ISBN 9955-9874-1-3. Lithuania: ISM University of Management and Economics, pp. 231-232.
 4. Baršauskas, P., Šarapovas, T., Cvilikas, A. (2007). Kredito rizikos pasireiškimo lizingo sektoriuje specifika ir vertinimo problemos. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai. ISSN 1392-1142. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, No. 41, 19-34.
 5. Baršauskas, P., Jensen, H. P., Kriščiūnas, K. ir kt. (2007). Aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo pasaulinė praktika ir jos taikymo Lietuvoje gairės. ISBN 987-9955-9874-5-1. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 216 p.
 6. Baršauskas P. (red.) (2008). Išskirtinių mokslinių tyrimų vadyba. ISBN 978-9955-792-04-8. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 259 p.
 7. Baršauskas, P., Šarapovas, T., Cvilikas, A. (2008). The Evaluation of E-Commerce Impact on Business Efficiency. Baltic Journal of Management, Emerald Group Publishing Limited. ISSN 1746-5265. Vol. 3, No 1, 71-91. (www.emeraldinsight.com)
 8. ​Lanskoronskis, M., Ramonienė, L., Baršauskas, P. (2009). Innovative Research Management as a Tool for Institutional Competitiveness. Baltic Journal of Management, Emerald Group Publishing Limited. ISSN 1746-5265. Vol. 4, No 3, pp. 353-368. (www.emeraldinsight.com)
 9. Baršauskas, P. (red.) (2009). Doktorantūra Europoje ir Lietuvoje. ISBN 978-9955-792-03-1. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 186 p.
 10. Baršauskas, P. (Gr. vad.) (2009). Užsienyje įgytų kvalifikacijų ir mokslo laipsnių akademinis pripažinimas (Studija). ISBN 978-9955-792-11-6. Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 204 p.
 11. Baršauskas, P. (Gr. vad.) (2009). Valstybės ilgalaikės raidos strategijos atnaujinimo ir strateginių dokumentų poreikio studija (Studija). Kaunas: ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas, 100 p.
 12. Šarapovas, T., Baršauskas, P., Cvilikas, A. (2010). E-Commerce Models to Increase Business Effectiveness. ISBN 978-3-8383-3462-2. Saarbrucken: Lambert Academic Publishing AG & Co. KG, 164 p.
 13. Baršauskas, P. (Ed.), Maaja, V. (Ed.), Pundziene, A. (Ed.) (2010). Stories Told in the Classroom. How to Teach Case Method. ISBN 978-9955-792-35-2. Kaunas, Tartu: ISM University of Management and Economics, Tartu University, 122 p.
 
 
 
 

Rektoratas

Rektoratas yra rektoriaus patariamoji institucija. Rektoratą sudaro rektorius, prorektoriai, fakultetų dekanai, Studentų atstovybės prezidentas, taip pat rektoriaus įsakymu paskirti kitų padalinių vadovai.

Studijų prorektorė – doc. Jurgita Šiugždinienė
K. Donelaičio g. 73
e. p. jurgita.siugzdiniene@ktu.lt
Referentė – Gitana Marmaitė
tel. 8 (37) 300 012
e. p. gitana.marmaite@ktu.lt
Mokslo ir inovacijų prorektorė – prof. Asta Pundzienė
K. Donelaičio g. 73
tel. 8 (37) 300 003
e. p. asta.pundziene@ktu.lt
Referentė – Lina Vilčinskaitė
tel. 8 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt
 
 
 
 

Neakademiniai padaliniai

Šioje skiltyje pateikiama atnaujinta KTU padalinių struktūra.

Studijos

Studijų prorektorė
Dr. Jurgita Šiugždinienė
K. Donelaičio g. 73–410
e. p. jurgita.siugzdiniene@ktu.lt


Referentė
Gitana Marmaitė
K. Donelaičio g. 73–411
tel. 8 (37) 300 012
e. p. gitana.marmaite@ktu.lt

Studijų organizavimo departamentas

Direktorė
Dr. Kristina Ukvalbergienė
K. Donelaičio g. 73–412
e. p. kristina.ukvalbergiene@ktu.lt

e. p. studiju.organizavimas@ktu.lt

Studijų procesų skyrius
Vadovė – Sandra Kavalevskytė
K. Donelaičio g. 73–406a
tel. 8 (674) 30 672
e. p. sandra.kavalevskyte@ktu.lt
Studijų duomenų valdymo skyrius
Vadovė – Dr. Erika Adomavičiūtė
K. Donelaičio g. 73–406a
tel. 8 (37) 300 047
e. p. erika.adomaviciute@ktu.lt
Priėmimo grupė
K. Donelaičio g. 73–404
tel. 8 (37) 300 007, 8 (685) 96 007
e. p. priemimo.sistema@ktu.lt
 

Studijų kokybės ir plėtros departamentas

Direktorė
Dr. Jurgita Vizgirdaitė

K. Donelaičio g. 73–412
tel. 8 (37) 249 226
mob. tel. 8 (620) 76 841

e. p. jurgita.vizgirdaite@ktu.lt

KTU Edu_Lab – Dėstytojų akademinių kompetencijų centras

Dėstytojų akademinių kompetencijų centro vadovė
Dr. Asta Daunorienė
K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. 8 (652) 87 349
e. p. asta.daunoriene@ktu.lt
e. p. edu.lab@ktu.lt
ktu.edu/didaktika

Dėstytojų akademinių kompetencijų koordinatorė
Dr. Jurgita Barynienė
K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. 8 (670) 09 816
e. p. jurgita.baryniene@ktu.lt

Studijų kokybės grupė
Studijų programų kokybės koordinatorė – Lina Gaižiūnienė
K. Donelaičio g. 73–409
mob. tel. 8 (670) 09 826
e. p. lina.gaiziuniene@ktu.lt

Studentų reikalų departamentas

Direktorius
Dr. Martynas Ubartas
K. Donelaičio g. 73–401
tel. 8 (37) 300 014
e. p. martynas.ubartas@ktu.lt

Karjeros ir ugdymo centras
Vadovė - Lina Slavickaitė
Studentų g. 67–205
tel. 8 (37) 321 330
mob.tel. 8 (670) 10 183

e. p. lina.slavickaite@ktu.lt
Studentų informacijos centras
Vadovė – Agnė Jankauskė
Studentų g. 50-166
tel. 8 (614) 19 138
e. p. agne.jankauske@ktu.lt
Kapelionas ir sielovada
Kapelionas – Petras Pich
Laisvės al. 13–106
mob. tel. 8 (605) 48 082
e. p. kapelionas@ktu.lt
Koplyčia – Laisvės al. 13–106
Administratorė – Gabrielė Rakašytė
mob. tel. 8 (625) 02 379
e. p. gabriele.rakasyte@ktu.lt

Biblioteka

Direktorė
Dr. Gintarė Tautkevičienė
K. Donelaičio g. 20
tel. 8 (37) 300 650
e. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt

ktu.edu/biblioteka

Administravimo vadovė
Daiva Didžgalvienė
tel. 8 (37) 300 656
e. p. daiva.didzgalviene@ktu.lt

Mokslas ir inovacijos

Mokslo ir inovacijų prorektorė
Prof. Asta Pundzienė
K. Donelaičio g. 73
tel. 8 (37) 300 003
e. p. asta.pundziene@ktu.lt


Referentė
Lina Vilčinskaitė
tel. 8 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

Tarptautinė doktorantūros mokykla

Vadovas
Dr. Leonas Balaševičius
K. Donelaičio g. 73–422
tel. 8 (37) 300 702
e. p. leonas.balasevicius@ktu.lt

Mokslo ir inovacijų departamentas

  Vadovė Dr. Eglė Gaulė
K. Donelaičio g. 73–420

mob. tel. 8 (611) 22 879

e. p. egle.gaule@ktu.lt
 

Mokslo ir inovacijų kompetencijų centras

  Vadovė Vilma Karoblienė
K. Donelaičio g. 73–417

mob. tel. 8 (665) 15 897

e. p. vilma.karobliene@ktu.lt

;

Nacionalinis inovacijų ir verslo centras

  Vadovas Mindaugas Bulota
K. Baršausko g. 59–A444
mob. tel. 8 (650) 23 867
e. p. mindaugas.bulota@ktu.lt

nivc.ktu.edu

Korporatyviniai ryšiai

  Direktorė
Ornela Ramašauskaitė
K. Donelaičio g. 73–120
e. p. ornela.ramasauskaite@ktu.lt

Administratorė
Ingrida Stanevičienė
K. Donelaičio g. 73–118a
tel. 8 (37) 300 077
e. p. KO.info@ktu.lt

Rinkodaros departamentas

  Vadovas
Gediminas Dapkus
K. Donelaičio g. 73-114
tel. 8 (686) 41 448
e. p. gediminas.dapkus@ktu.lt

Rinkodaros planavimo skyrius
Vadovė
Viktorija Zujevaitė
K. Donelaičio g. 73–113
tel. 8 (620) 93 738, 8 (37) 300 690
e. p. viktorija.zujevaite@ktu.lt
Studijų informacijos skyrius

Vadovė
Aurelija Naseckaitė
K. Donelaičio g. 73-114
tel. 8 (612) 95 152
e. p. aurelija.naseckaite@ktu.lt

Tarptautiškumo plėtros departamentas

  Vadovė
Neringa Narbutienė
K. Donelaičio g. 73–106
tel. 8 (37) 300 088
e. p. neringa.narbutiene@ktu.lt

Tarptautinių studijų skyrius


Vadovė – Audronė Račkauskienė
Laipsnį suteikiančių studijų studentų iš užsienio akademinių ir finansinių reikalų koordinavimas; migraciniai klausimai
K. Donelaičio g. 73–104

tel. 8 (37) 300 036
e. p. audrone.rackauskiene@ktu.lt


Koordinatorė – Monika Veličkaitė
Dalinėms studijoms ir praktikai atvykstančių studentų mobilumas
K. Donelaičio g. 73–104
tel. 8 (37) 300 037
e. p. monika.velickaite@ktu.lt


Koordinatorė – Jurga Pšemeneckaitė
Studentų iš užsienio priėmimo į laipsnį suteikiančias programas koordinavimas
K. Donelaičio g. 73–104
tel. 8 (37) 323 894
e. p. jurga.psemeneckaite@ktu.lt


Jaunesnioji koordinatorė – Justina Vitonytė
Skyriaus dokumentų ir finansų apskaita; dokumentų studentams rengimas
K. Donelaičio g. 73–104

tel. 8 (37) 300 036
e. p. justina.vitonyte@ktu.lt

Koordinatorė – Eglė Tamošauskaitė
Studentų konsultavimas
K. Donelaičio g. 73–104
tel. 8 (37) 300 036
e. p. egle.tamosauskaite@ktu.lt

Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius


Vadovė – Gintarė Vilbikienė
Institucinė ERASMUS+ koordinatorė; personalo mobilumas; studijų projektų koordinavimas
K. Donelaičio g. 73–106
tel. 8 (37) 300 038
e. p. gintare.vilbikiene@ktu.lt


Koordinatorė – Virginija Savalenkovienė
Išvykstančių studentų pagal Erasmus+ mainų programą mobilumas
K. Donelaičio g. 73–105
tel. 8 (37) 300 035
e. p. virginija.savalenkoviene@ktu.lt

Vyresnioji koordinatorė – Rūta Jankauskienė
Išvykstančių praktikantų pagal Erasmus+ mainų programą mobilumas
K. Donelaičio g. 73–105
tel. 8 (37) 300 035
e. p. ruta.jankauskiene@ktu.lt

Specialistė – Živilė Paužaitė
Tarptautinių akademinių sutarčių valdymas; studentų mobilumas pagal tarpuniversitetinius susitarimus
K. Donelaičio g. 73–105
tel. 8 (37) 300 035
e. p. zivile.pauzaite@ktu.lt

Koordinatorė – Ieva Januškevičiūtė
Socialiniai tinklai ir internetinės svetainės

K. Donelaičio g. 73–105
tel. 8 (37) 300 035
e. p. ieva.januskeviciute@ktu.lt

Ryšių su visuomene departamentas

  Vadovas
Tautvydas Baltramonaitis
K. Donelaičio g. 73-119
tel. 8 (626) 65 364
e. p. tautvydas.baltramonaitis@ktu.lt

Bendradarbiavimo vystymo skyrius
Vadovė – Daiva Koponen
K. Donelaičio g. 73-117
mob. tel. 8 (682) 14 001

e. p. daiva.koponen@ktu.lt
Viešosios komunikacijos skyrius
Vadovas – Šarūnas Bulota
K. Donelaičio g. 73–119
mob. tel. 8 (614) 62 350
e. p. sarunas.bulota@ktu.lt


 

Naujienų grupė
Vadovas
Julius Bliūdžius
K. Donelaičio g. 73-119
tel. 8 (620) 75 184
e. p. julius.bliudzius@ktu.lt

 

Kultūros ir renginių centras

 L. e. vadovės pareigas
Jūratė Lukošiūtė
Laisvės al. 13–111
tel. 8 (613) 18 771, 8 (37) 300 082
e. p. jurate.lukosiute@ktu.lt, kultura@ktu.lt

KTU fondas

Strateginis planavimas

Direktorė
Dr. Evelina Meilienė
K. Donelaičio g. 73–313
tel. 8 (37) 300 691
e. p. evelina.meiliene@ktu.lt

Plėtros projektų centras

  Vadovė
Sigita Neverauskaitė
K. Donelaičio g. 73
tel. 8 (37) 324 006
e. p. sigita.neverauskaite@ktu.lt

Planavimo ir analizės skyrius
Vadovė – Lolita Jurkšienė
K. Donelaičio g. 73
e. p. lolita.jurksiene@ktu.lt
Procesų kokybės valdymo skyrius
Vadovė – Birutė Budrevičienė
K. Donelaičio g. 73-404
tel. 8 (37) 300 041
e. p. birute.budreviciene@ktu.lt

Infrastruktūra

Direktorius
Vilius Sekevičius
K. Donelaičio g. 73–317
mob. tel. 8 (615) 55 880
e. p. vilius.sekevicius@ktu.lt

Ūkio departamentas

Vadovas
Svajūnas Jakutis
K. Donelaičio g. 73–318
e. p. svajunas.jakutis@ktu.lt

Turto valdymo grupė
Vadovas – Gediminas Kasilauskas
e. p. gediminas.kasilauskas@ktu.lt
Techninės priežiūros grupė
Vadovas – Gražvydas Visockas
e. p. grazvydas.visockas@ktu.lt
Projektavimo grupė
Vadovas – Gražvydas Visockas
e. p. grazvydas.visockas@ktu.lt
Statinių eksploatacijos centras
Vadovas – Rimtautas Rudzevičius
e. p. rimtautas.rudzevicius@ktu.lt

Paslaugų departamentas

Vadovė
Jurgita Barcevičienė
K. Donelaičio g. 73–310
mob. tel. 8 (618) 69 548
e. p. jurgita.barceviciene@ktu.lt

Apgyvendinimo centras
Vadovė – Liucija Stašionytė
K. Donelaičio g. 73–106
mob. tel. 8 (620) 46 892
e. p. liucija.stasionyte@ktu.lt
Patalpų nuomos projektų vadovė
Lina Žižytė
K. Donelaičio g. 73–310
tel. 8 (37) 300 681
mob. tel. 8 (626) 12 191
e. p. lina.zizyte@ktu.lt
Sporto centras
Vadovė – Diana Komskienė
Studentų g. 48
e. p. diana.komskiene@ktu.lt

sportas.ktu.edu
Leidykla „Techologija“
Vadovas – Marius Genys
Studentų g. 54
tel. 8 (37) 300 091
mob. tel. 8 (676) 23037
e. p. marius.genys@ktu.lt    

e. p. leidykla@ktu.lt
leidykla.ktu.edu
Transporto grupė
Vadovas – Zenius Balčiūnas
K. Donelaičio g. 73
mob. tel. 8 (687) 50 384
e. p. zenius.balciunas@ktu.lt
 

Informacinių technologijų departamentas

Vadovas
Vitalis Sapagovas
Studentų g. 48A–302
mob. tel. 8 (698) 77 569e. p. vitalis.sapagovas@ktu.lt

Informacinių sistemų centras
Informacinių sistemų skyrius

Vadovas - Remigijus Gedmantas

Studentų g. 48A309
e. p. remigijus.gedmantas@ktu.lt

Informacinių išteklių valdymo centras
Vadovas – Raimondas Jakštas
Studentų g. 48A
305
e. p. raimondas.jakstas@ktu.lt
Kompiuterių tinklų centras
Vadovas – Raimundas Tuminauskas
Studentų g. 48A–312
e. p. raimundas.tuminauskas@ktu.lt
e.Mokymosi technologijų centras
Vadovas – Gytis Cibulskis
Studentų g. 48A–311
e. p. gytis.cibulskis@ktu.lt
Interneto paslaugų centras
Vadovas – Daiva Tamulionienė
Studentų g. 48A–332
e. p. daiva.tamulioniene@ktu.lt
Bibliotekų informacinių sistemų skyrius
Vadovas – Antanas Štreimikis
Studentų g. 48A–318
mob. tel. 8 (610) 45 127
e. p. antanas.streimikis@ktu.lt

Darbų saugos grupė

  Vadovas
Albinas Baranauskas
K. Donelaičio g. 73
tel. 8 (37) 300 032
e. p. albinas.baranauskas@ktu.lt

Finansai

  Direktorė
Jūratė Čepaitienė
K. Donelaičio g. 73
tel. 8 (618) 77 900
e. p. jurate.cepaitiene@ktu.lt

Veiklos analizės skyrius
Vadovė – Ingrida Abromavičiūtė
K. Donelaičio g. 73–219
tel. 8 (37) 300 962
e. p. ingrida.abromaviciute@ktu.lt
Projektų finansų valdymo skyrius
Vadovė – Ona Kondratavičienė
K. Donelaičio g. 73–206
tel. 8 (37) 324 017
e. p. ona.kondrataviciene@ktu.lt
Buhalterija
Vyr. buhalterė – Irena Dundulienė
K. Donelaičio g. 73–216
tel. 8 (37) 300 060
e. p. irena.dunduliene@ktu.lt
Pirkimų skyrius
Vadovė – Rita Mažeikaitė
K. Donelaičio g. 73–325
tel. 8 (37) 300 055
e. p. rita.mazeikaite@ktu.lt
 

Žmogiškieji ištekliai

  L.e.p. direktorė
Evelina Meilienė
K. Donelaičio g. 73–313
tel. 8 (37) 300 691
e. p. evelina.meiliene@ktu.lt

Žmogiškųjų išteklių administravimo skyrius

Skyriaus vadovė – Edita Jocienė
K. Donelaičio g. 73–322
tel. 8 (37) 300 095
e. p. edita.jociene@ktu.lt

Vyriausioji žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė – Kristina Kolesnikienė
K. Donelaičio g. 73–320
tel. 8 (37) 300 084
e. p.  kristina.kolesnikiene@ktu.lt

Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė – Greta Spangelevičiūtė
K. Donelaičio g. 73–322
tel. 8 (37) 300 097
e. p. greta.spangeleviciute@ktu.lt

Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė - Dalia Jankauskienė
K. Donelaičio g. 73–320
tel. 8 (37) 300 075
e. p. dalia.jankauskiene@ktu.lt

Žmogiškųjų išteklių administravimo specialistė – Kristina Pudzinskaitė
K. Donelaičio g. 73–322
tel. 8 (37) 300 096
e. p. kristina.pudzinskaite@ktu.lt

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyrius

Skyriaus vadovė – Laura Poškienė
K. Donelaičio g. 73–324
tel. 8 (37) 300 342
e.p. laura.poskiene@ktu.lt

Darbuotojų atrankų projektų vadovė - Lina Žebrauskienė
K. Donelaičio g. 73–328
tel. 8  656 80596
e.p. lina.zebrauskiene@ktu.lt​

Organizacijos vystymo specialis​tė – Rasa Šulytė
K. Donelaičio g. 73–324
tel. 8 (37) 300 342
e.p. rasa.sulyte@ktu.lt​

​Vidinės komunikacijos specialistė - Goda Sabaliauskaitė
K. Donelaičio g. 73–324
tel. 8 672 96933
e.p. goda.sabaliauskaite@ktu.lt

Teisės skyrius
Vadovė – Rūta Bučinskaitė
K. Donelaičio g. 73
tel. 8 (37) 300 093, 300 889
e. p. ruta.bucinskaite@ktu.lt
Dokumentų valdymo skyrius
Vadovė – Dr. Živilė Stankevičiūtė
K. Donelaičio g. 73–108
tel. 8 (37) 300 000
e. p. zivile.stankeviciute@ktu.lt

e. p. ktu@ktu.lt

Vidaus audito skyrius

Vadovė
Vilma Griniuvienė
K. Donelaičio g. 73–222
tel. 8 (37) 300 050
e. p. vilma.griniuviene@ktu.lt

Tarptautiniai ryšiai

Narystė organizacijose

 

BALTECH

Baltijos jūros regiono universitetų konsorciumas

BALTECH buvo inicijuotas septynių universitetų rektorių 1997 m. gegužės mėn.

Konsorciumo tikslas yra apjungti Baltijos jūros regiono universitetus glaudžiam bendradarbiavimui gamtos mokslų, technologijų ir industrinės vadybos srityse.

Ilgalaikėje perspektyvoje Konsorciumo tikslas yra sukurti virtualų „Baltijos jūros regiono gamtos ir techniškųjų mokslų universitetą.

KTU įsijungė į konsorciumą 1997 m.

www.baltech.info/about/

 

BUP

Baltijos universitetų programa

Programa buvo įsteigta 1991 m.

Ši programa apima 225 Baltijos jūros regiono universitetus ir kitas aukštojo mokslo institucijas. Tinklas yra koordinuojamas Baltijos universiteto programos sekretoriato, kuris yra įsikūręs Švedijoje Upsalos universiteto Upsalos darnios plėtros centre.

Programa koncentruojasi į darnios plėtros, aplinkosaugos ir demokratijos klausimus Baltijos jūros regione. Šiose tematikose tinkle partneriai plėtoja universitetines programas bei dalyvauja projektuose bendradarbiaujant su kitais universitetais, nevyriausybinėmis organizacijomis bei savivaldos organais.

KTU įsijungė į konsorciumą 1991 m.

www.balticuniv.uu.se/index.php/about-us

 

CESAER

Europos pažangių inžinerinių studijų ir mokslinių tyrimų mokyklų konferencija

CESAER yra nepelno siekianti tarptautinė asociacija apjungianti lyderiaujančius gamtos mokslų, technologijų ir inžinerijos mokslu universitetus, kitas aukštojo mokslo mokyklas ar jų padalinius. Asociacija buvo įkurta 1990 m. ir šiuo metu apima apie 50 institucijų iš 24 šalių. Asociacijos plėtra gerbia ir skatina tautų įvairovę.

CESAER skatina aukštų standartų diegimą, inžinerijos mokslinius tyrimus ir inovacijas bei bendradarbiavimą tarp pramonės-verslo atstovų, visuomenės ir aukštojo  mokslo.

KTU įsijungė į šią asociaciją 2006 m.

www.cesaer.org/en/home/

 

ECIU

Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumas

Konsorciumas buvo suformuotas 1997 m. Šiuo metu asociacijoje yra 12 universitetų. Konsorciumas skatina inovacijas mokymo ir mokymosi srityje, aukštųjų mokyklų – ECIU narių – akademiniam personalui siūlomos galimybės mokytis, ugdyti tarptautiškumą, skatinamas darbuotojų ir studentų mobilumas. Visų ECIU konsorciumo universitetų pagrindinė vertybė, kuria grįstos visos veiklos, yra inovacijų ir antreprenerystės skatinimas.

KTU prisijungė prie asociacijos 2016 m.

www.eciu.org/

 

EUA

Europos universitetų asociacija

Asociacija susiformavo 2001 m. susijungus Europos universitetų asociacijai ir Europos Sąjungos rektorių konferencijos konfederacijai. Šiuo metu asociacijoje yra 850 narių iš 47 šalių. EUA yra didžiausia organizacija atstovaujanti Europos universitetus ir apimanti apie 17 milijonų studentų.

EUA suteikia platformą asociacijos nariams pasidalinti gerąją patirtimi, dalyvauti projektuose, renginiuose ir kituose abipusio patirties pasidalinimo veiklose įtraukiant didelį mastą universitetų. Asociacijos tinklalapis, ataskaitos, naujienlaikraščiai nuolat informuoja EUA narius apie aktualias naujienas.

EUA atlieka svarbų vaidmenį įgyvendinant Bolonijos procesą ir įtakojant ES politikas auskštojo mokslo, inovacijų ir tyrimų srityse.

KTU prisijungė prie asociacijos 1998 m.

www.eua.be/About.aspx

 

EUA-CDE

Europos universitetų asociacijos Doktorantūros taryba

Doktorantūros taryba yra sudedamoji EUA dalis.

EUA CDE buvo įkurta 2008 m. Atstovauja Europos universitetus doktorantūros studijų srityje tarptautiniu (regioniniu ir pasauliniu) lygmeniu.

KTU įsijungė į tarybą 2008.

www.eua.be/activities-services/cde.aspx

 

EUCEN

Europos universitetų tęstinių studijų tinklas

Šis tinklas buvo įsteigtas 1991 gegužės mėn. ir yra registruotas Belgijoje kaip nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija. Šis tinklas tai Europos asociacija remianti mokymąsi visą gyvenimą universitete.

EUCEN apibrėžia mokymąsi visą gyvenimą universitete plačiąja prasme: kaip bendras studijas, studijas atostogų metu ar kitų formų studijas. Pagrindinis šio tinklo tikslas yra prisidėti prie ekonominio ir kultūrinio Europos gyvenimo skatinant mokymąsi visą gyvenimą aukštojo mokslo institucijose ir kitur. Tinklas stengiasi sustiprinti universitetų vaidmenį plėtojant mokymąsi visą gyvenimą Europoje.

KTU įsijungė į šį tinklą 2000 m.

www.eucen.eu/

 

SEFI

Europos inžinerinių studijų draugija

SEFI tai didžiausias aukštojo mokslo instotucijų, individualių atstovų, asociacijų ir kompanijų tinklas Europoje. SEFI yra tarptautinė nepelno siekianti organizacija, kurią įkūrė susivieniję dvidešimt vienas Europos universitetas 1973 m..

Draugija veikia kaip forumas, kuriame dalyvauja draugijos nariai: aukštojo mokslo inžinerinės institucijos, akademinis personalas, dėstytojai, studentai, kitos asociacijos iš 47 šalių.

Draugija organizuoja metinę konferenciją, tematinius seminarus ir darbo grupes leidžia ledinius, bendradarbiauja projektinėse veiklose.

KTU įsijungė į organizaciją 2001.

www.sefi.be/

 

UNEP GUPES

Jungtinių Tautų Aplinkosauginė programa Globali universitetų aplinkosaugos partnerystė

GUPES siekia integruoti aplinkosaugos ir darnios plėtros aspektus į universiteto studijų programas ir tyrimus, stengiasi atkreipti universitetų bendruomenės ir vadovybės dėmesį į aplinkosaugines ir darnios plėtros aktualijas diegiant žaliojo universiteto idėjas bei gerinant universiteto infrastruktūrą.

KTU įsijungė į partnerystę 2005.

www.unep.org/

 

UNITOWN

Universitetinių miestų kompetencijos tinklas

„Unitown“ - tai gana jaunas, 2013 m. įsteigtas, miestų valdžios institucijų ir Europos universitetų kompetencijos tinklas. Šio tinklo misija yra padėti miestams formuoti stipresnį identitetą, universitetinio miesto įvaizdį bei stiprinti bendradarbiavimo saitus tarp universitetų ir savivaldybių. Šio tinklo tikslas – glaudus bedradarbiavimas projetinėse veiklose, pasikeitimas gerąja patirtimi ir naujų sprendimo būdų paieška miestų ir universitetų bendradarbiavimo plėtrai.

KTU įsijungė į šio tinklo veiklą 2016 m. lapkričio 10 d.

www.unitown.it

Akademinis mobilumas


Erasmus+

ERASMUS+ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumui ir suderinamumui tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinti. KTU suteikta ERASMUS aukštojo mokslo chartija dalyvauti ERASMUS+ programoje 2014-2020 metais. 

Platesnė informacija apie ERASMUS+ studijas, studentų praktiką, personalo mobilumą dėstymui, personalo mobilumą mokymams, atrankų reikalavimus, terminus, reikalingus dokumentus bei atrankų rezultatus pateikiama ČIA.

Dvišaliai mainai

KTU yra pasirašęs sutartis su universitetais Azerbaidžane, Gruzijoje, Indonezijoje, Japonijoje, Pietų Korėjoje ir Taivane, kurie priima KTU studentus dalinėms studijoms ir netaiko studijų mokesčio.

Platesnė informacija, atrankų terminai ir reikalingi dokumentai gali būti rasti ČIA.

Parama tarptautinei veiklai


Tarptautinių mokslo renginių fondas

Tarptautinių mokslo renginių fondo tikslas yra paremti Kauno technologijos universiteto studentų, dėstytojų ir mokslo darbuotojų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidą užsienyje ir tarptautinės mokslo bendruomenės kūrimą.
 
Fondas skiria paramą dalyvavimui tarptautinėse mokslo konferencijose, seminaruose, olimpiadose ir mokslo konkursuose. Fondo lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo tvarką reglamentuoja KTU tarptautinių mokslo renginių fondo nuostatai.Paraiškų teikimas

Kviečiame teikti paraiškas iki š.m. gegužės 26 d. pirmajam kvietimui tarptautinių mokslo renginių finansavimui gauti. Asmenys, pateikę paraiškas tarptautinių mokslo renginių fondui, bus informuoti apie komisijos sprendimą el. paštu iki birželio mėn. pabaigos.

Trečiasis kvietimas teikti paraiškas numatomas š. m. rugsėjo 11-22 d.

Fondo komisijos posėdžiai 2017 m.: kovo 17 d., birželio 5-9 d., spalio 2-6 d.
Komisijos pirmininkė – prof. Asta Pundzienė
Fondo sekretorė – Lina Vilčinskaitė

Dokumentai

 1. A-415 Paraiška dalyvavimo tarptautiniame mokslo renginyje finansavimui gauti
 2. Tarptautinio mokslo renginio dalyvio ataskaita
 3. Tarptautinių mokslo renginių fondo tarptautinio renginio dalyviui skirtų lėšų paskirties patikslinimas

Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas

 1. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas | patvirtinta 2013-10-24
 2. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas | patvirtinta 2013-12-02
 3. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas | patvirtinta 2014-04-10
 4. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2014-06-04
 5. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2014-08-27
 6. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2014-09-18
 7. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2014-11-12
 8. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2014-11-25
 9. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2015-02-11
 10. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2015-05-04
 11. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2016-02-17
 12. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas l patvirtinta 2016-06-01
 13. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas I patvirtinta 2016-11-24
 14. Tarptautinių mokslo renginių fondo paramos gavėjų sąrašas I patvirtinta 2017-03-17

 

Kontaktai

Fondo sekretorė
Lina Vilcinskaitė
K. Donelaičio g. 73-416
tel. 8 (37) 300 013
e. p. lina.vilcinskaite@ktu.lt

 


ŠMM parama tarptautiniams mokslo ir studijų renginiams

Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ISAK-177 (Žin., 2006, Nr. 22-714) sudaryta Tarptautinių mokslo ir studijų renginių finansavimo komisija skiria paramą institucijoms tarptautiniams renginiams organizuoti ar juose dalyvauti.

Parama gali būti skiriama, jei institucija organizuoja Lietuvoje tarptautinį renginį, atitinkantį šias sąlygas:

 1. tarptautinis renginys organizuojamas įgyvendinant tarptautines sutartis arba Švietimo ir mokslo ministerijos pasirašytus susitarimus su užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, arba vykdant Europos Sąjungos ir kitas tarptautinių organizacijų ar asociacijų remiamas programas;
 2. ne mažiau kaip pusę tarptautinio renginio dalyvių sudaro užsieniečiai;
 3. tarptautinio renginio bendras biudžetas yra ne mažesnis kaip 100000 Lt ir ne mažiau kaip 50 procentų šio renginio biudžeto padengiama iš kitų finansavimo šaltinių;
 4. institucijos atstovų grupė vyksta į kitą valstybę atstovauti Lietuvai tarptautiniame konkurse ar olimpiadoje.

Tarptautinių mokslo ir studijų renginių finansavimo komisija institucijų paraiškas svarsto du kartus per metus.

Tarptautiniams renginiams, vyksiantiems nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. paraiškas reikia pateikti iki gruodžio 15 d., vyksiantiems nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. – iki gegužės 1 d. Paraiškos teikiamos LR Švietimo ir mokslo ministerijos Studijų departamentui.

Tarptautinių mokslo ir studijų renginių finansavimo nuostatai.


Studentų išlaidų kompensavimo procedūra tarptautinei veiklai

Universitetas sudaro sąlygas studentams dalyvauti nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir kituose renginiuose, kuriuose studentai keltų turimas kompetencijas ir garsintų Universiteto vardą.

Pasinaudok universiteto suteiktomis galimybėmis - keliauk ir gauk finansinę paramą! Kelionių išlaidų kompensavimas yra viena iš priemonių sudarančių sąlygas studentams išvažiuoti į Lietuvoje arba užsienyje vykdomas konferencijas ar seminarus, kursus ar kitus įvairius ugdomojo pobūdžio renginius.

Studentai, kad jų išlaidos, būtų kompensuotos, privalo:

1. Kreiptis į atsakingą Universiteto atstovą, kuris atsako už renginio organizavimą ar dalyvavimą jame ir atsiskaitymą su Universiteto Finansų departamentu. Atsakingas Universiteto atstovas parengia prašymą. Universiteto finansų direktoriui nurodydamas asmenis, kuriems turėtų būti kompensuojamos išlaidos. Atsakingas atstovas nurodo finansavimo šaltinį.

2. Parengtas prašymas pristatomas Universiteto administracijos padaliniui, kuriame prašymas yra registruojamas. I ir II pakopos studentai prašymus pristato Studentų gerovės grupei, III pakopos – doktorantūros skyriui.

3. Universiteto administracijos padaliniui suderinus prašymą su Universiteto Finansų departamento direktoriumi, asmenims dalyvaujantiems Lietuvoje ir užsienyje vykdomuose renginiuose išmokama piniginė kompensacija (išmoka) po renginio. Piniginė kompensacija (išmoka) sumokama prieš renginį, suderinus ir pasirašius sutartį tarp Universiteto ir kompensacijos (išmokų) gavėjo.

4. Už renginio organizavimą ar dalyvavimą jame atsakingas Universiteto atstovas pateikia Universiteto Finansų departamentui renginio dalyvio kompensuojamų išlaidų ataskaitos formą, išlaidas pateisinančius dokumentus.

Tvarkos aprašas

Universiteto partneriai


Pilnas partnerių sąrašas

Garbės nariai

Universiteto garbės daktarai


2016 metai
Prof. dr. David J. Teece
Prof. dr. Hamid Aït Abderrahim

2015 metai
Prof. dr. Horst-Günter Rubahn
Prof. dr. Teodoro Forcht-Dagi
2014 metai
Vladas Lašas
Alex Sozonoff
Jūratė Kristina Kazickaitė-Altman
Anders Fogh Rasmussen
2013 metai
Seras Richard Charles Nicholas Branson
2012 metai
Dr. Hans Peter Jensen
2008 metai
Prof. dr. Manfred Horvat
Prof. Sören Mattsson
2006 metai
Prof. dr. Václav Klaus
Prof. dr. Emanuelis Kęstutis Jarašūnas
2004 metai
Prof. Romualdas Šviedrys
2003 metai
Prof. Jonas Mockus
2002 metai
Dr. Bronislovas Lubys
Dr. Max Schweizer
2001 metai
Prezidentas dr. Algirdas Mykolas Brazauskas
2000 metai
Dr. Ulrich Daldrup
Dr. Lars Ryden
Dr. Günter Lattermann
1999 metai
Prof. Feliksas Palubinskas
​Dr. Terence Henry McLaughlin
Inž. John Arnoldus Berendse
Prof. Klaus K. Unger
Prof. Edvardas Jasaitis

Garbės daktarais pripažinti:
Prof. Aleksandras Dambrauskas-Jakštas
(Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakultete
matematikos garbės daktaro vardas suteiktas 1928 m.)

Inž. Petras Vileišis
(Lietuvos universiteto Technikos fakultete
garbės daktaro-inžinieriaus vardas suteiktas 1926 m.)

Pranas Mašiotas
(Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakultete
matematikos garbės daktaro vardas suteiktas 1923 m.)
1998 metai
 1. Akademikas Jurgis Vilemas
 2. Akademikas Adolfas Laimutis Telksnys
 3. Dr. Juozas Petras Kazickas
 4. Inž. Kazys Sekmakas
 5. Prof. Irene Lange
 6. Prof. Egons Lavendelis
 7. Prof. Romualdas Kašuba
 8. Prezidentas Valdas Adamkus
1996 metai
Dipl. inž. Friedrich Marcks
1995 metai
Prof. Algirdas Marchertas
Prof. Jeffrey A. G. Knight
Prof. dr. Roland G. Verhé
1994 metai
Dr. Stasys Bačkaitis
1993 metai
Prof. Juozas Rimvydas Vaišnys
Prof. Rimas Vaičaitis

Garbės profesoriai

Profesoriai emeritai

2012 metai
Prof. Viktorija Šenavičienė

2002 metai
Prof. Mykolas Daunys
Prof. Danielius Eidukas
Profesoriams, aktyviai dirbusiems mokslinį ir pedagoginį darbą Universitete, už ypatingus nuopelnus mokslui Senatas gali suteikti profesoriaus emerito vardą.
Profesoriui emeritui sudaromos sąlygos dalyvauti Universiteto mokslinėje ir kitoje veikloje, skiriama finansinė parama.
1999 metai
Prof. Algirdas Matukonis

1996 metai
Prof. habil. dr. Kazimieras Šešelgis
2014 metai
Prof. habil. dr. Giedrius Antanas Kuprevičius

2012 metai
Prof. Danielius Eidukas

2009 metai
Prof. Marijonas Martynaitis (1922–2009)

2001 metai
Prof. habil. dr. Algirdas Matukonis (1920–2013)
Prof. habil. dr. Kazimieras Ragulskis
Prof. habil. dr. Kęstutis Sasnauskas
Prof. habil. dr. Povilas Kemėšis (1921–2007)

KTU veteranų klubas „Emeritus“

Klubo prezidentas – prof. Romanas Krivickas
K. Donelaičio g. 73–101
tel. 8 (37) 300 745
e. p. emeritus@ktu.lt
skype ktu-emeritai

emeritus.ktu.lt

Kauno technologijos universiteto veteranų klubas „Emeritus“ yra Universiteto darbuotojų visuomeninė, nepolitinė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti pensinio amžiaus arba išėjusius į pensiją Universiteto pedagogus, mokslininkus ir kitus darbuotojus.

Klubo nariai puoselėja Universiteto istoriją ir tradicijas; aktyviai bendrauja su akademiniais Universiteto padaliniais; dalijasi pedagogine ir moksline patirtimi su jaunaisiais dėstytojais, mokslininkais ir studentais; talkina rengiant mokslinę ir pedagoginę literatūrą, mokymo priemones; organizuoja susitikimus su Universiteto vadovais ir studentais; bendrauja su kitų aukštųjų mokyklų veteranų organizacijomis.

Savo veikloje klubas „Emeritus“ vadovaujasi Universiteto statutu, Universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų Profesinės etikos kodeksu ir savo įstatais.

 
 
 
 

Akademinės etikos kolegija

Akademinės etikos kolegija

Kiekvieno universiteto kultūros pagrindą sudaro akademinės vertybės ir etikos principai, suformuluoti pagal Didžiąją Europos universitetų ir Europos tyrėjų chartiją. KTU kultūros puoselėjimą ir sklaidą laiko prioritetiniu uždaviniu.

Akademinės etikos priežiūra ir įgyvendinimu rūpinasi Akademinės etikos kolegija.

KTU akademinė bendruomenė vadovaujasi 2012 metais Senato patvirtintu Akademinės etikos kodeksu, kuriame nurodomi akademinės veiklos vertybiniai ir moraliniai pagrindiniai principai: akademinė laisvė ir atsakomybė, etiški bendruomenės tarpusavio santykiai, akademinis sąžiningumas ir objektyvumas. Šiame kodekse taip pat yra reglamentuojamos pagrindinės dėstytojo, studento ir tyrėjo etikos nuostatos bei vengtino elgesio normos, kurių neapibrėžia nei Lietuvos Respublikos teisės aktai, nei Universiteto vidaus dokumentai.

Sudėtis

Pirmininkas – doc. Nerijus Čepulis
Pavaduotojas – prof. Rimantas Barauskas
Sekretorė – prof. Gražina Startienė

 1. Stud. Žilvinas Kalvanas
 2. Prof. Donatas Levišauskas
 3. Doc. Antanas Šenavičius
 4. Prof. Kęstutis Zaleckis

Kontaktai

Kolegija reaguoja į akademinės etikos pažeidimus, vadovaudamasi Senato patvirtintu Akademinės etikos kodeksu, nagrinėja Universiteto darbuotojų ir studentų pareiškimus dėl mokslinės, profesinės, bendravimo ir elgesio etikos pažeidimų. Kolegija puoselėja akademinės etikos nuostatas akademinėje bendruomenėje, netoleruoja diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, etninės, tautinės ar socialinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, seksualinės orientacijos, kalbos, negalios, politinių pažiūrų, socialinės ar ekonominės padėties, netoleruoja institucijos ir autorių intelektinės nuosavybės turtinių ir neturtinių teisių pažeidimų, plagijavimo ir kitų akademinio nesąžiningumo formų.

Kolegija nenagrinėja darbuotojų darbo drausmės pažeidimų, kurie nagrinėjami Darbo kodekso nustatyta tvarka, taip pat studentų ir klausytojų akademinės drausmės pažeidimų, kurie nagrinėjami Akademinio reguliamino nustatyta tvarka.

Pastabas ir nusiskundimus dėl akademinės etikos ir etinių bendruomenės santykių situacijos Universitete galima rašyti adresu: etikos.kolegija@ktu.lt

Kolegija neįsipareigoja atsakyti į kiekvieną laišką, tačiau aiškiai motyvuoti pareiškimai ir skundai bus svarstomi Kolegijos posėdžiuose. Anoniminiai laiškai nesvarstomi.

Darbuotojų profsąjunga

KTU darbuotojų profsąjunga yra savarankiška organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu vienijanti Universiteto darbuotojus ir jame dirbusius pensininkus. KTU profsąjunga veikia laikydamasi Žmogaus teisių ir laisvių deklaracijos, Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir organizacijos įstatų.

K. Donelaičio g. 73–102
tel. 8 (37) 300 682
mob. tel. 8 (686) 91167
e. p. profsajunga@ktu.lt

Jungtinis komitetas

Pirmininkas – Vytautas Juodagalvis
Revizijos komisija – Janina Michelbertienė, Asta Masionytė, Liepa Bikulčienė
Iždininkė – Rima Dundulienė

Komiteto narys Padalinys Telefonai
Vaidas BIVAINIS Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas mob. tel.
8 (683) 79575
Nerijus ČEPULIS Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas tel. 8 (37) 323 890
Ramūnas GEČYS Statybos ir architektūros fakultetas mob. tel.
8 (670) 68005
Vytautas JUODAGALVIS KTU darbuotojų  profesinės sąjungos  pirmininkas mob. tel.
8 (686) 91167
Stasys MACIULEVIČIUS Informatikos fakultetas tel. 8 (37) 300 389,
mob. tel.
8 (698) 04780
Auksė PATACKIENĖ Biblioteka tel. 8 (37) 353 817,
mob. tel.
8 (687) 94231
Jolanta TOTORAITIENĖ Informacinių technologijų departamentas tel. 8 (37) 300 733,
mob. tel.
8 (698) 14342
Rimtautas RUDZEVIČIUS Ūkio departamentas mob. tel.
8 (698) 08978
Romas RUTKAUSKAS Elektros ir elektronikos fakultetas mob. tel.
8 (600) 82479
Aušra SIMANAVIČIENĖ Ekonomikos ir verslo fakultetas tel. 8 (37) 300 555
Irena ŠADZEVIČIŪTĖ-SKUPSKIENĖ Ūkio departamentas, Paslaugų centro Bendrabučių grupė mob. tel.
8 (615) 87137
Joana SOLOVJOVA Cheminės technologijos fakultetas mob. tel.
8 (613) 43617
Zenonas ŠLEINIUS Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas tel. 8 (614) 76103
Vaiva ŠLĖDERIENĖ CR administracija mob. tel. 8 (665) 17 478
Darius TALAČKA Sporto centras tel. 8 (37) 351 486
Olgirdas TUMŠYS KTU darbuotojų  profesinės sąjungos  pirmininko pavaduotojas tel. 8 (37) 300 546

Korupcijos prevencija

 

Korupcija

Kontaktų skiltyje nurodytais Šiais kontaktiniais duomenimis Jūs galite pateikti informaciją apie Universiteto darbuotojų neteisėtus veiksmus – apie korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių. Taip pat galite parašyti ir apie taisytinas Universiteto teikiamų paslaugų procedūras, kurios sudaro prielaidas piktnaudžiauti tarnybine padėtimi. Jūsų informaciją išnagrinės Teisės skyriaus korupcijos rizikos valdymo specialistas ir priims sprendimą dėl jos panaudojimo. Užtikriname Jūsų asmens ir pateiktos informacijos konfidencialumą.

Pranešimas: pranešime nurodykite asmenis, kurie savo veiksmais ar neveikimu padarė ar daro nusikalstamas veikas. Taip pat nurodykite įvykio vietą, laiką ir kitas aplinkybes, galinčias turėti reikšmės atliekant vėlesnį įvykio aplinkybių tyrimą.

Korupcija - valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
Siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę. Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai – atgrasinti asmenis nuo korupcinių nusikaltimų darymo, atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti, skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą ir kiti.

Priemonės

Korupcijos prevencijos priemonės:

 • korupcijos rizikos analizė – institucijos veiklos analizė antikorupciniu požiūriu;
 • ​kovos su korupcija programos rengimas bei šios programos įgyvendinimo priemonių planas;
 • teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas;
 • nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 • visuomenės švietimas ir informavimas;
 • informacijos pateikimas valstybės tarnautojų / juridinių asmenų registrams – pateikiama informacija apie valstybės tarnautojus / juridinius asmenis, kurie įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra pripažinti padarę korupcinius nusikaltimus ir pan.;
 • informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
 • kitos įstatymų nustatytos korupcijos prevencijos priemonės.

Atsakomybė

Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (Žin., 2000, Nr. 89-2741) (toliau – BK) nustatyta atsakomybė už šias korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (BK 225 str.), tarpininko kyšininkavimą (BK 226 str.), papirkimą (BK 227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (BK 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (BK 229 str.) ir kitas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (Žin. 2002, Nr.57-2297) 2 straipsnio antroje dalyje įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme nurodyta, kokios veiklos laikomos korupcinio pobūdžio nusikalstamomis veikomis: kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Padarius korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką gali kilti baudžiamoji atsakomybė. Priklausomai nuo padarytos nusikalstamos veikos pobūdžio ir masto, padaryta nusikalstama veika gali būti perkvalifikuojama kaip nusikaltimas, kurį padarę asmenys laikomi turinčiais teistumą, arba kaip baudžiamasis nusižengimas. Už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas baudžiama teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimu, bauda, laisvės apribojimu arba laisvės atėmimo bausme, kuri gali siekti net iki 10 metų.

Kontaktai

Korupcijos rizikos valdymo specialistas – Kęstutis Prokopas
K. Donelaičio g. 73–309
tel. 8 (37) 300 296
e. p. kestutis.prokopas@ktu.lt

Susijusios institucijos

Kauno mokslo ir technologijų parkas

Kauno mokslo ir technologijų parkas yra profesionaliai valdoma organizacija, kurios tikslas – didinti visuomenės gerovę remiant inovacijų kultūrą ir didinant verslo ir žiniomis savo veiklą grindžiančių institucijų konkurencingumą.

Mokslo ir technologijų parkas yra fizinė arba virtuali vieta, kurioje įsikuria įmonės, atliekančios taikomuosius mokslinius tyrimus bei vykdančios kitą inovacinę veiklą, ir kurioje teikiamos specializuotos pridėtinės vertės paslaugos, tokios kaip verslo inkubavimas, konsultacijos bei technologijų perdavimas.

Kauno mokslo ir technologijų parkas yra ideali vieta ir pradedantiems verslininkams, ir jau savo vietą rinkoje išsikovojusioms bendrovėms, nes, ko beprireiktų, – viskas šalia, nereikia gaišti brangaus laiko ir ieškoti paslaugų kitame miesto, šalies gale ar užsienyje.

Įgyvendinti net ir pačius ambicingiausius sumanymus Jums padės didžiulis KTU MTP mokslinis potencialas – aukščiausio lygio mokslininkai, ekspertai, laboratorijos, įrenginiai, ir puiki verslo infrastruktūra – moderni konferencijų salė, biuro patalpos, spartus interneto ryšys, sekretoriato paslaugos, finansų, audito, apskaitos, verslo, vadybos konsultantai...

KTU MTP – tai į ateitį orientuotas verslo centras: inovacijos, kūrybiškumo skatinimas, bendradarbiavimas su 3000 užsienio partnerių iš 23 pasaulio šalių, ES projektų inicijavimas, Kauno mokslo slėnio „Santaka“ kūrimas.VšĮ Kauno mokslo ir technologijų parkas
K. Baršausko g. 59
K. Petrausko g. 26
Studentų g. 65
e. p. info@ktc.lt

kaunomtp.lt

Lietuvos regioninių tyrimų institutas

Vieni iš pirmųjų Lietuvoje regionų plėtros mokslinės problematikos ėmėsi KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto mokslininkai.

Vyriausybės politika, daranti įtaką ekonominės plėtros planavimo metodologinių problemų tyrimą, ir mokslinio pagrindo reikalaujantis funkcinių ekonominės plėtros programų rengimas bei jų realizavimas paskatino KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete įkurti mokslo grupę „Regionų plėtros planavimas“, vykdyti biudžeto finansuojamą mokslo programą „Regionų plėtra“.

Padidėjusios regionų plėtros procesų valdymo darbų apimtys ir vis augantis šių darbų mokslinio pagrindimo poreikis, perspektyva ir labai daug neišspręstų klausimų, lėmė tai, kad 1999 m. birželio 14 d. KTU buvo įkurtas savarankiškas Regionų plėtros centras, kurio pagrindinis veiklos tikslas –integruoti regionų ekonominės ir technologinės plėtros mokslinius tiriamuosius darbus, studijas ir mokymą.

1999 metų lapkričio mėnesį KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete buvo įkurta Regionų plėtros katedra.

KTU Regionų plėtros centras išaugo iš šiandieninio organizacinio darinio statuso. Suburtas mokslininkų kolektyvas, turimi tarptautiniai ir nacionaliniai ryšiai inicijavo Lietuvos regioninių tyrimų instituto įsteigimą. Todėl, atsižvelgiant į regioninių tyrimų problematikos svarbą ir poreikį, susiformavusį adekvačiai vykstantiems persitvarkymo ir integracijos procesams šalyje bei tarptautiniu mastu, 2000 m. liepos 19 d. įkurtas Lietuvos regioninių tyrimų institutas.

Lietuvos regioninių tyrimų institutas
K. Donelaičio g. 60
tel. 8 (37) 423 251
faks. 8 (37) 423 725

e. p. lrti@lrti.lt

lrti.lt

Aukštųjų ir informacinių technologijų parkas

Viešoji įstaiga „KAUNO AUKŠTŲJŲ IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PARKAS“ yra juridinis asmuo, kurio pagrindinės funkcijos yra stimuliuoti mokslo žinių ir technologijų sklaidos procesus, sudaryti sąlygas komercializuoti mokslinių tyrimų rezultatus, skatinti mokslo ir verslo ryšius, propaguoti inovacijų kultūrą, sudaryti palankias sąlygas steigtis įmonėms, vykdančioms taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės) plėtros darbus ir diegiančioms inovacijas.

Parkas įkurtas 2002 m. rugpjūčio 30 d., jo steigėjai (dalininkai) – Lietuvos energetikos institutas (LEI), Kauno technologijos universitetas (KTU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Ūkio ministerija.

techpark.lt

Kauno regioninė energetikos agentūra

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra (KREA) įkurta 2003 metais pagal Europos Sąjungos SAVE II programos projektą „Trijų energetikos agentūrų įsteigimas Venecijos mieste, Italija, Kauno regione, Lietuva ir Reunion regione, Prancūzija“.

KREA steigėjai yra Kauno miesto savivaldybė, Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas ir akcinė bendrovė „Kauno energija“. Taigi, KREA apjungia stipriausių Lietuvoje specialistų jėgas, kurie padės išspręsti energetikos ir aplinkosaugos sričių problemas. KREA yra ne pelno siekianti organizacija, viešai teikianti paslaugas savivaldybėms, įmonėms ir fiziniams asmenims, sprendžianti energijos taupymo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo bei aplinkosaugos srities problemas.

Pagrindiniai KREA veiklos tikslai:

 1. pagalba Lietuvos ūkio subjektams, įgyvendinant ES direktyvas energetikos srityje,
 2. ES šalių patirties energetikos srityje sklaida,
 3. tarptautinių ryšių plėtra ir vietinio bendradarbiavimo skatinimas,
 4. taupaus ir efektyvaus energijos naudojimo skatinimas,
 5. atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas,
 6. aplinkosaugos gerinimo skatinimas.

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra
Breslaujos g. 3b
tel. 8 (37) 491 036
e. p. info@krea.lt, krea@techpark.lt

krea.lt

KTU gimnazija

KTU Gimnazija įkurta 1989 m. (iš pradžių vadinosi KPI Eksperimentinė vidurinė mokykla). KTUG visada kvietė mokytis geriausius. Gimnazijos foje esančioje garbės lentoje rasite kelioliką pasaulinių olimpiadų prizininkų. Gimnazistai gabūs ne tik mokslams, bet ir aktyvūs kūrybinėje, sportinėje, visuomeninėje veikloje.

Gimnazijai vadovauja ypatingas direktorius, o žinias susikrauti į galveles gimnazistams padeda profesionalūs mokytojai.

Norinčių mokytis KTUG laukia metų eigoje vykstantys mokslo lyderių turnyrai (MLT) ir, aišku, stojamasis egzaminas – tai lemia objektyvų priėmimą pagal rezultatus.

VšĮ Kauno technologijos universiteto gimnazija
Studentų g. 65
tel. 8 (37) 451 469
e. p. rastine@ktug.lt

ktug.lt

KTU inžinerijos licėjus

2014 m. rugsėjo 1 d. ilgamečio bendradarbiavimo su Kauno technlogijos universitetu dėka, Kauno „Purienų“ vidurinė mokykla reorganizuota į Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjų.

Direktorius – dr. Dainius Žvirdauskas
S. Lozoraičio g. 13, Kaunas
tel., faks. 8 (37) 312 060
e. p. rastine@inzinerijoslicejus.ktu.edu

inzinerijoslicejus.ktu.edu

KTU Vaižganto progimnazija

Tai progimnazija, turinti veiksmingą ir darnią paauglio ugdymo ir ugdymosi sistemą, pagrįstą atsakingu valdymu, racionaliu išteklių naudojimu bei visiems prieinamu kokybišku, orientuotu į paauglio socializaciją mokymu(si).

Tai mokykla, kurianti palankią aplinką mokinio gabumams plėtotis ir sudaranti sąlygas asmens kūrybiškumo ugdymui, stiprinanti edukacines, socialines, kultūrines bei informacines asmens galias. Tai mokykla, kuri aktyviai bendradarbiauja su universitetu, šiuolaikiškai ugdo jaunąją kartą, plėtoja kryptingo meninio ugdymo su architektūros specializacija programą.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimu, pritarus Kauno technologijos universitetui, Kauno Vaižganto vidurinės mokyklos pavadinimas pakeistas į KTU Vaižganto vidurinę mokyklą. 2011 m. gegužės 9 d. su KTU pasirašyta aktyvaus bendradarbiavimo sutartis. Nuo 2012 m. rugsėjo 1-osios mokyklos pavadinimas pakeistas į KTU Vaižganto progimnaziją.

Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
Skuodo g. 27
tel. 8 (37) 341 412
e. p. mokykla@ktuvaizgantas.kaunas.lm.lt
www.ktuvaizgantas.kaunas.lm.lt

Panevėžio mechatronikos centras

VšĮ Panevėžio mechatronikos centras (PMC) įkurtas 2002 m. gruodžio mėnesį, tačiau centro veikla prasidėjo 2001 m., kai sausio mėnesį būrys Panevėžio įmonių, mokslo ir mokymo institucijų pasirašė sutartį bendromis jėgomis įkurti Kauno technologijos universiteto (KTU) Panevėžio filiale Panevėžio mechatronikos laboratoriją. Sutartis numatė telkti techninę bazę, skirtą studentų, moksleivių ir pramonės įmonių darbuotojų mokymui.

2003 m. rugsėjo 6 d., per Panevėžio miesto 500-ojo jubiliejaus renginį, Panevėžio mechatronikos centras viešai atvėrė renovuotų patalpų duris, už kurių norintieji išvydo tuo metu moderniausią ir geriausiai aprūpintą Baltijos šalyse technologijų mokymo ir demonstravimo centrą. Tai pavyko padaryti kooperuojant valstybės lėšas (Phare 2001 parama, Panevėžio savivaldybės parama), mokslo bei mokymo institucijų resursus (Panevėžio profesinio rengimo centro, Kauno technologijos universiteto, kitų PMC steigėjų) bei privačias investicijas (UAB „Festo“).

VšĮ „Panevėžio mechatronikos centras“
S. Daukanto g. 12, Panevėžys
tel. 8 (656) 71 722
faks. 8 (45) 516 161
e. p. tomas.jukna@panmc.ltdarius@panmc.lt

panmc.lt

Panevėžio mokslo ir technologijų parkas

PMTP tikslas – sukurti į pramonę orientuoto mokslo ir technologijų infrastruktūrą ir paskatinti aukštųjų technologijų verslo vystymąsi Panevėžio mieste ir regione.

PMTP įkurtas Panevėžio miesto savivaldybės katu su KTU Panevėžio institutu 2006 m. balandžio 6 d., įgyvendinant Europos regioninės plėtros fondo ir Panevėžio miesto savivaldybės projektą „Panevėžio mokslo ir technologijų parko steigimas“.

Projekto metu rekonstruoti du pastato, esančio J. Žemgulio g. 46, korpusai, pastatytas jungiamasis korpusas. Pastate įrengtos biuro patalpos, konferencijų salės, pasitarimų kambariai. Bendras PMTP patalpų plotas – 2747 kv. m.

VŠĮ Panevėžio mokslo ir technologijų parkas
J. Žemgulio g. 46, Panevėžys
tel. 8 (45) 401 951
mob. tel. 8 (698) 78 707
faks. 8 (45) 401 951
e. p. info@pmtp.lt

www.pmtp.lt

Mokslo, studijų ir verslo centras – slėnis „Santaka“

SANTAKOS integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) projekto tikslas - sukurti integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą – slėnį „Santaka“, skirtą viešiesiems ir privatiems tyrimams vykdyti, žinioms imlių įmonių įsikūrimui bei teikti pridėtinę vertę kuriančias, žinioms imlias paslaugas.

Santakos slėnis, tai tarptautinius standartus atitinkantis nacionalinis atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) centras, kuriame bus sutelktos ypač perspektyvių krypčių - darniosios chemijos ir biofarmacijos, ateities energetikos, mechatronikos, informacinių ir komunikacinių technologijų - mokslo ir studijų potencialas.

Asociacija „Santakos slėnis“
K. Donelaičio 73, Kaunas
tel. 8 (37) 300 089
e. p. giedre.makareviciene@ktu.lt

santakosslenis.lt

Viešieji pirkimai

Ataskaitos

Universiteto veiklos ataskaitos

 1. 2016 m. ataskaita (atsisiųsti) | patvirtinta Tarybos 2017 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. V7-T-9
 2. 2015 m. ataskaita (atsisiųsti) | patvirtinta Tarybos 2016 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. V7-T-8
 3. 2014 m. ataskaita (atsisiųsti) | patvirtinta Tarybos 2015 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. V7-T-6
 4. 2013 m. ataskaita (atsisiųsti) | patvirtinta Tarybos 2014 m. kovo 27 d. nutarimu Nr. V7-T-31
 5. 2012 m. ataskaita | patvirtinta Tarybos 2013 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. V7-T-8
 6. Bendroji 2011 metų ataskaita (Ataskaitos skaidrės)
Archyvas:
 1. 2010 metų veiklos ataskaita
 2. 2009 metų veiklos ataskaita
 3. 2008 metų veiklos ataskaita
 4. 2007 metų veiklos ataskaita
 5. 2006 metų veiklos ataskaita
 6. 2005 metų veiklos ataskaita

Fakultetų ataskaitos

2013 metai
 1. Cheminės technologijos fakulteto
 2. Dizaino ir technologijų fakulteto
 3. Ekonomikos ir vadybos fakulteto
 4. Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto
 5. Fundamentaliųjų mokslų fakulteto
 6. Humanitarinių mokslų fakulteto
 7. Informatikos fakulteto
 8. Mechanikos ir mechatronikos fakulteto
 9. Socialinių mokslų fakulteto
 10. Statybos ir architektūros fakulteto
 11. Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto
 12. Panevėžio instituto
2012 metai
 1. Cheminės technologijos fakulteto
 2. Dizaino ir technologijų fakulteto
 3. Ekonomikos ir vadybos fakulteto
 4. Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto
 5. Fundamentaliųjų mokslų fakulteto
 6. Humanitarinių mokslų fakulteto
 7. Informatikos fakulteto
 8. Mechanikos ir mechatronikos fakulteto
 9. Socialinių mokslų fakulteto
 10. Statybos ir architektūros fakulteto
 11. Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto
 12. Tarptautinių studijų centro
 13. Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto
 14. Panevėžio instituto Technologijų fakulteto
2011 metai
 1. Cheminės technologijos fakulteto
 2. Dizaino ir technologijų fakulteto
 3. Ekonomikos ir vadybos fakulteto
 4. Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto
 5. Fundamentaliųjų mokslų fakulteto
 6. Humanitarinių mokslų fakulteto
 7. Informatikos fakulteto
 8. Mechanikos ir mechatronikos fakulteto
 9. Socialinių mokslų fakulteto
 10. Statybos ir architektūros fakulteto
 11. Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto
 12. Tarptautinių studijų centro
 13. Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto
 14. Panevėžio instituto Technologijų fakulteto

Finansinės ataskaitos

2016 metai
 1. 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.
 2. 2016 metų konsoliduotas  finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. gruodžio 31 d.
 3. Valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2016 finansinių metų ataskaita
 4. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. rugsėjo 30 d.
 5. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. kovo 31 d.
 6. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m. birželio 30 d.
2015 metai
 1. 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d.
 2. 2015 metų konsoliduotas  finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d.
 3. 2015 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
 4. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. birželio 30 d.
 5. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. rugsėjo 30 d.
 
2014 metai
 1. 2014 m. konsoliduotas finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. gruodžio 31 d.
 2. 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2014 gruodžio 31 d.
 3. 2014 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
 4. 2014 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. rugsėjo 30 d.
 5. 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. kovo 31 d.
 6. Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m. birželio 30 d.
2013 metai
 1. 2013 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
 2. 2013 m. konsoliduota finansinė ataskaita
 3. 2013 m. finansinė ataskaita
 4. 2013 m. III ketvirčio finansinė ataskaita
 5. 2013 m. I pusmečio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
 6. 2013 m. I ketvirčio tarpinis finansinių ataskaitų rinkinys
2012 metai
 1. 2012 metų valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaita
 2. 2012 m. konsoliduota finansinė ataskaita
 3. 2012 m. finansinė ataskaita
 4. 2012 m. I pusmečio finansinė ataskaita
 5. 2012 m. I ketvirčio finansinė ataskaita
 6. 2012 m. III ketvirčio finansinė ataskaita
2011 metai
 1. 2011 m. konsoliduota finansinė ataskaita
 2. 2011 m. finansinė ataskaita
 3. 2011 m. I pusmečio ataskaita
 4. 2011 m. I ketvirčio ataskaita
 5. 2011 m. III ketvirčio ataskaita: 2007–2013 m.
 6. ES fondų netinkamų finansuoti išlaidų ataskaita (2011-09-30)
2010 metai
 1. 2010 m. konsoliduota finansinė ataskaita
 2. 2010 m. finansinė ataskaita
 3. 2010 m. III ketvirčio ataskaita
 4. 2010 m. II ketvirčio ataskaita
 5. 2010 m. I ketvirčio ataskaita